Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 975
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 04:44
27-09-2010, 04:44

Мова ікон

Категорія: Мистецтво, культура

Сюжети давньоруського живопису На той час, як сучасна людина змогла вільно споглядати давній іконопис, з'ясувалося, що художній світ ікони, слово, що лежить у ньому, Євангеліє, Біблія, усі християнські традиції забуті. Сучасники звикли до європейського живопису, яким е й російський, і незвична художня мова іконопису стала для них важкою, якщо не сказати простіше — недоступною. Крім того, за роки правління Рад виросло не одне покоління, що не знало Священного писання, якому було невідоме житіє святих, церковні співи, тому сьогодні для багатьох закритим ε те «слово», що лежить в основі давньоруського живопису. Розпочате повернення до цього виду мистецтва йде важко й повільно. Розглядаючи ікони, мимоволі питаєш себе: «Хто зображений? Що зображено? Чому зображено саме так?». Ці питання на перший погляд здаються простими й наївними, насправді вони надзвичайно важливі й потрібні. Без відповіді на них неможливим є навіть поверховий розгляд давньоруського іконопису, неможливим і прилучення до того відкриття
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 608
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 03:23
27-09-2010, 03:23

Вікові особливості школярів і оздоровчі табори

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Вікові особливості розвитку сили 2. Вікова динаміка природного розвитку прудкості 3. Оздоровчі літні табори Використана література 1. Вікові особливості розвитку сили Розвиток силових якостей людини, як і інших якостей, носить гетерохронний характер. Сенситивні періоди приросту м'язової сили у хлопчиків та дівчаток не збігаються, що слід враховувати в практиці фізичного виховання. Незначний загальний розвиток сили м'язів спостерігається до 9-річного віку у дівчат і 10-річного віку у хлопчиків. Віковий період від 9-10 до 16-17 років характеризується найвищими темпами приросту абсолютної сили м'язів. У подальшому темпи зростання сили поступово уповільнюються, але сила продовжує зростати, і максимальних показників абсолютної сили люди досягають в середньому у 25-30 років. До 10-11-річного віку величини річного приросту абсолютної сили у дівчаток і хлопчиків майже не відрізняються. Починаючи з 12 років, м'язова сила у дівчат зростає повільніше, ніж у хлопців. При цьому достовірних розбіжност
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1549
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 03:20
27-09-2010, 03:20

Українські геополітичні теорії ХІХ-ХХ ст. Дореволюційні геополітичні вчення

Категорія: Політологія, політісторія

Зародження української геополітики обумовлене виникненням та діяльністю на території України масонських лож, кількість яких з початком ХІХ ст. Стрімко зростає (найбільш відомими були одеська ложа “Полт Евксінський”, київська “З’єднання слов’ян”, полтавська “Любов до істини”). Головною метою діяльності масонських організацій було проведення союзу національних держав слов’янських народів на федеративних засадах. Після участі масонських лож у антидержавних повстаннях у 1820-1830-х рр. вони були змушені піти у підпілля, через заборону царським указом їхньої діяльності. Масонство справило певний вплив на організацію і діяльність першої таємної політичної організації національного характеру – Кирило-Мефодіївського товариства, яке діяло на засадах демократичного, республіканського панславізму. Серед членів товариства були такі відомі постаті ХІХ ст. Як В.Білозерський, М.Гулак, М.Костомаров, Т.Шевченко тощо. Головною метою товариства було досягнення національно-державної незалежності України. Ще панувала ідея
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1329
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 02:23
27-09-2010, 02:23

Ендокринна система людини

Категорія: Медицина

Зміст 1. Загальні характеристики ендокринної системи 2. Ендокринні залози, їх функції, вікові зміни, патології. Зв’язок та злагоджену роботу усіх органів та систем наряду з нервовою системою здійснює й ендокринна система. Ендокринна система забезпечує ріст, статевий розвиток, обмін речовин, пристосування організму в умовах стресу, напруження, дії зовнішнього середовища. Ендокринна система – це система залоз внутрішньої секреції – тобто залози не мають вивідних протоків і виробляємий їми секрет виділяється прямо в кров. До ендокринних залоз відносять: гіпоталамо-гіпофізарна система, епіфіз, щитовидна і паращитовидні залози, зобна залоза, наднирники, та залози змішаної секреції: статева та підшлункова залоза. Секрети які вони виробляють називаються гормонами, які мають в незначній кількості високу активність,та специфічність (вузькоспрямованість). Гормони за фізіологічною дією поділяються на пускові, тобто впливаючі на інші залози, наприклад гормони гіпофізу, гіпоталамусу, епіфізу, та на виконавці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 695
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 00:17
27-09-2010, 00:17

Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані

Категорія: Політологія, політісторія

Минуле десятиліття стало для Азербайджану справді історичним. Країна не тільки позбулася комуністичного тоталітаризму, але й вирвалася з лабет радянської імперії. Цей процес не був легким і безболісним, та як би там не було, але він на сьогодні в основному завершений. Всі атрибути незалежної держави в Азербайджані сформувалися. Молода держава одержала міжнародно-правове визнання. Конституція Азербайджану проголосила демократичний лад, ринковий характер економіки, гарантувала основні права й свободи людини. Зафіксовано наше прагнення побудувати відкрите, громадянське суспільство. Багато зарубіжних аналітичних центрів і авторитетних правозахисних організацій (Freedom House, наприклад) за параметрами дотримання громадянських і політичних прав кваліфікують нашу країну як „порогову”, або „частково вільну”. Поняття „громадянське суспільство” є центральним, за допомогою якого визначається рівень демократичності держави. Важливим показником зрілості демократії вважається, зокрема, мирна передача вищої влади на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 638
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 00:11
27-09-2010, 00:11

