Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1176
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 23:44
6-10-2010, 23:44

Загальні відомості про автоматизацію. Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації

Категорія: Технічні науки

Загальні відомості про автоматизацію Системи автоматизації Засоби автоматизації Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації Загальні відомості про автоматизацію На сучасному етапі розвитку техніки автоматизація є основним фактором, що сприяє підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції. Вона забезпечує великі можливості підвищення ефективності виробництва, успішному виконанню народногосподарських планів нашої країни. Слово «автоматизація» походить від грецького слова «автомат», що означає «саморушний». Таку назву давали тим механізмам, які діяли самостійно, без втручання людини. Ще в глибоку давнину люди намагалися створювати різноманітні самодіючі механізми, хоч ці спроби дуже рідко давали бажані результати. Нині автоматизація охоплює всі ланки виробничого процесу, включаючи міжверстатне транспортування і контроль готових деталей. Автоматизація деревообробних підприємств почала здійеню-ватись порівняно недавно. Першу автоматичну лінію обробки брускових деталей було
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 811
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 23:13
6-10-2010, 23:13

Види пам’яті

Категорія: Психологія

1. Обробка інформації, запис і відтворення, значно полегшуються свідомому виборі стимулів і концентрації на них уваги. 2. Одночасне врахування логічних і емоційних реакцій гарантує кращий запис матеріалу в пам'яті, а чим краща якість запису, тим легше його відтворення. 3. Існує два види пам'яті: короткочасна і довготривала. Короткочасна пам'ять поверхнева і неміцна. Щоб інформація з неї не зникла уже через кілька секунд, необхідно повторювати її. Довготривала пам'ять підкріплена пошуком значення матеріалу, який запам'ятовується. Цей вид пам'яті пов'язаний зі складними розумовими операціями. 4. Пам'ять суб'єктивна і піддається викривленням, спогади змінюються після кожного їх відтворення. Ці положення закладені в основі вправ, які рекомендовані для занять з учнями, які мають низький рівень розвитку пам'яті. Пам'ять - це складний психічний процес, дослідженню якого присвячені праці багатьох ввчених. Їх результати дозволяють уже тепер проводити ефективні заняття по її розвитку, використовувати нетр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 765
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 22:22
6-10-2010, 22:22

Автономна Республіка Крим

Категорія: Право

План 1. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. 2. Правовий статус Автономної Республіки Крим. 3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Вступ Конституція України закріпила цілісність і недоторканість території України в межах існуючих кордонів, а також визначила її унітарною державою. Це дістало підтвердження і в тому, що Автономну Республіку Крим визначено як складову частину України. Я вважаю, що буде досить цікаво розглянути Автономну Республіку Крим, як невід’ємну складову України. 1. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Зміст автономії Криму визначено у статтях 134-139 Конституції України, якими встановлено повноваження Автономної Республіки Крим, а також її відповідних органів. Основні державні ознаки Криму зводяться до такого: 1) Крим є державним утворенням – республікою; 2) він має Конституцію; 3) як регіональна діє система державних органів Автономної Республіки Крим на чолі з Верховною Радою і Радою міністрів; 4) державні органи Автономної Республ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 867
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 21:11
6-10-2010, 21:11

Курс на перебудову: плани та реальності його здійснення в Україні

Категорія: Історія

Смерть Л.Брежнєва в 1982 р. поклала край його "ері", але не змінила загальної ситуації в країні. Наступником Брежнєва став тяжко хворий Ю.Андропов. У 1984р. він помирає. Ю. Андропова змінив тяжко хворий К. Черненко, який у березні 1985 р. приєднався до своїх попередників. Настав час тоді ще молодого і енергійного М. Горбачова. З його приходом до влади знову, як це вже бувало не раз, постала надія на краще. Новий керівник та його прихильники були першим поколінням радянських лідерів, які формувалися вже після смерті Сталіна. Незважаючи на шалений опір консервативної частини партійної номенклатури, М. Горбачов починає кампанію перебудови радянської системи й насамперед її застійної економіки. Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у межах соціалістичного вибору. Щодо зовнішньої політики СРСР М. Горбачов висловився за впровадження нового політичного мислен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2134
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 20:57
6-10-2010, 20:57

Братські школи та школи Запорізької Січі

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ .1 Розділ I Братські школи на Україні .2 1.1. Львівська братська школа та її статут 6 1.2. Статут Луцької-латино-слов’янської школи .8 1.3. Київська братська школа .9 Розділ II Школи Запорізької Січі .10 Висновки 16 Список використаної літератури 17 Вступ Становлення та розвиток національної системи освіти має вирішальне значення при творенні самосвідомості народу в процесах його самопізнання та утвердження, а передусім у розвитку власної культури, бо всі культурні навички ґрунтуються таки на освіті. Тут слід відзначити, що розвиток освіти й педагогіки в Україні в XVI – XVII столітті проходив у складних історичних умовах. Це була епоха боротьби українського народу проти соціального і національного гніту, феодалізму. Разом з тим ця класова боротьба пригнічених мас України зливалась з боротьбою за свою незалежність, культуру, мову. У руслі цієї боротьби були створені численні братські школи та школи Запорізької Січі, які мобілізували свої зусилля на боротьбу з католицизмом, уніє
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 908
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 17:46
6-10-2010, 17:46

