Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 560
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 22:54
5-01-2011, 22:54

Види судових промов

Категорія: Право

Наш славетний земляк Антон Чехов писав понад сто років тому: «Можливо, і ми колись дочекаємося, що наші юристи, професори і взагалі поса­дові особи, які за обов'язками служби мають говорити не лише вчено, але й зрозуміло і гарно, не виправдовуватимуться тим, що вони «не вміють» говорити. Адже в принципі для інтелі­гентної людини погано говорити повинно б вважатися такою непристойністю, як не вміти читати і писати, і у справі осві­ти й виховання навчання красномовства слід було б вважати неминучим». Нині настав час відродження національної культурної спадщини, зокрема й риторичної, в якій певною мірою відбито дивоцвіт і світовідчуття українського народу. Україна прого­лосила, що будує правову демократичну державу. Для цього їй необхідні передусім духовні, інтелектуальні особистості, високопрофесійні правники, політики, викладачі. Настала пора змінити ставлення до базових класичних наук, з-поміж яких на чільному місці й красномовство — наука і мистецтво переконуючої комунікації. Наука, що становить фундамент
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11290
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 22:51
5-01-2011, 22:51

Екологічні проблеми використання теплових машин

Категорія: Фізика

Теплові машини широко використовуються у народному господарстві: Потужні парові турбіни на ТЕС і АЕС приводять у рух ротори генераторів електричного струму. Понад 80% усієї електроенергії в нашій країні виробляться на теплових електростанціях. Залізничними магістралями водять состави потужні тепловози, водними шляхами – теплоходи. Мільйони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння перевозять вантажі і пасажирів. Поршневі, турбогвинтові та турбореактивні двигуни встановлені на літаках і геліокоптерах. За допомогою ракетних двигунів здійснюються запуски наукових супутників, космічних станцій. Двигуни внутрішнього згоряння є основою механізації виробничих процесів у сільському господарстві. Їх використовують на тракторах, комбайнах, самохідних шасі, насосних станціях. Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2580
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 22:27
5-01-2011, 22:27

Профілактика акушерських та гінекологічних хвороб тварин

Категорія: Медицина

Усі тварини, в тому числі й сільськогосподарські, мають здатність до відтворення собі подібних, завдяки якій підтримується відповідна чисельність поголів’я та певний рівень виробництва продукції тваринництва. Відтворної здатності тварини набувають з досягненням статевої зрілості, тобто коли в їх організмі вже виробляються гамети (яйцеклітини та спермії), сформувалися статеві рефлекси і самка при спаровуванні чи штучному осіменінні може запліднитися, виношувати плід і народжувати його. Час настання статевої зрілості залежить від кліматичних та географічних факторів, умов догляду, утримання та годівлі тварин, їх виду та породи. Повноцінна годівля і належний догляд можуть сприяти прискоренню статевого дозрівання тварини і навпаки, якщо цих умов не дотримуватись. З настанням статевої зрілості самки в її яєчниках періодично дозріває один-два, а в багатоплідних тварин до 35-40 фолікулів (і розміщених у них яйцеклітин), зростає кількість вироблених статевих гормонів, що викликає відповідні зміни у статевій систем
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 898
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 21:51
5-01-2011, 21:51

Класифікація електромагнітних явищ

Категорія: Радіоелектроніка

Існують загальні підходи для спрощення: 1. Рівняння стаціонарного електромагнітного поля. Інколи можна розглядати постійні струми. При цьому в рівнянні (*) зникають похідні: Приклад використання: розрахунок наводок. 2. Розглянемо систему рівнянь у вакуумі, де . Рівняння магнітостатики: , рівняння електростатики: . Рівняння магнітостатики має місце і там, де .Рівняння Максвела нехвильове. Хвильовим воно стає в однорідному ізотропному середовищі. Звідси тобто звідки одержуємо рівняння Лапласа:(з урахуванням заряду), Пуасона: (без). 3. Квазістатичне наближення: , - розмір об’єкту. Тоді рівняння Максвела спрощуються. Розглянемо метал: там просторові переходи дуже швидко зростають (швидке затухання) тобто частинними похідними можна знехтувати. 4. Для монохроматичного лінійного поля можна використати метод комплексних амплітуд: позбавляємося частинних похідних тобто спрощуємо рівняння Максвела. Рівняння ЕМП в комплексній формі будемо розглядати лише для лінійних рівнянь, хоча існує метод і для нелінійних. Роз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1767
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 19:46
5-01-2011, 19:46

Місцеве самоврядування в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. Поняття місцевого самоврядування. 2. Повноваження місцевого самоврядування. 3. Система місцевого самоврядування. 4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 5. Гарантії місцевого самоврядування. 1. Поняття місцевого самоврядування Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості: по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук­раїни; по-друге, специфічної форми народовладдя; по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен­ня питань .місцевого значення. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі­зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцев
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2138
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 19:44
5-01-2011, 19:44

