Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3173
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 21:46
28-10-2010, 21:46

Ферум (Fe)

Категорія: Хімія

Входить в склад дихальних пігментів, бере участь в переносі кисню до тканин в організмі тварин і людини, стимулює функцію кровотворних органів. В якості лікарського засобу приймається при анемічних і деяких інших патологічних станах. Організм дорослої людини містить в середньому 4-5 г феруму, з них близько 70% знаходиться в складі гемоглобіну. Залізо, існуюче в плазмі крові, є транспортною формою заліза, яке зв‘язане з білком трансферином. Вміст заліза в плазмі крові підпорядкований добовим коливанням – він знижується в другій половині дня, обмін заліза в організмі багато в чому залежить від нормального функціонування печінки. Покази до приймання заліза є залізодефіцитні анемії різної етиології (анемії від крововтрат, хлороз, анемії вагітних), які проходять з пониженим вмістом заліза в крові, а також стан латентного безсимптомного дефіциту заліза зустрічається у 20-30% практично здорових жінок. Препарати заліза можуть бути рекомендовані при довгому внутрішньо судинному гемолізі, супроводжуючому постійною
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 970
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 21:06
28-10-2010, 21:06

Захворювання кришталика. Клініка. Лікування

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. КАТАРАКТА · Набута катаракта · Ускладнена катаракта · Природжена катаракта · Діагностика · Лікування · Догляд за хворими до і після екстракції катаракти 2. ЗМІЩЕННЯ КРИШТАЛИКА СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Захворювання кришталика представлені, в основному, його помутнінням (катаракта) і зміщенням (дислокація). 1. КАТАРАКТА Катаракта — це будь-яке помутніння кришталика. Катаракти бувають природжені і набуті. Набуті катаракти, в свою чергу, поділяють на старечі (вікові) і ускладнені. Крім того, за локалізацією помутніння катаракти поділяють на кор­тикальні, ядерні, капсулярні і поліморфні. Набута катаракта. Стареча (вікова) катаракта — це по­мутніння, що виникає в старечому віці. Однак в останні деся­тиріччя відмічена явна тенденція до «омолодіння» катаракт. Досить часто старечу катаракту можна бачити у віці 45—50 років. Тому їй більш відповідає назва «вікова катаракта». Вікова катаракта має 4 стадії: початкову, незрілу, зрілу і пе­резрілу. Захворювання уражає обоє очей, але інтенсив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 640
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 20:49
28-10-2010, 20:49

Журналістське слово як засіб передачі внутрішнього стану людини

Категорія: Журналістика

Насамперед слід наголосити, що є два види передачі внутрішнього стану людини за допомогою слова: перший ми назвемо інтерв'ю, а другий - моделювання. Тепер детально зупинимося на кожному з них. До першого виду ми відносимо пряме спілкування журналіста та реципієнта, мета якого - розкрити сутність співрозмовника за допомогою низки запитань. Але, зважаючи на вплив на підсвідомість аудиторії, інтерв'ювання буває кількох різновидів: 1) інтерв'ю, в якому домінує журналіст; 2) інтерв'ю, в якому домінує респондент; 3) інтерв'ю, в якому роль лідера відсутня. Перший різновид інтерв'ю характеризується надмірним домінуванням журналіста над його співрозмовником, і таке спілкування має вигляд скоріше "допиту", ніж інтерв'ю. В цьому випадку респондент від надмірної експансії журналіста найчастіше "замикається у собі," і таке спілкування не приводить до розкриття респондента як особистості. Надмірна експансія є основним недоліком цього виду інтерв'ю. Але, якщо журналіст навмисно обирає таку форму в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 813
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 19:08
28-10-2010, 19:08

Права жінок

Категорія: Право

Міжнародне співробітництво по захисту прав людини здійснило вирішальний вплив на становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав жінок. Фундаментальним принципом цього інституту є рівноправність чоловіка та жінки в усіх сферах суспільного життя. Узагальнюючим міжнародно-правовим актом у цій галузі є конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-які обмеження за ознаками статі, що спрямоване на послаблення або зводить нанівець визнання, користування та здійснення жінками незалежно від їх сімейного стану на основі рівноправного становища чоловіка та жінки прав та основних свобод в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших галузях. Сучасні цивілізовані держави засуджують дискримінацію по відношенню до жінок в усіх її формах та зобов'язуються проводити політику по ліквідації дискримінації. В основу такої політики має бути покладений конституційний принцип рівноправності чоловіка та жінки та встановлені дійові юридич
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1398
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 18:26
28-10-2010, 18:26

Організація виробництва деталі "кронштейн середній"

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНОК МАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБУ   1.1. Вивчення технології діючого виробництва виробу…………………. 6 1.2. Здійснення синхронізації технологічних операцій проектованого поточного виробництва…………………………………………… . 6 1.3. Розрахунок виробничої потужності і параметрів поточної лінії на проектованому виробництві даного виробу……………………… 7 1.4. Розрахунок обладнання……………………………………………… 8 1.5. Розрахунок потреб у матеріалах……………………………………… 10 1.6. Розрахунок потреб в інструменті, пристроях, устаткуванні……… 10 1.7. Розрахунок кількості робітників…………………………………… . 11 1.8. Розрахунок фонду заробітної плати………………………………… 12 РОЗДІЛ II. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ВИРОБУ   2.1. Калькулювання собівартості………………………………………… 14 2.2. Визначення ціни……………………………………………………… 15 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ   3.1. Розрахунок річного економ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 971
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 17:14
28-10-2010, 17:14

