Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 716
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 11:48
31-10-2010, 11:48

Особливості сприймання і розуміння людини людиною

Категорія: Соціологія

Спілкування, взаємостосунки між людьми — це не просто обмін інформацією, воно передбачає взаємну активність парт­нерів. Успішність спілкування залежить від рівня соціальної чуттєвості до людей, психологічної пильності та емоційної чутливості. При нерозвиненості однієї з цих складових спіл­кування може стати нерезультативним чи взагалі не відбутися. Багато хто на рівні здорового глузду вважає, що початок спілкування — перший обмін словами. Але це не так. Спочат­ку встановлюється своєрідний міст між людьми, що беруть участь у спілкуванні, причому саме на цій стадії складається ставлення до предмета спілкування, перше уявлення співроз­мовників один про одного. Невербальні комуніканти дають початковий імпульс для прийняття чи неприйняття партнера, хоча він і не завжди відповідає дійсності. Пізнання і взаємний вплив людей один на одного — обо­в'язковий елемент всілякої спільної діяльності, незалежно від того, що є її метою (досягнення матеріального результату, ви­ховання тощо). Від того, як люди відображають т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 567
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 11:19
31-10-2010, 11:19

Функції та системнi змiннi Бейсiка

Категорія: Комп'ютери, програмування

У всіх наведених нижче функціях, якщо не обумовлено протилежне, величина x являє собою будь-який допустимий числовий вираз, x$ будь-який символьний (рядковий) вираз, який має непорожнє значення, n ціле число із значенням від 0 до 255. ABS (x) абсолютне значення x. ASC (x$) код першого знаку ланцюжка символів. Значення функції ціле число від 0 до 255, яке являє собою код першого символу ланцюжка. ATN (x) арктангенс x. CDBL (x) перетворення x в число з подвійною точністю. CHR$ (n) перетворення цілого в символьне. Значення функції рядок, який складається з єдиного символу, код якого рівний n. Функцiя CHR$ є оберненою до функції ASC. CINT (x) заокруглення до цілого. x числовий вираз із значенням від 32768 до 32767. Значення функції найближче до x ціле число. COS (x) косинус x. x представляє собою кут, що вимірюється в радіанах. CSNG (x) перетворення x в число звичайної точності. CSRLIN номер рядка поточного положення курсора. Значення системної змінної CSRLIN ціле число від 1 до 25, яке до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2786
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 11:05
31-10-2010, 11:05

Майнове страхування

Категорія: Право

КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни “Фінанси” на тему: «Майнове страхування» Студентки III-го курсу КГІ Факультету ЗФН Спеціальність: “Фінанси” Мусієнко Людмили Науковий керівник: Затварська Олена Орестівна м. Київ - 2007 р. ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 1.1.Економічна сутність майнового страхування і його принципи . 6 1.2.Роль і місце майнового страхування на ринку страхових послуг . 14 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1.Транспортне страхування . 17 2.2.Морське страхування 26 2.3.Страхування врожаїв сільськогосподарських культур 30 2.4.Страхування фінансово-кредитних ризиків 34 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 3.1. Зміни в українському страховому законодавстві 39 3.2.Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі . 44 ВИСНОВОК . 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 55 ДОДАТКИ 57 ВСТУП Людині завжди було властиве бажання якось забезпечити себе від шкідлив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 951
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 10:57
31-10-2010, 10:57

Правові аспекти функціонування українсько-німецьких зв’язків

Категорія: Право

Порівнюючи з іншими західними державами, Німеччина почала приділяти Україні значно більше уваги ще тоді, коли на офіційному рівні про її державну незалежність ще навіть не йшлося. Бонн був першою столицею Заходу, яка відкрила Генеральне консульство своєї держави у Києві 1 серпня 1989 р. Після проголошення незалежності України Німеччина у числі перших держав світу 26 грудня 1991 р. визнала нашу країну. Першим серед зарубіжних керівників, які відвідали Україну з офіційним візитом, був тогочасний віце-канцлер ФРН Г.-Д.Геншер. Дипломатичні відносини між незалежною Україною та об’єднаною Німеччиною офіційно було встановлено 17 січня 1992 р. Послом у нашій країні був призначений відомий дипломат граф Хеннеке фон Бассевітц, перший в Україні посол іноземної держави. Його наступником на цьому посту пізніше став д-р А.Арно, а в березні 1996 р. послом у нашій країні був призначений Е.Гайкен, який перебуває на цій посаді й по сьогодні. Таким чином, закладалася першооснова співпраці, в якій була взаємозацікавленість. П
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 923
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 10:14
31-10-2010, 10:14

Основні положення вчення про ноосферу

Категорія: Охорона природи, екологія

Єдність біосфери й людини Головною темою вчення про ноосферу стала тема єдності біосфери й людства. Вернадський у своїх роботах показує корені цієї єдності, розглядає значення організованості біосфери в розвитку людства. Це дає можливість зрозуміти місце й роль історичного розвитку людства в еволюції біосфери, закономірності Ті переходу в ноосферу. В основі вчення Вернадського про ноосферу лежить Ідея про те, що людина не є самодостатньою живою істотою, яка існує за своїми законами, вона Існує всередині природи і є її частиною. Ця єдність є наслідком функціональної нерозривності навколишнього середовища й людини. Цю нерозривність Вернадський намагався показати з погляду біогеохімії. Людство саме по собі є природним явищем і цілком закономірно, що біосфера може впливати не тільки на середовище життя, але й на образ думки. Однак і людина, у свою чергу, впливає на природу. І цей вшшвстає чимраз більш помітним. Це можна довести за допомогою того факту, що останнім часом помітно активізувалися планетарні г
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 874
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 09:41
31-10-2010, 09:41

