Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1296
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 23:33
31-10-2010, 23:33

Аналіз національного характеру українського народу (І. Мірчук, Я. Ярема)

Категорія: Психологія

Специфіка української науки в Західних регіонах України між двома світовими війнами полягала в тому, що вона розвивалася далі як при Науковому Товаристві ім. Шевченка у Львові, так і в еміграційних центрах, переважно в Чехословаччині — Прага, Подєбради, менше — у Варшаві, Берліні й Парижі. Найсприятливіші умови було створено в Чехословаччині. З ініціативи президента республіки, відомого вченого професора Томаша Масарика в 1921 році на урядовому рівні розробили план розбудови еміграції, який полягав у створенні суто українських або російських чи білоруських наукових, культурницьких, навчальних установ, закладів і товариств. Центром української еміграції стали Прага та курортне містечко Подєбради. У Празі в 1921 році було відкрито Український вільний університет і в 1923 році Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, у Подєбрадах 22 квітня 1922 році почала діяти Українська господарська академія. Коли у Львові та Чернівцях скасували українські кафедри, а в Радянській Україні університети
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3912
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 23:21
31-10-2010, 23:21

Комп'ютерна графіка. Види комп'ютерної графіки (Компас, CorelDRAW)

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зміст 1.Комп'ютерна графіка. Види комп'ютерної графіки………………………3 1.1.Растрові і векторні об'єкти…………………………………………3 1.2.Переваги і недоліки векторів і растрів…………………………….4 1.3.Графіка і Інтернет………………………………………………… .5 1.4.Класифікація графічних редакторів……………………………….7 2.КОМПАС-ГРАФІК 5.Х…………………………………………………… .7 2.1.Типи документів КОМПАС-ГРАФІК 5.Х…………………………9 2.2.Типи об'єктів КОМПАС-ГРАФІК 5.Х…………………………… 11 3.КОМПАС 3D……………………………………………………………… 15 4. COREL DRAW 9…………………………………………………………….21 4.1.Область застосування……………………………………………….21 4.2.Компоненти екрану CorelDRAW………………………………… .23 4.3.Настройка початку сеансу CorelDRAW 9…………………………25 4.4.Створення графічних об'єктів…………………………………… 25 1.Комп'ютерна графіка. Види комп'ютерної графіки 1.1.Растрові і векторні об'єкти По своїй структурі зображення можуть бути растровими та векторними(мал. 1).Векторні зображення (створюються такими програмами, як Corel DRAW, Adobe Illustrator, AutoCad і іншими) визначаються математично як вектори - набори крап
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1747
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 22:55
31-10-2010, 22:55

Методи навчання основ економіки

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Поняття про методи навчання 2. Методи викладання навчального матеріалу. Розповідь, пояснення, бесіда 3. Методи самостійної роботи учнів. Робота з навчальною та довідковою літературою 4. Проблемне навчання на уроках основ економіки. Суть і основні поняття проблемного навчання 1. Поняття про методи навчання Під методами навчання (в тому числі методами навчання основ економіки) розуміють способи спільної роботи вчителя й учнів, за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд учнів, розвиваються їхні здібності. Методи навчання складаються з окремих елементів, які називаються прийомами. Окремі прийоми можуть входити до складу різних методів. Так, прийом записування учнями нових понять і економічних термінів відбувається під час пояснення матеріалу вчителем, під час самостійної роботи з книгою, у процесі бесіди, під час виконання практичної роботи тощо. У процесі навчання основ економіки як самі методи, так і прийоми застосовують у різних сполученнях.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1139
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 22:39
31-10-2010, 22:39

Жовтяниці

Категорія: Медицина

ЖОВТЯНИЦІ Жовтяниці — це група захворювань, що характеризуються хоча й неоднаковими механізмами передачі інфекції й відмінностями в патогенезі, але об'єднані гепатотропністю збудників та обумовленою цим схожістю основних клінічних проявів (жовтяницею, інтоксикацією, гепатоспленомегалією) [1]. На сьогодні небачена навала ВГ безпосередньо загрожує людству. Вважають, що близько 1 мільярда людей на планеті заражені принаймні одним із вірусів, що викликають ВГ. Хоча ВГ і займають за офіційними даними ІІ місце після грипу та інших гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) за кількістю уражених, вони значно переважають їх по числу тяжких форм, економічним витратам, летальним наслідкам. І це при тому, що реєструються далеко не всі випадки ВГ — безжовтяничні, стерті форми часто проходять повз увагу лікаря. Тому в дійсності ВГ не поступаються грипу та іншим ГРІ за поширеністю, тому що фактично до статистичних звітів потрапляють лише жовтяничні форми, які складають меншу частину усіх гострих ВГ. За один день на земн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2112
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 22:09
31-10-2010, 22:09

Життя і діяльність М.Ф. Гамалії

Категорія: Медицина

П л а н : Вступ. 1. Освіта і діяльність Гамалії. 2. Відкриття бактеріологічних станцій. 3. Епідемії та мікроби. 4. Смерть М.Ф. Гамалії. Висновок. Література. Вступ. Михайло Федорович Гамалія (1859-1949) — лікар-мікробіолог, епідеміолог, педагог, почесний член AH CPCP, академік AH CPCP, заслужений діяч науки, лауреат Державної премії СРСР, вчений, що володів даром наукового передбачення. М.Ф.Гамалія народився 17.02 1859 р. в Одесі в сім'ї російського офіцера з відомого старо­винного українського роду, який дав країні чимало видатних діячів. Здобувши фундаментальну загальну освіту в Рішельєвському ліцеї, він вільно володів французькою, англійською, німецькою мовами, добре знав латинь. У 1880 p. M. Ф. Гамалія закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету, одного з кращих в Росії, що дало йому серйозну біологічну освіту. Захоплюючі лекції з еволюційної теорії І. І. Мечникова, передових знаменитих вчених-професорів того часу формували його світогляд,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1953
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 21:04
31-10-2010, 21:04