Концепції управління виробництвом та їх вплив на розвиток обліку витрат виробництва

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що “бухгалтерський облік є процесом виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень” [1]. Тим самим на законодавчому рівні визнано взаємозв’язок між веденням бухгалтерського обліку на підприємстві та процесом управління підприємством. З фактом залежності бухгалтерського обліку від управління (як у науковому, так і у практичному плані), та необхідністю виявлення потреб управління, погоджуються переважно всі науковці з бухгалтерського обліку, але водночас, у своїх публікаціях акцентують увагу на індивідуальності таких потреб на підприємствах. Розуміючи, що потреби управління будь-якого підприємства є індивідуальними, метою доповіді було поставлено окреслення загальносвітових тенденцій розвитку управління виробництвом з визначенням основних напрямків розвитку обліку витрат виробництва. Скла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 20:56
26-09-2010, 20:56

Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України

Категорія: Право

План 1. Місце і роль права в системі соціальних норм. 2. Поняття системи права як внутрішньої його організації. 3. Загальна характеристика основних галузей права України. Вступ Формування духовного світу людини, має актуальне значення для побудови незалежної Української держави з соціальними відносинами і правовою системою. Важливий етап правого виховання молоді був ознаменований прийняттям у 1996 р. Конституції України. Одним з найоптимальніших шляхів формування правової свідомості та правової культури молоді є засвоєння основ правознавства в навчальному процесі. Зокрема, усні професійно-технічних навчальних закладів для законодавчої орієнтації в подальшому житті та професійній діяльності повинні здобути необхідний мінімум правових знань. Виходячи з конституційних положень молодь повинна чітко усвідомлювати як власні права і свободи, так і обов’язки перед суспільством, володіти правовою свідомістю, правовою культурою. 1) Місце і роль права в системі соціальних норм Стаття 8. В Україні визначає
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1335
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 18:54
26-09-2010, 18:54

Урок як основна форма фізичного виховання школярів Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Складовою частиною навчально-виховного процесу є контроль учите­лем власної діяльності та діяльності учнів на кожному уроці. Тільки осмислюючи й оцінюючи результати цієї діяльності, можна вносити необ­хідні корективи у свою працю, підвищувати якість уроків і педагогічну майстерність учителя загалом.* Отже, володіння методикою педагогічного аналізу уроку є обов'язко­вим компонентом професійної кваліфікації фахівців із фізичної культури і запорукою підвищення його результативності. Спостереження та аналіз уроку — це складний процес, який вимагає певних знань, умінь і навичок тримати в полі зору всі сторони навчально-виховної діяльності. Побачене необхідно одночасно осмислити й оцінити з позицій доцільності рішень у певних обставинах, намітити рекомендації тому, хто проводить урок. Для формування висновків і пропозицій треба готуватися, спеціально вивчаючи при цьому документи планування та готуючи протоколи спостере­ження до його початку. Аналіз уроку може бути повним або частковим. За повного ана
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 371
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 18:45
26-09-2010, 18:45

Критерії ефективності системи гідроекологічного моніторингу

Категорія: Геодезія, геологія

У розробках екоцентру "НІЦ ВЕМОВ" [1,2] викладені концептуальні засади та обгрунтована архітектура системи гідроекологічного моніторингу. Згідно з запропонованими підходами гідроекологічний моніторинг розглядається як багатоцільова інформаційно-моделювальна система відстеження, оцінювання та прогнозування стану екосистем водних об'єктів та річкових басейнів для підтримки прийняття водо- і природоохоронних рішень та ідентифікації джерел екологонегативного впливу на зазначені екосистеми. Реалізація системи у цілому запрограмована насамперед шляхом поліпшення функціонування чинних моніторингових служб. Крім того, концептуальні засади системи гідроекологічного моніторингу передбачають її поєднання з відповідною фізичною мережею спостережень та створення баз і банків даних гідроекологічної інформації, а екосистеми гідросфери скрізь розглядаються як водогосподарсько-екологічні [1]. Використання принципів стохастичної екогідрології [1,2], аналіз структурно-функціональних елементів гідроекологічного м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 574
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 18:23
26-09-2010, 18:23

Підготовка дитини до школи

Категорія: Педагогіка

Важливою віхою перебудови системи освіти в на­шій країні став перехід до систематичного навчання з 6-ти років. Як відомо, у розвитку дитини є переломні етапи, коли відбувається суттєва перебудова всіх пси­хологічних функцій і виявляються нові можливості в активності головного мозку. Один із таких етапів — це шестирічний вік, коли фізіологічні ресурси дитячого організму різко збільшуються. Інтенсивно розвива­ються всі фізіологічні системи організму шестирічної дитини — серцево-судинна, дихальна, опорно-рухо­ва, ендокринна тощо. Найбільш виражена вікова ди­наміка відбувається в нервовій системі і насамперед у головному мозку, його морфології та фізіології. Усе це й визначає значною мірою ріст психофізіологічних ресурсів дитини, даючи можливість реалізації склад­них розумових дій. Вирішення цієї проблеми було підготовлене теоре­тичними та практичними пошуками вчених та вчите­лів ще у 70—80-ті роки XX століття, їх основний ви­сновок: 6-річний вік сенситивний до цілеспрямовано­го соціального й розумового роз
^