Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 707
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 23:19
28-09-2010, 23:19

Екологізація енергетики

Категорія: Охорона природи, екологія

Традиційно людство для отримання енергії користувалося лише двома джерелами. Спочатку це було спалювання деревини, пізніше — викопного палива, їх лише частково доповнювало використання енергії текучої води. Отримання енергії за рахунок спалю­вання викопного палива супроводжується значним забрудненням природного середови­ща. Тому наприкінці XX століття було висунуто на порядок денний пошук альтернативних засобів отримання енергії — перш за все, електрики та тепла. Але як традиційні, так і альтернативні енергоджерела мають свої плюси та мінуси з точки зору екології. Атомна енергетика. Атомні електростанції (АЕС) мають чимало уявних переваг: займають мало площі, маловідходні, у них немає безпосередніх викидів пилу, вуглекис­лого газу, окислів сірки та азоту і т.п. Паливо, на якому вони працюють, має високу теплотворну здатність, має властивість бридінгу, тобто відтворюється в процесі роботи АЕС. За станом на 1990 рік у світі працювало 430 атомних реакторів, які виробляли приблизно 400 МВт енергії. Але є в ат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 22:52
28-09-2010, 22:52

Права споживачів

Категорія: Право

Споживач має право: · на належну якість товару; · на безпеку товарів; · на якісне торгівельне обслуговування; · на відшкодування шкоди, причиненої життю, здоров’ю та майну споживача, заподіяну товарами неналежної якості; · на інформацію про товари. Споживач має право вимагати від продавця, щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів, а також інформації про товар, яку надає продавець. Продавець зобов’язаний передати споживачеві товар, який за якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товар, що надається продавцем. На товари, що завозяться на територію України, повинен бути документ, який підтверджує їх належну якість. Виробник зобов’язаний забезпечити можливість використання товару за призначенням протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності таких термінів – протягом 10 років. Вир
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1147
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 22:26
28-09-2010, 22:26

Характерні особливості інформаційних систем в обліку і аудиті

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН Вступ 1. Автоматизація бухгалтерського обліку та аудиту - основа ефективного управління. 2. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку та аудиту 3. Елементи інформаційної комп'ютерної системи бухобліку та аудиту 4. Особливості комп'ютерної обробки даних у інформаційних системах бухобліку і аудиту 5. Найбільш поширені в Україні інформаційні системи автоматизації бухобліку та аудиту 6. Фактори ефективного використання інформаційних систем Висновок Список літератури Вступ Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і аудиторській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування пакетів і програм для аудиту і бухгалтерського обліку, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення. Автоматизація і введення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 21:48
28-09-2010, 21:48

Соуси

Категорія: Кулінарія

Соуси — не ароматично-смаковий компонент страви, консистен­ція якого залежить від сировини та технології приготування. Використання соусів дозволяє розширити асортимент страв, покращити їх зовнішній вигляд і загальне оформлення: аромат, смак, надати соковитості, доповнити хімічний склад, підвищити біологічну цінність страв. Велике значення в кулінарному мистецтві має правильний підбір соусів до страв. Прототипом соусів були примітивні підливки, відвари, м'ясний сік — «сочок», які і сьогодні є чудовою приправою до смаженого м'яса. Підливки понині використовують в українській кухні і відо­мі в кулінарії ще з часів Київської Русі. Соус — означає солонуватий, підсолений — слово латинського походження, а через французьку кухню проникло у всі європей­ські мови. Соус зберігає своє значення «творця» або «регулятора». Тут доречно згадати французький вислів: «Архітектор прикриває свої помилки фасадом, а кухар — соусом». З давніх часів соуси використовують в українській, російській, за­кавказькій, японській т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4995
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 19:59
28-09-2010, 19:59

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти

Категорія: Педагогіка

Освітні заклади спеціально створюються для забезпечення реалізації суспільного ідеалу особистості, провідних соціальних груп, для репродукції та розвитку суспільства. Система освітніх закладів будь-якої країни є провідним фактором соціалізації, зокрема соціального виховання. Головною метою системи навчально-виховних закладів освіти є адаптація до існуючих цінностей культури суспільства, окремих його груп. Проте при орієнтації країни на внутрішній розвиток адаптація відбувається таким чином, що вона не гальмує, а навпаки забезпечує підвалини для індивідуалізації (процес формування неповторних, унікальних рис) особистості, групи. Тому структура, організація, зміст соціально-педагогічної діяльності у системі освітніх закладів залежить від відповідних провідних соціальних цінностей суспільства. В країнах, де домінують трансцендентні (позаосвітні, не досяжні для пізнання, як правило, релігійні) цінності і соціоцентричні (цінності окремих об'єднаних за ознаками раси, статі, національності, соціального положенн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 691
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 18:12
28-09-2010, 18:12