Культура управління колективом. Стиль керівника підрозділу органів внутрішніх справ

Категорія: Етика

План. 1. Морально-психологічний клімат. Поняття та значення. 2. Елементи формування морально-психологічного клімату. 3. Образ міліцейського керівника на основі статистичних даних. Література 1. Морально-психологічний клімат. Поняття та значення. Кожному трудовому колективу, в тому числі й колективу органу внутрішніх справ, притаманні певні ознаки. Найважливіша серед них - наявність суспільно-значимої мети, яка об’єднує членів колективу, і спільна діяльність, спрямована на досягнення цієї мети. Колектив має певну організаційну структуру, зумовлену метою та відносинами управління і підпорядкування. З огляду на це в ньому формується певний морально-психологічний клімат. Морально-психологічний клімат – це стійка духовна атмосфера, морально-психологічний стан колективу, який виявляється у стилі й манері поведінки, взаємовідносинах працівників та виконанні ними своїх професійних і громадських обов’язків. Здоровий морально-психологічний клімат є одним з найважливіших чинників формування особистості прац
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1272
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 18:59
5-01-2011, 18:59

Спостереження та догляд за органами травлення

Категорія: Медицина

Догляд за системою травлення пе­редбачає спостереження за всіма її орга­нами, починаючи від ротової порож­нини і закінчуючи нижніми відділами кишечнику. Особливу увагу приділяють язику. Недарма кажуть, що язик — це дзерка­ло шлунка і ротової порожнини. За наявності на язику нальоту його треба зчищувати паличкою або шпателем, обмотавши їх марлею. Хворі повинні систематично полоскати рот дезінфіку-ючим розчином (борною кислотою, риванолом, слабкими розчинами пере­кису водню або калію перманганату — 1—2 кристали на склянку води). Це проводять з метою очищення порожни­ни рота від мікробів, які завжди у ве­ликій кількості містяться в ній. У хворих, які не можуть робити цього самостійно, язик і всю порожнину рота треба старанно двічі на день витирати ватним тампоном, змоченим одним із антисептичних засобів. Якщо язик су­хий, його змащують гліцерином. Велику увагу треба приділяти тим, у кого через хворобу чи операцію ви­никло блювання. У ослаблених хво­рих, які не прокинулися ще після нар­козу, виникає небезпек
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3365
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 18:48
5-01-2011, 18:48

Гальмова система автомобіля

Категорія: Технічні науки

Експлуатація будь-якого автомобіля допускається лише за умови справності його гальмової системи. Гальмова система потрібна на автомобілі для зниження йо­го швидкості, зупинки й утримування на місці. Гальмівна сила виникає між колесом та дорогою й спрямована проти напряму обертання колеса, тобто перешкоджає його обертан­ню. Максимальне значення гальмівної сили на колесі залежить від можливостей механізму, який створює цю силу, від навантаження, що припадає на колесо, та від коефіцієнта зчеплення з дорогою. За умови однаковості всіх факторів, що визначають силу гальмування. Ефективність гальмової системи залежатиме насамперед від особливостей конструкції механізмів, які гальмують автомобіль. На сучасних автомобілях для підвищення безпеки руху встанов­люють кілька гальмових систем, що за призначенням поділя­ються на: • робочу; • запасну; • стоянкову; • допоміжну. Робоча гальмова система використовується в усіх режи­мах руху автомобіля для зниження його швидкості до повної зупин­ки. Вона приводиться в дію
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1608
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 18:05
5-01-2011, 18:05

Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах

Категорія: Педагогіка

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентується увага в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України “Про вищу освіту” передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували “можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості” [1, с.75]. На це спрямовує також “Національна доктрина розвитку освіти в Україні”. “Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей і молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України” [5, с.165]. Реа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1117
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 14:10
5-01-2011, 14:10

Особливості філософського знання

Категорія: Філософія

Філософія це система певних знань про природу, суспільство, людину, процес її мислення, пізнання. Ці знання у порівнянні з природничими мають свої особливості. В чому вони полягають? Філософські знання мають найбільш високий рівень узагальнення, в результаті якого виділяються спільні риси, ознаки, зв’язки, відношення речей і процесів, що мають місце в об’єктивному світі. Процес узагальнення здійснюється шляхом абстрагування – логічного засобу відхиляння від того, що не є предметом дослідження на даному етапі пізнання і концентрація уваги на тому, що є таким предметом. Людське пізнання, життя людини не мислиме без абстракцій. Людина не може ні пізнавати, ні практично діяти, ні спілкуватися без абстрагуючої діяльності. Найпростіший акт пізнання – розрізнення двох речей – вже передбачає абстрагуючу діяльність людини. Якщо необхідно встановити їх відмінність, то ми не беремо до уваги того, що для них є подібним, відхиляємося від нього, і навпаки, якщо нам необхідно встановити те, що для них є подібним, т
Назад Вперед
^