Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 795
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 22:27
8-11-2010, 22:27

Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів

Категорія: Педагогіка

Навчання – основна форма розвитку пізнавальної активності молодших школярів. З одного боку, під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній кругозір, і з другого боку - у процесі активної пізнавальної діяльності розвиваються навчальні можливості учня, завдяки яким він може самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нове, задовольняючи свої потреби в пізнанні. Головною умовою при цьому є розуміння дитиною змісту і значення виучуваного. Для цього вчитель повинне ставити перед собою чітку педагогічну мету: у чому переконати школярів, як розкрити значення даного питання сьогодні і з найближчою перспективою для них. Дитині має бути зрозумілою мета завдання. І тоді вона зможе з інтересом виконувати дуже багато нецікавої, але потрібної роботи. Чим молодший вік, тим цікавіші слід давати завдання. Найбільш цікавим є те, що максимально розвиває самостійність дитини, збуджує її думку. Викладання повинно бути захоплюючим – таким є один з принципів методики
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1409
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 21:30
8-11-2010, 21:30

Соціальна педагогіка Джона Дьюї

Категорія: Педагогіка

Характерною особливістю сучасної теоретичної думки є посилення уваги до соціальної тематики: “соціальне пізнання”, “соціальна держава”, “соціальна етика”, “соціальний організм”, “соціальна культура”, “соціальна робота” тощо. В цьому контексті набуває актуальності і соціальна педагогіка як специфічний різновид педагогічної теорії. Започаткований німецьким філософом-неокантіанцем П. Наторпом у праці “Соціальна педагогіка” (1911 р.), цей напрям впродовж ХХ століття набув значного поширення в країнах Західної Європи та Америки. Головна ідея соціальної педагогіки – створення цілісної системи виховання, метою якої є забезпечення гармонії індивідуального та соціального начал в людині. Спираючись на педагогічні принципи Песталоцці (ідеї “розвиваючого навчання”, поєднання педагогічних і психологічних методів виховання, єдності навчання і продуктивної праці), П. Наторп та його послідовники особливу увагу приділяли вивченню впливу суспільного середовища на педагогічний процес. У вітчизняній педагогічній практиці ідеї
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 903
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 20:42
8-11-2010, 20:42

Середньовічне вільнодумство

Категорія: Релігія

Встановлення феодального ладу у різних народів відбувалось не од­ночасно: в Китаї — у III—II ст. до н. е., в Індії — перші століття нашої ери, у Закавказзі та Середній Азії — у IV—VI ст., у Західній Європі — у V—VI ст., в Україні — у IX ст. Це був період остаточного форму­вання більшості сучасних релігій. Релігійна ідеологія стала загальновизнаною ідеологією феодалізму. За феодальних часів навіть виступи проти релігії часто мали релігійну форму. Однак, незважаючи на виклю­чне становище релігії у феодальному суспільстві, роз­виток вільнодумства не припинився. На Сході визначним його представником був та­джицький вчений, поет і філософ О. Хайям (бл. 1040—1131 рр.), який заперечував істинність священ­них книг ісламу і високо оцінював науку. Вірші Хайяма "Рубаї" не тільки глибоко проникають у світ почуттів людини, вони сповнені філософських розду­мів і відвертого вільнодумства. Хайям висміює релі­гійний заклик відмовитись від земних благ на користь благ, що чекають людину в потойбічному світі. Поет ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 513
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 20:32
8-11-2010, 20:32

Робота з об’єктами у Windows

Категорія: Комп'ютери, програмування

Яскраво проілюструвати роботу з об’єктами у найуживанішій по цілому світу операційні системі Windows можна на прикладі текстового редактора Word. Природа роботи з елементами цього редактора типова для роботи в операційній системі в цілому. Для запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його значку (мал.1). Робота з вікнами Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені на панелі задач або в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів. Вікно програми Miсrosoft Word Панелі інструментів Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, досту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 367
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 19:34
8-11-2010, 19:34

Агресія та її зовнішні детермінанти

Категорія: Психологія

Агресія – це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або зруйнування. У випадку, якщо агресія виявляється в найбільш екстремальній і соціально неприпустимій формі, вона переростає у насильство. Яка ж першопричина агресії? Існує багато теорій її пояснення. Так, теорія відомого психолога Хоббса, наприклад, витікає з твердження, що всі люди по своїй природі егоїстичні, брутальні і жорстокі, тобто агресія закладена у підсвідомості як інстинкт, саме через “тваринну” сторону людської натури. Зігмунд Фрейд загалом підтримував точку зору Хоббса, але він пішов ще далі, розвинувши свою “теорію двох інстинктів”. Вона полягає ось у чому. В кожній людині існують так звані інстинкт життя та інстинкт смерті. Інстинкт життя забезпечує енергію для існування росту і розвитку, у той час як інстинкт смерті працює на самознищення індивіда. Інстинкт смерті часто спрямовується назовні, проти навколишнього світу у формі агресії. Енергія інстинкту смерті постійно акумулюється в людині. Якщо вона не реа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1078
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 18:51
8-11-2010, 18:51