Поняття та значення складу злочину

Категорія: Право

ВСТУП Сучасне суспільство надало людині широкі права і можливості. Використання яких необхідні підходити відповідально "Це зумовлюється тим, що можливості людини в сучасному суспільстві набагато вросли в порівнянні із світі де кожний залежить від усіх а усі від кожного. У цих умовах безвідповідальна поведінка і злочинні діяння є соціальний злом яке породжує протиправність і значну суспільну небезпеку Кримінальне право яке окрема галузь права покликане вести ефективну боротьбу із злочинами (протиправними суспільно небезпечними діяннями)" Саме із злочинністю це не юридична а політична справа не юристів а політиків Це пояснюється тин що як кількісно так і якісно злочинність не залежить від роботи окремих юристів слідчих суддів прокурорів та ін. Тобто причини злочинності економічні політичні культурні та інші суспільні умови життя людей вирішення даних проблем не залежить від окремих юристів. Внаслідок чого перед кримінальним правом потрібно ставити такі завдання які воно може виконати чи за допом
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2642
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 20:22
31-10-2010, 20:22

Письмо як вид мовленнєвої діяльності (німецька мова)

Категорія: Педагогіка

ПЛАН Вступ Частина 1 . Загальне визначення письма, як вид мовленнєвої діяльності 1.1 Загальне визначення письма 1.2 Лінгвопсихологічні особливості письма . 1.3 Цілі та принципи навчання письма Частина 2 . Методи та прийоми навчання письма на початковому етапі 2.1. Лінгвістичний матеріал для письма 2.2. Типологія вправ для навчання письма . 2.3. Навчання графіки 2.4. Навчання орфографії Висновки . Бібліографія ВСТУП На сучасному етапі навчання іноземній мові письмо відіграє одну з важливих ролей, презентуючи в цілому інші види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння і читання, з якими воно дуже тісно пов’язане, являючи собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови. Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства, тому йому належить визначна роль на зламі тисячоліть створювати та зберігати духовні, а через них і матеріальні цінності. Наприкінці 20 ст. проблемою навчання письма займалися такі відомі методисти радянського періоду, як І.Л. Б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 657
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 19:32
31-10-2010, 19:32

Поняття про пухлини. Їх поширення та історія розвитку вчення

Категорія: Медицина

Пухлина, новоутворення, чи нео­плазма — патологічне неконтрольоване розростання клітин будь-яких тка­нин організму. Спостерігається у всіх представників тваринного світу — від комахи до людини, і навіть у рослин. Пухлини розвиваються у більшості хребетних тварин. Точне визначення пухлини поки що дати неможливо, оскільки ми не знаємо глибинних, безпосередніх при­чин перетворення нормальної кліти­ни на пухлинну. Тому пухлину зви­чайно визначають як розростання клітин, що супроводжується характер­ними ознаками. З огляду на це пух­лину можна визначити як патологіч­не реактивне розростання клітин, якому притаманні незакінчений ріст, автономність (не залежить від впливу на нього регуляторних механізмів організму), морфологічний та біохі­мічний атипізм та повна функціональ­на неспроможність. У цьому визна­ченні віддзеркалюється, по-перше, та особливість росту пухлинних клітин, що він не носить фізіологічного, ком­пенсаторного чи пристосувального ха­рактеру. По-друге, на відміну від фізіологічного росту (регенерат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2580
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 17:16
31-10-2010, 17:16

Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Вступ Терміни і визначення Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР 1.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей хлорпікрину 1.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення 1.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення 1.4. Визначення часу підходу забрудненого повітря до заданого населеного пункту 1.5. Визначення часу випаровування розлитого хлорпікрину 1.6. Визначення можливих втрат серед робітників об’єкту та населення 1.8.Нейтралізуючі речовини 1.9.Засоби індивідуального захисту Висновок Глава 2. Аварійне прогнозування можливих наслідків аварії на хімічно небезпечному об'єкті з викидом НХР 2.1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних властивостей диметиламіну 2.2. Визначення глибини зони можливого хімічного забруднення 2.3. Визначення параметрів зон хімічного забруднення Висновок Глава 3. Визначення характеру НХР, засобів захисту та відповідних дій при аварії на залізничному
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2097
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 16:10
31-10-2010, 16:10

Кольорознавство

Категорія: Різне

Колір та його роль у композиції. Колір відіграє важливу роль у нашому житті та діяльності. У природі немає нічого безколірного. Людина живе у різноманітному кольоровому світі. Одні кольори дуже яскраві й чисті, інші бліді й настільки невизначені, що деколи важко підібрати їм назву. Поняття кольору та його сприйняття дуже складні. Кольорознавство охоплює питання пов’язані з фізикою, психологією, світлотехнікою, медициною, технікою, мистецтвом. Колір – властивість тіл викликати визначені зорові відчуття у відношенні із спеціальним спектральним складом та інтенсивністю відображеного або випроміненого видимого випромінювання. Встановлено, що людським оком сприймаються світлові коливання з довжиною хвилі від 380 до 760 нм (1 нм = 10-9 м). Довжина хвилі позначається через λ (лянда). Кольори спектру чергуються в такій послідовності: червоний, оранжевий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Око людини має різне відчуття до хвиль різної довжини. Найбільшу чутливість око має в області жовто-зелених промені
Назад Вперед
^