Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 502
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 07:16
29-10-2010, 07:16

Неоколоніальна залежність України від Росії: ознаки та небезпека

Категорія: Політологія, політісторія

ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ МОЛОДИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ Сьогодні Україна опинилася в дуже складному становищі. Як це дивно, на десятому році незалежності перед нашою державою постають ті самі проблеми, що були притаманні постколоніальним країнам Африки, Азії та Латинської Америки. В основі моделей розвитку цих країн тривалий час були концепції «стихійного», «автоматичного» зростання. За ними головне завдання розвитку зводилося до усунення перешкод функціонування вільного ринку і вільної конкуренції. Проте досвід показав, що насправді виникає значно більше перешкод, аніж передбачається, а взаємозалежність між колишніми колоніями та метрополіями, зазвичай, обертається на односторонню залежність розвитку всіх сфер суспільно-економічного життя молодої держави від старого імперіалістичного центру. Держава, яка нещодавно отримала чи відновила формальну незалежність, фактично ще досить тривалий час її не здобуває, адже повинен відбутися перехід до абсолютно нової форми суспільного, економічного буття, а це справа не о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 06:32
29-10-2010, 06:32

Куріння і молодь

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше І більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність. Якщо розглядати цю проблему у світлі окремої соціальної групи, то однією з найактуальніших буде ця проблема в середовищі учнів середньої школи. Оскільки вплив однолітків на свідомість учня, що не сформувалася, дуже великий, то причин для занепокоєння достатньо багато. Крім впливу тих, що оточують, є особисте прагнення «поспішного дорослішання» властиво багатьом сучасним дітям. Вплив може виходити і від батьків, як поганий приклад і просто від дорослих, що не знаходять в цьому нічого поганого. Дітям необхідна більша увага, як з боку батьків, так і з боку вчителів, яким треба більше спостерігати за прагненнями і схильностями учнів. Куріння є одним з найбільш поширених
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1014
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 06:27
29-10-2010, 06:27

Hовi команди системи Turbo-Basic

Категорія: Комп'ютери, програмування

Turbo-Basic (у порівнянні з Бейсіком) має численні нові команди, а також нові опцiї для старих команд. Нижче наводяться деякі з нових операторів, функцій та системних змінних, які розширюють можливості Бейсіка. DO/LOOP оператор циклу з тестуванням TRUE або FALSE зверху і/або знизу циклу. Повторення циклу здійснюється кеpуючими словами WHILE (для повторення за TRUE) або UNTIL (для повторення за FALSE), за якими слідує деякий вираз. Цей вираз являє собою цiлочисельну змінну, ненульове значення якої відповідає TRUE (істина), а нульове FALSE (хибність). SUB/END SUB оператор, що визначає процедуру. В заголовку процедури вказується її унікальне ім'я, а потім в круглих дужках перераховуються (необов'язкові) формальні параметри, які відокремлюються один від одного комами. Виклик процедури здійснюється оператором CALL, який пересилає фактичні параметри за посиланням або значенням. SELECT CASE/END SELECT оператор, який дозволяє здійснювати ефективне розгалуження програми за числовим або рядковим виразами. При
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 694
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 04:45
29-10-2010, 04:45

Роль, завдання і методи спортивної метрології

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. Поняття спортивної метрології, значення вимірювань у спорті Спортивна метрологія – це наука, у якій викладаються загальні “керівні” методологічні і методичні основи і положення контролю в спорті. Спортивна виступає прикладною науковою, як складова і засіб спортивної педагогіки. Можна говорити про спортивну метрологію як наукову дисципліну, у рамках якої розробляються принципи, підходи, методи. Можна говорити про спортивну метрологію як педагогічний засіб, тобто про застосування спортивної метрології в практичній підготовці що займаються. Можна говорити про спортивну метрологію як педагогічну дисципліну, тобто про курс, який викладається студентам фізкультурних вузів і який містить відомості з наукової дисципліни, що, як передбачається, у першу чергу потрібні для використання їх як деяких загальних основ контролю в практиці спорту. Спортивні виміри потрібні не тільки на змаганнях, але й на тренувальних заняттях. Це виміри характеристики тіла, тілорухів і рухів, фізіологічних і психологічних характерис
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1084
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 03:28
29-10-2010, 03:28

Основні критерії розмежування земель державної та комунальної власності

Категорія: Різне

Постановка проблеми. Місцеве самоврядування в Україні переживає період свого конституційно-правового становлення, втілення принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування у процесі функціонування територіальних громад та діяльності органів місцевого самоврядування [1, с.15]. Серед проблем, які чекають найскорішого розв’язання, є проведення розмежування земель державної та комунальної власності. Від успішного регулювання відносин, пов’язаних з використанням земель державної і комунальної власності, багато в чому залежить проведення земельної реформи [2, с.13]. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над вирішенням проблеми розмежування земель державної та комунальної власності як матеріальної та фінансової основи розвитку місцевого самоврядування в Україні працює багато науковців, це зокрема: Другак В.М., Добряк Д.С., Будзілович І.С., Муховиков А.М., Тихонов А.Г., Новаковський Л.Я., Сташевський С.Т. та інші. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектами, які з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 420
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 03:28
29-10-2010, 03:28

