Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 616
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 01:20
28-09-2010, 01:20

Баскетбол. Історiя виникнення та опис гри

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План 1. Баскетбол ( Вступ) 2. Iсторiя розвитку баскетболу. 3. Загальнi характеристики гри. Баскетбол. Баскетбол - спортивна гра, один із найбільш популярних видів спорту. Для баскетболістів характерним є широке поле зору і добре розвинений зір. Баскетбол - емоційна гра , піднімає настрій людини. З часу виникнення у баскетболі відбулося багато змін і уточнень. Удосконалилась техніка і тактика гри, уточнились правила змагань і суддівства, стабілізувались розміри ігрового поля, його розмітка; обладнання. Гра одержала широкого розповсюдження в цілому світі, почали проводитися багаточисельні зустрічі і змагання з баскетболу. Виникла цілісна педагогічна система підготовки баскетболістів. Історія розвитку баскетболу. Загальна характеристика гри Баскетбол (англ. basket-boll, від basket - кошик та boll - м'яч) - командна спортивна гра, мета якої закинути руками м'яч у високо розміщене кільце. Ідея кидати м'яч в кільце або кошик зародилась дуже давно. Подібні ігри були відомі ще людям, які жили бі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 742
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2010, 01:17
28-09-2010, 01:17

Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території

Категорія: Державне регулювання, митниця

Порядок використання митного режиму "переробка за межами митної території України" регулюється ст. 237-242, гл. 39 МКУ. Під зазначеним режимом варто розуміти такий режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обороті на митній території України, вивозяться з метою їхньої переробки за межами митної території України (при цьому до них не застосовуються заходи нетарифного й тарифного регулювання) та наступного повернення в Україну. У ст. 238 МКУ зазначено, що при переробці товарів за межами митної території України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України" 1 (ст. 231 МКУ). Іншими словами, товари в режимі "переробка за межами митної території України" можуть вивозитися з України для наступних цілей 2: Під терміном “переробка” варто розуміти операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється, зокрема, положеннями Закону
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1207
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 22:49
27-09-2010, 22:49

Принципи та методи вимірювання

Категорія: Технічні науки

1. Основні поняття про вимірювання Вимірювання є одним із важливих шляхів пізнання навколишнього середовища, зв'язків між подіями, закономірностей природи. Завдяки вимірюванням людство відкрило багато законів природи, що сприяло науково-технічному прогресу. Вимірювання — це процес експериментального відшукування значень фізичної величини за допомогою спеціальних засобів вимірювання. Точні й вірогідні вимірювання фізичних величин, технологічних параметрів мають велике значення для науки, техніки та управління технологічними та тепловими процесами харчової промисловості. Відповідно до стандарту ДСТУ 2681—94, вимірювання є відображенням вимірюваних величин, їх значень шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. Число, яке виражає відношення вимірюваної величини до одиниці вимірювання, називається числовим значенням вимірюваної величини. Воно може бути цілим або дробовим, але обов'язково абстрактним числом. Значення величини, прийняте за одиницю вимірювання, називається р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2438
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 22:20
27-09-2010, 22:20

Сонячно-Земні зв’язки та їх вплив на людину

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Зміст Уведення . 3 1.Наша зірка – Сонце . 4 1.1. Характеристика Сонця . 4 1.2. Будівля Сонця 5 2. Сонячно - Земні Зв'язки (Фізичний аспект) 7 3. Сонячна активність . 12 3.1. Найважливіші прояви й індекси сонячної активності 12 3.2. Цикли сонячної активності 15 3.3. Вплив Сонячної активності на людину . 17 Висновок 21 Список літератури . 23 Уведення Інтерес учених до проблеми сонячно - земних зв'язків викликаний декількома причинами. Насамперед у міру з'ясування фізичних сторін впливу Сонця на Землю виявилося величезне прикладне значення цієї проблеми для радіозв'язку, магнітної навігації, безпеки космічних польотів, прогнозування погоди і так далі. Природа Сонця і його значення для нашого життя - невичерпна тема. Про його вплив на Землю люди догадувалися ще в далекій давнині, у результаті чого народжувалися легенди і міфи, у яких Сонце відігравало головну роль. Воно обожнювалося в багатьох религіях. Дослідження Сонця - особливий розділ астрофізики зі своє
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1011
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 21:47
27-09-2010, 21:47

Методика особистісного орієнтованого навчання як засіб перспективного і творчого розв’язання проблем формування особистості на уроках зарубіжної літератури

Категорія: Педагогіка

У концепції формування світогляду громадянина України говориться, що „розбудова сучасної національної системи виховання вимагає оновлення педагогічного мислення, творчого розв'язання проблем формування особистості”. В Україні триває педагогічний пошук, спрямований на подолання традиційної авторитарної методики і утворення особистісно зорієнтованого спілкування. Що таке особистісно орієнтована методика стосовно викладання зарубіжної літератури - далека перспектива чи практика? Ще декілька років тому це була швидше перспектива, а сьогодні можна з певністю сказати, що особистісно орієнтована методика стала реальністю в практиці багатьох учителів. Що ж це за така методика? Якщо ви спитаєте учнів, на які уроки літератури вони йдуть з бажанням, то почуєте у відповідь: на ті, на яких вони відчувають себе співтворцями, коли разом з учнями, з його допомогою шукають істину. Дехто подумає: „Істину на уроках літератури?”. Саме так. Адже література - це філософія в образах. І по-справжньому особистісно, а не на р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 336
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 21:34
27-09-2010, 21:34

