Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2284
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 23:08
23-12-2010, 23:08

Історія хвороби: схема написання

Категорія: Медицина

І. Паспортна частина Прізвище, ім`я по батькові Вік (дата народження) Домашня адреса Місце праці батьків (посада) Дитячий заклад (якщо відвідує) Скеровуючий медичний заклад Діагноз при скеруванні Діагноз при поступленні Повний клінічний діагноз (дата його встановлення) Ускладнення Супутні захворювання Наслідок хвороби Дата поступлення на стаціонарне лікування Дата виписування зі стаціонару Кількість ліжко-днів (для виписаних хворих) ІІ. Скарги На день курації (зі слів хворого, його батьків, чергового медичного персоналу). Мета: перерахувати скарги характерні для хвороби, а також ті, які відображають ускладнення, фонові та супутні захворювання. Безперечною умовою успіху є цілеспрямована деталізація скарг хворого чи його батьків, врахування їх поєднання, та безумовно знання клінічної картини захворювання при різних інфекціях. Одним з важливих напрямків опитування інфекційних хворих є оцінка наявності ураження шкіри та слизових, їх характеру. Важливо встановити коли виник висип, з чим
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 709
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 21:52
23-12-2010, 21:52

Політичний режим і влада

Категорія: Право

План. Вступ Поняття правової держави 1. Ознаки правової держави 2. Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури……………………………… .12 Вступ. Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу лягає в фундамент розбудови в нашій країні правової держави. Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, родини (сім’ї), нації, реалізації цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття безпеки, захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі, свободи як окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи породжує свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі відчувати себе рівними серед інших людей і народів. Україна прагне увійти в європейську і світову спільноту. Обов’язковими умовами такого входження є економічна, пол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 688
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 20:19
23-12-2010, 20:19

Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави

Категорія: Політологія, політісторія

Актуальність проблем міжнародної політики постійно зростає за кардинальних змін у світі, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Розв'язання проблем світового співтовариства залежатиме від політики на міжнародній арені як окремих держав, так і міжнародних організацій. Міжнародні відносини дуже складний і багатоаспектний механізм. Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки — теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини — сукупність економічних, політичних, ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв'язків між державами й системами держав, між головними соціальними, економічними, політичними силами, організаціями й громадськими рухами, які діють на світовій арені. Міжнародні відносини є особливим різновидом суспільних відносин. З одного боку, вони — своєрідне втілення внутрісуспільних відносин, з іншого — якісно нова система з притаманними тільки їй рисами. Вони характеризуються взаємодією таких суб'єктів політичного життя, як держави, на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 668
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 20:14
23-12-2010, 20:14

Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу

Категорія: Географія, Економічна географія

Сучасна епоха науково-технічного прогресу характеризується насамперед прискореним розвитком системи наукових знань, що дедалі більше розгалужуються, поглиблюються і разом з тим взаємопроникають. Внаслідок цього виникають нові напрями і га­лузі науки з гучними, що викликають мимовільну повагу, назва­ми: молекулярна біологія, квантова електроніка, біокібернетика тощо. На цьому фоні особливо помітне поблажливе ставлення до «старомодної» географії, яка здається мало не реліктовим пред­метом у системі наук. Справді, якщо виходити з її назви, вия­виться, що свої головні — описові — функції географія вже ви­конала. Ще в країнах Стародавнього Сходу — Єгипті, Вавілоні, Індії, Китаї — нагромаджувалися емпіричні знання про природу та суспільство, про навколишній світ. Уся енциклопедична сукуп­ність знань про природу земної поверхні і про господарство на­родів, що населяють Землю, становила предмет античної географії. Страбон, Птолемей та інші найвидатніші географи давнини описували країни, материки, океани, взаємне
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1137
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 18:49
23-12-2010, 18:49

Втрачені об'єкти архітектурної спадщини Києва і України

Категорія: Архітектура, будівництво

Ми, українці, на початку ХХІ століття живемо в добу великої інвентаризації: маємо переглянути свою політичну, історичну, культурну спадщину й чітко визначитися з тим, що ми набули, а що втратили, і яке значення все це має для нашого подальшого розвитку. У царині архітектурознавства ця інвентаризація позначена підготовкою Історії української архітектури, яка має бути видана найближчим часом, формуванням і публікацією реєстрів та різноманітних довідників архітектурних пам'яток, списків історичних міст тощо. У цьому контексті облік втраченої архітектурної спадщини є завданням, яке вже багато десятиліть стоїть на порядку денному. Ще у 1920-х роках Г.Лукомський писав про варварські обстріли більшовиками київських пам'яток під час так званої громадянської війни. Проте тоді ні йому, ні його колегам і в сташному сні не могло би привидітися те, що більшовицька влада зробить з найвизначнішими пам'ятками Києва протягом 1930-х років. Першим про руїнницьку вакханалію на весь голос сказав Петро Савицький у 1937 (!) ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 971
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 18:25
23-12-2010, 18:25

Лікарські рослини та їх застосування (Валеріана лікарська, чистотіл звичайний, хвощ польовий)

