Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 878
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 23:18
26-12-2010, 23:18

Збут сільськогосподарської продукції

Категорія: Географія, Економічна географія

Все більшу частку фермерських господарств становлять в основному невеликі приватні господарства розміром в 5-50 гектарів, рівень товарності яких постійно зростає. Ці виробники почали об’єднуватися в асоціації та групи, кооперуючись для організації ефективних збутових мереж , насамперед для задоволення потреб мереж супермаркетів, що швидко розширюються. Перед цими невеликими виробниками постає низка серйозних економічних проблем, зокрема: · Відсутність інформації про ринки · Низькі реалізаційні ціни та низький споживчий попит · Нездатність організувати виробничий процес у часі таким чином, щоб максимально відповідати потребам ринку · Обмежена конкурентоспроможність на ринку · Незначний досвід у галузі створення кооперативів · Недостатня поінформованість про системи планування бізнесу та маркетинг · Відсутність впевненості у точному виконанні угод, що перешкоджає налагодженню довгострокових стосунків із покупцямиклієнтами · Відсутність ефективно організованих оптових ринків та біржової торгівлі у вел
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2728
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 22:26
26-12-2010, 22:26

Нова реґіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку

Категорія: Розміщення продуктивних сил

На рубежі ХХ – XXI ст. у системі міжнародних відносин спостерігалися досить неоднозначні і суперечливі явища і процеси. Проте, серед тенденцій їхнього розвитку можна виокремити два головних, тісно переплетених і взаємопрониклих потоки міжнародного життя - глобалізацію і регіоналізацію. З одного боку, розпад двополюсної структури геополітичного устрою світу прискорив і поглибив процес регіоналізації світової політики і міжнародних економічних відносин, що розпочався практично відразу після Другої світової війни. З іншого боку, набирає обертів всебічна інтеграція насамперед країн Заходу - процес набагато більш складний, ніж просто скасування національних кордонів. Відбувається формування суспільства другого рівня стосовно традиційних національних держав. Тенденція до регіонального устрою світового співтовариства була піддана аналізові в політології, у соціології й економічній науці. Через об'єктивні причини найбільш розробленою виявилася економічна проблематика, тоді як для розвитку теорії регіоналізму потрі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 19:23
26-12-2010, 19:23

Обмін речовин і енергії в організмі

Категорія: Біологія

План 1. Процес живлення. 2. Основні поживні речовини. 3. Перетворення речовин і енергії в організмі. 4. Основний обмін. Обмін речовин – загальна властивість. Характерна для всіх живих організмів. Загальна суть обміну речовин, полягає в тому, що всі живі організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і неорганічні сполуки. В процесі історичного розвитку у кожного виду живих організмів виробився свій особливий тип обміну речовин за характером живлення і використання енергії в процесі обміну речовин всі організації поділено на дві групи. Перша група – автотрофи (гр. autos – сам, trophe – живити) – здатні синтезувати свої органічні речовини із простих неорганічних сполук. Для синтезуючих автотрофів належать усі зелені рослини, тобто організми, які мають хлорофіл. Друга група – гетеротрофи – для синтезу своїх органічних сполук використовують інші складні органічні сполуки, які служать джерелом енергії і будівельним матеріалом. До цих організмів відносяться тварини, гриби, деякі рослини, б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1029
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 16:58
26-12-2010, 16:58

Політична ідеологія

Категорія: Політологія, політісторія

Нинішній період суспільного розвитку характеризується розкріпаченням духовних потенцій людини, соціальних груп і прошарків. Вони можуть вільно, відкрито висловлювати свої думки, судження, впроваджувати їх у життя. Плюралізм, розмаїття ідей, оцінок, настанов і ціннісних орієнтацій дедалі більше впроваджуються "у політичне життя на всіх його рівнях. Звести їх у єдину систему навіть на рівні середовища безпосереднього :буття людини дуже складно через їхню чисельність, неоднозначність, суперечливість, адже далеко не просто виявити точки зіткнення духовних інтересів людей, що доводять істинність своїх поглядів і здебільшого не визнають думки опонентів. Суспільна та індивідуальна свідомість не лише свідомо розриваються, а й протиставляються. Водночас всередині кожної з них є серйоз­ні суперечності, які охоплюють ідеологічні та психоло­гічні компоненти. Якщо «психологічний фактор» вийшов на перший план, то ідеологічному не пощастило. Вийшли у світ і статті з гучними назвами: «Чи потрібна нам ідеологія?», «Як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2020
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 16:57
26-12-2010, 16:57

Обробка нерибних морепродуктів

Категорія: Кулінарія

На підприємства масового харчування крім риби надходять також і морепродукти, які поділяють на такі групи: ракоподібні (краби, креветки, омари, лангусти); молюски (кальмари, морський гребінець, мідії, устриці); голкошкірі (трепанги); морські водорості (морська капуста). Краби — великі морські раки масою 3-5 кг надходять на підприємства масового харчування у вигляді консервів. Перед приготуванням страв консервні банки розкривають, знімають папір і кісткові пластинки, відокремлюють цілі шматочки м'якоті. Використовують для приготування салатів, закусок і других гарячих страв. Відходи і втрати становлять 20 %. Креветки — морські рачки до 15 см завдовжки, масою 75 г. М'ясо креветок, як і м'ясо крабів, — джерело білка і мінеральних речовин. Креветки надходять свіжозамороженими, варено-охолодженими, а також консервованими. Морожені креветки розморожують на повітрі при температурі 18-20 °С протягом двох годин для того, щоб розділити блок на частини. Розморожувати повністю креветки не рекомендується, оскільки г
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1760
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 16:54
26-12-2010, 16:54