Визначення термінів ремонту ізоляційних покриттів трубопроводів

Категорія: Технічні науки

Про важливість визначення економічно доцільних термінів ремонту покриттів і тим самим застосування науково обгрунтованого планування ремонту свідчать об'єми робіт по ремонту ізоляції на експлуатованих магістральних трубопроводах. Вже зараз на нафтопродуктопроводах, віковий склад яких значно вище за газопроводи, щорічно близько 2,5% ізоляції піддається капітальному ремонту (заміна покриття), що складає близько 1000 км в рік. На газопровідних магістралях останнім часом ремонт ізоляційних покриттів проводився в невеликому об'ємі, проте починаючи з 1970 р. необхідність в цьому зросла. Об'єми ремонту газопроводу залежно від тривалості їх експлуатації розподіляються таким чином: при терміні служби більше 20 років складають близько 35%, при терміні 15—20 років —20%, 10—15 років —25%, 5—10 років— 15% і до 5 років—0,5%. Важливе народногосподарське значення визначення економічно доцільного часу ремонту покриття на діючих трубопроводах пояснюється не тільки зростаючими об'ємами ремонтних робіт у міру старіння ізоляці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1867
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 16:31
28-09-2010, 16:31

Облік прибутку і його використання

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст 1. Формування прибутку підприємства. 2. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. 3. Формування балансового прибутку. 4. Прибуток від реалізації продукції та його формування. 5. Методи розрахунку прибутку від реалізації. 6. Сутність і методи обчислення рентабельності. 7. Розподіл і використання прибутку. 8. Розподіл балансового прибутку. 9. Використання чистого прибутку. 10. Задача. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу націо­нального доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які скла­даються в процесі первинного розподілу національного доходу, йо­го перерозподілу і кінцевого використання. Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «витрати виробництва
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 786
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 12:02
28-09-2010, 12:02

Властивості металів

Категорія: Технічні науки

Розрізняють механічні, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні властивості металів. Всі деталі машин в процесі експлуатації зазнають впливу зовнішніх навантажень (сил), в результаті чого у них виникають напруження і деформації. Тому механічні властивості – найважливіші властивості будь–якого конструкційного матеріалу. Напруженням називається величина, яка чисельно дорівнює силі P, що припадає на одиницю площі поперечного перерізу матеріалу F. Напруження позначається грецькою літерою і визначається за формулою: , Н/мм2 або МПа   Деформація – це зміна форми й розмірів деталей під дією прикладених сил. В процесі деформування матеріалу можна послідовно спостерігати: пружну деформацію, пластичну деформацію, руйнування. Якщо після зняття навантаження здеформована деталь повертається до своєї попередньої форми і розмірів, то таку деформацію визначають як пружну. При підвищенні навантаження деталь деформується пластично або руйнується, тобто змінює свою форму і розміри остаточно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 465
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 12:00
28-09-2010, 12:00

Соціологія сім’ї

Категорія: Соціологія

У цьому рефераті особлива увага приділена родині як інституту — тих специфічних функцій по народженню, змісту і вихованню дітей, що забезпечують суспільству заповнення поколінь і їхню соціалізацію в конкретних історичних умовах.Родина як мала група має визначені блага, достоїнствами, що можуть бути привабливими в очах людей. У цьому змісті говориться про цінність сімейного способу життя в порівнянні з холостяцьким.Стан внутрісімейних відносин, що дозволяє переборювати конфлікти і зовнішні перешкоди до сімейного єднання, до ефективного виконання сімейних ролей і спільної сімейної діяльності – це основна проблема мікросоціології родини. Соціологія родини сконцентрована на родині як цілісній автономії, на родині як цілісності, що зберігається з часом і при чергуванні різноманітних проблем, що видозмінюють сімейну структуру. Головною відмінністю соціології родини є її спрямованість на з'ясування законів становлення, функціонування і розпаду родини як малої первинної групи. Як би не відрізнялися своєю унікаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1004
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 10:28
28-09-2010, 10:28

Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Управління аудитом в Україні 2. Сертифікація аудиторської діяльності 3. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності 4. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Управління аудитом в Україні Для усвідомлення сутності й логіки методів аудиту, технічних прийомів, ступеня старанності проведення аудиту слід також зрозу­міти умови й організаційні рамки його здійснення. Питання, пов'язані з роботою І професійним захистом аудиторів, регулюють Аудиторська палата України І Спілка аудиторів Украї­ни. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата України, яка відпо­відно до законодавства є неурядовим органом. Аудиторська діяльність регулюється Законом України "Про ауди­торську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП (зі змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 14 березня 1995 р. № 81-95-ВР*, від 20 лютого 1996 р. № 54/96-ВР**. Цей Закон визна­чає правові засади здійснення аудиторської діяльності
^