Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1956
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 22:53
30-11-2010, 22:53

Запалення: терміни, теорії визначення, етіологія, патологія, регулятори, медіатори, ексудат – транссудат

Категорія: Медицина

Терміни: Запалення (пат. анатомія) – комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, спричинене діями різного роду агентів, яка спрямована на знищення агента, що спричинив пошкодження та на відновлення пошкодженої тканини. Запалення (пат. фізіологія, за Альперном) – складний універсальний патологічний процес організму на дію шкідливих чинників, який проявляється у вигляді комплексу структурних і функціональних змін тканини, виник в процесі еволюції і характеризується трьома одночасними і тісно зв’язаними процесами: альтерацією, ексудацією з еміграцією лейкоцитів та проліферацією. Медіатори запалення (пат. фізіологія) – це БАР, які синтезуються в клітинах або в рідинах організму і справляють безпосередній вплив на запальний процес. Теорії визначення запалення: 1. Альперн – реакція організму, що характеризується 3 процесами: a. Альтерація (син.: пошкодження); b. Ексудація з еміграцією лейкоцитів; c. Проліферація. 2. Цельс – це сукупність 4 процесів: a. calor – пі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1524
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 22:51
30-11-2010, 22:51

Робота з E-mail

Категорія: Комп'ютери, програмування

В 1971 році компанія Baranek and Newman підписала контракт з двома програмістами на розробку першої версії Internet, яка дозволяла б відсилати користувачам повідомлення, а не просто дані. З цих коренів електронна пошта Internet, або e-mail, виросла до рівня глобальної комунікації. В 1980р. було створено SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)- простий протокол передачі пошти. Однак SMTP було створено для обміну поштою між мейнфреймами(суперкомп'ютерами), і він не був розрахований на персональні комп'ютери. Створений в 1984р POP(Post Office Protocol) - протокол відправки для офіса - зняв це обмеження. Отже, електронна пошта - це система обміну інформацією в електронному вигляді телекомунікаційними засобами Iнтернета. На сервері, до якого здійснюється під'єднання, формується (відкривається) поштова скринька (папка на жорсткому диску), яка має свою адресу. Усі повідомлення, які пересилаються на цю адресу іншими особами, накопичуються в поштовій скриньці. Після фізичного з'єднання з поштовим сервером отриману коре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 926
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 22:25
30-11-2010, 22:25

Торцювання фарбових плівок. Оздоблення поверхні туповками

Категорія: Архітектура, будівництво

Торцювання фарбових плівок При торцюванні поверхню обробляють рівномірними ударами щітки по свіжонанесеному фарбовому шару. При цьому оброблена поверхня набуває шорсткої матової фактури. Цей вид оздоблення також дає змогу прикрити нерівності і незначні дефекти фарбування. Торцюють поверхні, пофарбовані олійними або водними сумішами, щетинними чи гумовими торцівками (рис. 1). Рис. 1. Інструменти для торцювання поверхонь: а — щетинна торцівка, б— гумова торцівка Щітку-торцівку виготовляють з твердої щетини завдовжки 80—100 мм.Можна застосовувати також торцівки, виготовлені з гумових пластинок або трубок. Для еластичності гумові трубки розрізують уздовж і надають їм різної форми. Це дає змогу створювати на поверхні різну фактуру. Водна фарбувальна суміш, призначена для торцювання, повинна бути густішою, ніж для звичайного фарбування щіткою. Тому клейові і казеїнові суміші під торцювання загущують так само, як це робиться для механізованого нанесення їх. По водних фарбових плівках торцюють відразу після
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 20:50
30-11-2010, 20:50

Демокріт – видатний філософ стародавнього світу

Категорія: Філософія

Демокріт був, на думку Маркса, "першим енциклопедичним розумом серед греків". Діоген Лаертський (III в. н.е.) називає світлом серед хмар його твори, у яких були освітлені питання філософії, логіки, математики, космології, фізики, біології, громадському життю, психології, етики, педагогіки, філології, мистецтва, техніки й інші. Аристотель писав про нього: "Узагалі, крім поверхневих вишукувань, ніхто нічого не встановив, крім Демокріта. Що ж стосується його, то виходить таке враження, що він передбачив усі, та й у методі обчислень він вигідно відрізняється від інших". Вступною частиною наукової системи Демокріта була "каноніка", у якій формулювалися й пояснювалися принципи атомістичної філософії. Потім випливала фізика, як наука про різні прояви буття, і етика. Каноніка входила у фізику в якості вихідного розділу, етика ж будувалося як породження фізики. У філософії Демокріта насамперед встановлюється розходження між "справді сущим" і тим, що існує тільки в "заг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 19:52
30-11-2010, 19:52

Ділова етика як фактор утвердження моральності в економічних відносинах

Категорія: Психологія

Рух Західного світу за людяні відносини, пов»язаний із аналізом перспектив розвитку людства в ХХІ столітті. Нестримний ріст матеріального виробництва і споживання без паралельного духовного росту, продемонстрував згубність роз-витку цивілізації в даному напрямку. Тому пошук шляхів виходу із соціально-економічної кризи зосереджується на морально-етичній сфері. Поволі відступає в небуття твердження про те, що економіка і мораль - «дві несумісні речі». І річ не лише в тім, що саме життя довело потребу залучення до матеріально-економічної сфери духовних елементів. В останні десятиріччя західним діловим світом ві-дкрито визнається серйозний вплив багатьох нематеріальних факторів на продук-тивність праці. Як стверджує У.Хетчер, «сам факт переплетення в сучасній економіці матеріальних і нематеріальних моментів . свідчить не лише про су-місність етики й економіки, але і про можливість позитивної еволюції другої під впливом першої. Думаю, що можна розглядати економіку перш за все як пред-метне відображення нашої мо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2032
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 19:12
30-11-2010, 19:12

