Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3618
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 18:14
21-01-2011, 18:14

Психіка як "Внутрі-буття". Людина — вчинок — світ. С. Л. Рубінштейн (1898-1960)

Категорія: Психологія

Установленні вітчизняної психологічної думки особливу заслугу має видатний філософ і психолог С.Л.Рубінштейн. Він прожив в Ук­раїні понад 40 років, переїхавши до Ленінграда лише в 1930 р. В ук­раїнський період діяльності предметом уваги вченого була творча осо­бистість в її певній історичній ситуації. Рубінштейн приділив також вели­ку увагу розробці проблем логіки як теорії знання, цікавився віковими особ­ливостями мислення, його загальною філософсько-психологічною структу­рою. Крім того, Рубінштейн із запалом відгукувався на нагальні питання суспільного життя, займався проблемами формування людини нового, соціалістичного суспільства. У статтях Рубінштейна ''М.М.Ланге" і "Принципи творчої са­модіяльності (До філософських основ сучасної педагогіки)" особливо ви­разно проходять думки про типи особистостей вчених-творців: один із них, за класифікацією Рубінштейна. не реалізує всі свої можливості через неви­черпність власного творчого потенціалу. Життєвий шлях такого вченого сповнений трагіч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2008
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 18:08
21-01-2011, 18:08

Вагітність. Гігієна вагітної жінки

Категорія: Медицина

Якщо все-таки так трапилося, що взаємне кохання (чи закоханість) партнерів призвело до того, що в жінки припиня­лася менструація, стати набухати грудні залози, з'явилися нудо­та і сонливість, насамперед необхідно звернутися до лікаря, що встановіть вагітність і буде надалі стежити за її протіканням. «Несподівана» вагітність — результат недбалого ставлення обох партнерів. Ніякі сльози не розчинять зародок любові. У такі моменти жінка повинна тверезо оцінити себе і своє май­бутнє. Аборт, по-перше, уб'є організм дитини, який формуєть­ся в лоні матері, по-друге, усім відомі наслідки цієї операції — бездітність, виникнення в майбутньому безлічі проблем із сечостатевою системою. Щоб народити здорову дитину, жінка-мати сама повинна бути здоровою. Звідси з'являється необхідність дотримання цілого ряду гігієнічних правил не тільки самою жінкою — майбутньою матір'ю, але і людьми, що її оточують (членами сім'ї), їхнє уваж­не ставлення, дбайливість мають велике значення для зміцнен­ня здоров'я вагітної. Вагітна жінк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1360
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 17:56
21-01-2011, 17:56

Ішемічна хвороба серця

Категорія: Медицина

Визначення. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – ураження міокарда, яке зумовлене розладами коронарного кровообігу і виникає внаслідок порушення рівноваги між доставкою і метаболічною потребою серцевого м’язу в кисні. Клінічна класифікація ІХС (Рекомендації робочої групи Українського Товариства Кардіологів, 1999 р.). 1. Раптова коронарна смерть (МКХ-Х-І46.1) 1.1. Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією 1.2. Раптова коронарна смерть (летальний ви­падок) 2. Стенокардія (МКХ-Х – І20.0) 2.1.1. Стабільна стенокардія напруги (із зазна­ченням функціональних класів (ФК), для ІІІ і IV ФК можливе приєднання стенокардії спокою, яка, за суттю, є стенокардією малих напруг – І20.8). 2.1.2. Стабільна стенокардія напруги при ангіографічно інтактних судинах (коронарний синдром X). – І20.8. 2.2. Вазоспастична стенокардія (ангіоспатична, спонтанна, варіантна, Принцметала). (МКХ-Х –І20.1) 2.3 Нестабільна стенокардія (МКХ-Х – І20.0) 2.3.1. Стенокардія, що виникла вперше до 28 діб (напади стен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2502
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 14:26
21-01-2011, 14:26

