Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1114
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 23:59
19-12-2010, 23:59

Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості

Категорія: Соціологія

ПЛАН Вступ 1. Поняття і структура свободи 2. Структура свободи особи 3. Історична необхідність і свобода особи Висновки Список використаної літератури Вступ Людина - це не пасивний продукт обставин, а суб'єкт своєї життєдіяльності, народжується й живе в історично сформова­ному середовищі, за умов історичної необхідності, але людина тому і є людиною, що сама визначає своє ставлення до того, що її оточує: природи, держави, власності, моралі, культури, зрештою, до самої себе. Саме людина приймає остаточне рішення щодо своїх дій та поведінки, які залежать як від об'єктивних обставин її існування, так і від рівня її свідомості, почуттів та волі. Рішення може бути вірним, невірним або суперечливим. Дії особи мають також різний ступінь адекватності щодо об'єктивного плину історичної необхід­ності. Це позначається на суспільному визнанні особи. І хоч безпо­милкове суспільне визнання має суперечливий, історично зумовле­ний характер, філософія поділяє особи різного соціального типу, психологічного скла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1637
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 23:05
19-12-2010, 23:05

Особливості застосування сімейної психотерапії

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Сімейна психотерапія 2. Розвиток сімейної психотерапії 3. Напрямки в сімейній психотерапії 4. Подружня психотерапія 5. Сімейне консультування 6. Психотерапевтична корекція відносин у родинах Список використаної літератури 1. Сімейна психотерапія Сімейною психотерапією називається особливий вид психотерапії, спрямований на корекцію міжособистісних відносин і який має за мету усунення емоційних розладів у родині, найбільш виражених у хворого члена родини. У ході сімейної терапії, тривалість якої може коливатися від декількох тижнів до навіть декількох років, виділяють ряд етапів. Її тривалість обумовлюється вагою психічних розладів у “носія симптому”, виразністю міжособистісних конфліктів у родині, мотивацією членів родини до досягнення терапевтичних змін. Спочатку сімейна терапія проводиться з частотою 1-2 сеансу в тиждень, а потім зустрічі відбуваються 1 раз у 2 тижні, а далі – 1 раз у 3 тижні. Часто в сімейній терапії виділяють 4 етапи (Ейдеміллер, Юстицкіс): 1) сімейний діагноз, діа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1063
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 23:04
19-12-2010, 23:04

Українська політична чи етнополітична нація

Категорія: Політологія, політісторія

Президентські вибори 2004 року, які увійшли в українську історію під назвою „помаранчева революція”, ще раз підтвердили, що національні проблеми в Україні не вирішені, а етнокультурні особливості регіонів стають предметом політичних спекуляцій, що, зрештою, ставить під реальну загрозу цілісність української держави. Зазначені проблеми особливо яскраво проявилися на з’їзді у Сєвєродонецьку, організованому регіональною елітою східноукраїнських областей 1. Проблеми націотворення відтінили й парламентські вибори 2006 року. Вони ще раз засвідчили, що політичні питання не цементують українську націю, а навпаки – ділять на різні пострадянські політико-культурні сегменти. Більше того, не викристалізувалися етнічні та політичні основи, на які б могла спиратися національна ідея. Щоб оминути ці проблеми, стара влада заявляла про становлення української політичної нації. Хто ж тоді будує українську незалежну державу? Громадяни з пострадянською ментальністю, етнічні українці чи космополіти-прагматики? Офіційна наука
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 621
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 20:39
19-12-2010, 20:39

Посереднику системі розв'язання конфлікту

Категорія: Психологія

Посередник у системі розв'язання конфлікту Талант, смак, розум, здоровий глузд — ось риси, якими повинен володіти посередник, тому вважається, що посередник мусить мати високий соціальний статус, авторитет і досвід вдалого ведення посередництва. Його обличчя може випромінювати доброту й духовність. Позитивне враження справляють посередники-особистості, яким властиві емоційна стійкість, соціальна відповідальність за свої дії, компетентність, комунікативні навички, висока культура спілкування, чесність, небайдужість до справедливого розв'язання проблеми. У народі часто кажуть, що хвала тому, хто має сильний характер і гнучкий та ясний розум. Саме це і дає йому право бути "третейським суддею". Пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника 1. Сторони, які конфліктують, мають розглядати посередника як особистість, що уособлює собою справедливий вибір. 2. Посередник повинен бути нейтральною особою, не втягнутою в конфлікт. 3. Конфліктним сторонам доцільно погодитись із
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1133
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 19:49
19-12-2010, 19:49

Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві

Категорія: Психологія

З актуалізацією потреби в оновленні всіх сторін життєдіяльності українського соціуму на етапі трансформації його соціально-економічної системи особливої значущості набуває вивчення освітньо-виховної складової у формуванні духовності людини. Подальший суспільний прогрес нерозривно пов’язаний з рівнем духовності кожної особистості. Зі зміною історичних, соціально-економічних та життєвих передумов змінюється духовна сутність людини. Особливо це важливо тоді, коли трансформація соціуму відбувається в певним чином деформованому вигляді (на зміну псевдосоціалістичному суспільству, яке склалося в останні роки існування СРСР, прийшло псевдоринкове, в якому вже неактуальні цінності соціалістичного суспільства і ще не зовсім актуалізовані цінності іманентні «духу капіталізму»). Останнім часом вітчизняні науковці приділяють дедалі більше уваги дослідженню ціннісних орієнтацій та духовної культури студентської молоді [1]. Зокрема, культурні орієнтації студентів аналізувались у працях Т. Г. Аболіної, Н. Г. Джинчарадз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1428
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 17:13
19-12-2010, 17:13

