Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 787
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 23:43
2-11-2010, 23:43

Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці

Категорія: Право

За порушення нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів дер­жавного нагляду за охороною праці винні особи притягаються до відповідальності згідно законів. Робітники, у разі невиконання ними вимог безпеки, викладе­них в інструкціях з безпечних методів робіт за професіями, залежно від характеру порушень, несуть відповідальність у ди­сциплінарному, адміністративному або кримінальному порядку. Дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення. Адміністративна відповідальність регулюється Кодексом про адміністративні правопорушення і передбачає накладення на службових осіб, громадян-власників штрафів у розмірі від 2 до 14 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування збит­ків, завданих підприємствами працівникам (або членам їх сімей), які постраждали від нещасного випадку або профзахворювання. Посадові особи підприєм
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3243
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 22:53
2-11-2010, 22:53

Спирт етиловий: склад, добування, технології, використання

Категорія: Хімія

1. Загальна частина 1.1 Вступ Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і насамперед у хімічній. З нього одержують синтетичний каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси. Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить застосування в медицині, парфумерії. У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спирто-горілчаних виробів. Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з'єднаних з вуглеводним радикалом. Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів водню замінені на гідроксильні групи. У залежності від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно -, дво -, триатомні і т.д. Двохатомні спирти часто називають гликолями за назвою найпростішого представника цієї групи – етиленгликоля (або просто гликоля). Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, звичайно поєднують загальною назвою багатоа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 331
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 21:12
2-11-2010, 21:12

Первинна інформація про злочинні посягання з використанням пластикових платіжних засобів

Категорія: Право

До первинної інформації, яка є підставою для проведення перевірки і порушення кримінальної справи, відноситься: - повідомлення в банк, яке надійшло від держателя пластикової платіжної картки, про її незаконне використання; - інформація банку або інформація, отримана від обслуговуючого персоналу сервісних точок, про проведення за карткою несанкціонованих операцій; - затримання "на гарячому" осіб, що незаконно використовують пластикові платіжні засоби; - матеріали правоохоронних органів про шахрайські дії з пластиковими картками окремих осіб або організованих груп. Оцінюючи первинну інформацію оперативний працівник повинен враховувати, що природа пластикової картки, як платіжного інструмента, сама по собі ускладнює процес виявлення злочинів, що здійснюються з її використанням. По-перше, всі економічні злочини, в тім числі і з використанням пластикових платіжних засобів, відносяться до категорії латентних, а це означає, що факт здійснення більшості з них, стає очевидним тільки через певний відр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 850
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 21:05
2-11-2010, 21:05

Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення

Категорія: Філософія

План 1. Вступ 2. Гуманізм епохи Відродження. 3. Філософські ідеї епохи Відродження, їх значення. 4. Список використаної літератури. 1. XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу (від фр. renaissance — відродження). Цей термін вживається на означення періоду відродження античної культури під впливом суттєвих перемін в соціально-економічному та духовному житті Західної Європи. Але надто спрощено було б вважати, що поняття Відродження відбиває лише смисл тієї епохи і що в духовному житті спостерігається механічне перенесення на тогочасний грунт культурного надбання античності. В новій культурі, окрім ренесансу античності, значною мірою знаходить відбиття соціально-економічний та духовний зміст середньовіччя. У царині філософії спостерігається складний, непослідовний, часто суперечливий характер філософських поглядів. Тому надто складно визначити певну систему поглядів, більш-менш сталі напрямки чи філософські течії того періоду. Навіть погляди окремих філос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 805
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 17:48
2-11-2010, 17:48

Витоки культури Постмодернізму

Категорія: Мистецтво, культура

Кожна епоха має свою культуру, специфіка якої позначається своєрідним ім'ям: наприклад, ми говоримо про культуру Ренесансу, Просвітництва і т.д. Кінець XX — початок ХХI ст. ввійде в історію як вік постмодерністської культури. Слово «модерн» (франц. modern — сучасний) вперше було вжито у V ст. для розмежування християнського сьогодення і язичеського римського минулого. З тих пір «модерність» (приналежність до сучасності) завжди припускала необхідність кожній епосі співвідносити себе з Античністю в ході осмислення себе самої. В будь-якій епосі були періоди переходу від старого до нового, тому «модерними», «новими», сучасними вважали себе всі епохи з часів Карла Великого. Але в Європі нова культура завжди формувалася на базі оновленого відношення до Античності. Так, античне мистецтво, наприклад, завжди вважалося нормативним зразком, з яким звіряли свої твори художники «модерну» за усіх часів. Культура «модерну» будь-якої епохи завжди оглядалася на Античність, і навіть критикуючи її, все-таки ніколи цілком від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2498
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 16:49
2-11-2010, 16:49

Основні напрями державної політики України у галузі охорони дівкілля, використання природних ресурсів