Особливості мезомасштабних проявів атмосферних процесів в межах гірських країн (на прикладі українських Карпат)

Категорія: Географія, Економічна географія

В межах Передкарпаття і гірської частини Українських Карпат існують чіткі внутрішні кліматичні відмінності, які виразно проявляються у ландшафтній структурі території, просторово-часовому розподілі метеорологічних полів, кліматичних характеристиках окремих природних районів. Причиною надзвичайно нерівномірного розподілу кліматичних елементів є складна взаємодія гірського рельєфу з атмосферою. Локальні відмінності кліматичного характеру є реакцією поверхні на мезомасштабну діяльність атмосфери. Кліматичній неоднорідності регіонального і локального рівнів сприяють мезометеорологічні процеси (ММП). Вони мають режимний хід внаслідок переважаючого впливу динамічного орографічного чинника над іншими щодо умов кліматотворення в горах. Мезомасштабні прояви добре помітні в межах макросхилів, гірських масивів чи окремих хребтів через активізацію процесів утворення опадів і особливості їх розподілу, зміни вітрового режиму, горизонтальне термічне розчленування приземного шару атмосфери. Слід зазначити, що особл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2331
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 12:07
21-01-2011, 12:07

Ендокринні (безпроточні) залози

Категорія: Медицина

Залози, які не мають вивідних проток і свої хімічні продукти (гормони, або Інкрет) виділяють безпосередньо у кров, називаються ендокринними, або безпроточними, залозами (glandulae endocrinae s. sine ductibus). Гормони стимулюють або, навпаки, гальмують розвиток та життєдіяльність окремих органів і цілого організму. Так, вони впливають на обмін речовин, розвиток і ріст організму, статеве дозрівання та ін. Діяльність ендокринних залоз залежить від нервової системи і регулюється нею, а гормони, в свою чергу, впливають на нервову систему, особливо на автономну. До ендокринних залоз належать щитоподібна, прищитоподібні, загрудинна, надниркові, гіпофіз, шишкоподібне тіло, острівці підшлункової залози тощо (Рис. 1). Щитоподібна залоза (glandula thyroidea) — найбільша з ендокринних залоз (маса її у дорослого ЗО—60 г), непарна. Залоза збільшується в період статевої зрілості і зменшується в старості (Рис. 2). Форма залози нагадує підкову, яка розташована в передній ділянці шиї нижче від під'язикової кістки і п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2759
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 12:06
21-01-2011, 12:06

Синдром "сухого ока": клініка, діагностика, лікування

Категорія: Медицина

Критичний аналіз офтальмологічної патології, виявленої офтальмологом, свідчить, що число осіб, у яких спостерігаються симптоми синдрому ”сухого ока”, зростає і за даними В. В. Бржеського та Є. Є. Сомова (2002) становить 45 % [2, 3] первинних звернень до окуліста проти 30 %, що виявлялись у 80-х роках. Причиною цього явища можна назвати часті випадки виникнення ”офісного” та ”моніторного” синдромів, збільшення кількості рефракційних операцій на оці, застосування медикаментів, що негативно впливають на процеси змочування ока. Синдром ”сухого ока” (ССО) — це поліетіоліогічне захворювання, основою якого є порушення змочування поверхні ока, зумовлене пошкодженням так званої сльозової плівки (СП). За своєю структурою СП — тришарове утворення, товщиною не більше 10 мкм. Першим шаром, що контактує з поверхнею ока, є шар муцину, який секретується келихоподібними клітинами кон’юнктиви ока. Мукополісахаридний комплекс у цьому шарі відіграє важливу роль у процесах живлення поверхні ока. Завдяки йому первинно гідрофоб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2009
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 11:57
21-01-2011, 11:57

Строки погашення судимості. Зняття судимості Обчислення строків погашення судимості

