Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2695
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 22:55
15-01-2011, 22:55

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина 1. Готова продукція, її облік, оцінка. 2. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках II. Практична частина 1. Постановка задачі та автоматизація 2. Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає техніч­ним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад (схема 6.1). Готова продукція - це матеріальний результат виробни­чої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство, може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення І вантажів своїм автотранспортом для інших підп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2500
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 22:34
15-01-2011, 22:34

Завдання з фізичної культури

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

За весь період навчання в школі учні повинні засвоїти велику кількість передбачених програмою вправ різного характеру і складності. Для технічно правильного виконання одних вправ достатньо і одного чи кількох повторень, для інших - тривала кропітка робота з виконання цілого ряду (загальнопідготовчих, спеціальнопідготовчих, підвідних і спеціальних вправ). Загальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку фізичних якостей та координації дій, що не стосуються конкретно даної вправи. Досягнутий при цьому високий загальний рівень всебічної фізичної підготовленості забезпечує успішне оволодіння технікою вправ (гімнастичних, легкоатлетичних, з лижної підготовки та ін.) Спеціальнопідготовчі вправи застосовуються для розвитку переважно тих м’язових груп і рухових якостей, що є визначальними для успішного засвоєння конкретної фізичної вправи. Підвідні вправи - це ті рухові дії, що полегшують засвоєння техніки основної вправи, їх структура наближена (але не ідентична) до біомеханічних характеристик вправи, що в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 706
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 22:10
15-01-2011, 22:10

Культурологія. Загальні поняття

Категорія: Мистецтво, культура

Освіта дає можливість людині отримати фундаментальні загальнонаукові та фахові знання. Мета освіти — сформувати в особистості високі духовні, художньо-естетичні та моральні якості. З огляду на вимоги часу й сучасні організаційні та методологічні засади читання курсів соціально-політологічного та гуманітарного напрямків необхідно визначити місце, роль і значення культурологічних знань у системі підготовки кадрів вищої ланки управління. Вивчення суспільства через культурологічні процеси особливо важливе сьогодні, адже сприйняття його лише через економічні та політичні процеси збіднює людство. Практицизм, технократія знеособлюють індивідуальність, негативно позначаються на ній, помітно знижуючи рівень культури народів. Культурологічна база уможливить розуміння важливості та значущості таких феноменів суспільної свідомості, як мистецтво, література, філософія, а також найвищого уособлення природи — людини. Аналіз духовних цінностей, їх проекція на процеси сьогодення допоможуть визначити рівень розвитку, ста
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2748
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 20:41
15-01-2011, 20:41

Історія хвороби: гостра бактеріальна лівобічна бронхопневмонія з локалізацією в нижній долі

Категорія: Медицина

Клінічний діагноз: Гостра бактеріальна лівобічна бронхопневмонія з локалізацією в нижній долі, перебіг середньої важкості. Дихальна недостатність І ступеня. Bronchopneumonia bacteriacae sinistrolateralis focalis acuta, cursus media. Insufficientia respiratoria gradus I. Загальні відомості про хворого (Praefatio) Прізвище, ім'я, по батькові -. Вік - 24 роки. Не працює. Місце проживання - м Дата госпіталізації - 11.03.2001 року. Ким направлена – міською поліклінікою №3 Скарги хворого (Mоlestia aegroti) При поступленні хвора скаржилася на підвищену температуру 38,8 °С, періодичний кашель з пога­ним відходженням невеликої кількості (10‑15 мл) в’язкого слизистого харкотиння; легку задишку на вдосі при фізичному навантаженні, на слабкість в усьому тілі, головний біль, зниження працездатності, в’ялість, недомагання, нічну пітливість. Історія даного захворювання (Anamnesismorbi) Вважає себе хворою з кінця лютого, після перенесеного грипу. Захворювання почалося поступово з появою температур
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3163
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 20:32
15-01-2011, 20:32

"Основи журналістики" як наукова дисципліна про теоретико- методологічні проблеми даного фаху

Категорія: Журналістика

Предмет, структура та завдання курсу. Стан журналістикоз-навства в Україні та джерела курсу. Загальні поняття про жур­налістику. Визначення журналістики. Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як історія сучасності. Журналістика як бізнес. Епістемологічна сутність журналістики. Об'єкт і предмет журналістики. Журналістика як наука (журналістикознавство) та її найважливіші складові: теорія та історія журналістики. Мімснародпа Федерація Журналістів. Творча спілка журналістів України. Періодичні журналістські видання Усі дисципліни нашого навчального плану, зосереджені навколо оволодіння спеціальністю, можуть бути об'єднані однією назвою — "Теорія, історія і практика журналістики". Так називається і державний іспит, який студенти-журналісти складають наприкінці навчання. Теорія журналістики представлена майже виключно курсом "Ос­нови журналістики", хоча окремі її положення висвітлюються і в курсах "Етика журналістської творчості", "Психологія журналістської
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2087
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 19:21
15-01-2011, 19:21

