Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1848
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 20:37
15-11-2010, 20:37

Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Ріст і розвиток дитячого організму

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. 2. Організм як єдине ціле. Єдність організму і навколишнього середовища. 3. Гомеостаз і регуляція функцій в організмі. 4. Поняття про ріст і розвиток дитячого організму. Періоди розвитку організму. Ріст і пропорції тіла на різних етапах розвитку. 1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни Вікова фізіологія — наука, що вивчає особливості життєдіяльності організму людини в різні вікові періоди. Вона вивчає функції органів, систем органів, організму в цілому в міру його росту і розвитку, особливості цих функцій на кожному віковому етапі. Предметом курсу вікової фізіології є вивчення фізіологічних особливостей дітей і підлітків в процесі їх індивідуального розвитку, а також особливості реакції фізіологічних функцій на педагогічний вплив. Функції органів, їх систем залежать від будови, тому вікова фізіологія використовує знання з інших наук: анатомії, фізіології людини, цитології, гістології тощо. Ефективність навчання
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1651
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 18:50
15-11-2010, 18:50

Види верстатних ліній та класифікація їх

Категорія: Технічні науки

Верстатною лінією називається система машин, розміщених в певній послідовності відповідно до технологічного процесу виготовлення даного виробу, вузла або деталі. Залежно від виду обслуговування верстатні лінії поділяються на поточні, напівавтоматичні та автоматичні. Розміщення верстатів у такій послідовності, якої вимагають операції технологічного процесу, називається поточною верстатною лінією. Передача деталей на поточних лініях може бути ручною або за допомогою транспортних засобів. Якщо в поточній верстатній лінії тільки частина верстатів потребує індивідуального обслуговування і всі або частина верстатів зв'язані транспортними засобами, то така верстатна лінія називається напівавтоматичною. Верстатна лінія, на якій всі верстати, що розміщені в порядку послідовності операцій технологічного процесу, взаємно зв'язані між собою транспортними засобами і працюють автоматично (без втручання людини), називається автоматичною лінією. Робітник тільки пускає, зупиняє і налагоджує лінію, а також стежить з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1058
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 17:53
15-11-2010, 17:53

Функція листків, види листків, будова

Категорія: Біологія

План 1. Функція листів. 2. Види листків їх морфологічні будова. 1.1. Листок – обмежений у рості бічний виріст пагона. Функція листка – фотосинтез випаровування води (транс по) газообмін. Крім цих основних функцій у результаті ідіоактації до різних умов існування листки, видозмінюючись, можуть нагромаджувати поживні речовини (цибуля, капуста), вода (алое) захищати рослину від поїдання тваринами (комочки кактуса і барбарису), здійснювати вегетативне розмноження (бегонія, фіалка), ловити і перетравлювати комах, (росичка, непентіс (рухати і закріплювати слабкі стебла (вушка гороху, вини), видаляти продукти речовин під час листопаду у дерев і кущів). 1.2. Крім фотосинтезу і обміну в листках відбувається процес транспірації – випаровувати води. Основну роль у випаровуванні виконують продихи, частково в цьому процесі бере участь і вся поверхня мийка. Тому розрізняють транспірацію проходу і кутикулярну – крізь поверхні кутикули, яка вкриває епідерміс листка. Кутикулярна трансляція значно менша за продихову; у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3102
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 17:12
15-11-2010, 17:12

Архітектура і образотворче мистецтво Київської Русі

Категорія: Архітектура, будівництво

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Реферат На тему: «Архітектура і образотворче мистецтво Київської Русі» Виконала: студентка факультету іноземної філології 1­–го курсу Група ІМ-14 Білик Олена Рівне – 2009 Зміст 1. Вступ………………………………………………………………. 2 2. Утворення Київської Русі……………………………………………………………………… 2 3. Загальна характеристика соціально – економічного розвитку Київської Русі………………………………………………………………………. 6 4. Культура Київської Русі:………………………………………… 8 · Архітектура та образотворче мистецтво · Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра · Внесок Київської Русі у розвиток культури 5. Висновок………………………………………………………… 13 6. Використана література………………………………………………………………… 14 Вступ Ми – українці і для нас важливо знати про наших предків, про народ який забезпечив нас всім що ми маємо зараз, про народ який забезпечив нас історичними пам’ятками. Одним із найважливіших періодів в історії України є період Київської
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 888
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 16:26
15-11-2010, 16:26