Авторитарні тенденції в українській політиці: витоки, стан, перспективи

Категорія: Політологія, політісторія

Системна криза, у стані якої опинилося сучасне українське суспільство, гостро поставила питання про пошук політично змістовної та цивілізаційно гідної відповіді на виклик часу. Слід констатувати, що досягнення національно-державної ідентичності та отримання статусу суб“єкту європейського та світового процесу не стали і не могли стати кінцевими факторами задоволення реальних суспільних та державних потреб українства. Динаміка суспільно-політичного життя яскраво свідчить про постійне генерування в середовищі українського соціуму досить складного та специфічного комплексу проблем, що потребують ефективного та якомога швидкого вирішення. За цих умов закономірно виникає питання про формування стратегії виходу з кризового стану, його технологію та механізми, а головне - про сили, які будуть цей вихід здійснювати. Додаткового ступеня актуалізації зазначені моменти набули напередодні президентських виборів 1999 року, надавши можливості усім політично значущим силам в Україні довести свою доктринальну, функціональн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 622
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 18:45
27-09-2010, 18:45

Концепція професійної освіти України і завдання майстра виробничого навчання

Категорія: Педагогіка

Здійснення перебудови нашого суспільства, кардинальна економічна реформа, перехід до ринкової економіки викликали необхідність переосмислення і чіткого визначення професійної освіти, конкретизації її мети і завдань з урахуванням нинішніх особливостей і перспектив соціально-економічного розвитку України. Сучасна професійна освіта як невід'ємна складова частина переважно екстенсивного розвитку економіки і техніки, в період невідповідності зростаючих вимог рівню професійної компетентності робітників і якості загальноосвітньої та професійної підготовки, відставання змісту освіти від розвитку науково-технічного прогресу. Розвиток професійної освіти гальмувався внаслідок відсутності справжньої державної турботи про народну освіту, духовну культуру молодого поповнення трудівників. Відставання згаданої системи від науково-технічного прогресу, невідповідність змісту професійної освіти вимогам сучасного виробництва та інтересам особистості - це знижувало ефективність навчально-виховного процесу в ПТУ, якість підгот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 929
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 18:28
27-09-2010, 18:28

Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти

Категорія: Право

Кримінально-правовий захист та охорона суспільних інформаційних відносин визначено у чинному інформаційному законодавстві України і здійснюється на державному рівні. Порушення законодавства України про інформацію передбачає настання дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної, а також кримінальної відповідальності (Закон України “Про інформацію”). Передбачивши відповідальність за порушення інформаційного законодавства у ч. 2 ст. 47 Закону України “Про інформацію” законодавець визначає диспозиції правопорушень, але не вказує, який саме вид відповідальності передбачено за скоєння зазначених правопорушень (дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної). Аналогічним способом сформульовано положення, що стосується порушення норм спеціального законодавства у сфері суспільних інформаційних відносин — щодо захисту інформації в автоматизованих системах. У статті 17 Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах” зазначено, що особи, винні у порушенні порядку і прави
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 627
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 17:43
27-09-2010, 17:43

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів

Категорія: Право

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь — караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. 1. Об’єктом злочину є право людини на свободу віросповідання. 2. Предметом злочину є релігійні святині. Під релігійними святинями розуміються предмети або місця релігійного поклоніння. Поряд з широко шанованими (Палестинські святині у християн, Мекка і Медина у мусульман) існують святині регіонального або місцевого характеру. Якщо релігійні святині являють собою особливу історичну чи культурну цінність, їх знищення потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 298. 3. З об’єктивної сторони цей злочин може проявлятися у формі: 1) утримування; 2) осквернення; 3) знищення релігійних святинь. Під утримуванням релігійних святинь слід розуміти самоуправні дії щодо збереження під своїм контролем предметів або місць релігійного поклоніння, які винний відповідно до рішення відповідного державного органу зобов’язаний переда
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 901
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 17:27
27-09-2010, 17:27

Структурно-функціональні аспекти адаптації серця до фізичних навантажень

Категорія: Медицина

Роботу виконано на кафедрі нормальної анатомії Тернопільської державної медичної академії В експерименті досліджено структурно-функціональні особливості перебудови відділів міокарда експериментальних тварин при систематичних фізичних навантаженнях. Встановлено, що останні супроводжуються гіпертрофією і дилятацією, причому ці процеси переважають у лівому шлуночку. Артеріальний тиск під впливом фізичних тренувань зменшується, а також відбуваються зрушення в регуляції серцевого м’яза в сторону переважання впливу вагуса. Ключові слова: серце, адаптація, фізичне навантаження. In this experiment it is investiigated structural – functional peculiarities of the reformation of sections of myocardial – experimental animals during dynamic physical loadings. It is ascertained that those the last are accompanied by hypertrophy and dylatation, and the se processes predominate in the left ventricular. Arterial pressure descreases under the influence of physical training and some displacements also take place in regulat
^