Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 456
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 15:44
31-10-2010, 15:44

Психолого-педагогічні умови корекції тривожності в підлітковому віці

Категорія: Психологія

Підвищена тривожність – це проблема, з якою підліток не завжди здатен впоратись самостійно, потребуючи активної доброзичливої підтримки і допомоги, насамперед, психологічної. Тому прояви тривожності у поведінці підлітків активізують питання своєчасної діагностики її причин та планування адекватних заходів корекційного впливу, ефективність якого, безумовно, залежить від скоординованості зусиль психолога та батьків. Залучення батьків має важливе значення для успішного подолання емоційних проблем у підлітка. Освіта батьків щодо питань психологічних закономірностей формування характеру підлітка під впливом того чи іншого стилю виховання допоможе зробити процес психокорекції більш ефективним. Бажано, щоб психологічна допомога відбувалась за замовленням батьків та їх готовністю дотримуватись наступних умов [2]: 1. Терплячість та послідовність у реалізації рекомендацій. 2. Здатність ставати на бік підлітка, дивитись на себе його очима. 3. Доброта, чуйність, природність у стосунках з підлітком. 4. Контроль за
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 768
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 15:00
31-10-2010, 15:00

Методи викладання громадянської освіти в середньої загальноосвітньої школи США

Категорія: Педагогіка

Як процес впровадження системи знань про людину i суспільство громадянська освіта в школі може здійснюватись у чотирьох формах: - як навчальний предмет, - як мiжпредметна форма дiяльностi в рамках освiтянського простору, - як організація позакласної та позашкільної діяльності (виховання), - як організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці. Тобто ідеї громадянськості та демократії мають бути основними та наскрізними в системі шкільного життя, в його формальних та неформальних проявах. При формуванні змісту громадянської освіти та запровадженні її в рамках предметно-тематичної моделі в навчальний процес слід дотримуватись принципу послідовності та безперервності. В громадянській освіті використовується весь спектр методів навчання, але особливу роль грають активні й інтерактивні методи. Класифікація методів навчання: У педагогіці існують численні класифікації методів навчання. Можна умовно розділити всі методи на пасивні, активні і інтерактивні . 1. Пасивні методи Учень виступає як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1765
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 14:40
31-10-2010, 14:40

Державні вимоги до системи фізичного виховання учнівської молоді

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Загальні положення 2. Основні складові державних вимог 3. Закон України „Про фізичну культуру і спорт” та інші державні документи, що регламентують процес фізичного виховання школярів 4. Державні вимоги до навчальної програми з фізичного виховання в системі освіти 5. Базові положення програми з фізичного виховання для учнів молодшого шкільного віку (6/7 -10 років) 1. Загальні положення Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до майбутньої професійної діяльності та захисту Батьківщини. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді розроблені відповідно до Законів України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні” і спрямовані на їх реалізацію. Метою Державних вимог є визначення ідеологічних, науково-методичних і організаційних основ фізичного виховання та створення оптимальних умов для його ефектив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 737
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 14:05
31-10-2010, 14:05

Конфліктні ситуації спілкування

Категорія: Психологія

Деякі спеціалісти вважають, що існують універсально-конфліктні або хронічно несумісні люди, для яких стан конфронтації, протиборства такий же природний, як для інших “мирне співіснування”, співробітництво, взаємна поступливість. Для дітей молодшого шкільного віку стан конфронтації також властивий, але відсоток їх дуже низький. Їхні властивості не так широко виявлені, так як психіка дитини є ще нестійкою, яка піддається впливові. Тому у дітей важко чітко визначити цей стан. Але помічено, що в кожній групі дітей є свій “демон”. Для таких дітей характерна позиція: все говорити у вічі, причому найчастіше неприємне, зіштовхувати інших. Характерні емоційні оцінки, спрямованість висловлювань одного й другого. Не схильні до суперечок кажуть: “Ви знаєте, тут Н. сказав про тебе…” і перелічують можливі позитивні риси і якості. Схильні до сварок починають приблизно так само, але перераховують недоліки, негативні властивості, які можуть образити. Для дітей молодшого шкільного віку характерні такі типи виходу з конфлік
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1129
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 13:36
31-10-2010, 13:36

Методика формування загально трудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання

Категорія: Педагогіка

Трудове виховання — процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільне корисної праці з метою передання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приводу К. Ушинський писав: «Якби люди винайшли філософський камінь, то біда була б ще невелика: золото перестало б бути монетою. Але якби вони знайшли казковий мішок, з якого вискакує все, чого душа забажає, або винайшли машину, яка цілком заміняє всяку працю людини, то самий розвиток людства припинився б: розбещеність і дикість полонили б суспільство». У процесі фізичної праці в учнів розвиваються мускулатура різних частин тіла, координація і точність рухів, зграбність, сила, витривалість. Праця сприяє їх розумовому розвиткові. Діти, зайняті різними видами
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1546
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 12:49
31-10-2010, 12:49

