Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 713
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 22:02
29-09-2010, 22:02

Природа світла. Закони відбивання світла

Категорія: Фізика

План. 1. Світло як електромагнітні хвилі. 2. Швидкість світла. 3. Закони відбивання. 1. Світло як електромагнітні хвилі. Випромінювання електромагнітних хвиль відбувається під час вимушених коливань електронів у коливальних контурах, тобто в антенах. За допомогою таких контурів, можна істати такі електромагнітні хвилі частота яких досягає 1012Гц. Природньо, що виникає питання чи існують хвилі вищих частот? Теоретично частота хвиль може змінюватись від нульових до нескінченно великих значень. Та практично, під час детального вивчення електромагнітних явищ показано, що під час коливань атомів і молекул виникають електромагнітні хвилі частота яких значно перевищує частоту хвиль, які дістали за допомогоюколивальних контурів. Ці хвилі дістали назву світлових хвиль. З погліду фізики світлові хвилі – електромагнітні хвилі до яких, крім видимого неозброєним оком належить також інфрачервоне та ультрафіолетове проміння (частота коливання цих хвиль досягає від 1012 до 3´1016Гц, а сама довжина хв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1116
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 21:22
29-09-2010, 21:22

Психосоматична теорія Ф.Александера

Категорія: Медицина

Ім'я Франца Александера (1891-1964), американського психоаналітика угорського походження, добре відомо в усьому світі. Він визнаний одним із засновників психосоматичноъ медицини (психосоматики). На одній з визначальних його праць - "Психосоматичній медицині" - лежить відбиток особистості його автора - професіонала й у психоаналізі, і в медицині. У 1919 році, вже одержавши медичну освіту, він став одним з перших студентів Берлінського психоаналітичного інституту. Його перша книга, "Psychoanalyse der Gesamtpersoenlichkeit" (1927), що розвивала теорію Зверх-Я, удостоїлася похвали Фрейда. У 1932 році він брав участь у створенні Чикагського психоаналітичного інституту і став його першим директором. Будучи харизматичним лідером, він залучив у Чикаго багатьох європейських психоаналітиків, у тому числі Карен Хорні, що одержала посаду помічника директора Інституту. Розділяючи більшість положень Фрейда, Александер, проте, критично відносився до теорії лібідо і виявляв велику самостійність у р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 746
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 18:18
29-09-2010, 18:18

Чисте паливо для транспортних двигунів

Категорія: Технічні науки

План Вступ 1. Світовий досвід 2. Стан розвитку біопалива в Україні Висновки Використана література Вступ Ситуація, яка склалася в Україні із забезпеченням її економіки достатніми обсягами енергоносіїв власного видобутку, гостро ставить проблему пошуку альтернативних видів моторного палива. Доступним готовим джерелом сконцентрованої енергії є рідке біологічне паливо. З його різновидів трьома найбільш ефективними паливами є: біодизельне паливо, що містить 90% енергії нафтових палив, етиловий спирт(метанол)-третю частину їх енергії, Біодизельне паливо є найбільш економічним з них для виробництва. Воно є цілком сумісним з існуючими двигунами транспортих засобів і комерційних паливних систем розподілу і споживання. 1. Світовий досвід У ряді країн світу вже застосовуються бензини з 10-15% різних паливних домішок. Зокрема суміш бензину з етанолом (10-12%), особливо успішно використовується у США і Канаді, а також у Бразилії, де її виробництво здійснюється на основі національної програми. У США 80% вироб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1222
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 18:07
29-09-2010, 18:07

Робота психолога в повних та неповних сім’ях

Категорія: Психологія

Робота психолога в неповних сім’ях 1)Більшість тенденцій помічені психологами в області між особистісної взаємодії психології сім, більшість теоретичних припущень, породжуючих спектр концептуальних моделей міжособистісних відносин, засвідчує про актуальність відносин. Проблема психологій сімейних відносин виникає в плані реалізації життєвої і особистісної ідеології, людини в плані становлення сімейного сценарію людини і в плані реалізації смислу і цілей сімейного життя. Постановки проблеми сімейних відносин виникає в плані оприділення психологічних основ їх розумінню. І вивчення являється психологічних основ їх розумінню і вивчення являється актуальними здогадами не тільки по причині відмінного дослідниками кризи сучасній сім’ї і назріваннями у зв’язку з цими психотерапевтичними заходами, - психологічне розуміння сімейних відносин буде мати теоретичне і практичне значення як в плані досягнення благополуччя і стабільності сімейних відносин, будуть мати теоретичне і практичне значення як в плані досягне
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1067
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 18:03
29-09-2010, 18:03

Державний заповідник Дунайські плавні

Категорія: Охорона природи, екологія

Дунай, друга після Волги річка за довжиною в Європі (2850 км) із загальним перепадом рівня води 678 м, утворює одну з найбільших у світі дельту за площею близько 5000 км2. Дельта має ряд рукавів, найбільші з яких Кілійський, Сулинський (головний судохідний) та Георгіївський. З природоохоронного погляду район дельти — один з небагатьох природних малопорушених в Європі середовищ, яке при цьому є також наймолодшою геоморфологічною формацією континенту. Тут відбуваються велетенська і безперервна трансформація ландшафтів, рельєфу, ґрунтового покриву, зміна конфігурації окремих островів, проток, озер, єриків, намивання нових островів, кіс протягом багатьох століть. У дельті діють три основні сили, які істотно впливають на процеси її формування. Це боротьба між суходолом і водою, різними умовами розвитку біогеоцено-зів та боротьба між тваринами за певні середовища. У цій гігантській лабораторії природи з м'яким кліматом, на якому позначається близькість Чорного моря, відбуваються постійні весняно-літні повені, я
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1753
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 17:47
29-09-2010, 17:47

