Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 829
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 23:29
28-10-2010, 23:29

Видимий рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

1. Видимий рух Місяця. Місяць - найближче до нас небесне тіло, природний супутник Землі. Зміною свого зовнішнього вигляду він привертав до себе увагу людей з найдавніших часів. Помітити рух Міся­ця на небі можна вже за 10-15 хв, бо його зміщення серед зір відбу­вається дуже швидко: за 1 годину він проходить з заходу на схід майже 0,5°. Кутова швидкість Місяця за добу становить від 11° до 15°. Проміжок часу, за який Місяць, описуючи повне коло на небесній сфері, повертається до тієї самої точки, називається сидеричним або зоряним місяцем (від лат. «сідус» - «зоря»). Сидеричний місяць дорівнює 271/3 доби. Ретельне вивчення видимого руху Місяця серед зір з нанесенням йо­го шляху на зоряну карту приводить до висновку, що Місяць рухається на небесній сфері по великому колу, нахиленому до екліпти­ки приблизно на 5°, що майже дорівнює 10 його кутовим діаметрам. Це коло перетинає екліптику у двох діаметрально протилежних точках, що називаються вузлами місячної орбіти. Вузол, у якому Місяць, ру­хаючись неб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1647
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:58
28-10-2010, 22:58

Проблема виховання обдарованої дитини

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ Розділ 1. Проблема виховання обдарованої дитини. 1.1. Передумови виховання обдарованої дитини. 1.2. Умови формування обдарованості дитини в сім’ї. Розділ 2. Особливості педагогічної роботи з обдарованими дітьми. 2.1. Застосування методів стимулювання навчальної діяльності. 2.2. Розвиток здібностей обдарованих учнів. 2.3. Наступність у роботі з обдарованими дітьми. Висновок Список використаних джерел. Додатки Вступ Почнемо з одного, хоч і широковідомого, проте, як нам здається, недостатньо дослідженого явища. Пов’язане воно із світовим економічним розвитком. Маємо на увазі незвичайний ривок, який зробили в цій сфері за останні десятиріччя такі країни, як Японія, Південна Корея, Таїланд, Тайвань. Цей ривок тим більше вражає уяву, що в названих країн і територія порівняно невелика, і природні ресурси дуже обмежені. У чім же річ? Дати вичерпну відповідь, звичайно, не наше завдання. Але одну обставину виділимо: всі експерти, які аналізували цей феномен, незмінно відзначали вміле, надзв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2565
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:28
28-10-2010, 22:28

Інтерференція світла

Категорія: Фізика

ВСТУП. Навколишній світ за своєю природою є матеріальним. Фізика – це наука, яка вивчає найзагальніші форми руху матерії ( механічні, теплові, електромагнітні та інші) та їх взаємні перетворення. Матерія може існувати в двох формах: у вигляді речовини та поля. До першої форми матерії належать, наприклад, електрони, протони, атоми, молекули та всі речовини, з яких вони побудовані. До другої – електромагнітні, гравітаційні поля. Різні види матерії можуть переходити одна в одну. Наприклад, електрон і позітрон при взаємодії перетворюються в електромагнітне випромінювання у вигляді фотонів. Можливий і зворотний процес. Більшість фактичних відомостей про природу і навколишні явища людина отримала за допомогою зорового сприйняття, створеного світлом. Розділ фізики, в якому вивчають світлові явища, називається оптика. Історія розвитку оптики підтверджує одне з основних положень діалектики – закон єдності та боротьби протилежностей. Світло за своєю природою – явище електромагнітне, але воно одночасно проявляє х
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:13
28-10-2010, 22:13

Які завдання покладено на Прокуратуру України?

Категорія: Право

Прокуратура України (від лат. “procuro” – піклуюся, забезпечую, попереджую) – єдина, суворо централізована система державних органів, на які Конституцією покладені важливі державні завдання, а саме: підтримання державного обвинувачення у суді; представництво інтересів держави або громадянина в суді у випадках, передбачених законом; нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст. 121). Поряд із цим на період до введення у дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за дотриманням законів, та до сформування системи досудового слідства Прокуратура продовжує виконувати (відповідно до чинного законодавства) нагляд за дотриманням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3145
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 21:46
28-10-2010, 21:46

Ферум (Fe)

Категорія: Хімія

Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах. Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв‘язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням – він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок. Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 960
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 21:06
28-10-2010, 21:06

