Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1566
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 22:05
12-12-2010, 22:05

Розробка підсилювача

Категорія: Радіоелектроніка

Принцип дії підсилювача базується на перетворенні енергії джерела живлення в енергію сигналу. Основну функцію перетворювача енергії в підсилювачі виконує активний підсилювальний елемент, здатний з невеликою вхідною енергією керувати значно більшою енергією джерела живлення. Мінімальну частину підсилювача, що зберігає основну функцію - здатність підсилювати сигнали, - називають каскадом підсилення. Каскад підсилення складається з підсилювального елементу (деколи декількох елементів) і ланцюгів, що забезпечують заданий режим елементу і згідність з джерелом сигналу і навантаження. По типу підсилювальних елементів підсилювачі діляться на транзисторні, лампові, параметричні, магнітні, квантові та інші. Найбільш універсальними і широко використовуваними є транзисторні підсилювачі. По потужності підсилювальних сигналів розрізняють каскади підсилювання слабких і сильних коливань. В підсилювачах слабких сигналів амплітуда коливань займає малу ділянку вольт-амперної характеристики підсилювального елементу. Тому так
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1886
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 19:29
12-12-2010, 19:29

Церковне християнство

Категорія: Релігія

П Л А Н 1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА стр. 3 2. ХРИСТИЯНСТВО .стр. 4 3. ХРИСТИЯНСЬКЕ ВІРОВЧЕННЯ І КУЛЬТ стр. 6 4. НЕХРИСТИЯНСЬКІ ДЖЕРЕЛА стр. 7 5. РОЗКОЛ ХРИСТИЯНСТВА стр. 8 6. ПОЧАТОК ХРИСТИЯНСТВА НА УКРАЇНІ .стр. 9 7. КАТОЛИЦИЗМ .стр. 10 8. ПРОТЕСТАНТИЗМ .стр. 14 9. ЛІТЕРАТУРА стр. 18 3 Релігієзнавство як наука Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводжується кризовими явищами, які охоплюють всі сфери людського буття і особливо соціально-економічну; вони впливають на масову свідомість населення і, в першу чергу, на релігійно-духовне життя народу. Проблеми сього­дення ставлять перед суспільством розв'язання питань суспільно-політичного життя нашої країни, її національного відродження, яке відбувається в сучасних суперечливих умовах, і тому інтерес до вітчизняної історії, зокрема до історії релігії в Україні, зрос­тає. Українська нація знаходиться, як свідомо, так і підсвідомо, в пошуках тих духовних орієнтирів, які могли б зняти соціаль­но-психоло
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1287
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 18:01
12-12-2010, 18:01

Правовідносини, Конституція, місцеве самоврядування, поняття «опіка», адміністративне стягнення

Категорія: Право

1. Що таке правовідносини? Структура правових відносин 2. Дати визначення Конституції як основного закону держави? 3. Принципи місцевого самоврядування? 4. Розкрийте поняття “опіка”, “опікунство”, “шлюб”. 5. Види адміністративного стягнення? 1. Що таке правовідносини? Структура правових відносин Правовідносини Життєві відносини між людьми та створеними ними організа­ціями мають різні сторони та форми зовнішнього вияву, вклю­чають в себе різноманітні елементи суспільних відносин — не лише правових, а й моральних, релігійних, політичних, культурних, міжнаціональних та ін. Не всі суспільні відносини можуть бути охоплені правовим регулюванням. Правового характеру набувають лише ті суспільні відносини, що є актами поведінки, які мають соціальну вартість. В юриспруденції правовими відносинами вважають лише ті, що пов'язані між собою юридичними правами та обов'язками і охороняються державою. Люди повинні підкорятися правовим приписам норм права. Відступ від цих норм тягне за собою владний державний примус з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1379
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 17:58
12-12-2010, 17:58

Психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні

Категорія: Психологія

ПЛАН 1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури 2 Специфічні психологічні особливості виховних завдань на уроках фізичної культури 3 Двоплановість виховного впливу вчителя фізичної культури на учня 4 Формування моральності школярів у процесі занять фізичною культурою і спортом 5 Етапи формування моральної поведінки 6 Самовиховання учнів у процесі занять фізичною культурою 7 Завдання вчителя фізичної культури з керівництва самовихованням школярів 8 Виховання учнів із відхиленням від норм поведінки у процесі занять фізичною культурою і спортом 1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури. Фізичне виховання, як предмет шкільної програми, вирішує поряд з іншими предметами загальновиховні завдання. Фізичне виховання в школі здійснюється в тісному зв'язку з моральним, трудовим, естетичним та ін. вихованням. Для загального процесу формування особистості має значення, в якому віці впливають на людину ті чи інші фактори, які є сприятливими для її розвитку. Фізичн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 734
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 17:10
12-12-2010, 17:10

Становлення християнської церковної організації. Монастирі

Категорія: Релігія

Становлення християнської церковної організації. Церковна організація остаточно склалася VI ст. Імператор Юстиніан І своїм указом визначив п'ять центрів патріаршеств: Рим, Константинополь, Олек­сандрія, Антіохія та Єрусалим. Кожному з них підпорядковувалися відповідні митрополії, а митро­поліям — єпископії. Було створено чітку систему церковних громад, яка у загальних рисах нагадувала провінційний поділ імперії. Від названих патріар­шеств пізніше відокремилися автокефальні церкви, які існують і зараз. Християнство навіть при зародженні ніколи не було єдиним з точки зору ідеолога та організації. У ньому виникало багато різних течій, обумовлених соціальними чинниками. 395 р. Римська імперія розкололася на Західну та Східну. Розпочався процес розділення римської і константинопольської церков, який завершився у 1054 р. Західна церква з часом отримала назву като­лицької (з грецьк.— вселенський), а схід­на — православної (з грецьк. — правовір'я). У 988 р., прагнучи якнайшвидше охрестити свій народ, Володимир н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1293
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 16:22
12-12-2010, 16:22

Психоаналіз і неофрейдизм

Категорія: Філософія

Однією з найвпливовіших ідейних течій XX ст. став психоаналіз. Виникнувши в рамках психіатрії як своєрідний підхід до лікування неврозів, психоаналіз спочатку не претендував на роль філософського вчення, яке розкривало б та пояснювало поряд із механізмами функціонування людської психіки також і закономірності суспільного розвитку. Але з часом його теоретичні положення та установки почали застосовуватись у філософії для пояснення особистісних, культурних та соціальних феноменів. Досліджуючи психоаналіз як комплекс гіпотез та теорій, що пояснюють роль несвідомого в житті людини, слід виділяти три його аспекти: пізнавальний, соціально-культурний та лікувально-практичний. Розглянемо зміст першого та другого аспектів психоаналізу. Засновником психоаналізу в його класичній формі був австрійський психолог, невропатолог, психіатр Зігмунд Фрейд (1856-1939). Його теоретичні погляди сформувались під впливом традицій класичного природничо-наукового матеріалізму та еволюціонізму в той час, коли вже намітилась криза трад
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 739
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 14:58
12-12-2010, 14:58

Устрій сучасної держави

Категорія: Політологія, політісторія

Устрій держави характеризує її форми: форми правління і форми територіального устрою. В них втілюється організація верховної влади, структура і порядок взаємовідносин вищих державних органів, службових осіб і громадян. Форми правління діляться по засобу організації влади і її формальному джерелу на монархії і республіки. Монархія – форма держави, що існувала тисячоліттями, в якій джерелом влади вважається вищий властитель (король, імператор). Абсолютна монархія існує сьогодні в дуже обмеженій кількості числі країн і характеризується зосередженням в руках правителя законодавчої, виконавчої і судової властей. Така форма правління існує зараз в Саудівській Аравії, Катарі, Омані. Конституційна монархія – така форма правління, при якій повноваження монарха обмежені конституцією. Конституційна монархія ділиться на дуалістичну (Йорданія, Кувейт, Марокко), в якій монарх наділений здебільшого виконавчою владою і лише частково законодавчою, і парламентську, в якій монарх хоча і вважається главою держави, але факт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 611
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 13:54
12-12-2010, 13:54

