Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7212
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 23:56
2-01-2011, 23:56

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………… 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства………………………………………… .6 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства……………… 6 1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства……………………………………………………… 11 1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів на підприємстві………………………………………………………………….16 1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства .17 Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів на підприємстві .37 2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків та документальне оформлення касових операцій 37 2.2. Облік інших коштів і валютних операцій 58 2.3. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…62 Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві 67 3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 67 3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1096
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 23:00
2-01-2011, 23:00

Проносні і проти проносні засоби

Категорія: Медицина

Проносні засоби. Протипоносні засоби. Проносні засоби відносяться до числа засобів, які призначаються при самих різних захворюваннях. Основними споживачами цих ліків є люди похилого віку з обмеженою руховою активністю, зниженим тонусом м’язів в тому числі гладколіязових волокон ШКТ, послабленням нервової регуляції моторики. Хронічні запори у них носять постійний характер і виростають в життєву потребу. Перехідні запори (часто вони все ж бувають хронічними) небезпечні для осіб з гіпертонічною хворобою, серцевою неостаточністю, розладами мозкового кровообігу, так як натужування викликає підйом венозного і артеріального тиску, тиску черепно-мозкової рідини і може привести до гіпертонічної кризи, інсульту інфаркту. Усунення запорів обов’язкове у дієві категорії людей. Також це необхідно і при патології прямої кишки (геморой, тріщини та ін.), коли дефекація супроводжується болем, а натужування веде де до прогресування хвороби і може викликати кровотечі. Необхідність в застосуванні проносних засобів виникає піс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 22:51
2-01-2011, 22:51

Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування)

Категорія: Право

Ст.45 підстави умовного засудження – це сукупність факторів, що стосуються обставин справи та особи винного, які свідчать про можливість досягнення мети виправлення та перевиховання засудженої особи без відбування основного покарання шляхом реального застосування лише додаткового (додаткових) покарання (покарань) та обов‘язкового випробування засудженого зі здійсненням за його поведінкою державного контролю і можливого застосування заходів громадського нагляду та впливу. Під обставинами справи (ст.45) слід розуміти певний характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину та інші фактори – зокрема, сукупність пом‘якшуючих чи обтяжуючих обставин, передбачених ст.40 та ст.41 КК. Що стосується тяжких чи особливо тяжких злочинів, то застосування умовного засудження можливо лише у виняткових випадках. Важливим є всебічне вивчення властивостей особи засудженого, як пов‘язаних, так і не пов‘язаних із вчиненим злочином, які у сукупності з обставинами вчиненого злочину давали б підстави прогнозувати майб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1681
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 22:44
2-01-2011, 22:44

Форми бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерсь­кого обліку, його технічної оснащеності. Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів. Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд і бу­дова облікових регістрів, взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку, послідовність і техніка облікової реєстрації. За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господар­ства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 864
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 21:48
2-01-2011, 21:48

Сутність юридичної особи

Категорія: Право

Тривалий час сутність юридичної особи у радянській цивілістиці з'ясовувалася лише стосовно державних юридичних осіб, насамперед підприємств. Основу цього становили потреби повністю одержавленої, планово-централізованої економіки, у якій панував єдиний власник — держава, що на свій розсуд створювала і припиняла діяльність переважної більшості підприємств. В умовах ринку реально діють різноманітні І рівноправні власники. А тому виникає необхідність зміни підходів до трактування сутності юридичної особи. Почати розгляд цього питання доцільно зі згадування про погляди на сутність юридичної особи у радянському цивільному праві, оскільки чинні акти цивільного законодавства і навіть новий ЦК саме їм завдячують низкою своїх положень. Отже, у радянській цивілістиці щодо сутності юридичної особи найбільш популярними були такі теорії. 1) Теорія держави (теорія власника), автором якої був С.І. Аскназій. Згідно з нею державна юридична особа — це сама держава, взята, однак, не в єдності усіх її функцій, а у діяльнос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 984
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 20:56
2-01-2011, 20:56

Еритропоетиндефіцитна анемія та її медикаментозна корекція у дітей та дорослих

Категорія: Медицина

Одним з ведучих синдромів, які викликають необхідність призначення замісної терапії у пацієнтів з ХЗН, є анемія. Анемія розвивається внаслідок зниження продукції еритропоєтину, зниження чутливості кісного мозку до еритропоєтину, дефіциту заліза, вітамінів та білку. Останні дефіциті зустрічаються у пацієнтів на ХЗН частіше, ніж в популяції, що пов'язано із зниженням кліренсу нирок, порушенням біоценозу кишечнику, надмірного впливу гормонів та деяких пептидів. Наприклад, підвищення вмісту гепсидину зменшує абсорбцію заліза в кишечнику. Дві головні причини визначають доцільність ранньої корекції анемії. Перша - ліквідація анемії сприяє збільшенню додіалізного часу, гальмуванню темпів зниження функції нирок, а у деяких хворих з ХЗН навіть її відновленню. Друга причина - при ліквідації анемії відмічається значне підвищення якості і тривалості життя пацієнтів з ХЗН за рахунок органопротекції інших органів, насамперед серця і головного мозку. Ці органи мають найбільшу після нирок капілярну сіть і високо чутлив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1564
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 20:44
2-01-2011, 20:44

Історико-психологічні дослідження XX століття: містерія пошуків, знахідок, сподівань.

