Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 638
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 22:20
1-11-2010, 22:20

Регіональні моделі дозвіллєвої діяльності населення України

Категорія: Соціологія

Останнім часом в соціології спостерігається зростання інтересу до вивчення міжкультурних відмінностей людей та їх впливу на розвиток суспільства. Вивчення моделей культурно – дозвіллєвої діяльності населення України, яке протягом 1996 – 2001рр. проводиться лабораторією соціології культури Українського центру культурних досліджень, дозволяє говорити про суттєві впливи регіональних аспектів соціально-культурного розвитку на загальну характеристику культурно – дозвіллєвої діяльності, отже, констатувати наявність явища регіоналізації в площині культурного дозвілля. У широкому розумінні “регіон” (від лат. regio – країна, область, район) розглядається як місцевість, що відрізняється від інших сукупністю природних та історично визначених соціальних, економічних, політичних, культурних відзнак. Окремі дослідники наголошують на тому, що суттєвою характеристикою регіону є також особливості національного складу населення. На відміну від принципу соціально-економічного районування (з точки зору адміністративного розп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 756
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 22:07
1-11-2010, 22:07

Особливості оперативно-тактичної характеристики злочинів, передбачених ст.363 КК України

Категорія: Комп'ютери, програмування

Останнім часом в Україні спостерігається стрімке зростання злочинів, пов’язаних із втручанням у роботу автоматизованих систем. Як правило, втручання це здійснюється з метою вчинення інших, більш тяжких злочинів: розкрадання майна, його вимагання під погрозою знищення чи спотворення інформації, що обробляється чи зберігається в автоматизованих системах, ознайомлення з такою інформацією, її викрадення, знищення тощо. Подібні зловживання в Україні мають тенденцію до зростання, але через свою специфічність і особливість вони є мало вивченими і вимагають від співробітників правоохоронних органів особливої уваги і саме тому комп’ютерна безпека на сьогодні є пріоритетним напрямком їхньої діяльності. Одним із напрямків роботи підрозділів ОВС щодо розкриття злочинів у сфері інформаційних технологій є розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем. Сьогодні практика по даній категорії злочинів майже відсутня і потребує більш доцільного вивчення. Розг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1506
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 21:54
1-11-2010, 21:54

Творча особистість дитини: поняття та формування

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ І. Поняття творчої особистості дитини. 1. Мужність та оптимізм – складові таланту. 2. Ранні прояви обдарованості й таланту. 3. Комплексна психодіагностика якостей творчої особистості дитини. Визначення творчої індивідуальності дітей і шляхів її розвитку. ІІ. Процес формування творчої особистості дитини. 1. Дивергентне мислення, як умова розвитку творчості дітей молодшого віку. 2. Типи обдарованості дітей. 3. Роль мистецтва в житті дитини. Художні здібності дітей. 4. Фактори проявів обдарованості дітей. ІІІ. Інтелектуальна ініціатива творчої дитини. Список літератури. Додатки. Почнемо з одного хоч і широковідомого, проте, як нам здається, недостатньо дослідженого явища. Пов’язане воно із світовим економічним розвитком. Незвичайний ривок, який зробили в цій сфері за останні десятиріччя такі країни, як Японія, Південна Корея, Таїланд, Тайвань. Цей ривок так вражає уяву, бо в названих країнах і територія порівняно невелика, і природні ресурси дуже обмежені. Тут і різко виріс освітні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 676
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 21:36
1-11-2010, 21:36