Робота з програмою Corel Draw

Категорія: Комп'ютери, програмування

ПЛАН Вступ 1. Основні засоби програми Corel Draw 2. Інтерфейс програмного пакету Corel Draw a) Робота з об'єктами б) Основні функції для роботи з пакетом Висновки Список використаної літератури Вступ Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від керуючих мікро – ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних і керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності наукових і інженерно-технічних працівників, які не є по освіті спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ. Для нашої держави, також і для закордонних держав, характерна тенденція, визначаючи степінь використання потенціальних можливостей сучасної обчислювальної техніки – суттєва різність у темпах росту обчислювальних потужностей ЕОМ і в готовності користувачів ефективно втілити їх для рішення прикладних задач. Раціональне і уміле використання широких можливостей ЕОМ – важли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 857
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 14:09
26-12-2010, 14:09

Урок читання 1 клас

Категорія: Педагогіка

Тема. К.Ушинський “Ліс і струмок” Т. Коломиєц “Ручай” Мета: вдосконалювати навички правильно, виразного читання. Вчити учнів знаходити в текстах описи, роздуми, зіставляти і порівнювати картини природи, створені поетом і прозаїком, розвивати творчу уяву. Виховувати любов до рідної природи. Обладнання: музика П.І. Чайковського “Пори року” Хід уроку І. Організація учнів до уроку. ІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Вступна бесіда вчителя. Зійшли сніги, шумить вода, Земля повіва, Земля квіточки викида, Буяє травка молода, Все мертве ожива. Веселе сонечко блистить, Проміння щиро сяє, Готок привітно шелестить, Неначе кличе пригостить Струмочок виграє (П.Грабовський). - Які прикмети весни ви знаєте? - Як ви гадаєте, чому всі з нетерпінням чекають приходу весни? 2. Уявна подорож. - Образ весни привертав увагу не лише поетів, письменників, художників, а й композиторів. Давайте уявимо, що ми опинилися в лісі. А допоможе нам у цьому прослухування музики П.І. Чайковського “Пори року”. - Що ви ч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 857
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 12:49
26-12-2010, 12:49

Основні принципи підготовки курсантів МВС до ефективних дій в екстремальних ситуаціях шляхом упровадження проблемно-ситуативного навчання

Категорія: Педагогіка

Актуальність дослідження обумовлена об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих працівниках правоохоронних органів, здатних за своїми діловими, моральними, психологічними та фізичними якостями забезпечити охорону законності і правопорядку, дотримання і захист прав і свобод людини, успішно вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями. Сучасний стан правопорядку в країні, поява нових, нетрадиційних форм і методів антигромадської діяльності призводить до того, що правоохоронні органи все частіше зіштовхуються з несподіваними і непередбаченими ситуаціями, у яких необхідно діяти адекватним чином, і не завжди, на жаль, співробітники готові до виконання цих нестандартних задач. Новий час потребує суб’єктної професійної позиції, здібностей інноваційного бачення проблем, самостійності і творчості в прийнятті рішень, що складають основу успішної діяльності в конкретних екстрених ситуаціях, а також цілеспрямованої професійної діяльності взагалі, відзначеної неординарністю й оригінальністю мислення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1542
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 12:48
26-12-2010, 12:48

Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми

Категорія: Біологія

Умови довкілля мають велике значення для життєдіяльності мік­роорганізмів. Чим сприятливіші вони, тим інтенсивніше розвиваю­ться мікроби, і навпаки. Надлишок або брак вологи, низька або ви­сока температура, освітлення, радіоактивне випромінювання, наяв­ність поживних речовин тощо зумовлюють відповідний темп розвитку мікробної клітини. Розвиваючись у певних умовах довкілля прокаріоти пристосовуються до них. Цим і пояснюється той факт, що в південних широтах бактерії можуть добре розвиватися при під­вищеній температурі, у північних — при пониженій, галофільні мік­роорганізми — у водоймищах з високим вмістом солей. Усі чинники зовнішнього середовища, які впливають на розви­ток прокаріотів, можна розподілити на три основні групи: фізичні, хімічні і біологічні. До фізичних факторів належать: волога, температура, концентрація розчинених речовин, світло та інші форми променевої енергії, радіохвилі, ультразвук. Серед хіміч­них чинників розрізняють рН середовища, отруйні речовини, кисень тощо. До біологічних на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1110
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 10:24
26-12-2010, 10:24

Методологічні основи інвестування

Категорія: Державне регулювання, митниця

У широкому аспекті під інвестуванням розуміють процес "витрачання коштів сьогодні з метою отримання ще більшої суми завтра". Інвестування є формою фінансово-економічної діяльності, що має за мету нарощування, примноження капіталу. Це процес зростання вартості активів, якими володіє юридична або фізична особа. Метою інвестування є збільшення капіталу: за рахунок поточних прибутків на вкладений капітал або за рахунок зростання ринкової вартості самого капіталу внаслідок змін ринкової кон'юнктури. Такі цілі, як "розвиток підприємства", "удосконалення виробництва", "розвиток науково-технологічного потенціалу", "виробництво державно важливої продукції", "збереження наукомістких технологій", "вирішення соціальних питань", "створення нових робочих місць", "розвиток економічного потенціалу", не стоять на першому місці в інвестора. Якщо досягається зростання капіталу, то вирішуються й ці завдання. Але стратегічною метою інве
Назад Вперед
^