Зародження і розвиток музичного мистецтва в Україні від початку Київської Русі до 19 століття

Категорія: Мистецтво, культура

ПЛАН 1. Зародження давньоруського музичного мистецтва. Музична культура України у ХІV-ХVI ст. 2. Інструментальний ансамбль XVII ст. 3. Музика в українському театрі ХУІІ-ХУІІІ ст. Список використаної літератури 1. Зародження давньоруського музичного мистецтва. Музична культура України у ХІV-ХVI ст. Важливим елементом давньоруської духовної культури була музика. Великого поширення набули обрядові пісні, танці, скомороші ігри, гуслярські розспіви. При дворі Свя­тослава Ярославича жив славетний співець Боян. "Славет­ним співцем" називає літопис під 1241 р. галичанина Мітуса. Про розвиток музично-театрального мистецтва Русі розповідають фрески Софії Київської, мініатюри "Радзивилівського літопису". В "Житії Феодосія Печорського" розповідається, що при дворі Ярослава Святославича існу­вала трупа музикантів і скоморохів. Археологи під час роз­копок знайшли музичні інструменти — гудки, гуслі, со­пілки, костяні кастаньєти. Із уведенням християнства на Русі поширивс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 763
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 09:03
31-10-2010, 09:03

Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників

Категорія: Педагогіка

У сучасних загальноосвітніх закладах існує проблема профорієнтації молоді на професії матеріальної сфери. Це, в основному, залежить від об’єктивних факторів, які склалися в нашому суспільстві. Вирішення даної проблеми повинно здійснюватись за рахунок спільної роботи школи, сім`ї, суспільства, результатом якої є самостійне професійне самовизначення особистості. Тому головне завдання школи і суспільства полягає в організації допомоги кожному учню у виборі професії з урахуванням суспільних і особистісних потреб та психофізіологічних якостей. Профорієнтація як комплексний захід у навчально-виховній діяльності школи передбачає роботу, спрямовану на формування інтересу учнів до певних видів діяльності, професій. Вивчення інтересів особистості, диференційований підхід до проведення профорієнтаційної роботи повинно бути організоване на основі діяльності загальноосвітніх закладів. І профорієнтація як планомірний психолого-педагогічний процес, що здійснюється протягом всіх років навчання, повинна забезпечувати ціле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1288
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 08:58
31-10-2010, 08:58

Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики

Категорія: Право

ПЛАН : Вступ 1. Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики 2. Поняття і характеристика слідчих дій 3. Поняття і класифікація слідчих ситуацій 4. Використання досягнень гуманітарних, природних і технічних наук у криміналістичній тактиці 5. Тенденції розвитку криміналістичної тактики Висновок Використана література Вступ Криміналістична тактика - третій розділ криміналістики; це система наукових положень і розроблювальних на їхній основі рекомендацій із проведення окремих слідчих дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів по кримінальних справах. Криміналістична тактика нерозривно пов'язана з криміналістичною технікою, а також з організацією і методикою розслідування окремих видів злочинів. Тактичні прийоми і рекомендації забезпечують найбільш повне й ефективніше застосування в процесі розслідування, а також судового розгляду кримінальних справ засобів і прийомів криміналістичної техніки. І навпаки, ці тактичні прийоми і рекомендації можуть бути повною мірою вик
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2363
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 04:42
31-10-2010, 04:42

Розмаїття форм буття

Категорія: Філософія

Універсум чи Мультиверсум? Межі субординативного підходу до розмаїття буттєвих форм. Гетерархічність буття. Труднощі, що з ними пов'язане її усвідомлення Універсум чи Мультиверсум? Націленість на буття — то природна життєва установка кожної людини. Можливо, саме тому перший із давньогрецьких філософів, хто взяв за предмет всіх роздумів не “сущі речі”, а “суще як таке” (Парменід), доходить висновку, що існує тільки буття, небуття ж — зовсім не існує. Щоправда, наш сучасник, німецький філософ М. Хайдеггер застерігав у “Листах щодо гуманізму” про те, що буття — те найближче для людини, що залишається для неї найдальшим. Адже людина, як зазначав той же Хайдеггер в одній з найперших своїх фундаментальних праць, повсякчас забуває за буденними клопотами про “істину буття”, відпадає від цієї істини. Ситуація, як бачимо, надто суперечлива. Вона спричинена тим, що явища, здавалося б, найпростіші для людського розуміння, виявляються найскладнішими. Наріжне питання, яке постає перед кожним, хто намагається осмислити
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2010, 04:14
31-10-2010, 04:14

Використання комп'ютерно-інформаційних технологій для автоматизації промисловості

Категорія: Комп'ютери, програмування

ПЛАН 1. Необхідність економічного обґрунтування ефективності автоматизації керування 2. Методики визначення економічної ефективності АСУ 3. Автоматизована система керування підприємством Список використаної літератури 1. Необхідність економічного обгрунтування ефективності автоматизації керування Автоматизація керування вимагає значних капітальних вкладень, експлуатаційних витрат, витрат живої праці. Доцільність таких великих заходів вимагає доказів, що звичайно виконуються у виді розрахунків економічної ефективності. Обгрунтування економічної ефективності автоматизації керування дозволяє вирішити не тільки це завдання, але і ряд інших: · установити основні економічно ефективні напрямки автоматизації по окремим управлінським роботам; · виявити можливий розмір річного економічного ефекту, забезпечуваного автоматизацією на конкретному підприємстві; · визначити припустимий обcяг капітальних вкладень у систему автоматизованого керування на тому або іншому підприємстві; · розрахувати термін окупності
^