Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 869
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 23:22
25-11-2010, 23:22

Рельєфотворча роль тектонічних процесів

Категорія: Геодезія, геологія

Процеси, що впливають на формування твердої оболонки Землі по своєму положенню щодо її поверхні підрозділяються на ендогенні й екзогенні. Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д. Для рельєфоутворення найбільше значення мають механічні рухи літосфери, магматизм і метаморфізм. Один з найважливіших результатів - формування первинних нерівностей твердої поверхні Землі - тектонічно обумовлених підняттів і западин. Екзогенні процеси поділяються на 3 групи: вивітрювання, денудація (знос) і акумуляція (нагромадження). Денудація й акумуляція по ефекті впливу на рельєф є що нівелюють. Під ендогенними рельєфоутворюючими факторами розуміються процеси, обумовлені внутрішнім розвитком літосфери і нерівності земної поверхні, що створюють, в умовах приповерхнього гравітаційного полючи Землі і під впливом її
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1620
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 23:07
25-11-2010, 23:07

Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Заступник директора по НВР Бирчак П. І. “ ” 2005 р. ЗАВДАННЯ на дипломну роботу учениці групи № 313Харабарук Вікторія Любомирівна Тема: Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості. Рекомендований зміст роботи: Вступ. 1. Теоретична частина. 1.1. Облік запасів на виробничих і торгових підприємствах. 1.2. Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку. 1.3. Облік надходження виробничих запасів. 1.4. Оцінка та облік вибуття запасів. 1.5. Переоцінка виробничих запасів. 1.6. Робота з базами даних в M. EXCEL. 2. Практична частина. 2.1. Постановка задачі та автоматизація. 2.2. Роздрук вихідних форм. Висновки. Список використаної літератури. Керівник роботи: _ /Вінтоняк С.Д / Керівник роботи: _ /Іваницька О. Л./ Випускник: _ Харабарук В.Л./ Завдання отримано: 5.04.2005 р. Термін виконання роботи: 17.06.2005 р. ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………… 1. Теоретична частина…………………………………. 1.1.Облік витрат виробничих запасів………… 1
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 496
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 21:37
25-11-2010, 21:37

Процес руху

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Кістка, як орган. 2. Хімічний склад кісток. 3. Будова кістки. 4. Види кісток. 5. З’єднання кісток. З’єднання кісток. Розрізняють нерухомі, напіврухомі та рухомі (суглоби) з’єднання кісток. Нерухомі з’єднання кісток утворюються внаслідок їхнього зростання. Нерухомо з’єднані, наприклад кістки черепа. У новонародженого кістки черепа з’єднані між собою за допомогою хрящової тканини, а потім поступово зростаються одна з одною. Нерухомість кісток мозкового черепа досягається тим, що численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої. Таке з’єднання кісток називають швом. Напіврухомі з’єднання утворені хрящовими проміжками. Так з’єднані між собою хребці. Завдяки здатності хрящових проміжків стискуватися протягуватися забезпечується певна рухливість хребта. Під час стрибків. Ходіння хрящі діють як амортизатори, тобто полегшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу. Рухомі з’єднання кісток – це суглоби. Поверхні кісток суглоба вкриті шаром гладенького (гіалінового) хряща, який з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 666
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 21:11
25-11-2010, 21:11

Організація водопостачання населених місць

Категорія: Охорона природи, екологія

Населення необхідно забезпечувати достатньою кількістю води, до того ж якісною. Вода не повинна викликати ніяких патологічних змін з боку організму, бути причиною розповсюдження заразних захворювань, а також викликати неприємні відчуття своїм вигля­дом, смаком і запахом. При організації водопостачання населення враховується наяв­ність й характер джерела води, його доступність, можливість одержати достатню кількість води потрібної якості. При виборі джерела води враховуються дебіт його і якість води, яка значною мірою визначається походженням і умовами формування, а також характе­ром і ступенем її забруднення. При цьому необхідно також врахувати перспективи розвитку даного населеного пункту і його благоустрій. При всій різноманітності джерел води можна все ж таки вказа­ти на їх можливий дебіт. У великих річках кількість води обчис­люється в сотнях і тисячах метрів кубічних за секунду, в малих до 2-3 м3/с. Повноводність річок змінюється по сезонах року: різко зростає під час весняного паводка І знижується в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 958
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 20:54
25-11-2010, 20:54

Наукові основи побудови податкової системи держави з ринкової економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб. Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно, перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування інституту держави. Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Економічна природа податку полягає у з'ясуванні його призначення об'єкта оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб'єктів оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки - це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства. Законом України "Про систему оподаткування" визначено, що під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами Укра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1517
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 19:08
25-11-2010, 19:08