Судинна деменція

Категорія: Медицина

Проблема деменції є однією з найбільш значущих медичних та соціально-економічних проблем теперішнього часу. У 2000 р. у світі нараховувалося близько 20 млн. хворих на деменцію. За даними експертів ВООЗ у 2005 році кількість хворих на неї зросте до 35 млн., що пов’язано з “постарінням” населення планети. Ризик розвитку деменції зростає прогресивно з віком: на кожні 10 років після 65 — удвічі. Проведені популяційні дослідження свідчать, що приблизно у половини осіб віком 85 років і більше можливий розвиток деменції, причому цей процес спостерігається як в економічно розвинутих країнах, так і у тих, що розвиваються. Такого росту кількості хворих на деменцію в історії ніколи не було, що дає право деяким авторам говорити про унікальність ситуації кінця ХХ – початку ХХІ ст. — “епідемію деменції”. Ця проблема є також актуальною і для України, в якій кількість хворих на деменцію прогресивно збільшується [5]. Під деменцією розуміють набуте порушення пам’яті у поєднанні з порушеннями інших когнітивних функцій, що пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 931
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 13:09
6-10-2010, 13:09

Становлення та розвиток мережевого підходу до вивчення політичних процесів

Категорія: Політологія, політісторія

В умов сучасних всеохоплюючих змін у соціальній, політичній, економічній, науково-технічній сферах, спричинених розвитком глобалізаційних процесів, посиленням взаємозалежності світу, все більшого значення в житті державного організму набувають актори „третього сектора” – численні групи інтересів, які беруть участь у формуванні політичного порядку денного, впливають (іноді кардинально) на прийняття та реалізацію політичних рішень. В означеній ситуації з усією гостротою постає проблема: використання існуючих концепцій та підходів до вивчення та аналізу взаємодії політичних акторів (наприклад, плюралістичного та корпоративістського або неокорпоративістського) в реаліях сьогодення не завжди забезпечує задовільні наукові результати. Новітні ж методи часто виявляються значно продуктивнішими при аналізі процесів політичної трансформації. До таких належить і мережевий підхід, що грунтується на понятті політичної мережі, яке використовується в якості наукового інструмента для дослідження взаємодії множини політич
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2126
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 12:12
6-10-2010, 12:12

Гломерулонефрит

Категорія: Медицина

Визначення. Гломерулонефрит - це двобічне, у більшості випадків імуноопосередковане ураження нирок з переважно клубочковою локалізацією патологічних змін (Л.А. Пиріг, 1995). В основному, ГН вважається самостійною нозологічною формою захворювання нирок. Однак нерідко він розглядається, як збірне поняття, яке об’єднує різні гломерулопатії, чи є наслідком ураження нирок при інших (системних) захворюваннях та патологічних станах. Етіологія, патогенез. Етіологічним чинником ГН в класичному варіанті є стрептококова інфекція різноманітної локалізації, зумовлена гемолітичним стрептококом групи А. Водночас, збудником ГН можуть бути стафілококи, пневмококи, мікоплазми, адено та риновіруси, вірус гепатиту В. Важливим етіологічним фактором ГН вважається переохолодження організму. Морфологічний розподіл форм ГН проводиться на підставі виявлених гістологічних змін клубочкових структур. Виділяють наступні морфологічні форми ГН: 1. Мінімальні зміни (ліпоїдний нефроз) - виявляється на електронно-мікроскопічному рі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3087
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 11:47
6-10-2010, 11:47

Різновидність метеликів

Категорія: Біологія

або чешуекрылые. З усіх комах метелика користуються найбільшою популярністю. Навряд чи найдеться на світі людин, що не захоплювався б ними так само, як захоплюються красивими квітами. Недарма в древньому Римі вірили в те, що метелика відбулися від квітів, що відірвалися від рослин. В усіх куточках світу є аматори, що колекціонують метеликів з не меншою пристрасністю, чим інші колекціонери збирають твори мистецтва. Краса метелика в її крилах, у їхніх різноманітних розцвіченнях. У той же час крила - найважливіша систематична ознака загону: вони покриті лусочками, від структури і розташування яких залежить примхливість фарбування. Тому метеликів і називають чешуекрылыми. Лусочки являють собою змінені волоски. У цьому легко переконатися, якщо уважно розглянути лускатий покрив метелика Аполлона (Parnassіus apollo). По краї крила знаходяться дуже вузькі лусочки, майже волоски, ближче до середини вони розширені, але кінці їхній гострі, і, нарешті, ще ближче до підстави крила сидять широкі лусочки у виді сплюснен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1243
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-10-2010, 11:28
6-10-2010, 11:28

Розробка технологічного процесу підготовки личківок для виготовлення щитових деталей

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ Вступ 1. Технічний опис виробу 2. Опис технологічного процесу 3. Технологічна картка. 4. Заходи з охорони праці. Список використаної літератури. ВСТУП Історія нашого народу має віковічні традиції застосування деревини, як в архітектурі, так і в оформленні інтер’єрів, виготовленні меблів та інших побутових виробів. Завдяки високій механічній міцності, легкій оброблюваності, невеликій твердості, низькій теплопровідності, природному кольору і рисунку текстури, деревина є основним матеріалом для виготовлення меблів. Меблі формують внутрішній простір різноманітних будівель. Важливими художніми вимогами є відповідність практичним потребам людини. А створення проектування і виготовлення їх Супроводжуються цілим комплексом соціально-економічних, конструктивних і естетичних вимог. Які діють не ізольовано, а в тісному зв’язку між собою. У сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці продовжується виготовлення дерев’яних меблів у традиційних і народних формах. Окремі групи меблевих виробів відрізняю
Назад Вперед
^