Калькуляція затрат праці та заробітної платні. Порядок складання та затвердження

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

У системі техніко-економічних розрахунків на підприємстві важливе місце займає калькулювання – обчислення собівартості окремих виробів. У процесі калькуляції прямі витрати обчислюються безпосередньо на калькуляційну одиницю згідно з чинними нормами й цінами. На не прямі витрати спочатку складають кошторис на певний період, після чого витрати розподіляють між різними виробами за відомою методикою. Стаття «Основна заробітна плата виробників» містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням основної продукції. Обчислюється згідно з нормами витрат часу на виконання технологічних операцій і тарифними ставками або відрядними розцінками на операції, деталі, вузли. Додаткова зарплата (оплата відпусток, часу виконання державних обов’язків, доплати за виконання додаткових функцій та ін.) обчислюється у відсотках від основної, а відрахування на соціальні потреби - виробників у відсотках від суми основної та додаткової зарплати. Стаття «Утримання та експлуатація машин і устаткува
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1257
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 14:26
15-11-2010, 14:26

Технологія вирощування лісових культур на рекультивованих землях

Категорія: Сільське господарство

Підготовка ґрунту Підготовка ґрунту під лісові культури, що вирощуються на рекультивованих землях, значною мірою обумовлена грунтово-гідрологічними та кліматичними умовами регіону, фізичним станом розкривних порід, забур'яненістю навколишніх територій тощо. У процесі обробітку ґрунту розв'язуються такі питання: q надання розкривним породам відповідної структури шляхом механічного подрібнення їх на невеликі грудочки; q поліпшення водного режиму порід, у т.ч. у посушливих умовах - нагромадженням вологи, а в умовах надмірного зволоження - її зменшенням; q поліпшення теплового режиму, q сприяння активізації життєдіяльності ґрунтовоїмікрофауни, що забезпечує активізацію мінералізації запасів органічної речовини, і нагромадження необхідних для рослин мінеральних поживних елементів у доступній для їх засвоєння формі. Велику роль в обробітку рекультивованих земель відіграє його глибина. Найпотужнішою є глибина на 30-40 см, яка забезпечується 4-5-корпусними плугами марки ПН-4-35, ПЛН-4-35, ПЛН-5-35 або 1-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3247
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 13:45
15-11-2010, 13:45

Моральні проблеми людської діяльності вчинок як першоелемент моральної діяльності

Категорія: Етика

.4 вересня 1965 р. в незадовго перед тим відкритому столичному кінотеатрі «Україна» від­бувалася прем'єра фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». Зустріч творчої групи з гляда­чами, що передувала показові стрічки, була по-справжньому хвилюючою: адже всесвітньо визна­ний шедевр нарешті могли побачити й оцінити на батьківщині, куди його так довго не допускали. Виступали режисер, оператор, хтось з акторів . Аж раптом публіка почула схвильовані слова юнака, який, дедалі напружуючи голос, говорив про те, яких зусиль коштувало «пробити» цей талановитий і щирий фільм, як важко взагалі стало дихати на Україні; про арешти, які розпо­чалися серед української інтелігенції . «Грома­дяни! Невже ми допустимо повторення 37-го року?!» – неначе шмагав покірливі душі при­сутніх тремтячий від власної правоти юнацький голос – але в динаміках уже наростало виття, і хтось непомітний, схаменувшися, відтягав непе­редбаченого промовця від мікрофона . Зала виру­вала, люди почали підводитися з місць – аж ось розпоч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 736
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 12:00
15-11-2010, 12:00