Категорія: Психологія

Різні позитивні зрушення в дослідженні історико-психологічних проблем припадають на XX століття, на його другу половину особли­во. Якщо в останній чверті XIX наполегливо підбивали підсумки століття в цілому, то в XX мова вже йде також про підсумки тисячоліть. Завершується двохтисячолітній період християнства, і людське суспільство у своїх внутрішніх стосунках і в стосунках з природою дійшло такої межі, де треба з повною відповідальністю усвідомити пройдений шлях, визначити не тільки проблеми характеру, способу свого буття, а й замислитись над мож­ливістю подальшого існування Homo sapiens узагалі. Психологія в цілому, історія психології зокрема у змозі надати певні аргументи для осмислення перспективи (і ретроспективи) людства. Історія психології — це підсумок відповідних знань для розуміння не лише самих знань, а насамперед людського буття взагалі, адже вона є своєрідним дзер­калом, в якому відбиваються події психологічної історії людства. Історія психології виступає характерною теорією психіки — не до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1823
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 20:38
2-01-2011, 20:38

Атракція в структурі міжособистісних відносин

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Складові міжособистісної атракції Розділ 2. Спілкування і соціальна перцепція як розуміння людьми один одного Висновки Список використаної літератури ВСТУП В процесі всього життя симпатії і антипатії людей постійно супроводжують людину, формують певне ставлення до себе, інших, і до всього життя в цілому.Зважаючи на актуальність даного питання в житті людей, досить велика кількість науково обґрунтованих робіт була винесена на розгляд вітчизняними та зарубіжними психологами.Серед вітчизняних психологів, які брали участь у дослідженні феномену привабливості особистості: Альошина Ю.Е., Ананьєв Б.Г., Абалакіна М.А., Бодальов О.О., Вілюнас В.К., Гозман Л.Я., Коломийський Я.Л., Кон І.С., Хронік О. О., Табунська В.А. , Лосенков В. О., Обозов М.М., Трапезникова Т. М., Шнейдер Л.Б. та інші. Не менш значним є внесок таких зарубіжних психологів, як: Аронсон, Бершайд Є., Гутьєррес С., Зайенц Р., Генрік Д., Морено, Ньюком Т. та інші.З точки зору буденної свідомості, для розуміння закон
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1380
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 19:50
2-01-2011, 19:50

Компоненти біогеоценозу: біотоп і біоценоз

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Поняття біогеоценозу, біотопу та біоценозу 2. Відмінність біогеоценозу від екосистеми 3. Особливості функціонування біоценозів, їх структура та види Список використаної літератури 1. Поняття біогеоценозу, біотопу та біоценозу Біогеоценоз - це сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов, рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і енергії в єдиний природній комплекс. Отже, під біоценозом розуміють стійку систему сумісно існуючої біоти (автотрофних і гете­ротрофних організмів). Таким чином, біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії. Цей простір з конкретними умовами місцезростання і є біотопом. До складу біогеоценозу входять біотоп та біоценоз. Біотоп - однорідний за абіотичним факторами простір середовища, зайнятий біоценозом (тобто місце життя видів, організмів). Біоценоз - це конкретна сукупність живих організмів на певному просторі суші або акваторії, що назив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1210
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 19:43
2-01-2011, 19:43

Короткий нарис з історії хірургії

Категорія: Медицина

Хірургія одержала свою назву від двох грецьких слів, що означає "рука", і єрусо — "діло". У давнину хірургію розцінювали як рукоділля, вва­жаючи її ремеслом. З роками вона роз­вивалася, удосконалювалася і перетво­рилася на справжню науку, яка займає одне з чільних місць серед інших медич­них дисциплін. Ще у стародавньому ма­нускрипті Сушрути вказується, що "хірургія першаі найкраща зі всіх медич­них наук, дорогоцінний дарунок неба і вічне джерело слави". У своїй книзі "Порадник для тих, хто вивчає хірургію в анатомічному театрі", яка побачила світ близько трьох сторіч тому (1710), професор і незмінний ке­рівник Московської медико-хірургічної школи (1707—1735) М.Бідлоо вказує, що хірургія — це "предмет, створений досвідом на основі пізнання і вивчення добре складеного людського тіла для відновлення і збереження неприродно зміненого випадковими хворобами тіла і краси його, що досягається прикладан­ням рук ззовні, застосуванням ліків усе­редину, а також інструменті
Назад Вперед
^