Захворювання кришталика. Клініка. Лікування

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. КАТАРАКТА · Набута катаракта · Ускладнена катаракта · Природжена катаракта · Діагностика · Лікування · Догляд за хворими до і після екстракції катаракти 2. ЗМІЩЕННЯ КРИШТАЛИКА СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Захворювання кришталика представлені, в основному, його помутнінням (катаракта) і зміщенням (дислокація). 1. КАТАРАКТА Катаракта — це будь-яке помутніння кришталика. Катаракти бувають природжені і набуті. Набуті катаракти, в свою чергу, поділяють на старечі (вікові) і ускладнені. Крім того, за локалізацією помутніння катаракти поділяють на кор­тикальні, ядерні, капсулярні і поліморфні. Набута катаракта. Стареча (вікова) катаракта — це по­мутніння, що виникає в старечому віці. Однак в останні деся­тиріччя відмічена явна тенденція до «омолодіння» катаракт. Досить часто старечу катаракту можна бачити у віці 45—50 років. Тому їй більш відповідає назва «вікова катаракта». Вікова катаракта має 4 стадії: початкову, незрілу, зрілу і пе­резрілу. Захворювання уражає обоє очей, але інтенсив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 630
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 20:49
28-10-2010, 20:49

Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини

Категорія: Журналістика

Насамперед слід наголосити, що є два види передачі внутрішнього стану людини за допомогою слова: перший ми назвемо інтерв'ю, а другий - моделювання. Тепер детально зупинимося на кожному з них. До першого виду ми відносимо пряме спілкування журналіста та реципієнта, мета якого - розкрити сутність співрозмовника за допомогою низки запитань. Але, зважаючи на вплив на підсвідомість аудиторії, інтерв'ювання буває кількох різновидів: 1) інтерв'ю, в якому домінує журналіст; 2) інтерв'ю, в якому домінує респондент; 3) інтерв'ю, в якому роль лідера відсутня. Перший різновид інтерв'ю характеризується надмірним домінуванням журналіста над його співрозмовником, і таке спілкування має вигляд скоріше "допиту", ніж інтерв'ю. В цьому випадку респондент від надмірної експансії журналіста найчастіше "замикається у собі," і таке спілкування не приводить до розкриття респондента як особистості. Надмірна експансія є основним недоліком цього виду інтерв'ю. Але, якщо журналіст навмисно обирає таку форму в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 798
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 19:08
28-10-2010, 19:08

Права жінок

Категорія: Право

Міжнародне співробітництво по захисту прав людини здійснило вирішальний вплив на становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав жінок. Фундаментальним принципом цього інституту є рівноправність чоловіка та жінки в усіх сферах суспільного життя. Узагальнюючим міжнародно-правовим актом у цій галузі є конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-які обмеження за ознаками статі, що спрямоване на послаблення або зводить нанівець визнання, користування та здійснення жінками незалежно від їх сімейного стану на основі рівноправного становища чоловіка та жінки прав та основних свобод в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших галузях. Сучасні цивілізовані держави засуджують дискримінацію по відношенню до жінок в усіх її формах та зобов'язуються проводити політику по ліквідації дискримінації. В основу такої політики має бути покладений конституційний принцип рівноправності чоловіка та жінки та встановлені дійові юридич
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1378
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 18:26
28-10-2010, 18:26

Організація виробництва деталі "кронштейн середній"

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНОК МАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБУ   1.1. Вивчення технології діючого виробництва виробу…………………. 6 1.2. Здійснення синхронізації технологічних операцій проектованого поточного виробництва…………………………………………… . 6 1.3. Розрахунок виробничої потужності і параметрів поточної лінії на проектованому виробництві даного виробу……………………… 7 1.4. Розрахунок обладнання……………………………………………… 8 1.5. Розрахунок потреб у матеріалах……………………………………… 10 1.6. Розрахунок потреб в інструменті, пристроях, устаткуванні……… 10 1.7. Розрахунок кількості робітників…………………………………… . 11 1.8. Розрахунок фонду заробітної плати………………………………… 12 РОЗДІЛ II. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ВИРОБУ   2.1. Калькулювання собівартості………………………………………… 14 2.2. Визначення ціни……………………………………………………… 15 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ   3.1. Розрахунок річного економ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 961
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 17:14
28-10-2010, 17:14

Фінансування фізичної культури та спорту

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Держава сприяє подальшому розвитку усіх напрямів спорту вищих досягнень – олімпійського, паралімпійському, дефлімпійському спорту, видів спорту, які не входять до програми Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та професіонального спорту. Основу розвитку спорту вищих досягнень складає система централізованої підготовки спортсменів, яка поступово наповнюється сучасними формами та технологіями у всіх її складових. З цією метою здійснюється активна співпраця з відповідними суб’єктами громадського та приватного секторів сфери фізичної культури і спорту, надання їм підтримки для забезпечення ефективної навчально- тренувальної та змагальної діяльності. Водночас держава вживає усіх заходів для запобігання розвиткові в Україні тих видів спорту, що пов’язані з антигуманістичними проявами. Із зміцненням здоров'я громадян країни тісно пов'язане фізичне виховання дітей, підлітків, дорослого населення. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх мора
Назад Вперед
^