Перехід до нової економічної політики та її здійснення в Україні

Категорія: Історія

Період, про який ідеться, багато в чому був переломним, а то й трагічним для українського народу. На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою. Сюди, на цей раз надовго, повернулася радянсько-більшовицька влада. Процес нищення української самобутності здійснювався тепер в основному «мирним шляхом» - протягом усього існування комуністично-тоталітарного режиму в радянській Росії, а потім в СРСР. Становище в Україні після завершення громадянської війни було надзвичайно важким. Кращі борці за волю України загинули. Господарство опинилося в стані глибокої кризи. Через нестатки й розруху сотні тисяч людей залишали міста, йдучи до сіл у пошуках хліба. Практично припинилося виробництво товарів. Українські землі знову поділили радянська Росія, Польща, Румунія, Чехословаччина. Найбільша частина України з населенням майже 40 мли стала об'єктом небаченого за своїми масштабами експерименту, який, на думку його ініціаторів, мав на меті побудову найпередовішої в світі економічної та полі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 840
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 23:29
28-10-2010, 23:29

Видимий рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

1. Видимий рух Місяця. Місяць - найближче до нас небесне тіло, природний супутник Землі. Зміною свого зовнішнього вигляду він привертав до себе увагу людей з найдавніших часів. Помітити рух Міся­ця на небі можна вже за 10-15 хв, бо його зміщення серед зір відбу­вається дуже швидко: за 1 годину він проходить з заходу на схід майже 0,5°. Кутова швидкість Місяця за добу становить від 11° до 15°. Проміжок часу, за який Місяць, описуючи повне коло на небесній сфері, повертається до тієї самої точки, називається сидеричним або зоряним місяцем (від лат. «сідус» - «зоря»). Сидеричний місяць дорівнює 271/3 доби. Ретельне вивчення видимого руху Місяця серед зір з нанесенням йо­го шляху на зоряну карту приводить до висновку, що Місяць рухається на небесній сфері по великому колу, нахиленому до екліпти­ки приблизно на 5°, що майже дорівнює 10 його кутовим діаметрам. Це коло перетинає екліптику у двох діаметрально протилежних точках, що називаються вузлами місячної орбіти. Вузол, у якому Місяць, ру­хаючись неб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1667
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:58
28-10-2010, 22:58

Проблема виховання обдарованої дитини

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ Розділ 1. Проблема виховання обдарованої дитини. 1.1. Передумови виховання обдарованої дитини. 1.2. Умови формування обдарованості дитини в сім’ї. Розділ 2. Особливості педагогічної роботи з обдарованими дітьми. 2.1. Застосування методів стимулювання навчальної діяльності. 2.2. Розвиток здібностей обдарованих учнів. 2.3. Наступність у роботі з обдарованими дітьми. Висновок Список використаних джерел. Додатки Вступ Почнемо з одного, хоч і широковідомого, проте, як нам здається, недостатньо дослідженого явища. Пов’язане воно із світовим економічним розвитком. Маємо на увазі незвичайний ривок, який зробили в цій сфері за останні десятиріччя такі країни, як Японія, Південна Корея, Таїланд, Тайвань. Цей ривок тим більше вражає уяву, що в названих країн і територія порівняно невелика, і природні ресурси дуже обмежені. У чім же річ? Дати вичерпну відповідь, звичайно, не наше завдання. Але одну обставину виділимо: всі експерти, які аналізували цей феномен, незмінно відзначали вміле, надзв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2594
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:28
28-10-2010, 22:28

Інтерференція світла

Категорія: Фізика

ВСТУП. Навколишній світ за своєю природою є матеріальним. Фізика – це наука, яка вивчає найзагальніші форми руху матерії ( механічні, теплові, електромагнітні та інші) та їх взаємні перетворення. Матерія може існувати в двох формах: у вигляді речовини та поля. До першої форми матерії належать, наприклад, електрони, протони, атоми, молекули та всі речовини, з яких вони побудовані. До другої – електромагнітні, гравітаційні поля. Різні види матерії можуть переходити одна в одну. Наприклад, електрон і позітрон при взаємодії перетворюються в електромагнітне випромінювання у вигляді фотонів. Можливий і зворотний процес. Більшість фактичних відомостей про природу і навколишні явища людина отримала за допомогою зорового сприйняття, створеного світлом. Розділ фізики, в якому вивчають світлові явища, називається оптика. Історія розвитку оптики підтверджує одне з основних положень діалектики – закон єдності та боротьби протилежностей. Світло за своєю природою – явище електромагнітне, але воно одночасно проявляє х
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 22:13
28-10-2010, 22:13

Які завдання покладено на Прокуратуру України?

Категорія: Право

Прокуратура України (від лат. “procuro” – піклуюся, забезпечую, попереджую) – єдина, суворо централізована система державних органів, на які Конституцією покладені важливі державні завдання, а саме: підтримання державного обвинувачення у суді; представництво інтересів держави або громадянина в суді у випадках, передбачених законом; нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (ст. 121). Поряд із цим на період до введення у дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за дотриманням законів, та до сформування системи досудового слідства Прокуратура продовжує виконувати (відповідно до чинного законодавства) нагляд за дотриманням і застосуванням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими о
^