Хвороби бджіл

Категорія: Сільське господарство

Великих збитків бджільництву завдають різні хвороби та шкідники. Вони зменшують вихід продукції, ослаблюють бджолині сім’ї й навіть можуть стати причиною їхньої загибелі. Утримання сильних сімей, забезпечення їх достатньою кількістю доброякісних кормів, гарний санітарний стан пасік, дотримання встановлених правил перевезення і пересилання бджіл значною мірою попереджає виникнення і розвиток багатьох захворювань. Важливо також вчасно, на самому початку, виявити хворобу і зайнятися лікуванням бджіл. З появою перших ознак потрібно проконсультуватися у ветеринарного працівника, у необхідних випадках відправити патологічний матеріал у лабораторію на дослідження. У діагностиці і застосуванні засобів боротьби найважливіша роль належить з'ясуванню причин захворювання. Дуже небезпечні заразні хвороби бджіл. Вони мають збудників (бактерії, гриби, віруси — паразити з тваринного світу), що уражають розплід і дорослих бджіл. Щоб не допустити поширення збудників від уражених сімей до здорових, застосовують такі заходи,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1666
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 16:09
25-11-2010, 16:09

Розробка електромеханічного приводу для воріт приватного використання

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ Стор. 1. Загальна частина ………………………………………………… 1.1. Вступ ………………………………………………………… 1.2. Характеристика і аналіз існуючих електромеханічних приводів .… .……………… 1.3. Обґрунтування теми проекту .………………………………. 2. Розрахунково-технологічна частина .………………………… 2.1. Розробка і обґрунтування структурної схеми електромеханічного приводу для воріт приватного використання………… 2.2. Вибір та обґрунтування стандартного обладнання………… 2.3. Розробка принципової електричної схеми електромеханічного приводу для воріт приватного використання………… 2.4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів .……………… . 2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання .……… 3. Енергетична частина …………………………………….…… 3.1. Розрахунок витрат енергоносіїв ………………… ……… 4. Охорона праці ………………………………………… ……… 4.1. Заходи техніки безпеки …………………………….……… 4.2. Протипожежний захист …………………………………… 4.3. Заходи техніки безпеки при виконанні монтажних робіт … 5. Економічна частина …………………………………………… Література …………………………………………………………
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 878
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 15:35
25-11-2010, 15:35

Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції

Категорія: Політологія, політісторія

Віртуальні об’єкти можуть як руйнувати реальність, так і створювати її, намагаючись утримувати за допомогою ключових конструкцій нову реальність. Для прикладу можна згадати колишній СРСР з роллю мистецтва в ньому, у першу чергу літератури й кіно. Письменників Й. Сталін взагалі іменував „інженерами людських душ”. Створюються певні віртуально-реальні конструкції, у рамках яких елементи, котрих не існує в реальності, замінюються віртуальними об’єктами. Віртуальний простір здатний не тільки фіксувати, шляхом нагромадження, зміни в соціальній системі, але й відігравати роль рушійної сили таких змін. Однак згодом знову наростає певного роду „втома” віртуальної системи, і вона вже не може задовольняти вимог, що перед нею ставляться. Якими можуть бути варіанти виходу з цього „виснаження” віртуального потенціалу системи? Є кілька основних можливостей, завдяки яким відбувається подальший розвиток системи. У першому варіанті система руйнується, однак вона замінюється новим варіантом віртуальності. Так сталося з кол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 713
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 14:39
25-11-2010, 14:39

Чи може бути у людському розумі те, чого немає у відчуттях? Що таке істина? Скільки знань потрібно людині?

Категорія: Філософія

Вступ Підґрунтя нашої свідомості утворюють знання. Тільки знаючи властивості предметів, ми можемо використову­вати їх у своїй діяльності або для задоволення потреб. Тільки знаючи закони, що діють у довколишній дійсності, ми можемо досягти бажаних результатів. Нарешті, тільки добре знаючи саму себе, людина може успішно займа­тися самовихованням і самовдосконаленням. Отже, без певних знань не може відбуватися ніяка людська діяльність. Тому, щоб плідно діяти й мати мож­ливість задовольняти свої потреби, людина повинна по­стійно пізнавати світ і саму себе. Проте й саме пізнання також є одним з різновидів людської діяльності. A це означає, що успішно пізнавати світ і самих себе м можемо лише за умови, що добре знаємо, що таке пізнання, як воно здійснюється. Чи може бути у людському розумі те, чого немає у відчуттях? Кожний з нас, звичайно, знає, що таке квітка. Але звідки у нас виникло це знання? Мабуть, більшість лю­дей відповість на це запитання досить просто: ми бачили квіти, вдихали їх пахощі, т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1700
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 11:39
25-11-2010, 11:39

Електрони та їх роль в електричному струмі

Категорія: Фізика

В С Т У П З початком відкриття електрона вченими Йоффе і Мілікена , житті людства настала нова ера . Пізніше були виведені закони постійного струму,розпочалося будівництво електростанцій. На основі дії електричного струму людство почало застосовувати нові технології і прилади , що змінили життя мільйонам, відбулась індустріальна революція , погляди на життя змінилися. Тепер не можливо уявити собі світ без напрямленого руху електронів. Напрямлений рух електронів зумовлюється силами стаціонарного електричного поля , наявність якого є однією з необхідних умов існування струму. Електричним струмом називається упорядкований рух заряджених частинок під дією електричного поля. До заряджених частинок відносяться електрони , іони , протони. Оскільки протони знаходяться в ядрі атома , то вони ніякої ролі не можуть мати в процесі передачі електричного струму . З технічної точки зору електричний струм передається по металевих провідниках , у яких основними носіями є електрони. ПЛАН 1 . Як
Назад Вперед
^