Кримський природний заповідник

Категорія: Охорона природи, екологія

Розташування: Автономна Республіка Крим, м. Алушта Площа: 44 175,0 га Підпорядкування: Державне управління справами Поштова адреса: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Партизанська, 42 Тел/факс: 8 (06560) 5-04-40 Історія заповідання території, що входить нині до Кримського природного заповідника, налічує понад 70 років і починається з організації у 1913 році в малодоступній частині гірського Криму - Центральній котловині "Заказника императорских охот" на площі 3705 га. Тут була організована єгерська служба, а на горі Великій Чучелі виділено певну площу лісу для демонстрації завезених до Криму диких тварин: оленів, дагестанських турів та безоарових козлів з Кавказу, корсиканських гірських баранів муфлонів із "Асканії-Нова", європейських зубрів із Біловезької Пущі. У 1917 році з ініціативи Кримського товариства натуралістів та природолюбів цю територію було оголошено Національним заповідником. Проте справжнім "днем народження" заповідника можна вважати 30 липня
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1959
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 18:58
15-01-2011, 18:58

Атомістичний раціоналізм Левкіппа-Демокріта

Категорія: Філософія

Костянтин Узбек, кандидат філософських наук, м. Донецьк Питання світобудови, її улаштування з елементів цікавили мислителів з найдавніших часів. Традиційно за існуючими джерелами в науковому пізнанні та філософії ці питання простежуються починаючи з мілетської школи. У коментарях до "Фізики" Симплікій відмічає: "За переказами, Фалес першим представив еллінам природну історію. Правда, на думку Теофраста [Фізичні думки, фр.1], у нього було багато попередників, але він набагато перевершив їх, так що затьмарив усіх, хто був до нього" [1, 115]. Фалес і його послідовники - мислителі мілетської школи Анаксимандр, Анаксимен прагнули знайти ті першооснови, з яких влаштована світобудова. За першооснову, за першоречовину Фалес взяв "воду", вважаючи, що все виникло з води. Анаксимандр відходить від конкретно матеріальної першоречовини Фалеса - води і за першоречовину бере певну абстрактну універсальну першоречовину - нескінченну, яку іменує "апейрон" (το απ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1267
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 18:56
15-01-2011, 18:56

Класифікація антибіотиків

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Класифікація антибіотиків по спектру дії. 2. Класифікація антибіотиків по механізму протимікробної дії 3. Найменш токсичні види антибіотиків, їх характеристика 4. Література 1. Класифікація антибіотиків по спектру дії Антибіотиків є багато. всі вони розрізняються по спектру дії або по хімічній будові. І звичайно потрібно враховувати їх небезпеку для організму. Антибіотики діють лише на певні види мікроорганізмів тому їх класифікують по спектру дію. - Вузького спектру дії (бензилпеніциліни, макроліти, полі міксини). - Широкого спекту дії (цефалоспорини, тетрацикліни, левоміцетини, аміноглікозиди). Але мікроорганізми гинуть не всі і зразу. Спори мікроорганізмів в присутності антибіотиків зберігають життєдіяльність (інтенсивність розмноження знижена, повністю відсутнє ділення і тимчасова зупинка життєдіяльності). Антибіотики поступово сповільнюють розмноження мікроорганізмів, т.б. в організмі вони поступово вироджуються. Причому цей процес далеко не завжди закінчується повним вимиранням к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 18:09
15-01-2011, 18:09

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Категорія: Право

1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками,— карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно,—карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років 1. Об’єкт злочину — громадська безпека в частині надання населенню достовірної інформації про загрозу злочинних посягань Поширення неправдивих відомостей створює обстановку загального страху І невпевненості, викликає недовіру діо органів влади, може породити паніку, а тим самим порушує безпеку суспільства. 2 Об’єктивна сторона злочину характеризується єдиною обов’язковою ознакою — суспільне небезпечною дією, яка полягає у Завідомо неправдивому повідомленні про терористичний акт. Це повідомлення може бути зроблене будь-яким способом і доведене до широкого кола
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1866
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 16:42
15-01-2011, 16:42

Бізнес і глобальна мережа Інтернет

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зміст Вступ 1. Рекламна кампанія, проведена в Інтернет. Мети і задачі. 2. Корпоративний Web-сервер 3. Банери 4. E-mail — електронна пошта. 4.1. Списки розсилання і дискусійні групи 5. Групи новин (Usenet) Висновок Список використаних ресурсів Вступ. Останнім часом відбувається бурхливий розвиток систем телекомунікацій, одним із ключових елементів яких є глобальна комп'ютерна мережа Інтернет і її головний сервіс WWW (World Wide Web). Інтернет являє собою першу реалізацію опосередкованої комп'ютерами гіпермедійного середовища, що має унікальні можливості для бізнесу і виступає в якості двох основних елементів: · по-перше, Інтернет — новий засіб комунікації, що представляється комунікаційною моделлю “багато-багатьом” в основі якої лежить pull-модель одержання інформації споживачами. Крім того, Інтернет є гіпермедійным засобом представлення інформації, що значно відрізняється від традиційних засобів масової інформації інтерактивною природою, високою гнучкістю і масштабуванням. · по-друге, Інтернет —
Назад Вперед
^