Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1269
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 20:15
7-11-2010, 20:15

Іслам

Категорія: Релігія

Іслам –наймолодша світова релігія. За даними всесвітньої ісламської ліги 1980р. в різних країнах налічувалось понад 800 мільйонів послідовників ісламу. Мусульмани живуть більш як у 120 країнах світу. В 35 країнах вони становлять 95 – 99% населення, в 13 державах – впливову меншість, а у 28 країнах – іслам є державною релігією (Іран, Пакистан, Мавританія). Термін “іслам” у перекладі з арабської означає “покірність”, а того хто прийняв релігію називають відданими (з арабської - мусульманином). Звідси друга назва цієї релігії: мусульманство. У Європі її називають ще й “магометанство” (від зміненого імені Мухамед - Магомет). Іслам виник в Аравії в VII столітті н.е. Походження його ясне, ніж походження християнства, буддизму. За мусульманської традицією засновником ісламу був пророк Муха мед, араб, який жив у Меці. Аравія була здавна населена семетичними племенами, предками теперішніх арабів. Частина їх жила в оазисах і містах, займаючись землеробством, ремеслом, торгівлею, частина кочувала в степах і пустел
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1889
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 18:23
7-11-2010, 18:23

Місце Протестантизму В Національно-Культурному Русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука)

Категорія: Історія

Суттєвий внесок у національно-культурні процеси в Україні зробили протестанти науковою і літературною діяльністю. Вона, з одного боку, була наслідком внутрішніх потреб протестантизму, який відчував зростаючу опозицію з боку католицької і православної церков. В цій ситуації піднесення теоретичного рівня нововірчої пропаґанди набувало особливого значення. З іншого боку, протестантські вчені, учителі, літератори, перекладачі, книговидавці відчували себе не лише представниками певної конфесійної спільноти, а й культурними діячами. Оскільки у цей ранній період своєї історії в Україні протестантизм був ще глибоко зв’язаний із східноєвропейським реформаційно-гуманістичним рухом, то літературна і наукова діяльність багатьох його представників мала прогресивне значення. Відомо чимало протестантських літераторів, полемістів, учених, які так чи інакше пов’язані з Україною. Дехто залишив кілька творів, декого знаємо завдяки згадкам у антипротестантських виданнях. Окремі автори написали досить багато, хоча не всі їхн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1247
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 17:33
7-11-2010, 17:33

Планування аудиту, перевірка фірми

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

З М І С Т Введення. .3 1. Основні аспекти аудиту нематеріальних активів 4 2. Планування аудиту 8 3. Скласти програму аудиторської перевірки приватної виробничо-комерційної фірми . Вказати час проведення перевірки по кожному питанню зокрема й у цілому по фірмі , та час написання аудиторського звіту. .10 Використана література. .17 Введення. В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 765
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 17:08
7-11-2010, 17:08

Склад і структура особистості

Категорія: Психологія

Індивід, людина, особистість, індивідуальність, суб'єкт Для розуміння природи особистості потрібно з'я­сувати співвідношення цього поняття з іншими поняттями, що використовуються як у класичній, так і в сучасній пси­хології. Це насамперед поняття індивіда, людини, особис­тості, індивідуальності, суб'єкта. Людина народжується на світ з генетично закладеними в неї потенційними можливостями стати саме людиною. Не слід вважати, що немовля — це «чиста дошка» (tabula rasa), на якій під впливом соціуму «пишуться» ознаки людяності. Немовляті притаманні анатомічні та фізіологічні властивості тіла й мозку, що належать тільки людині. Вони забезпечу­ють у перспективі оволодіння прямоходінням, знаряддями праці та мовою, розвиток інтелекту, самосвідомості тощо. Але система біологічних, генетичних, анатомічних, фізіо­логічних чинників передбачає становлення людини лише в певних соціальних, культурно-історичних умовах цивіліза­ції. Щоб підкреслити біологічно зумовлену належність но­вонародженої дитини і дорослої людини с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 838
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 13:46
7-11-2010, 13:46

Правова основа створення статутного фонду суб’єктів господарювання

Категорія: Право

Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формування статутного фонду. Статутний фонд - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним ним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формує свої власні (основні та оборотні) кошти. Порядок і джерела формування статутних фондів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”. Розмір статутного фонду підприємства в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не існує прямого
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1009
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 13:34
7-11-2010, 13:34