Linux

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зміст 1. Історія Linux . 2. Системні характеристики . 3. Настройте свій BIOS . 4. Створення загрузочної дискети . 5. Що не підтримується . 6. Модеми . 7. Диски і розділи . 8. Настройка принтера . 9. Боротьба з проблемами системи . 9.1. Проблема загрузки засобів інсталяції . 9.2. Проблеми входу в систему . 1. Історія Linux Linux - багатозадачна і широко користувальна операційна система для бізнесу , науки і індивідуального програмування . Linux належить до сімейства UNIX - подібних операційних систем , яка може працювати на комп’ютерах Intel 80386 , 80486 і Pentium . Рекомендовані конфігурації комп’ютерів : мінімально - Intel 80386 DX 40MHz/4Mb(RAM)/80Mb(HDD); рекомендовано - Pentium 100MHz/16Mb/540Mb; оптимально - Pentium 133MHz/32Mb/1Gb. Linux може любий вищеназваний персональний комп’ютер перетворити в робочу станцію . Бізнесмени інсталюють Linux в сітях машин , які використовують операційну систему для обробки даних в сфері фінансів , медицини , в теленомунікаціях і т.д.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1155
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 21:35
1-11-2010, 21:35

Родючість ґрунту

Категорія: Геодезія, геологія

Основою сільськогосподарського виробництва є грунт (земля). Поліпшення його культурного стану - одна із найважливіших умов підвищення родючості. Головне завдання землеробства передбачає максимальне і раціональне використання грунтів як головного засо­бу виробництва в сільському господарстві, забезпечення росту вро­жайності сільськогосподарських культур. М.Е. Ломоносов (1763) вважав, що рослини отримують жив­лення із повітря. У першій половині XIX ст. Теєр, який узагальнив погляди своїх попередників {Деві, Берцеліуса), дійшов висновку, що рослини живляться гумусом. Він вважав, що родючість повністю за­лежить від гумусу, оскільки, крім води, він є єдиною речовиною ґрун­ту, яка здатна служити живленням рослинам. Пізніше Шпренгель висловив думку про те, що для живлення рослин необхідні не тільки "перегнійні" кислоти, але і ще, принаймні, 12 неорганічних елементів: сірка, фосфор, калій, кремній та інші. У 40 і роки XIX ст. століття німецький учений Ю. Лібіх вису­нув теорію мінерального живлення росл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2419
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 20:21
1-11-2010, 20:21

Техніка і технологія буріння свердловини

Категорія: Технічні науки

1.8 Метод розкриття та випробовування продуктивних горизонтів. Продуктивні горизонти розкурюються не перекриваючи попередньо вище залягаючи породи обсадними трубами. Після розкурювання продуктивних пластів їх буде закріплено експлуатаційною колоною і зацементовано. Для сполучення внутрішньої порожнини обсадної колони з продуктивним горизонтом у колоні, цементному камені будуть викопані отвори шляхом кумулятивної перфорації. Випробування продуктивних пластів буде проводитись знизу вверх шляхом заміни бурового розчину на воду, пониженням рівня в свердловині, а при необхідності і операції. Схема первинного розкриття продуктивного горизонту приведена на рисунку 1.1. Інтервал перфорування 4130-4150 м. 1 – обсадна колона; 2 – цементний камінь; 3 – водоносний горизонт; 4 – продуктивний горизонт; 5 – перфораційні отвори. 2. Техніка і технологія буріння проектної свердловини. 2.1 Конструкція свердловини. Визначення кількості обсадних колон та глибини їх спуску. Для визначення кількості та інтервалів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 585
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 20:00
1-11-2010, 20:00

Напрямки зовнішньої політики України

Категорія: Політологія, політісторія

2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила “Основні напрямки зовнішньої політики України”. Цей документ визначає базові національні інтереси України і завдання її зовнішньої політики, містить засади, на яких реалізується зовнішньополітична діяльність нашої держави. В документі, зокрема, зазначається, що з огляду на його геополітичне становище, історичний досвід, культурні традиції, багаті природні ресурси, потужний економічний, науково-технічний та інтелектуальний потенціал, Україна має всі можливості стати спливовую світовою державою, виконувати значну роль в забеспеченні політико-економічної стабільності в Європі. Зовнішня політика України спрямовується на виконання таких найголовніших завдань: · утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави; · забеспечення стабільності міжнародного становища України; · збереження територіальної цілістності держави та недоторканості її кордонів; · включення національного господарства у світову економічну систему для його повноцінного еконо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1357
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 19:57
1-11-2010, 19:57

