Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1154
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 22:47
6-01-2011, 22:47

Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі

Категорія: Державне регулювання, митниця

Капітал, як відомо, має три функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну (Г—П—Т). Розглянемо грошову форму, яка розкриває процес кругообігу капіталу. Щоб розширити виробництво, тобто здійснити нові інвестиції, підприємство (підприємець) змушене вишукувати додаткові кошти, які називаються інвестиційним капіталом. Витрачається інвестиційний капітал на купівлю робочої сили, знарядь праці та інших елементів виробництва. У політекономії інвестиційний капітал називається грошовим. Інвестиційний капітал надходить з двох джерел: власних заощаджень підприємств і чужих заощаджень. Власні заощадження — це нерозподілений прибуток і амортизаційні відрахування, а чужі — це тимчасово "вільні" кошти інших підприємств, уряду і населення. Розглянемо чужі заощадження як об'єкт операцій із цінними паперами. Заощадження перетворюються на інвестиції, як тільки вони потрапляють до рук тих, хто витрачає їх на купівлю елементів виробництва. Таке перетворення може бути прямим і непрямим. Наприклад, заощадження прям
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2265
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 21:19
6-01-2011, 21:19

Дослідження флори гори Рахово та її детальне вивчення

Категорія: Біологія

Вступ Куди б ми не пішли на лоно природи: чи то в ліс, чи на галявину, поле, скрізь нас привітно зустрічають усмішки рідної землі чарівні квіти. Їх кольори ввібрали всі барви веселки, утворюючи суцільний кольоровий килим. Функції рослин в житті людства незаперечні. Зокрема важливу роль відіграють трав'янисті рослини, що використовуються в різних галузях господарства: кулінарії, фармакології, косметології та ін. Об’єктом дослідження в даній роботі є гора Рахово. Предметом дослідження― флора цієї гори. Актуальність роботи полягає в тому. Що ми є свідками масового знищення рідкісних рослин. Кожної весни міста буквально засипані букетами, які продаються на всіх вулицях. Зникають цінні екземпляри раритетних рослин з Храму природи. А вони є неоціненним скарбом, дарунком Творця людині. Технічний прогрес призвів до кращого вивчення видового складу основних харчових, лікарських. Технічних, медоносних рослин у навколишній природі, вивчення особливостей їх зростання, поширення та орієнтованих запас
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 673
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 18:22
6-01-2011, 18:22

Тактика медичного працівника в акушерсько-гінекологічній клініці

Категорія: Медицина

При лікуванні жінок з гінекологічними захворюваннями виникає безліч проблем інтимно-сексуального, психологічного, соціального й етичного характеру, що істотно ускладнює діяльність медичних працівників. Зовсім природний прояв соромливості в жінок при гінекологічному обстеженні, і до цього психологічного явища потрібно ставитися з належною повагою. Для встановлення гарного контакту з хворими необхідні тактовність і обережність при бесіді й обстеженні. Важливо, щоб медична сестра допомагала лікарю-гінекологу при проведенні маніпуляцій, тим більше якщо лікар — чоловік. Під час менструального періоду в жінок можуть виникати болі, що тягнуть, у животі, попереку, неприємні відчуття в області полових органів. Генез їх не ясний, важлива роль у їхньому виникненні приділяється вегетативно-судинним розладам. Нерідко відзначаються зміни і з боку психіки у вигляді підвищеної дратівливості, напруженості, нервозності і навіть подавленого настрою. У хворих, що страждають неврозами й іншими психопатологічними відхиленнями,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1022
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 18:15
6-01-2011, 18:15

Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя

Категорія: Психологія

Розкриття детермінуючих властивостей особистісних прагнень в переживанні суб’єктивного благополуччя здійснюється на базі теоретичного аналізу та за допомогою блоку методик. Обгрунтовується вибір методичного матеріалу відповідно до мети дослідження. Описується доцільність і дієвість блоку на основі результатів пілотного дослідження, а також формулюються загальні висновки. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що дискредитація колишніх цінностей суспільства і складний процес побудови нових орієнтирів відбиваються на особистісних прагненнях, що з’являються у кожної окремої людини, на їх життєтворчому потенціалі. Усе соціальне буття людини спрямоване на перспективи, котрі перебувають у більш-менш віддаленому майбутньому. Людина переживає себе як проект, тим самим пристосовуючись до майбуття. Тому актуальним є дослідження особистісних прагнень в умовах нинішнього суспільства, яке вишукує нові шляхи свого розвитку, нові ціннісні ідеали та соціальні моделі. Було виконано аналіз останніх досліджень таких
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3793
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 17:21
6-01-2011, 17:21

Пішохідна подорож групи туристів в Українських Карпатах, проведення паспортизації пішохідного походу ІІІ категорії складності

Категорія: Екскурсії і туризм

ЗМІСТ І. Довідкові відомості про подорож. 1.1.Паспорт маршруту. 1.2.Шляхи під’їзду і виїзду з району подорожі. 1.3.розгляд заявочних документів. 1.4.Одержання перепустки в прикордонну зону. 1.5. Контрольно-рятувальні загони Карпатського регіону. 1.6.Список групи. ІІ. Дані про район подорожі. 2.1. Загально географічна характеристика району 2.2. Туристична характеристика району 2.3. Пізнавальна цінність району ІІІ. Графік руху та технічний опис маршруту. 3.1. Графік руху групи на маршруті. 3.2. Технічний опис маршруту. 3.3. Профіль маршруту (у кожному дні). ІV. Картографічний матеріал. 4.1. Оглядова карта району подорожі 4.2. Робочі карти району подорожі. V. Розрахунок категорії складності походу. VІ. Краєзнавча робота на маршруті. 6.1. Завдання від Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 6.2. Опис краєзнавчої роботи на маршруті. VІІ. Додатки. 7.1. Кошторис витрат на подорож. 7.2. Розклад руху транспорту та вартість проїзду. 7.3. Ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2661
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 17:02
6-01-2011, 17:02

