Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1156
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 23:00
22-12-2010, 23:00

Представництво в цивільному процесі

Категорія: Право

ПЛАН 1. Участь у справі представника 2. Законні представники 3. Особи, які можуть або не можуть бути представниками в цивільному процесі 4. Призначення або заміна законного представника судом 5. Повноваження представника в суді Висновки Список використаної літератури 1. Участь у справі представника Згідно статті 38 ЦПК України: 1. Сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника. 2. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. 3. Юридичних осіб представляють їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням, або їх представники. 4. Державу представляють відповідні органи державної влади в межах їх компетенції через свого представника. Згідно даних положень випливає, що представництво - це пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1136
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 22:23
22-12-2010, 22:23

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

План 1. Вступ 2. Типи електромагнітних випромінювань 3. ВЧ та УВЧ діапазони 4. СВЧ діапазон 5. Оптичне випромінювання 6. Лазерне випромінювання 7. Захист організму від негативного впливу електромагнітних полів Вступ З того часу, коли почалося практичне використання радіо, люди почали спостерігати шкідливий вплив радіохвиль на організми живих істот, у тому числі й людей. Наприклад, у моряків, що несуть службу на кораблях, досить часто спостерігається пригнічений настрій та головні болі. Першим дослідником цього явища був лікар Павло Іванович Іжевський, який, до речі, був досить близьким знайомим винахідника радіо Олександра Степановича Попова. Усі ЕМП і випромінювання поділяють на природні й антропогенні. Оточуюче нас середовище завжди перебувало під впливом електромагнітних полів. Ці поля називаються фоновим випромінюванням та спричинені природою. З розвитком науки й техніки фонове випромінювання значно підсилилося. Тому електромагнітні поля, які можна віднести до антропогенних, знач
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 977
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 22:17
22-12-2010, 22:17

Фізичне виховання і спорт в житті суспільства

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

ПЛАН 1. Поняття фізичного виховання, місце в суспільному розвитку 2. Роль і значення спорту в суспільному житті Використані джерела 1. Поняття фізичного виховання, місце в суспільному розвитку Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини. Фізичне виховання шляхом проведення обов'язкових занять здійснюється в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку. Фізичне виховання військовослужбовців є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, Інших військових формувань І здійснюється у формі спеціальної фізичної підготовки" (стаття 12 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"). Та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1443
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 22:12
22-12-2010, 22:12

Індустріальні технології вирощування цукрових буряків

Категорія: Сільське господарство

1. Українська індустріальна 2. Зарубіжна індустріальна 3. Українська інтегрована (проміжна) 4. Екстенсивна Технологія в рослинництві як система агротехнічних прийомів і матеріально-технічних засобів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції та відновлення родючості ґрунту, історично змінювалася у зв’язку з розвитком продуктивних сил і науково-технічного прогресу. В цілому ж характер технології як способу виробництва визначається рівнем розвитку продуктивних сил, економічними, соціальними та демографічними особливостями країни, регіону, конкретного господарства. За рівнем ресурсного забезпечення, використання засобів, прийомів виробництва, ручної праці технології у рослинництві умовно можна поділити на екстенсивні, індустріальні інтенсивні та проміжні, або інтегровані. Для екстенсивних технологій характерним є: максимальне обмеження енергетичних, матеріальних і ресурсних вкладень, виключення агрохімічних речовин, максимальне обмеження використання механізмів; широке застосування ручної
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 757
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 20:10
22-12-2010, 20:10

До питання про юридичну термінологію в англійській мові та самостійну роботу курсантів над нею

Категорія: Педагогіка

Оскільки терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки є назвами специфічних реалій або понять галузей науки, техніки, економіки, культури тощо, для того, щоб вміти спілкуватися чи читати фахову літературу, зокрема юридичну, курсантам необхідно вивчати спеціальні лексичні одиниці, тому що фахівець повинен володіти професійною лексикою. Для розуміння значення нового слова, утвореного від уже відомого, курсантами, велике значення має засвоєння ними системи словотворення англійської мови. Для того, щоб навчитися правильно розуміти англійське усне та письмове мовлення, необхідно розуміти основні особливості англійської лексики, які відрізняють її від лексики української мови. До цих лексичних проблем, перш за все, відносяться багатозначність слів і відмінності в колі їх значень в англійській і українській мовах, пов’язані з цими питаннями проблеми сполучуваності слів, омонімії, синонімії, вживання термінів тощо. Перш, ніж торкнутися питання роботи курсантів над юридичною термінологією, необхідно з’ясу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 726
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 19:59
22-12-2010, 19:59

Залежність якості шлюбу від сексуальних взаємин подружжя

Категорія: Соціологія

Сім’я, це модель групи, що являє собою біологічну цілісність, сумісність поведінкового, емоційного і когнітивного рівнів, яка регулює не лише стійкість шлюбу, але й визначає формування особистості і забезпечує задоволеність партнерів. Подружня гармонія складається із багатьох компонентів, серед яких головним є рівень культури і вихованості людини, індивідуально-типологічні якості, національні традиції і звичаї, соціальні установки і цінності та ін. Гармонія в сім'ї включає також всі сторони міжособистісних стосунків, сексуальну та поведінкову відповідність. Нормальні сексуальні взаємини є найважливішим фактором, який визначає успішність сімейного життя. На думку таких дослідників сім'ї як В.А.Сисенко, Ю.Б.Рюрікова, А.Г.Харчева, розпад багатьох шлюбів обумовлений психологічною і сексуальною неосвіченістю подружжя, яка заважає знайти оптимальний контакт, уникнути конфлікту, адаптуватися до партнера. Характер сексуальних взаємин залежить від гармонії, психології двох статей, сумісності сексуальних установок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2450
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 19:24
22-12-2010, 19:24