Операційна система Microsoft Windows 98

Категорія: Комп'ютери, програмування

Основний екран Windows Після вмикання комп'ютера, на якому встановлено Windows 98, на екрані з'являється так званий робочий стіл, де розташована панель задач із кнопкою «Пуск» (знизу) та деякі значки чи ярлики (зверху ліворуч — значок «Мой компьютер»). Щоб почати роботу у системі, достатньо натиснути за допомогою миші кнопку «Пуск» або один із значків чи ярликів. Зауваження. У системі Windows 95, щоб вказати потрібний об¢єкт, використовується одинарне натискання лівої кнопки миші на цьому об¢єкті, а для запуску відповідного застосування — подвійне натискання. У Windows 98 добавлена нова можливість. Вказування об¢єкта можна здійснювати за допомогою простого наведення покажчика миші на об¢єкт, а його запуск — одинарним натисканням лівої кнопки миші. Переключитися між вказаними режимами можна таким чином. Натисніть кнопку «Пуск», виберіть пункт «Настройка», потім «Рабочий стол Active Desktop» і, нарешті, «Настроить рабочий стол…». У панелі, що з¢являється, натисніть кнопку «Свойств
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1429
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 19:02
1-11-2010, 19:02

Християнство, розкол християнства, православ’я

Категорія: Релігія

П Л А Н 1. ХРИСТИЯНСТВО стр. 3 2. РОЗКОЛ ХРИСТИЯНСТВА .стр. 6 3. Православ’я .стр. 7 4. ЛІТЕРАТУРА .стр. 13 Християнство Християнство є найбільш значною світовою релігією нашого часу, в якій розрізняють три головні напрями: православ'я, ка­толицизм та протестантизм, а також численні більш дрібні різно­види. Головним об'єктом шанування християн є Ісус Христос, якого більшість християнських релігій вважає водночас і Богом, і людиною, а дехто — тільки Богом або тільки божественним посланцем. Усі християни вірять або тільки думають, що пра­ведних після смерті чекає винагорода у вигляді вічного блажен­ства в раю, а грішників — покарання, яке вони уявляють собі по-різному. Християнство виникло у другій половині 1 ст. в одному із східних районів Римської імперії — Палестині. Головною соці­альною причиною виникнення християнства було безсилля при­гноблених у боротьбі з гнобителями. Пригноблені неодноразово підіймалися на боротьбу за своє визволення. Проте усі повстання неминуче зазнавали поразки. Жор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2400
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 16:31
1-11-2010, 16:31

Еколого–економічний поріг забур’яненості полів та методика його визначення

Категорія: Сільське господарство

Інформація про співвідношення між кількістю або масою бур’янів і величиною їхньої шкодочинності у посівах певних культурних рослин має практичне значення. Ці співвідношення відображають показники порогових рівнів забур’яненості, виражені кількістю сходів бур’янів, їхньою масою або кількістю схожого насіння в ґрунті, віднесених до одиниці площі. 4.13. Приклад тактики захисту від бур’янів посіву озимої пшениці (с. Леонівка, Кагарлицького району Київської області) Безпосереднє практичне значення для землеробства, особливо для визначення екологічної допустимості та економічної доцільності застосування, зокрема гербіцидів, має величина еколого–економічного порогу забур’яненості полів. Еколого–економічний поріг забур’яненості полів — це та мінімальна кількість вегетуючих бур’янів або їхнього насіння в ґрунті на час здійснення протибур’янових заходів, сходи яких після зазначених заходів повністю знищуються. Це забезпечує приріст урожаю, який окупає витрачені кошти на проведення заходів і збирання приросту
Назад Вперед
^