Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1225
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 23:59
1-01-2011, 23:59

Органічні елементи (вуглець, кисень, водень, азот)

Категорія: Медицина

Вуглець – найважливіший елемент, що становить основу життя на Землі. Разом з КИСНЕМ, ВОДНЕМ, а також АЗОТОМ. Будує специфічні сполуки живого світу, зумовлює будову високомолекулярних речовин і вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот тощо. З неорганічної природи вуглець находить до організмів - автотрофів, які в процесі фотосинтезу, використовуючи вуглець та інші неорганічні речовини, створюють необхідні для життя і рості органічні сполуки. Гетеротрофи засвоюють ці речовини безпосередньо споживаючи їх. У процесі аеробного обміну та дихання органічні речовини мінералізуються, і вуглець, головним чином у вигляді сої, знову повертається до зовнішнього середовища. Вуглець (Carboneum) – хімічний елемент IV група періодичної системи Менделєєва. Вуглець у вигляді деревного вугілля і використовувалась для відновної виплавки металів. Здавна відомі алмаз і графіт. А. Лавуазьє в 1772 році, повторивши досліди флорентійських учених (1964) про нагрівання алмазу на сонячних променях, сфокусованих лінз, доказав, щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1453
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 23:31
1-01-2011, 23:31

Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. Еволюція біосфери

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Еволюція біосфери. 2. Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. 3. Екологічна експертиза, її завдання та об”єкти експертизи. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення термін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1161
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 22:42
1-01-2011, 22:42

Відображення філософсько-лінгвістичної концепції Толкіна у "Чоловічку з Місяця"

Категорія: Філософія

Щоб показати настільки філософсько-лінгвістична концепція Толкіна пронизує всю його творчість, ми розглянемо її не на основі його концептуальних творів - "Володарі перснів" чи "Сільмарілліоні" - а на основі двох віршиків для дітей про Чоловічка з Місяця. Ці такі прості, на перший погляд, віршики, при уважнішому розгляді виявляються зовсім не простими. Вони є досить глибокою лінгвістичною і літературною грою, у дусі Льюїса Керролла, якого теж часто сприймають як "дитячого письменника", не розуміючи всієї глибини його книг про Алісу - від ілюстрацій принципів математичної логіки, можливості психоаналітичних інтерпретацій (не дарма ним так захоплювався Набоков) до передумов постмодернізму (в інтертекстуальності, лінгвістичній грі)[1], а також як зображення свідомості людини, зокрема під час творчості[2]. І хоч творча концепція Толкіна зовсім відрізняється від Керроллової, все ж у цих письменників багато спільного. Перш ніж перейти до самих віршів, слід у кількох словах розгляну
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1221
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 22:23
1-01-2011, 22:23

Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Порушення прав пацієнта Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

Категорія: Право

1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов’язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого або інші тяжкі наслідки, — карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 1. Об’єктом злочину є життя і здоров’я людини. 2. Потерпілим від злочину є хворий. Це, зокрема, інвалід, особа, яка отримала серйозну травму або перебуває в іншому явно хворобливому стані. 3. З об’єктивної сторони злочин виражається у бездіяльності: медичний працівник, яки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2553
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 20:54
1-01-2011, 20:54

Історичний аспект створення та використання комп'ютерних мереж у навчанні

Категорія: Комп'ютери, програмування

Розглянемо історичний аспект створення комп’ютерних мереж, провідні ідеї, що були покладені в основу глобальної комп’ютерної мережі Інтернет та локальних комп’ютерних мереж, що надасть можливість встановити форми та методи використання мережних технологій у навчанні, визначити загальні тенденції розвитку мережних технологій в освіті. Процес перетворення комп’ютерних мереж у засіб навчання був досить складним і тривалим. Отже, розробка методики навчання мережних технологій потребує, з одного боку, науково-історичної оцінки форм і видів комп’ютерних мереж на різних етапах розвитку, а з іншого боку – аналізу під певним кутом зору ролі комп’ютерних мереж у навчанні, а також перспектив їх використання. Історичний підхід до вивчення шляхів і форм використання комп’ютерних мереж має велике значення для комплексної розробки проблеми дослідження. При цьому необхідно порівняти особливості розвитку теорії та практики застосування комп’ютерних мереж. У наш час для дидактики, педагогічної психології і методики з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 20:42
1-01-2011, 20:42

Розвиток соціологічної думки в країнах Стародавнього світу (Індія, Китай)

