Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1303
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 23:38
9-12-2010, 23:38

Білки, їх роль в діяльності організму. Раціональне меню

Категорія: Медицина

Для нормальної життєдіяльності організму людини і доброго за­своєння їжі людський організм повинен одержувати усі поживні ре­човини у певних співвідношеннях. Наприклад, нормальне співвідношен­ня білків, жирів та вуглеводів має бути 1 : 1,1 :4,1 для молодих чолові­ків та жінок, зайнятих розумовою працею, і 1 : 1,3:5 для тих самих людей, якщо вони зайняті важкою фізичною працею. Ці речовини не мають однакової поживної цінності і кожна з них має своє особливе значення для організму. Білки належать до життєво необхідних речовин, без яких немож­ливе життя, ріст і розвиток організму. Вони найважливіші компоненти харчування, що забезпечують пластичні та енергетичні потреби орга­нізму. Білки—це органічні речовини, що складаються з амінокислот, які, поєднуючись між собою в різних композиціях, надають білкам різноманітних властивостей. Харчова і біологічна цінність білків ви­значається збалансованістю амінокислот, що входять до їх складу. Різноманітне харчування—найправильніший шлях постачання орга­нізму повноцінн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1519
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 23:09
9-12-2010, 23:09

Дендропарк Олександрія

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст 1. План-Схема парку Олександрія ……………………………… 2 2. Характиристика ………………………………………………… 3 3. Грунт ……………………………………………………………… 3 4. Клімат ……………………………………………………………. 3 5. Забудова ………………………………………………………… . 3 6. Східна частина …………………………………………………… 5 7. Західна частина ………………………………………………… 7 8. Північна частина ………………………………………………… 7 9. Південна частина ………………………………………………… 8 10. Рослинність парку ………………………………………………. 8 11. Проблеми парку …………………………………………………. 9 План-схема дендропарку Олександрія 1.Головний вхід, 2.Головна алея, 3.Північний вхід, 4.Дідинець, 5.Копозиція "Варна", 6.Колона смутку, 7.Ротонда, 8.Пам'ятний знак, 9.Джерело "Лев", 10.Колонада "Луна", 11.Велика галявина, 12.Китайський місток, 13.Арочний місток, 14.Турецький будинок, 15.Колона Енса, 16."Руїни", 17.Колона "Глобус", 18.Альтанка, 19.Новопарк, 20.Дирекція парку, музей, 21.Стара гребля, 22.Нагірна галявина, 23.Палієва гора, 24.Горіхова галявина, 25.Мала галявина, 26.В'їзд в парк, 27.Са
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1899
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 20:00
9-12-2010, 20:00

Технічні культури

Категорія: Сільське господарство

1. Цукрові буряки Біологічні особливості. Цукрові буряки історично пристосовані до районів із достатньо високою відносною вологістю повітря. Рослини погано розвиваються за відсутності опадів у березні й квітні. Період появи сходів повинен бути теплим із помірним дощем, перша половина літа — прохолодною і дощовою, а потім має переважати помірно суха й тепла погода. За весь вегетаційний період з поверхні ґрунту, зайнятої цукровими буряками випаровується 25-30% води, випаровуваної рослинами. В основних районах бурякосіяння опадів не вистачає навіть для формування середнього врожаю, тому волога, нагромаджена у ґрунті в осінньо-зимовий період, стає надійним запасом для максимальної витрати її під час інтенсивного росту листя і коренеплодів. Коефіцієнт транспірації коливається в межах 240-400. Для утворення 1 г сирої маси коренеплоду використовується 70-80 см3, а на 1г цукру — 450-500 г води. За врожайності 400-500 ц/га витрачається з 1 га близько 5000 м3 води. Найвищий урожай одержують при вологості 60-80%
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 380
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 19:54
9-12-2010, 19:54

Сучасні організації вільнодумців

Категорія: Релігія

Сучасні все­світні організації вільнодумців наслідували вікові тра­диції критики релігійного світогляду, клерикалізму а також різних форм містики і марновірства. Вони пред­ставлені Всесвітнім союзом вільнодумців, заснованим 1880 р. Згідно з уставом, союз полемізує з релігійною догматикою і мораллю, політичним клерикалізмом, обскурантизмом, виступає за раціоналістичний світо­гляд, свободу совісті, відділення церкви від держави. Союз друкує і розповсюджує свої періодичні видання. Міжнародний гуманістичний і етичний союз (МГЕС) засновано 1952 р. першим президентом ЮНЕСКО Дж. Хаксі та Нобелівським лауреатом Дж. Бойд-Орром. Цей союз, штаб-квартира якого знаходиться у голландському містечку Утрехті, поста­вив собі за мету бути альтернативою догматичній тео­логії і релігії, що посилили свій вплив на людей у по­воєнні роки. За останні часи МГЕС перетворився на міжнародну організацію, що має філіали більш ніж у ЗО країнах світу, В його діяльності активну участь бе­руть багато відомих вчених, лауреатів Нобелівської
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3063
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 18:58
9-12-2010, 18:58

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою. Переривання. Система переривань. Сегментна організація пам’яті.Завантаження ОС Linux. Ініціалізація ядра

