Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1572
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 23:48
13-12-2010, 23:48

Екологічні наслідки гірничих робіт

Категорія: Геодезія, геологія

Гірничі роботи як невід'ємна частина природи і суспільства Розробка корисних копалин щораз більше стає необхідною потребою людини. І невипадково, що якраз люди, досягнувши високого рівня прогресу, стали активно формувати та змінювати зовнішнє середовище. Але все це не проходить безслідно. Високі темпи розвитку індустрії вже зараз висувають такі гострі питання, як необхідність охорони ресурсів природи, чистоти атмосфери, води, грунту. Проте треба врахувати й те, що всі мінеральні ресурси, які необхідні для життєдіяльності людини, вона брала і буде брати з природи, оскільки більше їх взяти немає звідки. При цьому людина бере їх щораз більше І більше, позаяк її потреби постійно зростають. Це ще і ще раз засвідчує, що раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишньої о середовища повинні займатися не тільки вчені, але й уряди та громадські діячі. На думку акад. П. Капіци, можна виділити три основні аспекти глобальної проблеми "людина і природа": технічно-екологічний аспект, пов'
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1604
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 21:52
13-12-2010, 21:52

Травми органа зору. Невідкладна допомога

Категорія: Медицина

ПЛАН Вступ 1. Механічні ушкодження органа зору 2. Поранення 3. Опіки 4. Особливості обстеження хворих із травмами ока.Діагностика 5. Профілактика очного травматизму 6. Догляд за хворими Список використаної літератури Вступ Ушкодження органа зору посідає значне місце серед інших захворювань ока і завжди є серйозними щодо ускладнень і прогнозу. Найприкрішим у разі травм ока є розуміння того, що не­щасному випадкові можна було запобігти. Часто через фатальний збіг обставин людина раптово стає інвалідом, будучи повністю здоровою. Крім того, вона переходить через усі фізичні і моральні випробування, пов'язані з хворобою та лікуванням. Ушкодження органа зору поділяють на механічні (травми) і опіки (схема). Травми, в свою чергу, поділяють на контузії і поранення. Контузії наносяться тупими предметами (кулак, сніжка, грудка землі, камінь тощо), а поранення — гострими, колючими або ріжучими (ніж, ножиці, голка, цвях тощо). Контузії переважно викликають ушкодження всіх відділів органа зору, але умовно їх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 656
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 21:09
13-12-2010, 21:09

Південний економічний макрорайон

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План 1. Основні риси Південного економічного макрорайону. 2. Природно-ресурсні передумови розвитку. 3. Загальна характеристика населення. 4. Провідні галузі спеціалізації виробничого комплексу. 5. Шляхи вдосконалення розміщення продуктивних сил. Південний макрорайон розташований на півдні і південному заході України, переважно на території Причорноморської низовини та Кримського півострова. Площа становить 113 тис.км2 (близько 19% території України), населення складає 7,7 млн. чол. (15%), валовий національний дохід – 13%. У ньому виробляється 8% промислової та 14% сільськогосподарської продукції країни, близько 10,8% її експорту. Це єдиний район, де питома вага міського і сільського населення в його загальноукраїнській кількості майже однакова: міського близько – 15%, сільського – 15,5%. До його складу входять два економічних райони: Причорноморський (що складається з трьох областей: Одеської, Миколаївської і Херсонської) та Автономна Республіка Крим. 1. Основні риси: – винятково сприятливе геополі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2214
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 19:21
13-12-2010, 19:21

Порівняльна педагогіка як наука

Категорія: Педагогіка

План 1. Мета та завдання порівняльної педагогіки. ЇЇ місце в структурі педагогічної науки. 2. Виникнення порівняльної педагогіки. 3. Порівняльна педагогіка в СРСР та Україні. 1. Мета та завдання порівняльної педагогіки. Її місце в структурі педагогічної науки. В умовах розбудови національної системи освіти в Україні та її інтеграції у європейський та світовий простір актуальним є аналіз стану та тенденцій розвитку освіти як в Україні, так і у світі. Лише зіставляючи результати цього аналізу, можна запропонувати напрямки адекватного розв’язання проблем, які виникають, і прогнозувати найбільш вірогідні шляхи розвитку освіти. Окреслені питання є покликана розв’язувати порівняльна педагогіка. Порівняльна педагогіка - це дисципліна з теорії освіти, яка займається аналізом, порівнянням та оцінюванням освітньої політики, освітніх систем у різних країнах у зв'язку з їх політичним, суспільним, економічним життям. Пошук загального й специфічного в освітніх системах різних народів дозволяє знаходити і науково
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1224
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 17:44
13-12-2010, 17:44

Шлюбний контракт

Категорія: Право

План. 1. Вступ. 2. Поняття шлюбного контракту. 3. Зміст шлюбного контракту. 4. Порядок та умови укладання, зміни, припинення шлюбного контракту. Відповідальність за невиконання або за неналежне виконання, визнання недійсним шлюбного контракту. 5. Заключення. Зразок шлюбного контракту. 6. Використані джерела при написанні курсової роботи. Вступ Включення ст.27-1 КШС має важливе значення – це потягло за собою встановлення нового і необхідного в ринкових умовах правового інституту, яким є шлюбний контракт, що має вже дуже довге застосування в західних країнах. Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їх бажанням до реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації. За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатись в присутності свідків. Шлюбний контракт – це угода осіб (подружжя) про вирішення майнових питань життя сім’ї. Згідно п.2 "Порядку укладання шлюбного контракту" (далі – Порядку …), у шлюбному контракті передбачається майнові права та обов’язки по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2048
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 17:01
13-12-2010, 17:01