Категорія: Соціологія

Вступ Не дивлячись на те, що соціологія – наука відносно молода, соціологічні погляди розвивалися ще далеко до виникнення соціології як самостійної науки. Вже в країнах Стародавнього світу відома соціологічна думка. Можна сказати, що соціологічні погляди почали формування практично з виникнення самого суспільства. Соціологічна думка Стародавнього Китаю Різні уявлення про соціум як систему суспільного співжиття людей формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури людства. Одними з перших вагоме слово в цій галузі сказали китайський філософ Конфуцій. Соціум у теоретично-філософській уяві стародавніх мислителів у буквальному розумінні цього слова ототожнювався з державою. Суспільне життя не мислилось інакше, як державне. Людина трактувалась як політична (державна) істота. Закономірності розвитку суспільства і держави ототожнювалися. Можна сказати, що теоретики "донульового часу" (часу до народження Христа) виявили й описали майже всі основні елементи суспільного співжиття
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 987
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 20:10
1-01-2011, 20:10

Профілактика та лікування холери

Категорія: Медицина

Хворі на хо­леру підлягають обо­в'язковій госпіталізації в холерні відділення. При транспортуванні тяж­кохворого з проносом доцільно використову­вати спеціальні ноші з клейонкою, які мають отвір і кишеню для суд­на та фіксатор зі шта­тивом системи для інфузій (мал. 35). Лікування необхідно розпочинати ще на догоспітальному етапі. Головним у терапії є призначення патогенетичних препа­ратів з метою компенсації втрат рідини, електролітів і корекції метаболічних зрушень. Гостре зневоднення ліквідовують введен­ням сольових розчинів у два етапи. На першому етапі ліквідову­ють дефіцит рідини і солей, який уже є (первинна регідратація), на другому - поповнюють втрати, що продовжуються (компенсатор­на регідратація). Необхідно починати відновлювати втрати рідини і солей ще вдома і під час транспортування хворого в стаціонар. Регідратацію проводять шляхом орального чи внутрішньо­венного введення сольових розчинів. Перший шлях є фізіологіч­ним, не супроводжується розвитком пірогенних реакцій, а також флебітів на м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1621
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 19:11
1-01-2011, 19:11

Облікова політика

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Що таке нова облікова політика підприємства? Система бухгалтерського обліку — це своєрідний механізм підготовки та відображення ін­формації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первин­них облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінсько­го, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки звітності. Створення цілісної системи обліку пе­редбачає активне застосування специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності — облікової політики підприємства. «Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1646
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 18:23
1-01-2011, 18:23

Злочинність у Запорізькій області за 2000р.: стан, динаміка та тенденції

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Соціально-економічна характеристика області Запорізька область створена 10 січня 1939 року. Вона розташована на півдні Східно-Європейської рівнини на чорноземах в степовій зоні і займає площу 27,2 тисячі квадратних кілометрів, що складає 4,5% від загальної території України. Запорізька область межує з Дніпропетровською, Донецькою, Херсонською областями, південний кордон пролягає уздовж узбережжя Азовського моря більш ніж на 3000 кілометрів. Чисельність населення області станом на 01.09.2000 р. складає 2004,8 тисячі чоловік, в тому числі міського - 1534,8 ; сільського -470,0 тисячі чоловік. За адміністративне - територіальним устроєм область складається із 20 районів, має в складі 5 міст обласного підпорядкування: Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Токмак. Міст районного підпорядкування - 9, селищ міського типу -23, сіл-921. Запорізька область - розвинутий промисловий регіон не тільки в Україні, але і в східній Європі, відіграє важливу роль в розвитку економіки України. В валовій додані
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4343
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 16:40
1-01-2011, 16:40

Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми соціальної адаптації молодших школярів. 1.1. Поняття адаптації, дезадаптації. Проблема соціальної адаптації молодших школярів. 1.2. Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи. 1.3. Проблема дезадаптації дітей молодшого шкільного віку, форми проявлення і причини дезадаптації. Розділ 2. Методика і результати дослідження. 2.1. Дослідження умов соціальної адаптації молодших школярів методом порівняльного аналізу. 2.2. Дослідження і методики соціальної адаптації молодших школярів методом порівняльного аналізу. 2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних. Розділ 3. Проектування соціальної адаптації молодших школярів. 3.1. Загальна характеристика корекційних програм для школярів. 3.2. Цикл занять для розвитку пізнавально-вольової сфери. Навичок адекватної соціальної поведінки. Висновки. Список використаної літератури. Додатки. Вступ В останні роки явище дезадаптації у дітей і підлітків стало предметом багато чи
Назад Вперед
^