Біологічні фактори небезпеки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Отруйні рослини 2. Отруйні тварини 3. Патогенні організми 5. Біологічна зброя 6. Методи захисту від біологічних факторів небезпеки Висновки Список використаної літератури Вступ Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять макроорганізми (рослини та тварини) і патогенні мікроорганізми, збудники інфекцій­них захворювань (бактерії, віруси, грибки, рикетсії, спірохети, най­простіші). Біологічні фактори небезпеки можуть бути як на робочих місцях, так і в домашніх умовах. Тому попередження ураження біологічними факторами небезпеки є вкрай важливе завдання. 1. Отруйні рослини Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні отруєння людей. Токсичною речовиною отруйних рослин є різні сполуки, які належать переважно до алкалоїдів, глюко­зидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. За ступенем токсичності рослини поділяють на: • отруйні (біла акація, бузина, конвалія, плющ тощо) ; • дуже отруйні (наперстянка, олеандр тощо); • смертельно отруйні (білена чорна, беладо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 529
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 17:07
19-12-2010, 17:07

Кровотечі з носу, горла, стравоходу, гортані, трахеї

Категорія: Медицина

Носові кровотечі Етіологія носових кровотеч різна. Насамперед кровотечі зумовлені місцевими порушеннями в судинній системі носової порожнини, коагуляційними властивостями крові, запальними та пухлинними процесами. У дітей найчастіше кровотеча виникає із передньо-нижньої ділянки носової перегородки, так званої Кісельбахової зони, де міститься судинне сплетіння, в якому відсутні капіляри і яке утворене кінцевими гілками передньої решітчастої, носопіднебінної і верхньогубної артерій. У цьому місці в слизовій оболонці відсутній підслизовий шар, вона тонка і щільно з'єднується з охрястям. Симптоматичні носові кровотечі виникають унаслідок найрізноманітніших причин нетравматичного походження. Ці причини поділяються на місцеві та загальні. До останніх належать захворювання крові (гемофілія А, В, С, лейкоз, хвороби Верльгофа, Валленбранда, Рендю-Ослера, Шенлейна-Геноха, різні форми анемії, тромбоцитопенія тощо), гіпертонія, інфекційні хвороби, зокрема грип та ГРЗ, нейровегетативна та ендокринна вазопатія
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1676
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 14:45
19-12-2010, 14:45

Реалізація молочної сировини на переробні підприємства

Категорія: Сільське господарство

Основною молочною сировиною, що надходить на переробні підприємства для переробки, є молоко коров’яче незбиране. Ця сировина за якістю повинна відповідати вимогам ГОСТ 13264-70, ДСТУ 3662-97. Частина господарств реалізує молочну сировину у вигляді вершків, які одержують при сепаруванні молока. За якістю вони повинні відповідати вимогам державного стандарту РСТ України 1326-88. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі (ДСТУ 3662-97). Стандарт поширюється на незбиране сире коров’яче молоко при закупівлі для переробки на молочні продукти і є обов’язковим для всіх постачальників. Молоко, яке закуповують переробні підприємства, повинне одержуватись від здорових корів у господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань відповідно до правил ветеринарного законодавства і за показниками якості має відповідати вимогам стандарту; після доїння профільтроване та охолоджене; зберігатись у виробників згідно з вимогами “Санитарных и ветеринарных правил для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1005
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 10:51
19-12-2010, 10:51

Вплив самоточних захворювань на психіку людини

Категорія: Психологія

План Вступ І. Вплив самоточних захворювань на психіку людини. ІІ. Діпазон варіантів усвідомлення хвороби. ІІІ. Реакція особливості на соматичне захворювання. ІV. Вплив серцево-судинних захворювань на психіку людини. Висновки. Вступ. Пердметом дослідження моєї курсової роботи є вплив соматичних захворювань, а саме серцево-судинних, на психіку людини. Мета - дослідити різноманітни психічних порушеннь при даному соматичному захворюванні. Задачі : 1. Довести, що немає соматичних хвороб без витікаючих з них психічних відхилень. 2. Визначити вплив характерних особливостей на протікання хвороби. 3. Прослідити залежність розвитку серцево-судинних захворювань від негативних емоцій. В наш час все більша "щільність" стресових ситуацій, астенізація населення в зв’язку з майже щорічними грипозними єпідеміологічними захворюваннями, екзогенними патологічними впливами, все значніше зловживання ліками сприяє збільшенню депресивних станів у всіх цивілізованих краєнах. Саме "злоякісні" емоці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1142
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 09:04
19-12-2010, 09:04

Кодифікація адміністративного законодавства : історія і сучасність

Категорія: Право

КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА : ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Єфімова Марія Олександрівна магістрант Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету Анотація У даній статті вивчено історичний досвід проведення систематизації адміністративного законодавства; розглянуто дослідження систематизації адміністративного законодавства в адміністративно-правовій доктрині; визначено основні напрямки кодифікації адміністративного законодавства. Ключові слова Адміністративне законодавство, відповідальність, кодекси, кодифікація, публічні проступки, реформування, систематизація. Постановка завдання Мета даної статті – вивчити історичний досвід проведення систематизації адміністративного законодавства та окреслити найбільш важливі напрямки кодифікації сучасного адміністративного законодавства. Теоретичною основою дослідження проблеми стали праці відомих вчених давнини та сьогодення: В. Авер’янова, Ю. Битяка, В. Власова, Ю. Вовка, С. Зівса, С. Кечек’яна, Ю. Козлова, О. Константія, А. Лу
Назад Вперед
^