Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3117
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 18:36
31-12-2010, 18:36

Психологічна готовність дитини до шкільного навчання

Категорія: Психологія

План. Вступ 1. Сучасні трактовки проблеми готовності дітей до шкільного навчання 2. Структурні компоненти психологічної готовності дитини до школи. 2.1.Особистісна готовність до школи і формування позиції школяра 2.2.Інтелектуальна готовність 2.3.Вольова готовність 2.4.Моральна готовність 3. Проблеми неготовності дітей до шкільного навчання і шляхи їх подолання. Висновки. Література. Вступ. В Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, на основі якої в нашій країні реформується система загальної середньої освіти, передбачено початок навчання дітей з шести років. При цьому зазначається, що виняток становлять ті діти, які за висновками лікарів та психологів виявляють ознаки шкільної незрілості. Отже одним із важливих завдань у процесі здійснення реформи школи є забезпечення диференціації дітей шестирічного віку за готовністю до шкільного навчання. Сенс такої диференціації полягяє в тому, щоб дітям, які виявили недостатній розвиток для навчання в школі, надати необхідну корекційну допомогу, б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1757
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 16:30
31-12-2010, 16:30

Населення та проблеми зайнятості на Україні

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН Вступ 1. Проблеми зайнятості в Україні: причини і види безробіття 2. Шляхи вирішення проблем зайнятості Висновки Список використаної літератури Вступ На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятість всього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремих територій; звідси постійна боротьба племен за територію. При рабстві була присутня повна зайнятість рабів усіх рабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставала колоністами або воїнами, а їх основним призначенням було поповнення армії рабів. При феодалізмі існувало абсолютне і відносне аграрне перенаселення, частина людей становила прихований надлишок, деякі з них займалися промислами на “великій дорозі”, інші поповнювали військо, призначенням якого було завоювання нових земель. В умовах частого капіталізму на індустріальному етапі його розвитку, при пануванні ринкових відносин виникло нове соціально-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3469
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 16:17
31-12-2010, 16:17

Облік витрат на підприємстві

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ВСТУП Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. В економіці Україні відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це в свою чергу, призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного рівня. В зв'язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому регулюванню підлягають методологічні аспекти його організації. В умовах автономної обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовується більш широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 931
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 15:49
31-12-2010, 15:49

Хронічні гепатити та цирози печінки, гепатолієнальний синдром

Категорія: Медицина

Серед захворювань гепатобіліарної системи велику частину складають хронічні гепатити та цирози печінки. Серед хронічних гепатитів 50-60%, а за деякими авторами (Возіанова) і 80% складають саме вірусні гепатити. Досить часто хронічні гапатити перебігають латентно, без специфічних симптомів (тобто характерних для гострого гепатиту) і цим самим складають угрозу для хворого, так як із-за його не можуть бути своєчасно діагностовані. Довготривалий безсимптомний перебіг хронічного гепатиту з часом трансформується у цироз печінки, а то навіть у гепатоцелюлярну карциному. Тепер нам зрозуміло важливість даної патології. Відомо такі віруси, що здатні викликати гепатит: А,В,С,D,E,F,G,TTV,SEN. Серед них такі віруси як А і Е – передаються фекально-орадльним шляхом, через продукти харчування, питну воу, тісний побутовий контакт з хворими. Небезпеку створює вірусний гепатит А, через свою масивність, так як легко передається се­ред дітей дошкільних та шкільних колективів. Вірусний гепатит Е для нашого регіону не є ха
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 15:40
31-12-2010, 15:40

Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка медичного працівника

Категорія: Медицина

ПЛАН Вступ 1. Професійна незалежність лікаря 2. Домінантність інтересів пацієнтів 3. Компетентність та сумлінність 4. Чесність та порядність 5. Повага до професії лікаря, межі компетенції лікаря 6. Складання професійних висновків та інші особливості професії лікаря Вступ Діяльність лікаря спрямована на захист інтересів пацієнтів (суб’єкта діяльності у сфері охорони здоров’я) та життя суспільства у цілому, визначає можливість задоволення головних потреб і прагнень у збереженні життя та здоров’я. Лікар, який захищає здоров’я та інтереси пацієнта (суб’єкта діяльності у сфері охорони здоров’я) та життя суспільства у цілому, виконує свою місію з повагою до життя людини, її особистості та гідності. Лікар у всіх випадках повинен запобігати заподіянню шкоди пацієнтові, дотримуватися принципів моралі, чесності й беззастережної відданості обов’язкові медика. 1. Професійна незалежність лікаря Необхідною умовою незалежного здійснення лікарем своєї діяльності є максимальна незалежність у дотриманні його п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1657
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 14:30
31-12-2010, 14:30

