Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 728
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 14:27
29-10-2010, 14:27

Функції філософії

Категорія: Філософія

Філософія відіграє важливу роль у суспільстві, насамперед, в розвитку суспільної свідомості, та і самої людини, її сутнісних сил. Свідченням цього є найважливіші функції філософії. Функція (від лат. – виконання, звершення) – спосіб діяння якоїсь системи, органу, котрий спрямований на досягнення певного результату. Філософія як форма суспільної свідомості, як система певних знань, законів і принципів, має досить вагомий функціональний потенціал. Давно помічено, що існує зв’язок, між рівнем розвитку філософії, і навіть її існування, і рівнем розвитку свободи людини, політичної свободи, зокрема. Бо там, де розвинена філософія, розвивається і свобода. Філософія створює сприятливий ґрунт для цього через розвиток духовних підвалин суспільства. Вона впроваджує у суспільну свідомість загальнолюдські цінності – ідеї свободи, невід’ємних прав людини, справедливості, соціальної рівності тощо. Згадаймо Джона Локка, котрий наголошував, що людина від природи має три невід’ємнх права: право на життя, право на свободу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 924
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 12:50
29-10-2010, 12:50

Програми розпізнавання мови. Створення списку ілюстрацій

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Програми розпізнавання мови Подальше поширення і поглиблення використання різних інформаційних систем приводить до необхідності надання користувачу максимальних зручностей при роботі з ЕОМ у режимі діалогу. Тенденція удосконалювання комунікаційного інтерфейсу веде до спрощення діалогу користувача з ЕОМ. В останні роки розробці зручного інтерфейсу приділяється пильна увага з боку ведучих виробників програмних продуктів. Звичним стандартом стали многооконные системи, оснащені візуальними засобами керування відповідно до принципів GUI (Graphical Users Interface). Керування інформаційними системами більше не вимагає пошуку потрібної клавіші на клавіатурі. Усе здійснюється наочно, і користувач бачить результати своїх дій на моніторі комп'ютера, у будь-який момент він може звернутися до системи допомоги, що стала невід'ємним компонентом будь-якої інформаційної структури. Огляд програм розпізнавання мови: Були випробувані чотири лідируючих продукти - Dragon NaturallySpeaking Preferred, IBM ViaVoice 98 Exec
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 875
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 12:46
29-10-2010, 12:46

Створення безпечних умов праці

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Проблема створення безпечних умов праці та шляхи її вирішення. 2 2. Проблеми виробничого травматизму та профзахворювань. 4 Висновок. 6 Література. 8 ВСТУП Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середо­вищі, так і в середовищі праці. Закон України "Про охорону праці" визначає: "Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організацій-но-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактич­них заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та пра­цездатності людини в процесі праці". Завдання охорони праці забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне значення в розв'язанні цих за­вдань має науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, культу­ри та організації виробництва, дозволя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 324
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 11:51
29-10-2010, 11:51

Вади вередливості, причини і механізми виникнення

Категорія: Медицина

Вади вередливості зумовлені вродженими вадами обличчя. Так, більшість вроджених вад обличчя представлені розщілинами, які з'являються внаслідок порушення зростання ембріональних структур або зупинки їхнього розвитку. Внаслідок цього розщілини локалізуються в певних місцях. Ізольована розщілина губи або разом із розщілиною піднебіння - найчастіша аномалія структур обличчя. Розщілина може бути посередині, з двох сторін або з одного боку. Розщілина піднебіння без розщілини губи - значно рідша аномалія, яка є окремою вадою розвитку. Розщілина верхньої губи (незарощення хейлосхиз, "заяча губа"): Це щілина в м'яких тканинах губи, яка проходить поряд з фільтрумом. Може бути одно- і двобічною, повною та частковою або підшкірно - підслизовою, яку супроводжує деформація кінчика і крила носа. До неповної розщілини відносять незарощення тільки м'яких тканин верхньої губи. При повному незарощенні ушкоджується скелет верхньої щелепи, відмічається викривлення перегородки і сплощення крил носа внаслідок п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 268
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 11:51
29-10-2010, 11:51

Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах

Категорія: Педагогіка

У своїй роботі мені б хотілося проаналізувати деякі переваги і недоліки різних, у тому числі і нових методах утворення на прикладі приватних шкіл, де в силу визначених причин такі методи застосовуються більш активно. Однієї з таких причин є, наприклад, реклама своєї школи як використовує ту чи іншу "модну" методику навчання. У той же час не можна не визнати, що якість підготовки в приватних школах вище. Насамперед, розглянемо причини, що змушують людей шукати різні нетрадиційні шляхи як для самоосвіти, так і для навчання своїх дітей. Перше питання - а для чого ми, власне кажучи, учимося? Якщо задуматися над цим, здавалося б, простим питанням, неминуче прийдеться звернутися до деяких історичних фактів. Невеликий філософський відступ. Як відомо, існують як би два підходи до сприйняття і пояснення навколишнього нас світу. Перший намагається використовувати для цього мінімальне число передумов і вивести на їхній основі всі інші факти. Інший підхід не намагається провести чіткій структуризації і с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1735
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 11:38
29-10-2010, 11:38

