Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2752
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 23:50
28-12-2010, 23:50

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15 1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування 25 2 ОБЛІК ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 30 2.1 Коротка характеристика підприємства 32 2.2 Оцінка системи бухгалтерського обліку на підприємстві 31 2.3 Облік і документальне оформлення розрахунків з трудовими ресурсами та фондом оплати праці на підприємстві 40 2.4 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці : 48 2.4.1 Організація обліку нарахувань заробітної плати 48 2.4.2 Організація обліку відрахувань із заробітної плати 52 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 55 3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 55 3.2Оцінка використання фонду
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1835
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 22:43
28-12-2010, 22:43

Міжнародна система одиниць. Основні одиниці системи СІ. Похідні одиниці системи СІ. Кратні та частинні одиниці

Категорія: Фізика

1. Міжнародна система одиниць Наявність численних систем одиниць фізичних величин, а також значної кількості позасистемних одиниць спричинило багато незручностей при переході від однієї системи одиниць в іншу, а отже, потрібно було якнайшвидше уніфікувати одиниці вимірювання. Необхідна була єдина система одиниць фізичних величин, яка була б зручною для практичних вимірювань у різних галузях вимірювань та зберігала б принцип когерентності. Так, система МКГСС успішно використовувалася у механіці та прикладних науках, але не узгоджувалась з практичними електричними одиницями. Розміри одиниць системи СГС широко використовувалися у фізиці, але були занадто незручні для використання у техніці. У 1954 році X Генеральна конференція з мір і ваги встановила шість основних одиниць (метр, кілограм, секунда, ампер, градус Кельвіна, свічка) практичної системи одиниць для міжнародних відносин. На цей час членами Метричної конференції стали близько 40 найрозвинутіших держав. Одночасно Міжнародний комітет з мір і ваги
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 558
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 22:43
28-12-2010, 22:43

Еволюція фінансового аналізу та його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Мабуть ні в кого на сьогодні не виникає сумнівів щодо важливості системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Адже в умовах ринкової економіки контрольна функція обліку стає все більш значимою, матеріали та цифри, надані бухгалтером, служать інформаційною базою для багатьох служб та підрозділів підприємства. Ну взяти хоча б фінансиста: яким буде його фінансовий прогноз чи план, якщо він буде ґрунтуватись на хибних даних балансу? Звичайно ж такий аналіз немає ніяких перспектив. Та чи можна назвати процес фінансового аналізу похідною бухгалтерського обліку? На нашу думку так, адже система обліку є джерелом інформації для будь-якого аналізу, тому саме вона в першу чергу повинна бути вдосконалена та організована так, щоб надавати високоякісну, безпомилкову, точну „сировину” для роботи аналітика. Безперечно й сам аналіз не може бути точним без вдосконалення його процедури. Саме тому і можна окремо прослідкувати еволюцію аналізу. Оскільки аналіз є похідною обліку, то звичайно і його розвиток починався р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1198
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 22:01
28-12-2010, 22:01

Правове регулювання зайнятості населення на Україні

Категорія: Право

ЗМІСТ. 1. Вступ. 1.1. Специфіка ринку зайнятості України. 1.2. Цілі і задачі політики зайнятості. 2. Загальна частина. 2.1. Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні. 2.2. Аналіз закону України “Про зайнятість населення”. 2.3. Порядок отримання допомоги по безробіттю. 3. Висновки. 3.1. Перспективні напрями політики зайнятості. 3.2. Перелік використаної літератури. 1. Вступ. 1.1. Специфіка ринку зайнятості України. Проблема державного правового регулювання ринку зайнятості актуальна не лише для України. В умовах подальшого розвитку науково-технічного прогресу, всеоб`ємлюючої автоматизації виробництва, її все більш корпоративного або навпаки - локального характеру дістало місце підвищення професійних та особистих вимог до фахівців, тенденції надвиробництва, неможливість швидко знайти підходящу роботу. Всі зазначені явища та інші дедалі більше перетворюються на чинник деградації робочої сили. Але в нашій державі формування ринку праці, яке тики розпочалося, диктує необхі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 941
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 18:24
28-12-2010, 18:24

Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на українських землях. Грецька колонія Північного Причорномор’я

Категорія: Історія

В І тис. до н.е. на території України з'являються перші залізні знаряддя праці. До цього часу вона була заселена різною за походженням людністю. Тут жили, зокрема, пращури слов'ян - місцеві землеробські племена. Згодом на українські землі приходять кочовики. Першими з них були кіммерійці, які належали до іраномовних груп населення. Саме вони першими опанували технологію залізоробного виробництва з болотяних руд. Основна діяльність кіммерійців пов'язана з військовими походами, які сягали країн Малої та Передньої Азії. Мобільні вершники, озброєні залізною зброєю, ці завойовники були значною військовою потугою. Кіммерійці не мали постійних осель. Вони об'єднувалися у племена, а ті, в свою чергу, у союз племен на чолі з вождем. Наприкінці VII ст. до н.е. кіммерійців витиснули іраномовні племена скіфів, які мали чисельну перевагу, були краще зорганізовані та військово вишколені. Очолювали племена скіфів царі з необмеженою владою. Видатний давньогрецький історик Геродот вирізняв серед них царських скіфів, скіф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 642
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 18:04
28-12-2010, 18:04