Бібліографічна діяльність в ДІС

Категорія: Мистецтво, культура

Варіант 3. 1. Організацій бібліографічної діяльності бібліотек. 2. Зміст і напрямки бібліографічної роботи бібліотеки філії (аналіз розділу річного плану роботи). ПЛАН 1. Поняття “організація бібліографічної роботи”. 2. Планування бібліографічної роботи. 3. Довідково-бібліографічне обслуговування і бібліографічне навчання читачів. 4. Сучасний стан бібліографічної діяльності. 5. Список використаної літератури. Поняття “організація бібліографічної роботи”. Включає комплекс таких важливих питань, як планування, облік і звітність, аналіз виконаної роботи, розподіл обов’язків між працівниками ЦБА, підвищення їх бібліографічної кваліфікації, координація і кооперація, методичне забезпечення. Бібліографічну роботу ведуть всі структурні підрозділи ЦБА (ЦБ, бібліотеки – філіали), які займаються обслуговування читачів. Загальне керівництво покладається на методично-бібліографічний відділ. Штат бібліографічного відділу визначається кількістю читачів, яких обслуговує дана ЦБА (рахується, що на 8 тисяч чита
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2595
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 13:50
31-12-2010, 13:50

Психологічний вплив кольору

Категорія: Психологія

Вплив квітів добре відомий і визнається більшістю людей. Він часто досліджувалося в серйозних наукових експериментах. Але цей вплив до кінця не вивчено. Говорячи про психологічний вплив кольору важливо враховувати той факт, що в різних суспільствах існують різні точки зору. Навіть незалежні результати досліджень впливу кольору часом несуть відбиток приналежності до визначеної культурної групи людей, чия думка формувалася протягом століть. Чому неможливо дотримуватись об'єктивних сторін при вивченні цього питання? Тільки від того, що досить складно відокремити психологію кольору від його символіки. Символічне значення квітів складалося у визначених народів протягом століть. Узяти, наприклад, чорний і білий кольори. На Заході чорний колір сприймається як серйозний, драматичний, часом сумний. При використанні чорного кольору в декоруванні часто звучать попередження про його гнітючий вплив. Традиційно чорний - це колір жалоби. Білий же колір, навпаки, асоціюється з чистотою, миролюбством, оптимізмом. Тому ві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1566
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 13:03
31-12-2010, 13:03

Суть внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. Свою діяльність Інститут будує на базі загальних професійних знань внут­рішніх аудиторів, програми безперервного професійного розвитку, економічного кодексу, норм і програм сертифікації. Внутрішні ауди­тори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Внут­рішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управ­лінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, ре­комендації, поради й інформацію про діяль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1579
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 12:30
31-12-2010, 12:30

Урок з природознавства: сонце, чому буває літо, осінь, зима, весна

Категорія: Педагогіка

Мета: Формувати в учнів уявлення про сонце, про залежність життя рослин, тварин, людини від сонячного світла і тепла, з’ясувати, чому буває літо, осінь, зима, весна. Викликати в учнів бажання милуватися природою. Виховувати повагу до традицій українського народу, вшановувати Сонце. Обладнання: Малюнок казкового сонечка з цікавинками на проміжках, малюнки чотирьох пір року. Хід уроку І. Організаційна частина. ІІ. Феналогічні спостереження. ІІІ. Повторення вивченого матеріалу. 1. Відповідь на запитання: – Що ми називаємо природою? – На які групи ділять природу? – Чим жива природа відрізняється від неживої? – До якої природи належить людина? – Що повинна пам’ятати кожна людина? 2. Гра “Жива – нежива”. Учитель називає предмети живої і неживої природи. Якщо це предмет живої природи, то учні плещуть у долоні. ІV. Актуалізація життєвого досвіду та знань учнів. 1. Відгадування загадки. Все від нього навкруги Набирається снаги Тільки ранок настає, Виглянь у віконце! Всім воно життя дає –
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1480
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 11:45
31-12-2010, 11:45

Соціологія та психологія особистості. Проблеми адаптації людини до сучасної дійсності

Категорія: Соціологія

Що таке особистість? Особистість — це перш за все людина. Але не просто людина, а окремо взятий представник людського роду, який означується поняттям "індивід". Отже, особистість — це людина, індивід. Але він являє собою одночасно і соціоприродну, і соціальну істоту. А це означає, що одиничний, окремий представник людського роду втілює в собі єдність індивіда соціобіологічного та індивіда соціального. Скажімо, природні задатки даної людини, вроджені анатомо-фізіологічні особливості її нервової системи, мозку являють собою біологічну суть індивіда. Участь же даної людини, наприклад, у суспільно-політичному житті характеризують її вже як суспільного індивіда. Зрозуміло, що відзначені дві сторони людського індивіда тісно пов'язані, являють собою природну основу її здібностей. Ці здібності — вельми важлива умова високоефективної, продуктивної діяльності індивіда. Не можна відкидати ролі, наприклад, пам'яті чи музичного слуху індивіда у певних сферах людської діяльності. Адже природні задатки індивіда
Назад Вперед
^