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зміст 1. Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою 2. Переривання. Система переривань 3. Сегментна організація пам’яті 4. Завантаження ОС Linux. Ініціалізація ядра 1. Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою Послідовне введення-виведення даних Найбільш розповсюджений вид зв'язку між різними системами (чи комп'ютерами) - це послідовний обмін. У цьому випадку байт даних передається по єдиному проводі, біт за бітом, із забезпеченням синхронізації між приймачем і джерелом даних. Очевидна перевага послідовної передачі даних полягає в тому, що вона вимагає невеликої кількості ліній зв'язку. Існує безліч стандартних послідовних протоколів передачі даних, що застосовуються в мікроконтролерах. У деяких мікроконтролерах ці протоколи реалізуються внутрішніми схемами, розміщеними на кристалі, що дозволяє спростити розробку різних програм. Асинхронний послідовний обмін Найбільш розповсюджена форма послідовного зв'язку — асинхронний обмін, при якому байт да
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1536
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 17:02
9-12-2010, 17:02

Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРИЧИНИ, ЯКІ ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ 2. ЗАБРУДНЕННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ АТМОСФЕРИ 3. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ 4. ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ Відомо, що природа - єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа -взаємопов'язані, зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів - взаємозалежні. Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем. На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушуючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспіль­ств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 674
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 16:06
9-12-2010, 16:06

Огляд програм підготовки текстів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Класифікація систем підготовки текстових документів. Програми підготовки текстів призначені для підготовки всіх видів текстової документації - статей, листів, технічних описів та ін. Практично будь-який документ, що звичайно готувався на друкарській машинці, може бути створений за допомогою комп’ютера і спеціального програмного забезпечення; при цьому з’являється можливість багаторазово виправляти окремі фрагменти, не вводячи наново весь текст, змінювати шрифти, вставляти малюнки, підготовлені на комп’ютері, і, нарешті, друкувати на принтері потрібну кількість примірників документу. Можна автоматично складати змісти документів, перевіряти правильність написання слів і т.д. Таким чином, підготовка текстових матеріалів на комп’ютері не тільки виконується швидше і ефективніше, ніж на друкарській машинці, але і надає нові, недоступні раніше можливості. Сучасні програмні продукти для підготовки текстових документів значно відрізняються один від одного своїми характеристиками, можливостями вводу і редагуванн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 522
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 13:16
9-12-2010, 13:16

Інтелектуальна система керування процесом сушіння деревини

Категорія: Технічні науки

Головним фактором, який визначає якість сушіння деревини, є правильно організоване керування цим процесом. Наразі воно зводиться до підтримки заданих параметрів сушильного агента - температури і вологості. Та, як показує практика, керування за сформованою методикою не завжди забезпечує якісне сушіння деревини, що може виявлятися у виникненні внутрішніх напружень, які при критичних значеннях призводять до руйнування деревини (утворення тріщин). Відомо, що максимальні внутрішні напруження виникають у певній поверхневій зоні, глибина якої залежить від температурно-вологісного стану деревини і її породи. Таким чином, контроль за вологісно-температурними характеристиками деревини, яка висушується, повинен здійснюватися в строго визначених точках. Існуючі способи вимірювання вологості деревини дозволяють визначити деяке усереднене її значення по товщині матеріалу. Заміряна таким способом вологість не може служити вихідними даними для керування процесом сушіння. Спосіб керування процесом сушіння деревини, який
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 672
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 12:02
9-12-2010, 12:02

Простір і популяція

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Поняття популяції та її просторове розміщення 2. Особливості розподілу елементів популяції в просторі 3. Типи розміщення популяцій 4. Висновки 5. Список використаної літератури 1) Термін популяція як екологічне поняття став широко відомим лише в повоєнний період. Цей повсюдно вживаний термін має, на що звертає увагу польський еколог П.Троян, формальний, конкретний і теоретичний характер. Формальна дефініція переступає межі екології. Для демографів популяцією є "певна чисельність мешканців якогось краю", для біолога — "заселення території якимось видом", або ж "організми, які спільно заселяють конкретний простір", або ж "група особин, об'єднана певними часово-просторовими межами". Для статистика — це кожна "група особин, яка є об'єктом вимірів". Кожна популяція займає окреслену територію суші або акваторії, розміри якої залежать від багатьох чинників: наявності умов існування виду, кількості особин у популяції, маси особин тощо. У рослинни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 612
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 10:50
9-12-2010, 10:50

Злочини проти безпеки виробництва Поняття i види злочинів проти безпеки виробництва

Категорія: Право

В сучасних умовах важливе значення має охорона безпеки виробництва. Відступи від нормативних приписів вимог безпеки, що є на підприємствах, шахтах, будовах, в сільському господарстві, заподіюють серйозну шкоду життю i здоров'ю працівників виробництва, сторонніх oci6, власності, довкіллю. Родовим об'єктом злочинів проти безпеки виробництва є відносини, що забезпечують безпеку виробництва. Виробництво — це складна соціально-економічна i технічна відносно замкнута система, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на отримання суспільно корисного результату. Складовим елементом такої системи є технічні та правові норми. У ході виробничої" діяльності або використання а результат людина зазнає або може бути піддана небезпечним чи шкідливим впливам виробничих факторів самого різного характеру i ступеня: механічним, хімічним, тепловим, електричним, електромагнітним тощо. Наявність на виробництві небезпечних та шкідливих факторів зумовлює потребу в станах (умовах), що необхідні для
Назад Вперед
^