Проект лісопильного цеху по випуску пиломатеріалів хвойних та МП “Городенка” Городенківського району

Категорія: Технічні науки

1. Пояснювальна записка 1. Загальна частина. 1.1 Вступ. 1.2 Обґрунтування проект. 1. Технологічні частина. 2.1 Специфікація пиломатеріалів. 2.2 Технічні умови на пиломатеріали. 2.3 Технічні умови на сировину. 2.4 Специфікація колод на 1000м3 сировини. 2.5 Вибір діаметрів колод. 2.6 Розрахунок пиломатеріалів. 2.7 План розкрою колод. Середньозважений і середньо фактичний виходи. 2.8 Баланс деревини. 2.9 Посортовий склад пиломатеріалів. 2.10 Режим роботи цеху. 2.11 Вибір схеми технологічного процесу. 2.12 Вибір розрахунок основного обладнання, 2.13 Вибір розрахунок транспортного обладнання. 2.14 Специфікація обладнання. 2.15 Специфікація обладнання. Площа цеху. Габаритні розміри цеху. 2.16 Правила планування цеху. 2.17 Розрахунок силової, світлової енергії. 2.! 8 Технологічний процес в цеху. 3. Економічна частина. 3.1 Баланс робочого часу робітника 3.2 Розрахунок кількості основних робітників. 3.3 Виробітка на робітника в зміну 3.4 Техніко - економічні показники. 3.5 Висновки. 4.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2867
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 19:03
22-12-2010, 19:03

Музично-дидактичні ігри на заняттях дошкільнят

Категорія: Педагогіка

План І. Значення музично-дидактичних ігор в житті дитини. ІІ. Музично-дидактичні ігри на заняттях: 1. Використання музично-дидактичних ігор в процесі співу. 2. Використання музично-дидактичних ігор в процесі слухання музики. 3. Використання музично-дидактичних в процесі музично-ритмічних рухів. ІІІ. Приклади деяких музично-дидактичних ігор. Значення музично-дидактичних ігор в житті дитини Основне значення музично-дидактичних ігор – формувати у дітей музичні здібності в доступній ігровій формі, допомогти їм розібратись в співвідношенні звуків за висотою, розвивати в них чуття ритму, тембровий і динамічний слух, прагнення до самостійних дій із застосуванням знань, отриманих на музичних заняттях. Музично-дидактичні ігри збагачують дітей новими враженнями, розвивають у них ініціативу, самостійність, здатність до сприйняття, розрізненню основних властивостей музичного звуку. Музично-дидактичні ігри допомагають дитині в цікавій для неї формі почути, відрізнити, порівняти деякі властивості музики, а поті
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 873
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 18:51
22-12-2010, 18:51

Електрон як елементарна частинка електричного заряду

Категорія: Фізика

ПЛАН 1. Поняття електрону 2. Особливості відкриття електрону Список використаної літератури 1. Поняття електрону Електрон (англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має найменший електричний заряд (е= — 1,6021892(46)10-19 кулон) і найменшу масу (маса спокою) дорівнює 9,109554(906)×10−31 кг. Електрон належить до родини лептонів, має заряд −1, спін 1/2. Античастинкою для електрона є позитрон. Завдяки напівцілому спіну електрон є ферміоном, і підкоряється статистиці Фермі-Дірака. Рух Е. описується рівняннями квантової механіки. Е. — хімічно активна складова атома, де вона пов'язана з електропозитивним ядром силами електростатичного притягання. У квантовій теорії кристалів електрон це певна квазічастка із характерними для даного кристалу властивостями, зокрема законом дисперсії, ефективною масою й т.д. Поряд із делокалізованими електронами, які мають певний квазі-імпульс і рухаються вздовж усього кристалу,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 440
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 18:36
22-12-2010, 18:36

Стовбурні клітини

Категорія: Медицина

План 1. Методи застосування стовбурних клітин. 2. Де я як утворилися стовбурні клітини. 3. Ембріональні стовбурові клітини і їх значення. 4. Дорослі стовбурові клітини і їх застосування. 5. Висновок. Стовбурними клітинами можна заміняти клітини, які гинуть через важкі хвороби, хворобу Паркінсона, діабет, хронічні серцеві захворювання, пізні стадії захворювання нирок, печінкову недостатність, рак і багато інших. Стовбурні клітини можуть утворювати кров, тому кажуть, що сховища крові та плазми вже не будуть потрібні. Протягом багатьох років лікарі використовували ці клітини для лікування певних захворювань крові. Таке лікування проводили за допомогою. Трансплантації кісткового мозку, в якому міститься багато кровотворних стовбурних клітин. Методи використання стовбурних клітин для відновлення. Або регенерування, здорових тканин організму, називають регенеративною, або відновлювальною медициною. Стовбурні клітини – це, ніби жива грудкова грудка важкої шини. З них можуть утворитися практично всі з
Назад Вперед
^