Фінансування фізичної культури та спорту

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Держава сприяє подальшому розвитку усіх напрямів спорту вищих досягнень – олімпійського, паралімпійському, дефлімпійському спорту, видів спорту, які не входять до програми Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та професіонального спорту. Основу розвитку спорту вищих досягнень складає система централізованої підготовки спортсменів, яка поступово наповнюється сучасними формами та технологіями у всіх її складових. З цією метою здійснюється активна співпраця з відповідними суб’єктами громадського та приватного секторів сфери фізичної культури і спорту, надання їм підтримки для забезпечення ефективної навчально- тренувальної та змагальної діяльності. Водночас держава вживає усіх заходів для запобігання розвиткові в Україні тих видів спорту, що пов’язані з антигуманістичними проявами. Із зміцненням здоров'я громадян країни тісно пов'язане фізичне виховання дітей, підлітків, дорослого населення. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх мора
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 809
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 17:08
28-10-2010, 17:08

Вузликовий поліартрит

Категорія: Медицина

. ВУЗЛИКОВИЙ ПОЛІАРТРИТ Вузликовий поліартрит — нозологічно самостійне захворювання, яке входить до складу ревматичних хвороб, але не включене до ДЗСТ (за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і за класифікацією хвороб і причин смерті ВООЗ). Але й досі його часто відносять до групи так званих “великих колагенозів”. Вузликовий поліартрит (ВП) — це системний васкуліт з деструктивно-проліферативними змінами стінки дуже дрібних і середніх артерій з подальшою периферичною та вісцеральною ішемією, яка призводить до інфарктів і некрозів, тому інша його назва — “вузликовий поліартеріїт”. Вперше хворобу описали А. Kussmaul і R. Maier (1866), а перший випадок у дитини (дівчинка 7 років) зареєструвала М. І. Черепніна (1924). Зустрічається ВП у всіх країнах світу. За даними Р. В. Валевич, С. Я. Флексер, діти становлять 10,9–21,5 % від усіх хворих на ВП (цит. за Л. А. Ісаєвою і Г. А. Лискіною). Частіше хворіють хлопчики і чоловіки віком 30–50 років. Захворювання зустрічається рідше, ніж ДЗСТ, хоча за остан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1623
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 17:04
28-10-2010, 17:04

Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок

Категорія: Охорона природи, екологія

Управління станом та якістю води водних екосистем безумовно актуальна проблема. Не стільки кількість водних ресурсів, скільки їх якість в сучасних умовах обмежує їх використання. Тому основною із задач нового напрямку - екологічної гідрології (Тимченко, 1993; Timchenko, 1994; Ecohydrology…, 1997) як раз і є розробка методів управління станом водних екосистем та якістю поверхневих вод шляхом регулювання водного режиму. Останній, як відомо, є найбільш дійовим фактором, котрий обумовлює функціонування водних екосистем. Водний режим визначає інтенсивність внутрішньоводоймних фізичних, хімічних та біологічних процесів, завдяки яким відбувається розбавлення, седиментація, сорбція, розклад забруднюючих речовин, продукування та деструкція органічних речовин. Він же багато в чому формує баланс тепла, енергії та маси в будь-якому водному об"єкті. Серед факторів, котрі впливають на вказані процеси і умови, водний режим виділяється тим, що частіше ніж інші може регулюватися штучно. Особливо це сто
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 810
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 16:12
28-10-2010, 16:12

Емульсатори і диспергатори

Категорія: Архітектура, будівництво

Для приготування емульсій типу ВО і високодисперсних неводних сумішей в'язкістю до 80 с за віскозиметром ВЗ-4 (крім вибухонебезпечних) застосовують емульсатори, диспергатори, а також акустичні установки. Здебільшого ними обладнують фарбозаготівельні цехи або пересувні малярні станції. На будівництві застосовують насос-емульсатор О-58. Насос-емульсатор О-58 (рис. 1) використовують для приготування емульсій і неводних ґрунтувальних і фарбувальних сумішей, а також транспортування їх на робочі місця. Він складається з бачка, електродвигуна, редуктора і гвинтового насоса. У корпусі гвинтового насоса 5 обертається вал 3, на кінці якого розміщений чотиризахватний гвинт 6. У нижній частині вал спирається на підшипник 7. Корпус насоса щільно прилягає до внутрішньої поверхні кожуха насоса 4, на якому закріплені спеціальні патрубки-насадки 9. У корпусі зроблені отвори, які при певному положенні кожуха збігаються з отворами патрубків. Це дає змогу, користуючись рукояткою, повертати кожух так, щоб отвори в корпусі нас
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 744
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 14:25
28-10-2010, 14:25

Маси в політиці

Категорія: Політологія, політісторія

Роль мас в політиці як правило стає замітною тоді, коли виявляється страшною. Вона проявляється тоді, коли руйнуються групові зв`язки і міжгрупові границі, коли суспільство деструктурується, переживаючи період своєрідного “соціотрясіння”. Таке відбувається в період світових війн, соціальних революцій, політичних переворотів. Маса – це велика кількість людей, які певний час перебувають у безпосередньому контакті (наприклад, пікет, маніфестація, мітинг, демонстрація). До поняття “маса” близькі, хоч і не тотожні йому, поняття “натовп”, “юрба”. Разом з тим і масу, і натовп утворюють відчужені людські індивіди, що мають особисті інтереси, які не збігаються з інтересами інших людей. Отже, це “тимчасова спільнота” людей, об`єднання яких є випадковим, стихійним, короткочасним. Термін “маси” в суспільствознавстві вперше з`являється в контексті арістократичної критики соціальних змін в ХVІІ – ХІХ ст. Першим теоретиком мас в кінці ХІХ ст. став Г.Лебон. Він чи не найдосконаліше характеризує масу, вважаючи, що маса ніч
^