Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1476
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 11:34
29-09-2010, 11:34

Види горючих копалин і їхня роль у народному господарстві

Категорія: Хімія

До горючих копалин (ГК) відносять різноманітні вуглецьвмісні органічні речовини, що залягають у надрах у виді різних скупчень. За агрегатним станом розрізняють тверді, рідкі і газоподібні ГК. До твердих горючих копалин (ТГК) відносять торф, буре і кам'яне вугілля, антрацити, горючі сланці, сапропелі, а також перехідні і змішані різновиди твердих вуглецевих речовин. До рідких горючих копалин відносять різні нафти і нафтоподібні речовини, що являють собою рідини різної в'язкості, а іноді і затверділі нафтовмісні породи (природні асфальти, озокерит і ін.). Газоподібні горючі копалини -- природні горючі гази, що знаходяться в надрах земної кори як у вигляді окремих родовищ, так і розчинені в нафті. Археологічними розкопками доведено, що видобуток нафти проводився на Аравійському півострові понад 6000 років тому. Вже тоді нафту (від мідійського слова нафата) використовували як "земляну олію", горючі матеріал, для освітлення, а також як зв'язуючий матеріал у будівництві, як мастильний матеріал і як лік
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 373
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 11:28
29-09-2010, 11:28

Вивчення роботи пакета програм Microsoft Internet Explorer

Категорія: Комп'ютери, програмування

Призначення програми Internet Explorer та її можливості Для роботи в Iнтернеті необхідно мати простий і зрозумілий інструмент, який дозволив би використовувати всі можливості мережі. Одним з таких інструментів є пакет програм Internet Explorer(MIE), розроблений фірмою Microsoft . Зараз вже продається версія 5.0 цього пакету. Ми розглянемо, як працювати з версією 3.0, оскільки вона максимально інтегрована в Windows 95 і є на даний час найрозповсюдженішою. Вміючи працювати з нею, без проблем можна самостійно освоїти і новіші версії. Основним сервісом в Iнтернеті останнім часом стала Всесвітня павутина (WWW), тому головною програмою пакета Internet Explorer є програма перегляду Web-сторінок. Отже, Internet Explorer - провідник Iнтернета, що підтримує можливості, закладені розробниками Web-сторінок. Оскільки Iнтернет - це не лише Всесвітня павутина, то в комплект Internet Explorer входить також програма для роботи з електронною поштою Internet Mail, яка підтримує стандартні поштові протоколи Iнтернета. Кр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 09:17
29-09-2010, 09:17

Засоби загартування організму людини. Вплив на кровоносну, дихальну, судинну системи, серце, обмін речовин

Категорія: Медицина

1. ЗАГАРТОВУВАННЯ ПОВІТРЯМ І ВПЛИВ ПОВІТРЯ НА ОРГАНІЗМ Повітря, як відомо, являє собою природну суміш газів, головним чином азоту і кисню. Ця газова оболонка і складає атмосферу нашої планети. Під впливом повітря і води на поверхні Землі відбуваються найважливіші геологічні процеси, формуються погода і клімат. Існування людини, життєдіяльність її органів і систем багато в чому залежать від хімічного складу і фізичних властивостей атмосферного повітря. Якщо без їжі людина може обходитися десятки днів, без води - 3 дні, то без повітря вона не проживе і 10 хв. Але повітря не тільки постачальник необхідного кисню. Воно прекрасний засіб зміцнення і загартовування організму. Недарма повітряні ванни розглядаються як найбільш ніжні і безпечні процедури. З них звичайно і рекомендується починати систематичне загартовування всього організму. Перший професор медицини Московського університету С. Г. Зібелін, учень великого М. В. Ломоносова, ратував за профілактичний напрямок у вітчизняній медицині. Він стверджував:
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1884
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 08:33
29-09-2010, 08:33

Пульпіт

Категорія: Медицина

Пульпіт – це запальний процес у пульпі, який результатом реакції тканин на різноманітні подразники. Причинами виникнення пульпітів є: 1. Біологічні агенти — мікроби та їх токсини, попадають у пульпу зуба різними шляхами: 1) через каріозну порожнину по дентинних трубочках (незалежно, чи відкрита пульпова камера, чи ні): - через перфораційний отвір (через відкриту пульпову камеру), при цьому спочатку в запальний процес втягується коронкова пульпа, а потім і коренева; - після препарування зуба; - під час зняття зліпка під тиском, особливо коли оголені зуби не покриваються захисними ковпачками; - через щілину між зубом і пломбою у зв'язку з її негерметичним приляганням. 2) через апікальний отвір із вогнища запалення гематогенні або лімфогенним шляхом (при цьому виникає висхідний пульпіт): - із пародонтальної кишені з гнійним вмістом; - із гайморової пазухи; - при остеомієліті; - при періодонтиті сусіднього зуба. 3) із кровотоком або лімфотоком через верхівку зуба пригострих інфекційних захворюван
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1268
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 08:10
29-09-2010, 08:10

Ґрунти України

Категорія: Геодезія, геологія

Грунт — це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання. Це ланка, що зв'язує живу і неживу природу. Складається з твердих речовин, ґрунтової води, повітря і живих організмів. Процес утворення ґрунтів пов'язаний з кліматом, рослинністю, рельєфом, діяльністю мікроорганізмів, мінеральним складом підґрунтя і працею людини. Найважливіші морфологічні ознаки ґрунтів: забарвлення, структура, будова, механічний склад, включення. Забарвлення — це одна з важливих морфологічних ознак, за якою деякі ґрунти навіть одержали назву (чорноземи, каштанові, буроземи, сіроземи). Колір ґрунтів залежить від сполук, що входять до його складу. Гумусові речовини і сполуки марганцю надають ґрунтам темного кольору (чорного або сірого), оксиди кремнію, солі кальцію — світло-білого або ясно-ciporo. Оксиди заліза, залежно від концентрації їх, забарвлюють у жовтий, коричневий або бурий колір. Структура. Ґрунти поділяються на структурні і безструктурні. У безструктурному ґр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1102
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 07:42
29-09-2010, 07:42

Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.

