Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3134
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 09:49
28-09-2010, 09:49

Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Природа мислення та його види

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. 2. Природа мислення та його види. 1. Загальна характеристика процесів пам’яті. Мнемічні властивості особистості. Особливістю пам'яті є те, що її складові виступають водночас і як автономні процеси. Звичайно, можливе таке їх поєднання, як-от у короткочасній пам'яті, коли всі про­цеси здійснюються послідовно, один за одним, і процес запам'ятовування одразу переходить у зберігання, а невдовзі й у відтворення (застосування), як і в забування відразу ж після використання. Однак у більшості випадків кожний із процесів пам'яті може здійснюватися самостійно. При цьо­му інші процеси можуть бути відстроченими в часі або й не відбутися зовсім. Школяр, наприклад, добре вивчивши ма­тематику й фізику, не певен, що він десь ще використає набуті знання, крім іспитів у школі. Процеси пам'яті треба розглядати в єдності, і не тільки в зовнішніх зв'язках і взаємній зумовленості, а й у більш тісних відносинах взаємного проникнення і зак
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1739
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 09:27
28-09-2010, 09:27

Видатні українські вчені медики: Амосов, Філатов, Стражеско

Категорія: Медицина

Філатов Володимир Петрович (1875-1956) офтальмолог, хірург Народився в селі Михайловка (зараз Пензенської області). Закінчив Московський університет (1897 р.). У 1897—1902 рр. працював у Московській очній клініці, в 1903-1911 рр. — в очній клініці Новоросійського університету в Одесі, з 1911 р. завідував цією клінікою та кафедрою очних хвороб, водночас з 1936 р. очолював організований ним Одеський науково-дослідний інститут очних хвороб та тканинної терапії. Основні наукові праці присвячені проблемам офтальмології та вивченню біогенних стимуляторів. Запропонував новий оригінальний метод відновної хірургії — пластику на круглому шкірному стеблі (1917 р.). Науково обгрунтував і практично розробив операцію пересадки рогової оболонки (1924 р.). Вдосконалив техніку операції часткової наскрізної кератопластики. Вперше використав для пересадки рогівку очей трупів (1931 р.). Створив вчення про біогенні стимулятори, що стало основою методу тканинної терапії при багатьох захворюваннях людини і тварин. Ств
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1085
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 08:24
28-09-2010, 08:24

Велика китайська стіна

Категорія: Архітектура, будівництво

До самої своєї кінцевої відмітини в пустелі Гобі Велика Китайська стіна тягнеться, дола­ючи гори, по болотах і пустелях. Незважаючи на усі її руїни й занедбаний вигляд, з першо­го погляду зрозуміло, наскільки ця споруда грандіозна й велична. Мабуть що, в жодне творіння рук людських на Землі не було вкла­дено стільки праці, зусиль та горя. Понад дві тисячі років тому, в III столітті до наглої ери, перший китайський імператор Цінь Шихуанді вирішив спорудити фортечну стіну, кот­ра мала захистити його державу від набігів із півночі. Стародавня легенда стверджує: одного ра­зу душа сплячого Цінь Шихуанді, злетівши на Місяць, звідти подивилася на Землю. Із за­хмарних висот Китайська імперія видалась йому маленькою цяточкою, і стислась тоді ду­ша імператора при вигляді беззахисної Піднебесної. Ось тоді й родилася в голові імператора думка спорудити стіну, котра б оточила всю імперію, сховала б її від жорстоких вар­варів, зробила б її «єдиною сім'єю». Заради справедливості слід сказати, що ідея належить не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1138
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 07:30
28-09-2010, 07:30

Клітинна і тканинна трансплантація — можливості, перспективи, невирішені проблемиі застереження

Категорія: Медицина

Клітинна і тканинна трансплантація — галузь, яку можна віднести до медицини майбутнього. В останні роки ведеться активний науковий пошук у галузі трансплантації стовбурових клітин. Серед низки запитань, що виникають при її розробці, чільне місце посідають етичні проблеми, а також питання визначення її побічних ефектів, чітких показань і протипоказань до застосування. На рубежі ХХІ століття медична наука досягла значних успіхів: лікувальні технології стають все більш ефективними; проблеми, які ще вчора видавалися невирішуваними, на сьогодні успішно долаються; перспективи застосування тих чи інших методик розширюються. Без сумніву, символом нового століття постає така галузь медицини, як трансплантологія. На жаль, незважаючи на певні успіхи і досягнення вітчизняної трансплантології, українські результати значно поступаються середньоєвропейським та середньосвітовим. Перед українською трансплантологією постає цілий ряд проблем — це і недосконале законодавство у цій сфері, і недостатнє фінансування галузі (яка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 907
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 07:10
28-09-2010, 07:10

Особиста гігієна та її роль у зміцненні здоров'я

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Поняття про особисту гігієну 2. Вплив особистої гігієни на здоров'я людини 3. Гігієнічно-загартовувальні процедури, їх значення Використана література 1. Поняття про особисту гігієну Особиста гігієна - це основа здорового способу життя, умова ефективної первинної та вторинної профілактики різних захворю­вань. Особиста гігієна розробляє принципи збереження і зміцнен­ня здоров'я шляхом дотримання гігієнічних вимог у повсякденному особистому житті й діяльності. В епоху науково-технічного прогресу, який супроводжують хімічні й фізичні забруднення навколишнього середовища та нега­тивні наслідки урбанізації, особиста гігієна стає вагомим чинником запобігання серцево-судинним та іншим поширеним захворюван­ням. Вона дозволяє ефективно боротися з гіпокінезією, нервово-психічним перенапруженням, суттєво послаблює несприятливі на­слідки впливу різних професійних шкідливостей та чинників навко­лишнього середовища. Як свідчать дані ВООЗ, велика частина населення в усіх країнах світу серйозно порушує прави
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 845
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 06:37
28-09-2010, 06:37