Комбінація арт-терапії з іншими формами терапії творчістю

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Танець і терапія мистецтвом. 2. Казкотерапія. Література 1. Танець і терапія мистецтвом “Танець - це жива мова, якою говорить людина . Танець вимагає спілкування прямого, тому що його носієм і посередником є сама людина, а інструментом вираження — людське тіло” Мері Вігман Целительский потенціал танцю, його гармонізуючий вплив на індивідуальну і групову свідомість відомі з давніх часів. Як частина ритуалів танець був одним із мостів між “хаосом і космосом”, втіленням єдності і різноманіття відносин між людиною і навколишнім середовищем. Танцювальна терапія з однієї сторони має корені в древніх ритуалах і традиціях, а з іншого боку - є “спільним продуктом” розвитку в XX столітті сучасного танцю і психотерапії. Виділяють три галузі застосування танцтерапії: - танцтерапія хворих (клінічна танцтерапія) - у даному випадку, танцтерапія частіше використовується як допоміжна терапія, поряд з лікарською, особливо для пацієнтів з порушеннями мови. Проводиться в клініках, може тривати кілька років. У
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1477
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 11:48
15-11-2010, 11:48

Характеристики озброєння армій країн НАТО

Категорія: Військова справа, ДПЮ

ТАНКИ, БОЙОВІ МАШИНИ ПІХОТИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРИ Найменування Країна-виготовлювач, рік випуску Вага,т Екіпаж Десант Озброєння Боекомплект Швидкість, KM/ГОД Запас ходу, км Потуж­ність двигуна, к.с. 1.Танки М-1 “Абрамс” США, 1980 54 4 1500 М-60А3 США, 1978 51 4 750 М-48А5 США, 1975 48,7 4 750 «Леопард-ІА4» ФРН, 1974 42,5 4 830 «Леопард--2» ФРН, 1979 55,2 4 1500 АМХ-30 Франція, 1963 36 4 720 2.БМП М-2 “Бредлі” США, 1981 22,3 9 506 М-3 “Бредлі” США, 1981 22 - 506 АМХ-ІОР Франція, 1970 13,8 11 250 3.БТР М-113 AI США, 1961 10,4 13 12,7 2000 215 “Леонідас» Греція, 1983 12,5 10 12,7 1500 250 М-59 США, 1953 19,2 12 12,7 1800 2х146 LVTP-7A США, 1980 18,6 28 12,7 1000 - LAV-25 США, 1982 - 9 Гармата 25 мм - 100
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 915
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 11:47
15-11-2010, 11:47

Герменевтика і психоаналіз: конфлікт інтерпретацій. П. Рікер (нар. 1913)

Категорія: Психологія

Поль Рікер виступив як екзистенціаліст релігійно-феноменологічного спрямування. Його ідеальними джерелами були екзистенціальні відкриття Гуссерля і психоаналіз Фрейда. Центральним поняттям Рікер визначив волю як "межовий початок" людини. Саме на основі та за до­помогою волі людина здатна осмислювати навколишній світ. Дослідження волі дає можливість Рікеру здійснити аналіз вкоріненості суб'єкта у бутті і висунути питання руху свідомості до майбутнього. Ідея "межової первинності" дає можливість індивіду осягнути і пере­жити можливість свого небуття. Де кінчається людська воля, там виступає уявлення про Бога. А Бог як безумовне начало визначає буття людини. Тлу­мачення людського буття, світу і людської культури Рікер здійснює, спи­раючись на засади релігії, феноменологічно-екзистенціального вчення, а також на "Феноменологію духу" Гегеля. До головних праць Рікера належать: "Історія та істина" (1955), "Філософія волі" у двох томах (1950—1960), "Про інтерпр
Назад Вперед
^