Основи сучасного героїко-патріотичного виховання

Категорія: Педагогіка

І Вступ ІІ Основи сучасного героїко-патріотичного виховання. 1. З історії патріотичного виховання. 2. Пізнання і творче відродження національно-духовних скарбів минулого – першочергове завдання, яке стоїть перед школою на сучасному етапі. 3. Козацька доба - це приклад високого рівня розвитку національної духовності і патріотизму. 4. Роль козацької педагогіки у формуванні козака-лицаря. ІІІ. Висновки і рекомендації. Вступ. Наш час вимагає відродження і розвитку української національної системи освіти і виховання. Сучасна педагогічна наука безперервно повинна еволюціонувати, набувати все глибшого національного змісту і характеру, творчо використовуючи кращі досягнення інших народів. Вдосконалюється й філософія та ідеологія, коналюється й філософія та ідеологія, методологічні, теоретичні положення. Молоді потрібно оволодіти не лише системою наукових знань, а насамперед цілісною національною культурою, духовністю, не виключаючи вищі здобутки культури, духовності цивілізованих народів. Батьки, вчит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1495
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 16:04
29-09-2010, 16:04

Порошки як лікарська форма. Переваги та недоліки даної лікарської форми. Вимоги ДФ України до порошків. Удосконалення технології порошків у аптеці

Категорія: Медицина

Порошки — лікарська форма, що складається з твердих окремих сухих часток різного ступеня подрібненості. Порошки містять одну або більше діючих речовин, за необхідності — наповнювачі. Порошки призначені для зовнішнього застосування (у вигляді порошків або у вигляді розчинів та ін.), для перорального застосування (у вигляді порошків або у вигляді розчинів, суспензій, крапель тощо), для парентерального застосування (у вигляді розчинів, суспензій, емульсій та ін.), а також для ректального, вагінального застосування (у вигляді розчинів, суспензій та ін.). Порошки для парентерального застосування — це стерильні лікарські засоби, призначені для введення шляхом інфузій, ін’єкцій (після приготування відповідних розчинів). Порошки для зовнішнього застосування на відкритих ранах також мають бути стерильними. Застосування порошків для перорального застосування передбачає попереднє приготування: · сиропу; · розчину; · суспензії; · крапель. Застосування порошків для парентерального застосування передбачає попере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1364
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 15:06
29-09-2010, 15:06

Основи житлового права України

Категорія: Право

1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання Житлове право України — це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. Правове регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі вирішення житлових питань, забезпечується комплексною галуззю права, котра охоплює норми цивільного, адміністративного, земельного, господарського, сімейного та інших спеціальних галузей права, об'єднання і кодифікація яких утворили нову галузь — житлове право. Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі: реалізації права на житло; надання людині й громадянину жилих приміщень у користування; користування людиною жилим приміщенням; управління житловим фондом; експлуатації та охорони житлового фонду; капітального й поточного будівництва житла; виключення з житлового фонду жилих будинків і пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 14:43
29-09-2010, 14:43

Естетика ХХ ст.

Категорія: Естетика

ПЛАН Вступ 1. Становлення нового типу художнього бачення в ХХ ст. 2. Зміна естетики критеріїв художності і художнього контакту в ХХ столітті 3. Модернізм і постмодернізм в естетиці ХХ ст. Висновок Список літератури Вступ Є різні погляди на естетику ХХ століття, одна в одному вони єдині — XX ст. дійсно знаменує собою істотний перелом в історії людини і формах її культурної діяльності. Вибудовувати ландшафт художньої творчості ХХ сторіччя надзвичайно важливо: ще немає тимчасової дистанції, яка дозволяє відокремити випадкове від необхідного, виявити стійкі і перспективні утворення. Погоджуючись з тим, що вже початок XX ст. позначив важливий розподіл у розвитку художньої свідомості людства, ми фіксуємо не просто границю в зміні картин світу, а деякий глобальний розрив з попередніми тенденціями мистецтва. Це не означає, що мова йде про народження на початку століття нового всеосяжного стилю, про становлення нових прийомів художньої виразності, які ведуть до додавання стійких і загальнозначущих художні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 544
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 14:06
29-09-2010, 14:06

Захворювання щитовидної залози

Категорія: Медицина

Щитовидна залоза – важливий ендокринний орган, джерело потрібних для людського організму йодомістких гормонів. Виробляються ці гормони з такою швидкістю і в такій кількості, які забезпечують організму здоров’я. Для нормальної роботи щитовидної залози потрібен йод, так як він приймає участь в утворенні гормонів залози. При нестачі йоду в їжі, воді, зовнішньому середовищі, а також при підвищеному поступленні його в організм функція щитовидної залози порушується і виникає захворювання, яке називається зоб. До згаданих причин, що сприяють виникненню зобу, додається одноманітне харчування з дефіцитом білку і вітамінів та нестача одних і надлишок інших мікроелементів. Не можна забувати про те, що додаткові умови для розвитку захворювань щитовидної залози склалися під впливом іонізуючої радіації, що пригнічує функцію щитовидної залози, після вибуху на Чорнобильській АЕС. У нашій місцевості, яка, на жаль, належить до регіонів, де кількість йоду в грунті і воді дійсно значно менша від потреби, зоб супроводжуєтьс
^