Особливості виготовлення ЛЗ в асептичних умовах, обладнання асептичного блоку

Категорія: Медицина

План 1. Розчини для немовлят 2. Виготовлення стерильних ЛЗ 3. Склад асептичного блоку 4. Які ЛЗ та ЛФ 5. Прибирання асептичного блоку 6. Термін зберігання стерильного посуду 7. Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах. 8. Порядок роботи в асептичному блоці. 9. Що заборонено в асептичному блоці. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах Розчини для внутрішнього застосування для немовлят готуються на стерильній воді очищеній або воді для ін'єкцій в асептичних умовах без додавання стабілізаторів та консервантів. Виготовлення стерильних лікарських засобів повинно здійснювати­ся в чистих зонах (приміщеннях) в асептичних умовах. Під чистим при­міщенням (зоною) розуміють приміщення (зону), у якому контролюєть­ся концентрація завислих у повітрі часток і яке побудоване і використо­вується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження, утворення і втримання цих часток всередині приміщення. Для виготовлення стерильних ліків в аптеках обладнується асепт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1983
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 18:22
8-11-2010, 18:22

Термічний крекінг нафти

Категорія: Хімія

Первинний прямий перегін нафти дає порівняно мало бензину -- 4-25% з різних нафт. Збільшення виходу бензину досягається застосуванням вторинної переробки більш важких нафтових фракцій, а також мазуту за допомогою методів деструкції, що дозволяє підвищити вихід бензину в кілька разів. У залежності від виду сировини і необхідної якості одержуваної продукції в нафтопереробній промисловості застосовують різні технологічні способи переробки сировини. Без застосування каталізаторів: термічний крекінг у рідкій і паровій фазах, піроліз, коксування, окиснювальний крекінг і окиснювальний піроліз. Із застосуванням каталізаторів: каталітичний крекінг, гідрогенізаційний крекінг (деструктивна гідрогенізація), каталітична ароматизація (дегідрогенізаційний крекінг). В основі цих методів лежать процеси перетворення вуглеводнів, що складають нафту чи нафтопродукт, під впливом нагрівання до температур 400-700 °С и вище і при різному тиску, у результаті чого одержують газоподібні, рідкі і тверді продукти. Термічний крекін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 519
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 18:05
8-11-2010, 18:05

Міжпредметні зв’язки і формування методологічних знань

Категорія: Педагогіка

Вимоги, які ставляться на сьогоднішній день до навчального процесу загальноосвітньої школи, постійно зростають. Зміст освіти характеризується більш високим рівнем узагальнень; раннім вивченням теоретичного матеріалу; застосуванням ідеальних об’єктів; зростанням кількості завдань, що сприяють загальному розвитку учнів. Ці вимоги знаходяться в прямій залежності від того, наскільки ґрунтовно оволоділи учні методами наукового пізнання, знаннями про знання (методологічними знаннями). Методологічні знання – особливий вид знань. Між знаннями інформативного характеру про який-небудь предмет і методологічними знаннями існує якісна відмінність. Методологічні знання це не знання, які можна брати і якими можна користуватися , а, в певному розумінні ,- це стиль мислення та діяльності, деяка специфічна технологія діяльності і мислення. Проблема формування методологічних знань як окремого напрямку наукового дослідження була виділена відносно недавно і це є причиною її нестійких теоретичних позицій. Автори деяких філо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2299
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 17:54
8-11-2010, 17:54

Розвиток соціальної педагогіки в період наукової революції XX ст.

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Зарубіжні педагоги-реформатори кн. XIX – поч. XX ст. про громадянське виховання та вплив середовища на формування особистості. 2. Втілення Я. Корчаком соціально-педагогічних ідей у “Будинку сиріт”. 3. Розвиток соціальної педагогіки в Росії в першій чверті XX ст. 4. Соціально-педагогічні ідеї А.С. Макаренка. 5. В.О. Сухомлинський як соціальний педагог. Література 1. Зарубіжні педагоги-реформатори поч. XX ст. про громадянське виховання та вплив середовища на формування особистості Кінець XIX поч. XX ст. відзначається вступом найбільших держав Західної Європи і США в таку стадію суспільно-економічних відносин, яка вимагала наукового і технічного переозброєння виробництва і удосконалення соціальних інститутів. У цих умовах стала більш очевидною невідповідність традиційної школи, практики виховання і навчання новим економічним і соціально-політичним вимогам розвинутих країн. Епоха висувала в якості соціального замовлення школі формування працівника нового типу. Пошуки шляхів перебудови школи про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 737
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 17:33
8-11-2010, 17:33

Психічний розвиток підлітка під час навчання

Категорія: Психологія

Психічний розвиток з самого по­чатку опосередкований, організований і спрямований вихован­ням і навчанням. Починаючи з 20-х років нашого століття значний внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчені, як П. П. Блонський, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, О. М. Ле­онтьев, О. Р. Лурія, О. І. Мещеряков, Н. О. Менчинська, П. Р. Чамата, Д. Б. Ельконін та ін. Так, Л.С. Виготський стверджував, що педагогіка по­винна орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку. Тільки тоді вона зможе в процесі на­вчання здійснювати психічний розвиток. Він запропонував спеціальне поняття — «зона найближчого розвитку», в яко­му відображено внутрішній зв'язок між навчанням та пси­хічним розвитком індивіда. Смисл цього поняття полягає в тому, що на кожному етапі свого розвитку дитина може розв'язувати певне коло проблем лише під керівництвом дорослих або спільно з більш розвинутими дітьми. Потім ці завдання і дії вона буде виконувати самостійно, але здат­ніст
Назад Вперед
^