Естетика як самостійна наука

Категорія: Естетика

В історії естетичної науки перша половина XVIII ст. посідає особливе місце: в 1750 р. вийшов друком перший том «Естетика», Баумгартена (1714—1762). Спираючись на грецькі поняття ейсетикосу, естесі, Баумгартен увів новий термін — естетика. Постала потреба виокремлення в самостійну науку певних уявлень, знань, ідей, пов'язаних з емоційним, чуттєвим, ціннісним ставленням людини до дійсності, природи, до суспільства, мистецтва. О. Баумгартен, як філософ, стверджував, що гносеологія має дві форми пізнання — естетику й логіку. Естетика пов'язана із розумінням смаку і пізнає прекрасне. О. Баумгартен широко використовував поняття прекрасного, однак предмет естетики він не визначив через ідею прекрасного (така тенденція виявилася пізніше, зокрема в позиціях Гегеля та М. Чернишевського). Баумгартен визначив предмет естетики через поняття досконале. Баумгартен розбив естетику на два рівні — теоретичну (вивчати проблеми краси, специфіки чуттєвого сприймання дійсності,) и практичну (пов'язана з питаннями розвитку мис
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1508
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 09:49
7-11-2010, 09:49

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку 5 Розділ 2. Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку 7 2.1. Види господарського обліку 7 2.2. Процес інтеграції видів господарського обліку 11 2.3. Користувачі бухгалтерської інформації 13 2.4. Порівняльна характеристика систем управлінського і фінансового обліку 15 Розділ 3. Роль бухгалтера-аналітика в управлінському процесі 18 Розділ 4. Комп’ютерні технології бухгалтерського обліку 21 Висновок 26 Список використаної літератури 27 Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку Господарський облік відображає процеси, які пов'язані з господарською діяльністю. Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1150
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 09:38
7-11-2010, 09:38

Значення хімії для розвитку фармації та медицини

Категорія: Медицина

Хімія посідає важливе місце як в медицині, так і у фармації. Хімія, наука про склад речовин і їх перетворення, починається з відкриття людиною здатності вогню змінювати природні матеріали. Люди уміли виплавляти мідь і бронзу, обпалювати глиняні вироби, отримувати скло ще за 4000 років до н.е. З 7 в. до н.е. Єгипет і Месопотамія стали центрами виробництва барвників; там же отримували в чистому вигляді золото, срібло і інші метали. Приблизно з 1500 до 350 до н.е. для виробництва барвників використали перегонку, а метали виплавляли з руд, змішуючи їх з деревним вугіллям і продуваючи через суміш, що горить - повітря. Самим процедурам перетворення природних матеріалів давали містичне значення. З розвитком фізичних теорій про будову атомів і молекул були переосмислені такі старі поняття, як хімічна спорідненість і трансмутація. Виникли нові уявлення про будову матерії. Хімія як наука належить до фундаментальних областей природознавства. Вона вивчає речовини, їх склад і будову, перетворення речовин, умови з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1230
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 07:24
7-11-2010, 07:24

Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків. Вимоги безпеки на території підприємства. Правила ТБ при ручній обробці і сушінні деревини

Категорія: Технічні науки

Загальні положення охорони праці при меблевому виробництві Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків Вимоги безпеки на території підприємства Правила техніки безпеки при ручній обробці і сушінні деревини В наш час поставлені завдання впровадження на всіх підприємствах сучасних засобів техніки безпеки і забезпечення санітарно-гігієнічних умов, які сприятимуть ліквідації виробничого травматизму і професійних захворювань. Для проведення заходів щодо оздоровлення, поліпшення умов праці і техніки безпеки постійно виділяються великі кошти, внаслідок чого кількість випадків виробничого травматизму і професійних захворювань у Радянському Союзі неухильно зменшується в усіх галузях промисловості. Знання основ техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів е одним з важливих факторів запобігання виробничим травмам і професійним захворюванням і ліквідації їх. На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключали можливість виникнення травм та професійних зах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 586
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 05:18
7-11-2010, 05:18

Австромарксизм

Категорія: Політологія, політісторія

АВСТРОМАРКСИЗМ - ідеологічна і політична течія, що склалася в на початку 20 ст. в австрійській соціал-демократії (К. Реннер, О. Бауер, М. і Ф. Адлері, Р. Гільфердінг та ін.). Для австромарксизма характерний реформізм, спроба з'єднати марксизм із неокантіанством, програма культурно-національної автономії. Між двома світовими війнами "австромарксистською" називали всю австрійську соціал-демократичну партію, що прагнула зайняти особливу проміжну позицію між соціал-демократичним і комуністичним рухами. Деякі позиції австромарксизму знайшли відображення в програмних документах (1947, 1958, 1978) Соціалістичної партії Австрії. Австромарксизм — умовне позначення теорій, які мали ходіння у Соціал-демократичній робочій партії Австрії (СДРПА). Її оонови були закладені ще до першої світової війни. У розглянутий період австромарксизм спробував на собі вплив революційних подій Великого Жовтня в Росії, частковій стабілізації капіталізму і потрясінь економічної кризи 1929— 1933 р. Економічні теорії австромарк
Назад Вперед
^