Потреба і особистість. Формування потреб

Категорія: Психологія

Людські потреби, що є джерелом активності, дуже мінливі і різноманітні. Їх аналіз свідчить про те, що в процесі задоволення вони змінюються, збагачуються і зростає їх кількість. Причиною цього є незавершеність вигляду продукту людської діяльності, який постійно вдосконалюється і видозмінюється. Це приводить до зміни потреб, які породжують нові форми активності. Потреби людини мають і особистий і суспільний характер. Навіть у задоволенні вузько особистої потреби бере участь багато членів суспільства. Так, наприклад, при задоволенні потреби в їжі хліб виступає як оречевлена праця багатьох людей: агрономів, трактористів, комбайнерів, мукомелів, пекарів тощо. Всю різноманітність людських потреб розрізняють за походженням і предметом. За своїм походженням потреби бувають природні і культурні. До природних потреб відносять ті, що життєво необхідні для людини, незадоволення яких протягом тривалого часу може призвести до загибелі організму. Так, усім людям властиві природні потреби в їжі, сні, одягу, житлі, осо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2071
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 18:33
30-11-2010, 18:33

Моральне і національне виховання творчості і діяльності М. Коцюбинського, Л.Українки, Г.Лубинця, С.Русової, Г. Сковороди, В.Сухомлинського

Категорія: Педагогіка

Михайло Михайлович Коцюбинський (1864—1913) — видатний український письменник і педагог. Протягом 11 років працював учителем на Вінничині. Займаючись педагогічною діяльністю, ретельно вив­чав педагогічну літературу. Вів систематичні спостере­ження за учнями, враховував у роботі їх індивідуальні особливості, не допускав механічного заучування нав­чального матеріалу. На заняттях використовував наочні посібники, проводив екскурсії до лісу, річки. Велико­го значення надавав трудовому вихованню дітей і мо­лоді, вважав за необхідне привчати їх до трудової ді­яльності на користь суспільства. Значну увагу М.Коцюбинський приділяв народним учителям. У статті "Шкільна справа" виступав за по­ліпшення складу вчителів, за створення належних умов для їхньої праці. Вважав що, в педагогічних навчаль­них закладах треба розширити загальноосвітню і спе­ціальну педагогічну підготовку майбутніх учителів, створити умови для самоосвіти, відкрити педагогічні бібліотеки. Твори М.Коцюбинського для дітей сповнені глибо­ко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1635
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 18:27
30-11-2010, 18:27

Корекційно-розвивальна програма з питання тютюнопаління

Категорія: Педагогіка

Вживання психоактивних речовин (алкоголю, багатьох медичних препаратів, наркотиків тощо) і зловживання ними стало однією із серйозних проблем, що турбує не тільки медиків, соціо­логів, психологів, педагогів, а й суспільство в цілому. Результати спеціальних досліджень, що публікуються в нашій країні, спосте­режень, вказують на зростання споживання підлітками тютюно­вих виробів, на наявність серед підлітків значної кількості тих, хто зловживає алкоголем. Набуває поширення й немедичне вживання різних лікарських препаратів, а також наркотиків та інших речовин, що одурманюють психіку. Автономізація позиції школяра, формування активної соціальної по­зиції та розвиток здібностей здійснювати значущі зміни у своєму житті та житті оточуючих людей. Програма спрямована на вирішення таких завдань: 1. Розвиток навичкою вмінь, необхідних для боротьби із залежністю. 2. Підвищення усвідомлення щодо власної значущості, цінності, зміцнення почуття власної гідності. 3. Оволодіння конкретними психологічними знаннями. 4. Ф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1672
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 18:17
30-11-2010, 18:17

Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

П Л А Н 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку …. 3 2. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної системи обліку …………………………………………………… 4-7 3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку та аудиту ………………………………………………………………. 8 Список використаної літератури ………………………………………… 9 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку Процес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням за­собів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автомати­зованого проектування поділяються на два типи: такі, що базу­ються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування. У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових прое
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1300
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 18:12
30-11-2010, 18:12

Актуальні питання класифікації сучасного тероризму

Категорія: Політологія, політісторія

Тероризм, як і будь-яке інше явище, має багато форм, що викликає потребу їх класифікації. Однак аналіз як вітчизняних, так і зарубіжних відповідних джерел свідчить, що на сьогодні загальноприйнятної класифікації не існує. Одну з перших спроб систематизувати всю багатоманітність терористичних дій було здійснено на конференції з уніфікації кримінального права 1934 року в Мадриді, де вчені-правники зійшлися тільки на думці, що необхідно розрізняти тероризм „політичний” і тероризм „соціальний”. 1970 року Міжамериканська комісія із захисту прав людини, розглядаючи проблему тероризму, дійшла висновку, що тероризм слід класифікувати, виходячи з мотивів суб’єкта терористичної діяльності, а саме: тероризм соціальний, політичний та ідеологічний [4]. Англійський дослідник П. Вілкінсон у своїй концепції класифікації тероризму виокремлював тероризм „революційний”, коли діяльність терористів спрямовується на зміну політичної системи, „підреволюційний”, коли тероризм спрямовується на певні зміни в межах існуючої по
Назад Вперед
^