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст: Вступ 1. Стан та оцінка загроз в екологічній сфері 2.Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів. 3.Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики україни у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та міжнародна співпраця. Висновок Вступ Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування .Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця пробле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1089
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 16:49
2-11-2010, 16:49

Гепатит В (Hepatitis В)

Категорія: Медицина

Гепатит В — інфекційна хвороба, що спричиняється вірусом гепатиту В, з парентеральним механізмом зараження, гострим або хронічним перебігом. Характеризується початковим періодом з астено-вегетативними, артральгічними, диспепсичними проявами, симптомами ураження печінки (гепатит) з порушенням обміну ре­човин, часто з жовтяницею. Етіологія. Вірус гепатиту B(HBV) належить до родини збуд­ників, умовно названої Hepadnaviridae (лат. hepar — печінка, англ. DNA — ДНК). Віріони гепатиту В (частинки Дейна) — складно організовані сферичні ультраструктури діаметром 42— 45 нм, мають зовнішню оболонку і внутрішню щільну серцевину. ДНК вірусу циркулярна, двониткова, однак має однониткову ді­лянку. Серцевина вірусу містить фермент ДНК-полімеразу. Поряд з повним віріоном виявляються поліморфні й тубулярні утворення, складені лише з фрагментів зовнішньої оболонки віріону. Це де­фектні, неінфекційні частинки, які не містять ДНК. Репродукція вірусу відбувається за одним з двох можливих варіантів — продуктивним або інтеграт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1148
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 15:42
2-11-2010, 15:42

А. Малишко

Категорія: Мистецтво, культура

Aндрій Самійлович Малишко народився 14 листопада 1912 року в місті Обухові на Київщині. Сім’я, в якій ріс майбутній поет, була великою - одинадцятеро дітей, батько з матір’ю, старенька бабуся. Щоб прогодувати сім’ю, батько займався чоботарським ремеслом, а в засушливі роки ішов на заробітки в Таврію, в беріславські і каховські степи. У 1927 році, закінчивши Обухівську семирічку, Малишко вступає до Київської медичної профшколи. Однак уже тоді його приваблювала поезія. «Узнав о дополнительном наборе в Институт народного образования, я решил сдавать екзамени и , к моему удивлению, сдал их успешно. Меня зачислили на литературный факультет, который я окончил в тридцать втором году»[1], - згадуватиме згодом в «Автобиографии» поет. Який час він учителює в Овручі, викладає російську і українську літературу. Після переїзду до Харкова працює в газеті «Радянське село». Перший друкований вірш Малишка з’явився 1930 року в журналі «Молодий більшовик» (№ 9-10). Ряд його поезій увійшов до колективної збірки «Дружба», щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 363
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 15:41
2-11-2010, 15:41

Бізнес в Internet. Правові аспекти

Категорія: Право

Останні роки показують, що з кожним роком Internet все більше проникає у життя людей. Незабаром Internet знайде своє місце в усіх сферах сучасного бізнесу, в якому працюють такі бізнес-моделі, які у реальному житті й уявити собі неможливо. Вже зараз відчувається, що Internet стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну ситуацію в країні. Взагалі Internet як нова територія для ведення бізнесу надає широкі можливості відображення реальної економіки держави у віртуальному всесвіті. Бурхливий розвиток E-commerce (електронної комерції) відкриває нові перспективи для ведення бізнесу. Не виключено, що саме Internet - комерція стане тим каталізатором, що призведе до створення абсолютно нових моделей ринкових відносин, абсолютно нових об'єднань партнерів і в підсумку - абсолютно нової економіки. Бізнес у Internet неможливий без нормального функціонування економіки, без самого Internet. Саме цим пояснюється той факт, що в США все це розвивається стрімкими темпами, причому до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1713
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 14:35
2-11-2010, 14:35

Еволюція біржової торгівлі

Категорія: Право

План 1. Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США. 2. Розвиток бірж у дореволюційній Росії. 3. Становлення біржової торгівлі в Україні. 4. Особливості функціонування бірж в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 1. Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США Біржі – як закономірний результат еволюції форм гуртової торгівлі і способів торгів – виникли в епоху нагромадження початкового капіталу. Однак за даними амери­канської енциклопедії, їх поперед­ником була контора при дворі Франції, заснована у 1138 р. Якщо не враховувати початкових об’єднань грошово-міняльних контор, то першими біржами були товарні. Спочатку вони з’явилися в Антверпені (1531 р.), в Ліоні (1549 р.) і Тулузі (1549 р.), а потім у Лондоні (1556 р.) в особливому приміщенні, яке пожертвував торговцям королівський банкір Томас Грешем. В Японії перша біржа для торгівлі рисом з’явилася у 1730 р., у США в 1848 р. зернова біржа в Чикаго. На цих біржах контракти укладалися на основі взірців до того, як вся партія з
Назад Вперед
^