Передумови, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу України

Категорія: Промисловість і виробництво

Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виро­бництво будівельних матеріалів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторські й дослідні роботи в галузі будівництва. Частка будівельного комплексу в господарстві досить знач­на. В Україні ВВП тільки будівництва становить 8%. Комплекс охоплює майже 10% усіх зайнятих у господарстві, з них 6% - у будівництві. Будівельний комплекс тісно пов'язаний з усіма галузями господар­ства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів. Разом з тим комплекс є споживачем продукції ба­гатьох галузей. У будівництві використовується 10% продукції машинобудування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно споживає вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних матеріалів потрібна велика кількість палива й води. Будівельні матеріали, конструкції є важливою складовою частиною вантажообігу транспорту. Транспортні витрати в собівартості будівниц­тва становлять
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1586
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 16:57
13-12-2010, 16:57

Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи конкурентноздатності

Категорія: Військова справа, ДПЮ

План 1. Мета роботи 2. Постановка проблеми 3. Аналіз проблеми 4. Пропозиції до розв’язання проблеми 5. Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив 6. Здійснення пропозиції урядовими та неурядовими організаціями 7. Необхідні ресурси та умови 8. Висновки Список використаної літератури 1. Мета роботи У процесі здійснення переходу до ринкової економіки в Україні склався вимушено високий ступінь відкритості економіки в аспекті залежності економічних процесів всередині країни від зовнішніх економічних чинників. Ця підвищена відкритість поєднується з недорозвиненими механізмами функціонування відкритого до зовнішнього світу господарства, що об’єднують загальну інституційну основу відкритої ринкової економіки, інфраструктуру зовнішньоекономічної діяльності, державне регулювання. Внаслідок цього підвищена відкритість призводить і до підвищеної вразливості національної економіки, формування переважно однобічної залежності від світового господарства за відсутності належного впливу на його умови в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2362
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 16:38
13-12-2010, 16:38

Бахчисарай - Ханський Палац

Категорія: Архітектура, будівництво

СТИЛІСТИКА БУДІВЕЛЬ Хансарай був задуманий та збудований не як неприступна твердиня (адже цю функцію продовжував виконувати Кирк-Єр, де зберігалася ханська скарбниця й був розташований монетний двір), а як своєрідне земне втілення райського саду. Цьому творчому задуму відповідає наявність у Палаці численних внутрішніх двориків, обнесених стінами, наповнених зіллям, тінню дерев, квіттям та багатьма фонтанами (сади та струми чистої води - інтеґральний атрибут уявлень про вирій). Звідси й походить назва ханської столиці: "Садовий Палац" (від кримськотатарських слів bagca "сад" та saray "палац"). Будівлям Хансарая не притаманна нарочита монументальність - легкі двох'ярусні споруди, оздоблені безліччю дрібних деталей, ажурними дерев'яними ґратами, кольоровими розписами, орґанічно входять до ритму живої рослинності що оточує їх із зовні. Бахчисарайський Палац має мало спільних рис із тими підкреслено цілісними, монолітними й симетричними конструкціями, котрими є замки європейськи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1323
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 16:08
13-12-2010, 16:08

Характеристика середньовічної літератури

Категорія: Література

Повільно розпадалася під ударами варварів величезна Римська імперія. легіони один за одним залишали завойовані землі, щоб захистити столицю — Рим. але ось упав і він. А на вільних від нині просторах Європи виникли нові держави: на землях — Франція, прирейнських германців — Німеччина, бриттів — Англія, та Піреннейському півострові — Іспанія, на Апеннінах — Італія. І всіх цих нових народів були свої мови, і культура не схожі на античну. Так почався новий етап європейської історії— середньовіччя. Він тривав від падіння Римської імперії (V ст.) до настання нового часу — XVII ст. Вчені розділили цей великий історичний етап на кілька періодів, які відрізняються яскраво самобутнім, несхожим характером. Це раннє середньовіччя ( з початку нашої ери до ХІ ст.), Високе середньовіччя (ХІІ — початок ХІV ст.) і Відродження (ХІV — початок ХVII ст.) Подібно до античної літератури, нові європейські літератури пройшли дописемний , а згодом докнижний етапи розвитку, які включали в себе міфологію, народні епічні сказання, н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 584
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 15:36
13-12-2010, 15:36

Становлення етнополітичних ідей в епоху відродження

Категорія: Політологія, політісторія

Особливості формування етнополітичної думки в епоху відродження Перехід до індустріального суспільства, який починається десь з XIV-XVст, був обумовлений і позначився, перш за все, певними зрушеннями у сфері виробництва, зокрема, винайденням повітряного двигуна, ткацького станка, вогнепальної зброї, компасу тощо. Все це сприяло підвищенню виробництва праці, великим географічним відкриттям, розвитку економічних та торговельних зв'язків як між окремими частинами держави, так і між державами та ін. Надзвичайно велике значення мала поява друкованого слова, тобто винайдення книгодрукування. Останнє давало можливість тиражувати праці мислителів різних часів і народів, розвивати літературні мови, поширювати знання серед більш широких верств населення, формувати в межах країни спільні думки, почуття, погляди, цінності, інтереси, спосіб життя тощо. Людство переходило не лише від доіндустріального суспільства, завершувався період його "чисто етнічного" існування. Європейські народи вступали у новий ет
Назад Вперед
^