Проголошення незалежності України. Розпад СРСР

Категорія: Історія

4.19.6. Прийняття Верховною Радою УРСР _Декларації про державний суверенітет України Криза союзних структур, політичне протиборство, погіршення економі­чної ситуації, зростання національної самосвідомості неухильно посилю­вали потяг до суверенності, відновлення незалежної української держави. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР «Декларації про державний суверенітет Украї­ни». Попри всі незгоди і дискусії більшість парламенту і опозиція були єди­ні в розумінні необхідності такого кроку, Сумніви багатьох депутатів щодо його доцільності були розвіяні проголошенням державного суверенітету Російської Федерації, яке відбулося напередодні у Москві. В цьому доку­менті вперше проголошувалось верховенство законів республіки стосовно законодавства СРСР, до якого вона тоді входила. Це положення Деклара­ції було внесено до чинної тоді конституції УРСР як окрема сталя. Вказу­валось на самостійність, повноту і неподільність влади в межах республіки, недоторканість її тер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1937
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 15:48
6-01-2011, 15:48

Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ .3 1. Індивідуальні особливості молодших школярів .5 1.1. Індивідуальний підхід до роботи зі школярами .10 2. Індивідуальні риси особистості як важливий аспект навчання й виховання 13 2.1. Проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі 21 Висновки 24 Література 26 3 Вступ Кожна наука має свій предмет і об’єкт дослідження та є синтезом знань про явища дійсності, які вона вивчає. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємозв’язках з іншими науками. Педагогіка досліджує виховання як свідомий і планомірний процес підготовки людини до життя і праці, розкриває її сутність, закономірності, тенденції та перспективии, вивчає принципи та правила, які регулюють виховну діяльність. Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток. Вона аналізує об’єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1533
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 15:28
6-01-2011, 15:28

Соціолінгвістичний стереотип українця у свідомості польської молоді

Категорія: Соціологія

Роль та значення народних стереотипів – міжгалузевий підхід У 1984 р. у давньому Європейському осередку координації досліджень та документації суспільних наук (Віденський осередок) розпочато міжнародну порівняльну програму досліджень лексики політичного життя. Вже на початковому етапі досліджень було взято до уваги роль (народних) стереотипів. Стереотипи відіграють важливу роль у суспільній діяльності людини, але не беруться до уваги в аналізах. Учені часто не бачать їх або не хочуть бачити. Деякі характерні риси стереотипів. Визначення Міжнародний характер досліджень підтверджує те, що було відоме вже з інших праць: Стереотипи – це не поняття, а більш-менш загальне віддзеркалення суспільних явищ. Часто вони пов’язані з мовою (лексемами та лексичними системами). Стереотипи починаються не з безпосереднього досвіду людини, а з традиції, переказу та посередництва. Якщо стереотипи міцно вкорінені у суспільній свідомості, то вони не підлягають досвіду, котрий не відповідає вже раніше прийнятим уявленням.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1350
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 14:48
6-01-2011, 14:48

Розуміння римськими юристами права власності

Категорія: Право

ПЛАН Вступ 1. Виникнення і розвиток інституту права власності в Древньому Римі 2. Поняття і зміст права власності. Право володіння та право користування 3. Право розпорядження та право приватної власності 4. Види права власності Висновок Список використаної літератури Вступ За одним відомим виразом, римляни “тричі скоряли світ”. Перший раз - легіонами, другий - християнством, третій раз - правом. Зведене в ранг «писаного розуму» (ratio scripta) римське право класичного періоду було широко сприйняте феодальними державами Західної Європи, воно і донині лежить в основі багатьох інститутів капіталістичного права. У масі конкретних відносин, що виникали між товаровиробниками, римські юристи зуміли виділити самі загальні, самі абстрактні форми. В зв’язку з цим загальне, абстрактне вираження одержали і ті правові норми, ті правові інститути, що служили врегулюванню цих відносин. Розвитку римського права сприяли багато обставин. Позначився високий рівень товарних відносин, досягнутий Римом у періоди
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1141
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 14:37
6-01-2011, 14:37

Аналізатор зору

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Поняття зору, будова органу зору 2. Гігієна зору Використана література 1. Поняття зору, будова органу зору Зір — це біологічний процес, який забезпечує сприйняття форми, розмірів, кольорів предметів, що оточують нас, орієнтування серед них. Він можливий завдяки функції зорового аналізатора, до складу якого входить сприймальний апарат — око. Функції зору полягають не лише в сприйнятті світлового випромінювання. Ним користуються для визначення відстані, об'ємності предметів, наочного сприйняття навколишнього середовища. З усіх органів чуття людини найбільше навантаження має орган зору. Це зумовлено читанням, письмом, переглядом телепрограм та іншими видами отримання інформації й роботи. Орган зору складається з очного яблука і допоміжного апарату, які розміщені в очній ямці — заглибленні кісток передньої частини черепа. Очне яблуко має кулясту форму і складається з трьох оболонок: зовнішньої — волокнистої, середньої — судинної і внутрішньої — сітчастої (мал. 1). Зовнішня волокниста оболон
Назад Вперед
^