Значення досліджень архітектури й містобудування України доби гетьманщини

Категорія: Архітектура, будівництво

Актуальність даних досліджень можна пояснити наступним чином: з падінням тоталітарної системи й набуттям Україною державної незалежності актуалізувалася потреба в створенні об'єктивної, вільної від ідеологічних спотворень історії України, історії української культури і, як їх невід'ємної складової, - історії архітектури й містобудування України. Нова історія архітектури й містобудування вкрай необхідна у двох аспектах: - як фундаментальна наукова історія (оскільки всі попередні застаріли не тільки з методологічного, але й з фактологічного боку); - для використання в навчальному процесі при підготовці архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, дизайнерів. Необхідним етапом підготовки історії архітектури й містобудування України, якого неможливо уникнути, є грунтовне дослідження основних історичних періодів розвитку архітектури й містобудування, а саме: · княжої Руси-України; · литовсько-польської доби; · доби Гетьманщини; · доби імперій; · радянської доби. Вивченню особливостей одного з перелічених т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 981
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 08:56
29-10-2010, 08:56

Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури

Категорія: Комп'ютери, програмування

Вступ Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word. Текстовий редактор Word входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає елек­тронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word і навпаки. Тема цієї роботи сьгодні дуже актульна через важливість змісту цієї роботи. Сьгодні з кожним днем все більше і більше користувачів компьютерів зустрічаються з необхідніюстю створення текстових фокументів, та їх послідовним формуванням і форматуванням для надання документу кращого вигляд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1393
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 07:59
29-10-2010, 07:59

Релігія як соціальне явище

Категорія: Релігія

Філософсько - наукові тлумачення сутності й походження релігії. Протягом усієї історії розвитку культури суспільства людина намагалася пояснити складне соціальне явище - релігію, причини та умови її виникнення. Окремі представники науки і культури відповідно до своїх філософсько-світоглядних поглядів давали різноманітні визначення сутності й походження релігії. Античні мислителі V ст. до н.е. Анаксагор, Антифонт, Ксенофан уявляли, що люди,самі створили собі богів за своїм образом і подобою. Критій та Полібій вважали, що люди вигадали богів, щоб наганяти на інших страх і змусити їх виконувати закони. За уявленням Демокрита, в основі релігії лежить страх перед грізними явищами природи. За Епікуром, богів створили страх і нікчемність. За середньовіччя з'явилася своєрідна концепція "трьох ошуканців", буцімто християнство, іслам та іудаїзм виникли внаслідок пропаганди вчення Христом, Мухаммедом ї Мойсеєм. Філософи ХVІІ - ХVIIIст. також залишались у полоні уявлень про релігію як обман народ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1159
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 07:38
29-10-2010, 07:38

Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти

Категорія: Охорона природи, екологія

Після закриття Чорнобильської АЕС в нашій країні виникла необхідність у побудові та відкритті нових енергетичних потужностей. Відкриття об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, до яких, без сумніву, відносяться атомні електростанції, вимагає всебічного вивчення їх майбутнього впливу на оточуюче природне середовище. Окрім небезпеки забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними речовинами, існують можливість хімічного забруднення, а також незворотнє використання природних ресурсів, зокрема водних. Таким чином, в даній роботі буде зроблено спробу оцінити збитки від нерадіоактивного впливу на водні ресурси Хмельницькою та Рівненською атомними електростанціями взагалі та новими енергоблоками (другим та четвертим відповідно), що будуть відкриті невдовзі на цих станціях. Аналіз законодавчої бази та нормативно-методичного апарату розрахунків збитків від забруднення навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів дозволив знайти формули, за допомогою яких розрахо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 804
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 07:33
29-10-2010, 07:33

Емоційний стан людини як фактор використання ненормативної (інвективної) лексики

Категорія: Психологія

У наш час у суспільстві змінюються пріоритети діяльності і розвитку особистості. Неабияке значення надається культурі спілкування між людьми. Кримінальна обстановка сприяє появі в мові великої кількості сленгів, жаргонів, інвективної лексики, саме тому виникає проблема вивчення психологічних функцій ненормативних мовних конструктів у комунікативній поведінці особистості. Під час розгляду цієї проблеми важливе значення має аналіз індивідуально-психологічних та особистісних особливостей суб’єкта мовленнєвої діяльності. Ми ж докладно спинимося на проблемі емоцій, тобто розглянемо емоційний стан людини як фактор використання нею ненормативної лексики. Насамперед більш детально розглянемо поняття “емоції”. Інтерес до емоційних явищ виникає не тільки у психологів, але й у представників усіляких наукових дисциплін і професій: біологів, фізіологів, медиків, філософів, соціологів, педагогів, юристів, мистецтвознавців, космонавтів. Він продовжує зростати, оскільки збільшується комплекс теоретичних і практичних проб
^