Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 847
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 21:26
17-10-2010, 21:26

Майбутня мама Зміни в організмі під час вагітності

Категорія: Медицина

1. Зміни в організмі вагітної жінки Матка, навколоплідні води, пуповина і плацента – це своєрідні елементи першого навколишнього середовища дитини. Матка до вагітності має довжину приблизно 7–10 см і схожа на групу із м'язів. Шістьма зв'язками вона закріплена всередині так званого в акушерстві малого таза між лобковою кісткою і крижами, за сечовим міхуром. Завдяки еластичності зв'язок матка дуже рухлива, може стикатися, відхилятися вперед і назад і найголовніше – може збільшуватись під час вагітності. Після зачаття запліднена яйцеклітина просувається по фаллопієвій трубі в матку, в якій вона й імплантується. Внутрішній шар матки готовий прийняти зародок і допомагати йому розвиватися до самого народження. За час вагітності матка перетворюється на найбільший і найсильніший орган в організмі жінки. У яєчнику розвивається нова гормональна залоза – жовте тіло, що виділяє гормон поргестерон, який знижує збудливість і скоротливу здатність матки. У терміні вагітності 14–16 тижнів закінчується розвиток плаценти.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 726
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 19:09
17-10-2010, 19:09

Облік праці, її оплати

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці. 2. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу. 3. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. 4. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. 1. Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ “Про підприємства в Україні” і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці. У 1992р. затверджено декрет КМУ “Про оплату праці”, на підставі якого у 1995р. прийнято ЗУ “Про оплату праці”, що регламентує питання тарифікації та оплати праці. З 1993р. введено в дію ЗУ “Про колективні договори і угоди”, якими передбачено порядок укладання угод і договорів з питань організації праці, визначення умов та порядку встановлення розміру оплати праці. Здійснення будь-якого господарського процесу обов’язково пов’язане із застосуванням праці та її оплатою. Об
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1339
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 19:04
17-10-2010, 19:04

Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу

Категорія: Філософія

Якби навіть генії всіх часів зійшлись і об'єднали свої зусилля, то і тоді за допомогою передбачень вони все ж не могли б повести науку далеко вперед, бо корінні помилки, допущені першими зусиллями розуму, не виліковуються перевагами наступних дій і ліків. Ф.Бекон Проблема практики завжди є проблемою дослідження основ людського життя. Найважливішою ознакою людського способу буття виступає те, що його умови не є чимось лише даним, наявним, готовим; вони створюються в процесі історичного саморозвитку людини. Необхідність творити себе і умови свого існування виявилась джерелом формування та постійного вдосконалення різноманітних людських здатностей, і насамперед здатності осягати й використовувати у своїй життєдіяльності закономірні зв'язки навколишнього світу і на цій основі діяти свідомо, доцільно, цілеспрямовано. Практична діяльність у людському суспільстві, на відміну від процесу життєдіяльності в тваринному світі, визначається не біологічними чинниками, а історично виробленим відповідним соціокультурни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1066
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 17:11
17-10-2010, 17:11

Основні поняття та визначення опору матеріалів

Категорія: Фізика

Опiр матерiалiв — це наука про мiцнiсть i стiйкiсть проти деформацiї матерiалiв машин та iнженерних споруд. Основний закон опору матерiалiв, який пояснює зв'язок мiж дiєю зовнiшньої сили на тiло та його деформацiєю, було вiдкрито дослiдним шляхом Робертом Гуком (1660р.). Основою забезпечення мiцностi деталей машин i конструкцiй, є стiйкiсть матерiалiв проти руйнування пiд дiєю зовнiшнiх статичних та динамiчних навантажень. При цьому необхiдно враховувати фiзико–механiчнi та теплофiзичнi властивостi матерiалiв, а також форму деталi машини, конструкцiї або iнженерної споруди. Необхiдно також вiдмiтити, що теоретично деформацiю деталей машин та елементiв конструкцiй неможливо визначити не маючи повної iнформацiї про властивостi матерiалiв з яких їх виготовлено. В опорi матерiалiв тiсно пов'язанi теорiя i практика. Всi положення i гiпотези опору матерiалiв основанi на дослiдних даних. Для побудови теорiї розрахункiв на мiцнiсть, ефективнiсть i стiйкiсть необхiдно знати фiзико–механiчнi властивостi матерiалiв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1052
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 15:29
17-10-2010, 15:29

Системне програмування та операційні системи

Категорія: Комп'ютери, програмування

ПЛАН 1. Диспетчер програм. Використання диспетчера програм в OC Windows, Windows NT. 2. Мови програмування низького і високого рівня. Мова програмування Асемблер. 3. Особливості побудови локальних комп’ютерних мереж для багатопроцесорних систем. 4. Використання гарячих клавіш в OC Windows і Unix. 1. Диспетчер програм. Використання диспетчера програм в OC Windows, Windows NT Для завантаження системи Windows досить у будь-якім місці ввести в командному рядку ДОС ім'я програми - win. Диспетчер програм займає в середовищі Windows центральне місце і запускається автоматично при завантаженні Windows. Завершення роботи з Windows здійснюється тільки шляхом завершення роботи з Диспетчером програм. Диспетчер програм сам є програмою, що працює в середовищі. У цьому відношенні він схожий на всі інші програми-додатки. У той же час диспетчер програм керує іншими програмами, дає можливість користувачу запускати наявні і підключати нові додатки, упорядковувати їхнє положення й організовувати їхню взаємодію. Для
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1633
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 15:06
17-10-2010, 15:06

