Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2830
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 22:58
4-01-2011, 22:58

Поняття та принципи військового будівництва та їх правове закріплення

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Військове будівництво -система економічних , соціально-політичних , військових та інших заходів держави , що здійснюються з метою поліпшення військової організації , будівництва і зміцнення ЗСУ та зміцнення обороноздатності країни в цілому. Здійснюючи військове будівництво, держава спирається на основоположні начала , керівні ідеї і положення , які закріплені в Конституції та законах України (іншими словами принципи військового будівництва). Основні принципи військового будівництва закріплені у воєнній доктрині , яка є документом , що закріплює основний воєнно -політичний курс нашої держави. Основні принципи військового будівництва : -проведення оперативно -психологічної підготовки особового складу з урахуванням законів воєнного мистецтва. -комплектування їх на основі загального військового обов*язку і за контрактом з поступовим переходом до професійної армії. -військово-патріотичне виховання допризовників та призовної молоді , особового складу на національно -історічних традиціях. -соціальни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 888
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 20:51
4-01-2011, 20:51

Визначення різних типів сільськогосподарських підприємств

Категорія: Географія, Економічна географія

З огляду на розвиток і зміни у сільському господарстві України, що відбувались протягом останнього десятиріччя, важко було дати чітке визначення та класифікувати сільгоспвиробників. В Україні прийнято виділяти такі три наступні категорії сільгоспвиробників. Сільськогосподарські підприємства, які ще називають великими сільгоспвиробниками: до цієї категорії належать державні господарства, акціонерні компанії та товариства усіх типів, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські підрозділи промислових, транспортних та інших підприємств, організацій і науково-дослідних інститутів. Особисті господарства населення, які ще називають особистими селянськими господарствами (у т.ч. дачні ділянки) або дрібні сільгоспвиробники: до цієї категорії належать індивідуальні або сімейні господарства, які мають земельні ділянки, такі форми сільгоспвиробництва, коли окрема особа або сім’я виробляє сільгосппродукцію для задоволення потреб сім’ї в продуктах харчування або з іншою метою. Фермери, які також, як правило,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1202
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 20:11
4-01-2011, 20:11

Ракетні двигуни

Категорія: Фізика

Зміст 1. УВЕДЕННЯ. 2. ПРИЗНАЧЕННЯІВИДИРАКЕТНИХДВИГУНІВ. 3. ТЕРМОХІМІЧНІРАКЕТНІДВИГУНИ. 4. ЯДЕРНІРАКЕТНІДВИГУНИ. 5. ІНШІВИДИРАКЕТНИХДВИГУНІВ. 6. ЕЛЕКТРИЧНІРАКЕТНІДВИГУНИ. УВЕДЕННЯ Ракетний двигун – це реактивний двигун, що не використовує для роботи навколишнє середовище (повітря, воду). Найбільше широко застосовуються хімічні ракетні двигуни. Розробляються і випробуються інші види ракетних двигунів – електричні, ядерні й інші. На космічних станціях і апаратах широко застосовують і найпростіші ракетні двигуни, що працюють на стиснутих газах. Звичайно як робоче тіло в них використовують азот. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ По призначенню ракетні двигуни підрозділяють на кілька основних видів: розгінні (стартові), гальмові, маршові, керуючі й інші. Ракетні двигуни в основному застосовуються на ракетах (звідси узята назва). Крім цього ракетні двигуни іноді застосовують в авіації. Ракетні двигуни є основними двигунами в космонавтиці. По виду застосовуваного палива (робітника тіла) ракет
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 603
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 16:38
4-01-2011, 16:38

Способи та форми виховання творчого мислення на прикладі досвіду батька-новатора Нікітіна Б. П.

Категорія: Педагогіка

План Вступ . 3 З чого і коли починати . 3 Ігри, що розвивають . 5 Приклади 6 Висновки 7 Список літератури 8 Вступ Суть творчості — в предвгадуванні результату правильно поставленого опиту, в створенні силою думки рабочої гіпотези, близької до дійсності. Всі справи, що їх роблять люди, можна розділити на дві категорії — старі та нові. Старі справи можна довести до автоматизму, а до нового потрібно підійти з творчого боку, що потребує особливих якостей розуму, таких як спостережливість, вміння співставляти та аналізувати, комбінувати, знаходити зв’язки й залежності, закономірності тощо. Всі ці якості й називаються творчими здібностями, які потрібно розвивати. Але коли? З чого і коли починати Практика показує, що у тих дітей, що вже до школи мали високий рівень розвитку, не виникає, як правило, труднощів з навчанням. Чим молодше діти, тим ближче вони по розвитку, тим менше вони відрізняються один від одного. Значить, якщо ви хочите досягти високих результатів — починайте раніше. При цьому чим к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2013
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 14:29
4-01-2011, 14:29

Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Умисне знищення або пошкодження майна Погроза або насильство щодо захисника

Категорія: Право

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці — карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища,— караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 1. Об’єктом злочину є встановлений законом порядок здійснення правосуддя в частині забезпечення права особи на її захист чи представлення її інтересів під час розгляду справи у суді, а також нормальна діяльність захисника чи представника особи. 2. Потерпілими від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1209
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 14:10
4-01-2011, 14:10

Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи

Категорія: Психологія

Утвердження української правової держави, розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язані зі становленням місцевої демократії, яка повною мірою може реалізуватися лише зі становленням місцевого самоврядування, розвитком громадської ініціативи на місцевому рівні. У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» наголошується, що важливим напрямом нового етапу адміністративної реформи є делегування управлінських функцій згори донизу та всебічний розвиток місцевого самоврядування [1, с. 26]. Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, в тому числі й молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні. Цьому розвитку, зокрема, сприяє стратегічний курс Українського Уряду,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2602
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:25
4-01-2011, 10:25

Сучасні наукові дані про виникнення релігії

Категорія: Релігія

План 1. Вступ 2. Історичні передумови виникнення 3. Біблія – священна книга християн 4. Хрест – священний знак християн 5. Утворення християнської церкви 6. Розкол у християнстві 7. Особливості календаря християнських свят 8. Християнське віровчення 9. Християнські таїнства 10. Християнські свята 11. Храмові свята Вступ Християнство є однією з найпоширеніших релігій сві­ту, яка має до 1,5 млрд. послідовників у Європі, Америці, Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах. Це — друга за часом виникнення (після буддизму) світова релі­гія, яка охоплює три головні напрями — православ'я, ка­толицизм, протестантизм. Історичні передумови виникнення Зародилося християнство в середині І ст. н.е. у східних провінціях Римської імперії серед єврейського населення Палестини у процесі злиття іудаїстських сект, існуючи на перших порах як сектантське утворення в межах іудаїзму. Різні чинники прислужилися до його виникнення. Одним із найвпливовіших серед них був соціально-політичний, що виявився
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 844
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:23
4-01-2011, 10:23

Проблеми психології творчості і творчої особистості у світлі ідеї катарсису в науковій спадщині західноукраїнських мислителів

Категорія: Психологія

Наприкінці XIX — на початку XX століття психологи звернули увагу на те, що справжнє психологічне дослідження, яке проникає в найглибшу суть свого предмета, має справу не з загальним, а з особливим та одинично-індивідуальним. Замість психології, яка розчленовує і поєднує елементи, постає описова психологія. Родоначальником цієї галузі психології став німецький учений В. Дільтей. Найбільшу увагу було приділено феноменам унікальним, неповторним, творчим. Психологи починають вивчати життєвий, а згодом і творчий шлях людини. Постає проблема творчої особистості, якої не було в етнічній психології як «психології народів». Адже в ній є лише індивід, який не належить до якоїсь людської спільноти. «Особистість не може виникнути на ґрунті вірування у фатальну зумовленість усіх світових явищ, подій (звичаїв), вона не з'являється там, де панує стихія моральної сторони звичаю, тому що індивід, усе ще перебуває у випадковості перебігу своїх пристрастей, які вже замінюють фатум, але самі фатально зумовлюють поведінку інди
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2643
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:23
4-01-2011, 10:23

Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів (Семінар-тренінг для вчителів)

Категорія: Психологія

Основною метою діяльності практичного психолога є не тільки психо­логічний супровід дитини, а й просвітницька робота з педагогічним колективом для налагодження широкої конструктивної співпраці у педагогічному колективі; отримання педагогами знань з психології, дефектології; орієнтування діяльності на гуманістичні принципи. Найефективнішими формами роботи є індивідуальні консультації (у разі запиту з боку самого педагога), психолого-педагогічні консиліуми з чіт­ким розподілом функцій і обов'язків усередині групи учасників і загаль­ною відповідальністю за реалізацію прийнятих рішень, а також прове­дення тренінгів. Пропонуємо матеріали семінару-тренінгу «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів». Мета тренінгу: опанування педагогами прийомів ефективного спілкування через ігрові методи навчання й техніку активного слухання. Завдання тренінгу: — розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування; — відпрацювання навичок розуміння себе, інших людей, а також взаємин між л
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1178
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 09:27
4-01-2011, 09:27

Рак шлунка

Категорія: Медицина

1. Визначення. Сприятливі чинники розвитку. 2. Ранні симптоми. Дані додаткових методів обстеження. 3. Принципи лікування. Особливості догляду. Прогноз. Профілактика. 1. Рак шлунка – онкологічне захворювання, що характеризується розвитком злоякісної пухлини з епітелію слизової оболонки шлунка. Сприяючі чинники розвитку: 1. поліпоз шлунка, х-ба Менетріч. 2. виразкова хвороба, хронічний гастрит типу А. 3. іонізуюче випромінювання. 4. спадкова схильність. 5. дія хімічних концерогенів (нітроза міни, пестициди). 6. постійне термічне, хімічне подразнення слизової оболонки. 7. надмірне вживання крохмалевміщуючих продуктів (картопля, бобові, злаки). 2. Клінічна картина раку шлунка залежить від анатомічної форми, локалізації пухлини, темпу росту і метастазування. В ранній стадії рак шлунку не має типових ознак, тому необхідно шукати не окремі підозрілі симптоми, а певний синдром обумовлений загальними порушеннями, а не грубими анатомічними змінами. Цей симптомокомплекс дістав назву „синдром малих ознак”
Назад Вперед
^