Категорія: Біологія

Валеріана лікарська - Valeriana officinalis L. Для лікування використовують кореневище з коренями. Хімічний склад: ефірна, олія (0,5—3%), до складу якої входить камфен (близько 20%), валеріано-бормеоловий ефір, вільний алкоголь борнеол, пінен, терпенол, сесквітерпен, сєс-квітерпінеол та вільні органічні кислоти (мурашина, оцтова, яблучна, масляна, ізовалеріанова); азулен, проазулен, алка­лоїди валерин і хатинін (близько 0,02%), борнілестер (9,5%), метилпірилкетон, крохмаль, цукор, камедь, смолисті речовини. Фармакологічні властивості. Валеріана лікарська діє заспокійливо на центральну норвову систему, знижує збуд­ливість її, а також спинного мозку, ослаблює спазм гладень­ких м'язів, сповільнює ритм серця, знижує артеріальний тиск, розширює вінцеві судини, підсилює секрецію залоз травного каналу, збільшує жовчовиділення. Показання до призначення: безсоння, істерія, вегетоневрози, нервові збудження і душевні переживан­ня, епілепсія, іпохондрія, стани непритомності, мігрень, нев­рози серцево-судинної с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1922
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 18:19
23-12-2010, 18:19

Облік бартерних операцій

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Поняття міжнародного бартеру 2. Договір на проведення бартерної операції 3. Порядок митного оформлення бартер­них операцій, 4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій Використана література 1. Поняття міжнародного бартеру Найбільш поширеним в Україні видом зустрічної торгівлі є бартер (як всередині країни, так і за її межами). Міжнародний бартер - це операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках. Схематично такий обмін відображено на рис. 1. 100 % поставка товарів 100 % поставка товарів Рис. 1. Порядок здійснення бартерних операцій Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок рівності вартостей продуктів, що обмінюються, за світовими цінами. Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України - дол. США) необхідна для: > нарахування мита, податків та зборів; > здійснення контролю; > транспортного страхування; > оцінки та виплати можливих збитків; > нарахуван
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2513
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 17:40
23-12-2010, 17:40

Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер комп’ютерних систем

Категорія: Комп'ютери, програмування

ЗМІСТ Вступ 3 1. Дослідження об'єкту практики 4 2. Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження і тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж 7 3. Універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп'ютерних систем і мереж, які використовуються на об'єкті практики 14 4. Універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення комп'ютерних систем і мереж, які використовуються на об'єкті практики 15 5. Рекомендації щодо поліпшення існуючих на об'єкті практики технологічних процесів створення та використання комп'ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення 17 6. Індивідуальне завдання по виробничій практиці 18 Висновки 20 Література 21 Додаток 1. Скріпт перевірки правильності вводу індексу; вивід для заповнення форми СП-5. 22 Додаток 2. Скріпт переносу даних з Web-форми в файл бази даних. 23 Додаток 3. Скріпт створення файлу бази даних сортувальної таблиці. 25 Додаток 4. Скріпт виводу сортувальної таблиці для друку. 27 ВСТУП У кожному вуз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 708
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 17:33
23-12-2010, 17:33

Робота в Web

Категорія: Комп'ютери, програмування

Організація World Wide Web (WWW). Поняття про мову HTML, Web-сторінку, гіпертекстові документи, Web-броузери В Iнтернеті існує ряд протоколів, побудованих на базових протоколах TCP/IP, які пропонують різноманітний сервіс. Останнім часом найбільш популярним сервісом в Iнтернеті став сервіс WWW(World Wide Web - Всесвітня павутина). В основу даної системи покладено поняття гіпертексту, тобто безліч окремих текстів, які мають посилання один на одного. Слова, що містяться в одному документі, ніби "прив'язані" до інших документів. Наприклад, якщо в змісті книжки замість номерів сторінок поставити посилання на відповідні частини тексту і створити можливість переходу за цими посиланнями, то таку книжку буде зручніше читати. Оскільки посилання можуть вказувати на документи в Iнтернеті в будь-якому куточку Землі, то дана система одержала назву Всесвітньої павутини. Для роботи зі Всесвітньою павутиною використовується спеціальний протокол НТТР(Hyper Text Transfer Protocol) - протокол передачі гіпертексту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3319
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 16:29
23-12-2010, 16:29

Проект Конституції Євросоюзу

Категорія: Право

Загальні відомості про Конституцію ЄС Розширення Європейського Союзу, яке відбулося 1 травня 2004 року, призвело до історичних змін політичних, географічних та економічних умов для України та Євросоюзу. Сьогодні Європейський Союз та Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов‘язаність. Розширення дає можливість для України та Європейського Союзу розвивати якомога тісніші відносини, що виходитимуть поза рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Європейський Союз та Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки і добробуту. Такий підхід заснований на спільних цінностях, спільній власності та диференціації. Це сприятиме подальшому зміцненню нашого стратегічного партнерства. 29 жовтня 2004 року у Римі лідерами країн Євросоюзу була підписана загальна Конституція, за якою у Європи тепер буде президент і певні атрибути федеративної де
Назад Вперед
^