Специфіка творчого процесу в мистецтві

Категорія: Мистецтво, культура

Поняття «художня творчість» охоплює весь процес роботи митця незалежно від будь-якого конкретного виду мистецтва і включає в себе художню діяльність письменника і композитора, художника і актора. Це, безперечно, так. Адже представники кожного конкретного виду мистецтва вирішують спільне завдання – художньо освоюють об'єктивну дійсність. Водночас поняття «художня творчість» вимагає певної деталізації. Вона допоможе з'ясувати специфіку творчості митця в кожному конкретному виді мистецтва. Це поняття поєднує два види творчого процесу – прямий та опосередкований. Такий розподіл дає можливість побачити, скільки самобутнього з точки зору психології творчості індивідуального має в собі, наприклад, музика як мистецтво композитора і музика як мистецтво виконавця, наслідки творчості поета відрізняються від творчості актора. Розчленування поняття «художня творчість» дає змогу говорити про літературу, живопис, музику, скульптуру як про види мистецтва, де творчість має прямий, а творчість у театрі, в кіно, в усіх жан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 404
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 12:29
31-10-2010, 12:29

Анатомо фізіологічні аспекти вищої нервової (психічної) діяльності

Категорія: Медицина

1. Структурно функціональні основи психічної діяльності людини (1-2 сигнальні системи). 2. Фізіологічні основи індивідуальної психічної діяльності. 3. Типи вищої нервової діяльності людини. 4. Форми та фізіологічні основи психічної діяльності (сон, пам'ять, мислення, свідомість, мова). 1. У людини та тварин існують схожі закономірності утворення та перебігу умовних рефлексів, що свідчить про наявність у них загальних механізмів індивідуального пристосування. Проте біологічний спосіб пристосування тварин так відрізняється від соціального способу життя людини, що слід припустити наявність у людини деяких особливих механізмів нервової діяльності, які зумовлюють її поведінку. Дві сигнальні системи дійсності. Згідно з уявленнями І.П.Павлова, тварини мають лише одну – першу сигнальну систему, завдяки якій вони здатні безпосередньо реагувати на предмети дійсності за допомогою органів чуття. Перша сигнальна система – це система рефлекторних реакцій на конкретні подразники. Людина, крім першої сигнальної систем
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 950
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 12:13
31-10-2010, 12:13

Проблема забруднення атмосфери жител

Категорія: Охорона природи, екологія

Необхідність поглибленого дослідження атмосфери замкнених об'ємів усвідомлено давно, але тривалий час предметом уваги було повітря шахт, запилених і загазованих цехів тощо. Внаслідок швидкої урбанізації більшості країн світу у XX ст., перебування більшості населення впродовж 60-80 % свого життя у замкнених приміщеннях дуже важливо забезпечити чистоту повітря у квартирах, кінотеатрах, транспортних засобах тощо. Ця проблема надзвичайно складна і далека від свого повного вирішення. У зарубіжних підручниках з екології стверджується, що повітря кухонь та віталень в їхніх країнах стало чистішим, бо винайдено нові способи опалення і приготування гарячої їжі. Центральне обігрівання з циркуляцією гарячої води замінило вугільні печі та каміни, газові та електричні плити різних видів, які, звичайно, ефективніші і безпечніші, аніж їх допотопні предки. Проте відносна безпека "теплової" побутової техніки, на жаль, стосується не всіх житлових приміщень в Україні, бо в селах лишається багато старих будинків,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 563
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 11:55
31-10-2010, 11:55

Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Серце є досконалим насосом, що забезпечує просування крові по судинах. Але виявляється, що тільки сили скорочення лівого жолудочка для цього недостатньо. Вже в яремних і підвздовжних венах відзначається негативний (нижче атмосферного) тиск і кров у них рухається в напрямку до серця тільки завдяки дії позасердечних (екстракардіальних) факторів кровообігу, до яких у першу чергу відноситься присосуюча сила грудної порожнини під час вдиху. При вдиху збільшується обсяг грудної порожнини, усередині її розвивається більший негативний тиск, чим у порожніх венах, завдяки чому кров попадає в праве передсердя. Важливим позасердечним фактором, який забезпечує постійний кровотік у венах черевної порожнини, є пресорна функція діафрагми. При скороченні вона ущільнюється й опускається, збільшує грудну й одночасно зменшує черевну порожнини, тим самим підвищуючи внутрішньочеревний тиск, що забезпечує просування крові до серця. При видиху діафрагма розслаблюється і піднімається, обсяг черевної порожнини відповідно збільшуєть
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1224
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 11:50
31-10-2010, 11:50

Фізіологія серцевого м’яза

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Головні особливості будови серця 2. Фізіологічна характеристика міокарда 3. Робота серця як нагнітальної помпи 4. Механічні та звукові явища в серці 1. Головні особливості будови серця У людини, як і інших ссавців, серце є чотирикамерним м’язовим органом, функція якого полягає) в ритмічному всмоктуванні крові (під час розслаблення стінок серцевих камер – дістоли) та нагнітанні її в кровоносну мережу під час систоли – скорочення камер серця. Серце кожної людини завбільшки з її кулак і формою нагадує конус. Верхівка серця спрямована донизу, ліворуч і вперед, а основа - догори, праворуч і назад. Таким чином, довга вісь серця йде від його верхівки знизу догори, зліва направо і спереду назад (приблизно 12-13 см завдовжки). Найбільший поперечний розмір серця 9-10 см, а передньозадній – 6 –7 см. Маса чоловічого серця в середньому становить 300, а нічого – 200 г. Розрізняють чотири поверхні серця (грудинно-реброву, діафрагмову, дві легеневі) і правий край. Грудинно-реброва (передня) поверхня випук
^