Категорія: Педагогіка

Подальший розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки пов'язаний із широким використанням надбань психології, науковими дослідженнями та узагальненням педагогічного досвіду дошкільних закладів, створенням програм удосконалення методик у дошкільних закладах. Істотний вплив на розвиток дошкільної педагогіки у цей період мали праці психологів Льва Виготського (1896— 1934), Олександра Запорожця (1905—1981), Г. Костюка, Дмитра Ніколенка (1899—1993), які зосереджувалися на особливостях розвитку дітей дошкільного віку та ролі виховання. Вітчизняна дошкільна педагогіка розвивалася під впливом праць видатного педагога В. Сухомлинського, який дошкільне дитинство вважав періодом життя, що великою мірою визначає майбутнє людини. У процесі виховання дитини дошкільного віку педагог повинен бачити і відчувати дитячу душу. Адже кожна дитина — це «унікальний світ», який потрібно зрозуміти, прийняти і знайти шляхи взаємодії з ним. Педагог не повинен подавати дітям «готові» істини, оскільки лише через усвідомлення дитиною кр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1857
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 07:12
29-09-2010, 07:12

Антична культура: Давній Рим

Категорія: Мистецтво, культура

План роботи: Вступ Історія Риму Критика Римської культури Культура Вілланови у Північній та Центральній Італії. Культура етрусків Культура Риму епохи республіки Культура Римської імперії в період найбільшої могутності Культура Римської імперії III століття 313 рік – початок нової епохи Висновок Вступ Культура римської цивілізації має тисячолітню історію. Її значення для світової цивілізації важко переоцінити. Латинська мова, яка була носієм цієї культури, справила вплив на цілу групу мов, так званих романських. Ще два-три століття тому вона була мовою філософії, науки, медицини, юриспруденції, релігії і літератури багатьох європейських народів. Ще й сьогодні більшість наукових, медичних, юридичних термінів – латинського походження. Таке ж значення мають досягнення римлян в архітектурі, образотворчому мистецтві, в системі державного і приватного права, адміністративного управління та форм організації суспільного життя. Вивчення історії античної, і зокрема римської, культури дає змогу зрозу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 829
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 05:14
29-09-2010, 05:14

Розвиток української психології. Культурологічні засади у тлумаченні історії психології

Категорія: Психологія

В науці, більш ніж в якій іншій інституції людства, необхідно вивчати минуле для розуміння теперішнього. Джон Десмонд Бернал Розвиток української психології Розвиток української психології неможли­вий без осмислення та узагальнення великого історичного спадку вітчизняної психологічної науки. Вивчення історії психологічної думки в Україні є одним із найактуальніших завдань, що постали перед дослідниками. Останнім часом вийшла низка праць, в яких частково розв'язується означена проблема. Однак у більшості з них розглядаються тільки питання історії психології Наддніпрянської України, але залишається нерозкритою історія психологічної думки Західної України останньої чверті XIX — першої половини XX століття. Як відомо, Україна наприкінці XIX — на початку XX століття входила до складу різних держав. Більша частина української етнографічної території належала до Російської імперії. Західна частина українських земель перебувала під владою Австро-Угорщини (Східна Галичина й Північна Буковина входили до складу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 451
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 02:00
29-09-2010, 02:00

Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики

Категорія: Політологія, політісторія

ПЛАН 1. Вступ 2. Раціональні стичне трактування політики у працях французьких просвітників. 3. Політичні вчення в США в період боротьби за незалежність. 4. Політико правові вчення в Німеччині у ХVІІ-ХІЧ ст 5. Висновок. 1.Важливим етапом в політичній сфері було просвітництво. Просвітництво – це широкий суспільний рух, який виник у другій половині ХVІІІ ст. у Франції. Його мета полягала у критиці основ феодальної ідеології, релігійних забобонів, у боротьбі за віротерпимість, свободу наукової та філософської думки. 2.Одним із перших французьких працівників був Ш.Л. Монтеск’є. Його політичні погляди викладені у працях “Перські листи” (1721), “Роздуми про причи6ни величі і падіння римлян” (1734), Про дух законів” (1ё748). Монтеск’є виділив три форми правління: республіку, монархію, деспотизм. Кожну форму правління, на його думку, характеризує певний розмір території держави: монархії 0 невеликі, республіки – середнього розміру, імперії величезні. Республіці притаманні недостатньо ієрархізований пор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 464
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 00:31
29-09-2010, 00:31

Предмет i метод податкового права

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Предмет податкового права 2. Метод податкового права Література 1. Кожний правовий інститут відповідає певній групі суспільних відносин. Інститут податкового права охоплює відповідну систему відносин, що й становить предмет податкового права. Предметом податкового права є група однорідних суспільних відносин, що визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів. Предмет регулювання охоплює сукупність певних специфічних відносин. Це дозволяє виділити останні із загальної маси фінансових відносин. Особливістю їх є рух грошей у власність держави знизу вгору(від платника до бюджету) у формі податків і зборів. Відносини з розподілу цих коштів, виділення їх на задоволення державних потреб (тобто рух згори вниз), хоча і регулюються фінансовим правом, але вже не є предметом податкового права. Характерною рисою податкових відносин є їх майновий характер — виконання податкового обов'язку означає передачу у власність або розпорядження держави певних коштів. У зв’язку з ци
^