Честер Алан Артур

Категорія: Політологія, політісторія

Честер Алан Артур Честер Алан Артур народився 5 жовтня 1830 року у Феарфілді, Вермонт, в сім'ї баптистського проповідника і ріс в різних общинах Вермонта і Нью-Йорка. Артур з відзнакою закінчив коледж, став вчителем, а потім і директором школи, але після цього вирішив стати адвокатом. В 1859 році одружувався з Елен Люіс Херндон, дочкою морського офіцера. В Нью-Йорк Сіті, де він мав процвітаючу практику, прилучився до республіканської партії зразу ж після її заснування. Це було початком успішної політичної кар'єри. Артур, протеже могутнього нью-йоркського голови партії Турлоу Уїда і губернатора Едвіна Д. Моргана, став незамінним як організатор політики всередині Нью-Йорка. В 1861 році, до початку громадянської війни, він проявив великий талант при озброєнні бойових частин, так що незабаром був призначений генерал-квартирмейстером штату Нью-Йорк. Він був тоді надзвичайно чесний і активний, але після поразки Моргана в 1862 році втратив свою посаду. Він знову почав пробиватися вгору по сходинках республіканс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 855
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 13:05
12-12-2010, 13:05

Мегалобластні анемії. (вітамін в12 – дефіцитна анемія, фолієводефіцитна анемія)

Категорія: Медицина

Визначення. Мегалобластні анемії – анемії, які виникають у зв’язку з мегалобластною трансформацією еритропоезу при порушеннях синтезу ДНК, обумовлених дефіцитом вітаміну В12 або нестачею фолієвої кислоти. Етіологія. Вітамін В12 поступає в організм людини з м’ясом, печінкою, молоком, сиром, яйцями. Щоденно в організм з їжею надходить 3—5 мкг вітаміну В12. Вітамін В12 у шлунку з'єднується з транспортним протеїном R і в комплексі з ним потрапляє у дванадцятипалу кишку, де протеїн R відщеплюється. під впливом ферментів під­шлункової залози (трипсину). Одночасно зі шлунка в тонку кишку надходить глікопротеїн, який виробляється паріетальними клітинами фундальної частини і тіла шлунка (внутрішній чинник). Звільнившись від протеїнуR, ві­тамін В12 (зовнішній чинник) зв'язується з внутрішнім чинником і приєднується до спеціальних рецеп­торів ентероцитів. Після проходження через кишкову стінку В12 з'єднується з білком-транскобаламіном. який доставляє його в органи-депо: печінку, кістковий мозок. При припиненні в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1597
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 11:26
12-12-2010, 11:26

Політична географія України як наукова дисципліна

Категорія: Географія, Економічна географія

План 1. Політична географія України як наука. 2. Об’єкт, предмет політичної географії України, її зв’язок з іншими науками. 3. Методи політико-географічних досліджень. 4. Політична географі і геополітика. 5. Географічні відмінності суспільно-політичного життя в Україні в XVI-XIX ст. 6. Політико-географічні погляди українських науковців і політичних діячів середини XIX – поч. XX ст. 7. Політико-географічна спадщина С. Рудницького, В. Кубійовича, М. Грушевського, Ю. Липи. – 1– Формування політичної системи України супроводжується процесами трансформації і становлення, потребує різнопланових її досліджень саме політико-географічний напрямок дає змогу просторово локалізувати зовнішні переваги і загрози, виявити регіональні пропорції і диспропорції організації політичної сфери держави, визначити вектор розвитку політичних процесів. Ще на початку ХХ ст. С. Рудницький, що визначив місце політичної географії в системі географічних наук і заклав основи національної політичної географії, відмітив, що “функціо
Назад Вперед
^