Вірусологія і проблеми практики

Категорія: Біологія

План: 1. Вступ 2. Місце вірусів у біосфері. Еволюційне походження Будова і властивості Класифікація 3. Бактеріофаги. Відкриття Будова Життєвий цикл бактеріофагів Лікування 4. Проблеми раку Онкогенна дія вірусів Механізм дії онкогенних вірусів, що трансформує, на клітину 5. Трансідукція 6. Віруси тваринною, рослин і людини 7. Інтерферон Клінічне використання інтерферону і його продуктів 8. СНІД Як відбувається зараження Заходи профілактики 9. Особливості еволюції вірусів на сучасному етапі Вплив зовнішнього середовища Наслідки масового застосування пестицидів 10. Список літератури 1. Вступ. Захворювання рослин, тварин і людини, вірусна природа яких у даний час установлена, у протягом багатьох сторіч завдавали шкоди господарству і шкода здоров'ю людини. Хоча багато з цих хвороб були описані, але спроби встановити їхню причину і виявити збудник залишались безуспішними. У результаті спостережень Д.И.Ивановский і В.В.Половцев уперше висловили припущення, що хвороба
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1652
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 10:54
17-10-2010, 10:54

Урок з природознавства: Джерела. Ріки. Рослинний та тваринний світ річок

Категорія: Педагогіка

Мета. Продовжувати знайомство з найважливішим мінералом землі — водою. Повторити властивості води та її кругообіг в природі. Сформувати поняття про водой­ми; пояснити утворення джерел; дати поняття яро річку. Ознайомити учнів з річками своєї місцевості, України за­галом, з рослинним і тваринним світом річок. Розвивати мовлення і мислення. Виховувати бережливе ставлення до води, джерел і річок. Оберігати рослин та тварин, занесе­них до Червоної Книги України. Обладнання. Казкові герої «Золота рибка», «Водограй», виставка книг, таблиці «Гірська річка», «Сплавлення лісу», «Річка рівнини», ілюстрації джерела, ставка, річки в різні пори року. Тлумачний словник школяра, ілюстрації тварин та рослин річки, картки, «комп'ютер», глобус, зошити, ак­варіум з картонними рибками. Хід уроку I. Організаційна частина. Діти, сьогодні у нас на уроці гості. Привітайтеся, будь ласка, з ними. З природознавства кілька уроків — У світ незвичайний ще кілька кроків. Світ природи пізнати маємо, Багато цікавого ми вже зн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1354
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 10:22
17-10-2010, 10:22

Ямайка

Категорія: Географія, Економічна географія

План 1. Природа острова. 2. Населення. 3. Державний устрій. 4. Економічний розвиток. Природа острова Ямайка — держава у Вест-Індії, розташована на однойменному острові в Карибському морі. Входить до складу Британської Співдружності. Загальна площа — 10 990 кв. км. Площа суші — 10 830 кв. км, площа рік і озер — 160 кв. км. Довжина із заходу на схід приблизно 225 км, а з півночі на південь — від 35 до 82 км. Сухопутних кордонів немає. Довжина берегової лінії 1022 км. Територіальні води — 12 морських миль. Населення 2,6 млн чоловік (2000), у т. ч. 80 % Ямайці. Міське населення 50,4 % (1991). Офіційна мова — англійська. Віруючі — протестанти. У давнину Ямайку населяли індіанці. У 1494—1670 pp. володіння Іспанії; іспанська колонізація призвела до повного знищення індіанців; з 1513 р. почалося ввезення рабів з Африки для роботи на плантаціях. У 1670 р. стала колонією Великобританії. У 1959 р. Ямайка домоглася внутрішнього самоврядування; з 1962 р. — незалежна держава. Приблизно дві третини о. Ямайка займ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1034
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 07:31
17-10-2010, 07:31

Поняття про метод і прийом навчання

Категорія: Педагогіка

Відповідь на запитання дидактики – як навчати? – дає категорія методів навчання. Без них неможливо досягнути поставлених цілей, реалізувати зміст навчального матеріалу, організувати пізнавальну діяльність учнів. Метод навчання – важлива ланка в дидактичній системі “мета – зміст – методи – форми – результат навчання”. Метод – (від грец. metodos – шлях до чого-небудь) означає спосіб діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти. В дидактичній літературі іноді розрізняють методи викладання, що стосуються діяльності вчителя і методи учіння, що забезпечують протікання навчальної діяльності учнів. Методи навчання – характеризують насамперед спільну роботу вчителя й учнів. Окрім основного визначення в літературі зустрічаються й інші визначення методів навчання: · Метод – це форма руху змісту навчального матеріалу. · Метод – це упорядкована сукупність методичних прийомів, дій та опера
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3459
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 07:30
17-10-2010, 07:30

Роль православних братств в Україні

Категорія: Релігія

Величезна роль у розвитку культури в Україні належала братствам. Братства існували при церквах від давніх часів, але спершу мали тільки релігійний характер. Коли пошири­лася цехова організація, братства запозичили дещо з цехо­вого устрою. У цей період особливо важливими стають еко­номічні завдання братств. В XVI ст. братства поширили свою діяльність на широке політичне і культурне поле, вони утримували школи, друкарні, лікарні й шпиталі, заснову­вали бібліотеки, поширювали церковну літературу. Спочат­ку до братств входили міщани, пізніше шляхта і духовен­ство. Історія створення братств сягає давніх часів. Ще в Іпатіївському літописі за 1134-1159 рр. є згадка про "братчини", але до XV ст. вони не набули великого поширення. Діяльність братств активізувалась у XV ст. Це зумовлювалося пожвавленням релігійного життя, реформаторськими рухами в Європі, особливо гуситськими, економічним збагаченням мешканців міст, яким Магдебурзьке право дало можливість створювати цехові організації. Останні спочатку бу
Назад Вперед
^