Туберкульоз і вагітність

Категорія: Медицина

Проблема туберкульозу і вагітності здавна цікавила лікарів. Останніми роками у зв’язку з глобальним почастішанням випадків туберкульозу і підвищенням рівня захворюваності серед жінок молодого віку це питання набуває нової актуальності. Воно охоплює такі основні аспекти: - особливості клініки і діагностики туберкульозу у вагітних; - лікування туберкульозу у вагітних жінок; - вплив туберкульозу на перебіг вагітності і пологів; - стан здоров’я дітей, народжених хворими на туберкульоз матерями, профілактика серед них туберкульозу. Клініка і діагностика У доантибактеріальний період панувала категорична думка про негативний вплив вагітності на перебіг туберкульозу, яка начебто спричиняє бурхливе прогресування захворювання і високий рівень смертності. Це пов’язували з ендокринною перебудовою, збільшенням навантаження на серцево-судинну, дихальну і видільну системи материнського організму. Популярним було висловлювання Овара: “Хвора на туберкульоз дівчина не повинна виходити заміж, хвора жінка не повинна ваг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 392
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 06:00
28-09-2010, 06:00

Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження

Категорія: Охорона природи, екологія

Земля, грунт є основою сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. На землі вирощують зернові, технічні та лі­сові культури, кормові трави, сади і ягідники. Сільськогосподарське виробництво забезпечує людину продуктами харчування, а про­мисловість — різноманітною сировиною. Кількість і якість продуктів харчування залежить від обробітку грунту, підживлення рослин тощо. Грунти - органічно-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла й світ­ла. Ці природні утворення характеризуються родючістю, забезпе­чують рослини поживними речовинами (калієм, вуглецем, азотом, фосфором тощо) і всім необхідним для їхньої життєдіяльності. Грунти виконують активну фільтруючу роль у очищенні природ­них і стічних вод. Грунтово-рослинний покрив планети е регулятором водного балансу суходолу, оскільки він поглинає, утримує й перерозподіляє велику кількість атмосферної вологи. Це — універсальний біологіч­ний фільтр і нейтралізатор багатьох видів антропічни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 932
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 04:51
28-09-2010, 04:51

Латинський кафедральний собор у Львові

Категорія: Архітектура, будівництво

ПЛАН Вступ 1. Історія зведення Кафедрального (Латинського) собору 2. Особливості архітектури Латинського кафедрального собору Висновок Список використаної літератури Вступ Незважаючи на зовні несприятливі умови, в другій половині XIV ст. на західноукраїнських землях продовжувало розвиватися церковне будівництво. Насамперед тут виділяється Львів. Місто Лева стало домівкою для багатьох релігій. Впродовж століть православні тут мирно співіснували з католиками, а греко-католики привітно ставилися до іудеїв. Мабуть, немає такого архітектурного стилю, який не можна було б вивчити на прикладі львівських храмів. В епоху середньовіччя вони були ще й центрами органної музики і органобудування, яким славився Львів наряду з такими містами як Краків, Варшава, Вільнюс. 1. Історія зведення Кафедрального (Латинського) собору Латинський кафедральний собор (1360-1460 рр.) будували довше, ніж триває одне людське життя - майже 100 років. Латинський Кафедральний собор закладений у 60-х pp. XIV ст. Першим його
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1015
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 03:31
28-09-2010, 03:31

Поняття про філогенез

Категорія: Біологія

Учення Ч.Дарвіна значно доповнили і розширили його послідовники, і як закінчена система поглядів воно остаточно сформувалось на початку XX сторіччя під назвою класич­ний дарвінізм. Найбільший внесок у розвиток дарвінізму того часу зробив зна­менитий німецький учений Е.Геккель - засновник філогенетичного (від грец. філон - рід, пам'ять) напряму в цьому вченні. Він звернув увагу на те, що протягом історичного розвитку певної систематичної групи ті організми, котрі зазнали еволюційних змін, передають нащадкам свої властивості. Отже, філогенез — це істо­ричний розвиток як усього живого загалом, так і окремих груп (ви­дів, родів, родин і т.д. до царств включно). Для визначення філоге­незу певної групи він запропонував метод потрійного паралелізму: зіставлення даних палеонтології, порівняльних анатомії та ембріології (онтогенезу). Дослідження решток викопних організмів та порівняння їх із су­часними видами, а також порівняння будови сучасних видів між собою дають змогу виявити певні відміни між ними,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 550
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 03:03
28-09-2010, 03:03

Основні види правової відповідальності за якість продукції в СРСР

Категорія: Право

КПРС і Радянська держава велика увага у своїй діяльності приділяють підвищенню технічного рівня і якості виробів, збільшенню обсягу випуску продукції вищої категорії якості. У виробництво постійно впроваджуються нові види продукції, що за своїми показниками перевершує кращі вітчизняні і закордонні чи аналоги відповідає їм, сприяючи тим найбільш повному задоволенню потреб народного господарства і населення. Однак ще мають місце факти випуску недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції деякими підприємствами й об'єднаннями Тому при розгляді питання про відповідальність важливо уточнити, що варто включати в дані поняття. Як роз'яснив Пленум Верховного Суду СРСР у постанові № 1 від 5 квітня 1985 р., недоброякісної визнається така продукція, що цілком або без істотної переробки не може бути використана по призначенню. Нестандартної є продукція, випущена з відступом від затверджених у встановленому порядку стандартів і метрологічних правил, технічних умов і зразків (еталонів), незалежно від того, чи
^