Категорія: Право

Такими, що не мають судимості, визнаються: І) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість іспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання; 2) жінки, засуджені відповідно до статті 79 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо після закінчення цього строку не буде прийняте рішення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує тривалість іспитового строку, то жінка визнається такою, що не мас судимості, після відбуття цього додаткового покарання; 3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5069
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 10:47
21-01-2011, 10:47

Розробка технологічного процесу склеювання деревини заготовок тумби для телерадіоапаратури

Категорія: Технічні науки

Зміст Вступ. 1.Розробка конструкції виробу. 1.1 Опис виробу. 1.2 Конструкція і матеріали. 2.Розробка технологічного процесу. 2.1 Опис технологічного процесу. 2.2 Технологічна карта. 3. Заходи з охорони праці. Список використаної літератури. Вступ Історія нашого народу має вікові традиції застосування деревини як в архітектурі, так і в оформленні інтер’єрів, виготовлення меблів та інших побутових виробів. Науково-технічний прогрес у промисловості і, особливо в галузі виробництва високоміцних сплавів, зумовив витіснення деревини як конструкційного матеріалу. Та деревина порівняно з іншими матеріалами має переваги. Вона природно поновлюється. І за раціонального використання та поновлення її запаси можуть бути невичерпними. Інші матеріали, зокрема нафта, газ, вугілля, різні руди, , що видобуваються постійно зменшуються. Завдяки високій механічній міцності, легкій оброблюваності, невеликій теплопровідності природному кольору і рисунку текстури деревини є основним матеріалом для виготовлення меблі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4578
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 10:30
21-01-2011, 10:30

Історія хвороби: гострий некалькульозний катаральний холецистит

Категорія: Медицина

Прізвище, ім’я, по-батькові Клінічний діагноз Основного захворювання. Гострий некалькульозний катаральний холецистит. Ускладнення основного. Гострий панкреатит. Діагноз супутнього захворювання. ІХС. Куратор – студент ІІІ курсу 15 групи Початок курації 23.03.00. Кінець курації 30.03.00. Історія хвороби здана 19.04.00. Історія захищена Оцінка Підпис викладача Тернопіль - 2000 І. ПАСПОРТНІ ДАНІ 1. П.І.П. – 2. Вік – 77 років. 3. Стать – жіноча 4. Освіта – неповна середня 5. Професія – 6. Місце роботи – пенсіонерка 7. Адреса – 8. Дата поступлення – 21.03.2000р. 9. Госпіталізована – 10. Діагноз при направленні – . 11. Клінічний діагноз– жовчно-кам’яна хвороба, гостра обтураційна жовтяниця. 12. Заключний діагноз : Основний:. . Ускладнення: Супутній:.Ішемічна хвороба серця. 12. Дата виписки – . 13. Результат лікування – . ІІ. СКАРГИ ХВОРОГО (QUERELLE AEGROTI) На момент першої курації (1.03) хвора скаржилась на постійну легку важкість у правому підребер’ї, часом неінтенсивний покол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 10:09
21-01-2011, 10:09

Зміст, особливості та завдання української політології

Категорія: Політологія, політісторія

ПЛАН. 1. Зміст Української політології. 2. Особливості розвитку і становлення української політології. 3. Основні завдання та проблеми української політології. 4. Висновок. Творення нової України викликає нагальну необхідність в теоретичному осмисленні і наданні будівничим силам наукового інструментарію, що зробить досить ефективним сам процес цього творення. Без науки, яка безпосередньо служить конкретній українській будівничій практиці, неможливе здійснення нинішнім поколінням історичної місії - побудови вільної, демократичної, правової, громадської держави як спільності, що зветься “народ України”. Основне навантаження лягає на науки, покликані осмислювати політичне життя, політичні відносини, політичну діяльність в Україні, оскільки саме з ними пов’язані основні реформаційні процеси, саме вони сьогодні є одним з найефективніших елементів української самоорганізації, за допомогою якої народ України виходить на сучасний рівень цівілізованості. Питання про рівень політизації суспільного життя і суспі
Назад Вперед
^