Системи права і законодавства

Категорія: Право

План. 1. Сутність системи права. 2. Сутність системи законодавства. 3. Співвідношення системи права і системи законодавства. 4. Інкорпорація і кодифікація. СИСТЕМА ПРАВА I СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА Основою нормативного підходу до праворозуміння є тлу­мачення права як системи правових норм, що підкреслює дві його важливі властивості: 1) право складається з норм права; 2) норми права у своїй сукупності утворюють право як цілісність, певну соціальну нормативну систему. Поняття системи права, на відміну від правової систе­ми, відображує не сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії, а тільки внутрішню будову права як системи правових норм. Внутрішня форма (структура) права харак­теризується: 1) єдністю його складових частин, що зумовлюється системою суспільних відносин, які визначають зміст право­вих норм, утворенням і чинністю останніх на основі єди­них принципів, можливістю застосування заходів примусу з боку держави, волею більшості населення і т. ін.; 2) диференціацією права на відносно відок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1658
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 17:34
28-12-2010, 17:34

Шліфувальні верстати

Категорія: Технічні науки

Після надання деталям правильної форми на поверхні деревини залишаються хвилі від обертового інструменту та інші нерівності, які не дають змоги здійснювати якісне опорядження. Для вирівнювання і вигладжування поверхонь деталей та зняття провисів з облицьованих щитів, а також для вирівнювання лакофарбових покриттів застосовують шліфувальні верстати різних конструкцій залежно від форми і розмірів деталей (Рис. 1). Найбільш поширені стрічкові та циліндрові шліфувальні верстати. Шліфувальні шкурки. Різальним інструментом для всіх шліфувальних верстатів є шліфувальні шкурки, що складаються з паперової або тканинної основи, на яку наклеєно дрібні абразивні зерна з матеріалу підвищеної твердості (скла, кремнію, електрокорунду та ін.). У процесі шліфування шкурки працюють як мікроскопічні різці. Залежно від величини абразивних зерен шкурки розрізняють за номерами зернистості (табл. 7). Номер шкурки дорівнює середньому розміру наклеєних зерен, вираженому в сотих частках міліметра. Наприклад, номер шкурки 4 озна
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1187
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 17:24
28-12-2010, 17:24

Основи сімейного права

Категорія: Право

План 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання 2. Кодекс про шлюб і сім'ю 3. Шлюб і сім’я за сімейним законодавством 4. Умови й порядок одруження 5. Шлюбний контракт 6. Припинення шлюбу 7. Особисті й майнові права та обов'язки подружжя 8. Особисті й майнові права та обов'язки батьків і дітей 9. Опіка й піклування 1. Шлюбно-сімейне право України: поняття і предмет правового регулювання Шлюбно-сімейне право — сукупність пра­вових норм, які регулюють особисті й пов'язані з ни­ми майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу й належності до сім'ї. Тобто, це право регу­лює відносини між подружжям щодо порядку та умов узяття шлюбу, особистих і майнових відносин між ними, порядку та умов припинення шлюбу; від­носини між батьками й дітьми, іншими родичами то­що. Крім того, шлюбно-сімейне право України регу­лює відносини усиновлення (удочеріння), опіки й піклування і т. д. Основними джерелами шлюбно-сімейного права є Конституція України та Кодекс про шлюб і сім'ю. Так
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 742
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 14:22
28-12-2010, 14:22

Загальні закономірності розвитку залежності від психоактивних речовин

Категорія: Психологія

Серед психічних і поведінкових розладів внаслідок уживання психоактивних речовин виділяють синдром залежності, що по визначенню ВІЗ являє собою «стан періодичної або хронічної інтоксикації, викликуване повторним уживанням природної або синтетичної речовини». Залежність характеризується наступними ознаками: 1) бажанням, що опановує, або нескоримим потягом (компульсией) продовжувати вживання даної речовини, добуваючи його будь-якими шляхами; 2) тенденцією збільшувати дозу, виявляючи ріст толерантності; 3) виникненням «індивідуальних і соціальних проблем», обумовлених зловживанням. Відповідно до даного визначення до синдрому залежності ставляться захворювання, традиційно обумовлені у вітчизняній психіатрії й наркології як алкоголізм, наркоманії й токсикоманії. Алкоголізм, наркоманії й токсикоманії - це прогредиентние захворювання, що виникають у результаті систематичного зловживання алкоголем (при алкоголізмі), наркотичними (при наркоманії) або іншими психоактивними засобами, не включеними в список наркотик
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1178
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 12:39
28-12-2010, 12:39

Проблеми і перспективи розвитку вітрових електростанцій

Категорія: Технічні науки

Зміст: Енергія вітру Вітроенергетика в світі Фундаментальні знання в області вітроенергетики Мінуси вітроенергетики Вітрові електростанції з погляду екології. Література Енергія вітру Енергія вітру — це видозмінена енергія сонячного випромінювання, і поки світить Сонце, будуть дути і вітри. Таким чином, вітер — це теж поновлюване джерело енергії. Люди використовують енергію вітру з незапам'ятних часів — досить згадати вітрильний флот, що був вже в древніх фіникян і інших народів, що жили одночасно з ними, і вітряні млини. У принципі, перетворити енергію вітру в електричний струм, здавалося б, неважко — для цього досить замінити мірошницький жернов електрогенератором. Вітри дують скрізь, можуть дути і влітку, і узимку, і вдень, і вночі — у цьому їхні істотні переваги перед самим сонячним випромінюванням. Тому цілком зрозумілим є численні спроби "запрягти вітер" і змусити його виробляти електричний струм. Перша в Радянському Союзі вітрова електростанція потужністю 8 квт була споруджена в
Назад Вперед
^