Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1597
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 22:39
16-01-2011, 22:39

Характеристика екологічної ситуації на Львівщині

Категорія: Охорона природи, екологія

Територія Львівської області характеризується значним розповсюдженням небезпечних геологічних, як природних, так і техногенно-активізованих процесів. На території області протікають ріки Дністер, Стрий, Опір, Західний Буг, Бистриця, Вишня‚ які в період весняної повені і випадання значних опадів, створюють зони затоплення, особливо в Миколаївському, Самбірському, Мостиському, Стрийському, Дрогобицькому, Старосамбірському, Городоцькому, Жидачівському, Сокальському районах та місті Червонограді. Особливості фізико-географічних умов, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна кількість транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду та водопровідно-каналізаційного господарства, ступінь зносу якого у багатьох випадках досить велика, створюють на території області складну техногенно-екологічну обстановку. Вона може призвести до виникнення практично усіх видів аварій, катастроф з виходом з ладу систем життєзабезпечення та життєдіяльнос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 682
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 21:23
16-01-2011, 21:23

Стандартизація та універсалізація інтерфейсу користувача прикладних програмних засобів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Основні типи інтерфейсу роботи з користувачем. Сучасні системи обробки даних характеризуються інтерактивним доступом до ресурсів. В структурі такої системи можна виділити такі обов’язкові компоненти: · програмний комплекс, який здійснює виконання основних функцій; · планувальник, що забезпечує виконання запитів користувача і зв’язок між компонентами ядра; · інтерфейс користувача, який підтримує діалог в термінах “світу користувача” і зв’язок з планувальником системи. Підтримка “світу користувача” означає створення такої обстановки для користувача, яка йому дозволить здійснювати інформаційну та керуючу діяльність з використанням образів (об’єктів), що адекватно його представленню про систему. Сьогодні застосовуються два основні типи інтерфейсу з користувачем: 1. на основі методу “see and point” (“дивися і вибирай”); 2. на основі мови команд “think and type” (“згадуй і набирай”). Інтерфейс типу меню звільняє користувача від необхідності вивчати мову - на кожному кроці діалогу команди подаються у в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 531
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 21:13
16-01-2011, 21:13

Гонококи

Категорія: Медицина

Гонококк був відкритий у 1879 р. Нейссером. Це парнорозміщені коки, нагадують кавове зерно, нерухомі, утворюють капсулу. Для гонококків характерний поліморфізм: зустрічаються дрібні і великі клітки, а також паличковидні форми. Добре фарбуються всіма аніліновими барвниками, грам-, але можуть зустрічатися і грам+. Аероби. Opt. p 7,2— 7,4, вимогливий до живильних середовищ. Для культивування застосовують сироватковий, асцитичний і кров'яний агари. На кров'яному агарі гемолізу не дають. Гонококки розкладають глюкозу з утворенням кислоти і декстрозу. Neisseria gonorrhoeae — є збудником венеричного захворювання — гонореї. На щільних середовищах гонококки утворюють дрібні колонії. На рідких середовищах ростуть дифузно з утворенням плівки на поверхні. Гонококки малостійкі в зовнішньому середовищі. При 40°С гинуть через 3—6 годин, при 56°С — протягом 5 хвилин. Не переносять охолодження. Тому посів варто проводити відразу після забору матеріалу від хворого. Високочутливий до пеніциліну. У процесі лікування швидко з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1070
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 21:10
16-01-2011, 21:10

Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця

Категорія: Психологія

1. Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення Мислення — це пізнавальний процес, який визна­чається опосередкованим та узагальненим відобра­женням дійсності. Опосередкованість означає, що мислен­ня, на відміну від чуттєвих форм пізнання, дозволяє визначи­ти та зрозуміти те, що безпосередньо не відчувається, тобто мислення є процесом позачуттєвого пізнання дійсності. Уза­гальненість — це, на відміну від відчуття та сприймання, не конкретні відомості про об'єкт та його властивості, а інтегро­вано перероблена інформація про сутність не тільки одного об'єкта або явища, а цілого класу (типу) об'єктів або явищ. Звичайно, мислення, як будь-який пізнавальний процес, не може одержувати інформацію без відчуттів та сприймання. Проте, на відміну від них, мислення в осягненні дійсності ви­ходить за межі того, що сприймається безпосередньо. Не ма­ючи спеціалізованих аналізаторів, людина пізнає те, що не може бути безпосередньо їй надане у відчутті — аж до ро­зуміння природи власного мислення.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3479
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 20:55
16-01-2011, 20:55

Будова рослини. Корінь, пагін, стебло

Категорія: Біологія

Корінь — вегетативний орган з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, погли­нання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікро­організмів і коренів інших рослин, первинний синтез орга­нічних речовин, виділення в грунт продуктів обміну речо­вин і вегетативне розмноження. Поява кореня в процесі еволюції рослин — важливий ароморфоз, одне з пристосувань до життя на суходолі. Впер­ше справжні корені з'являються у папоротеподібних. Потім у квіткових рослин завдяки ідіоадаптаціям фор­муються різні типи коренів, здатних виконувати додат­кові функції. Так, у деяких рослин у коренях відкладається запас поживних речовин, що зумовлює їх потовщення, ут­ворення коренеплодів (морква, редиска, буряки) або коре­невих бульб (жоржини, пшінка). Корені епіфітних рослин (використовують інші рослини як субстрат, але не парази­тують на них: орхідеї, мохи, лишайники) можуть нагро­маджувати воду. У тропічних дерев, що живуть на грун­тах, бідних на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 981
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 19:12
16-01-2011, 19:12

Київська Софія

Категорія: Архітектура, будівництво

Стародавня Русь вписала в історію світового мистецтва і архітектури блискучі сторінки. За часів Володимира Святославича і Ярослава Мудрого наприкінці X — у першій половиш XI ст. були збудовані великі ансамблі палаців і храмів у Києві, Новгороді, Чернігові. У другій половині XI — на початку XII ст. будуються численні комплекси монастирів. У XII ст. в окремих князівствах Русі почали з'являтись власні архітектурні школи. Багато споруд стародавньої Русі можна назвати шедеврами світової архітектури. Це славетний Софійський собор та церква Спаса на Нередиці в Новгороді, Спаський собор та П'ятницька церква в Чернігові, Кирилівська церква з її відомим фресковим розписом XII ст. в Києві, білокам'яні Успенський і Дмитровський собори у Володимирі на Клязьмі, всесвітньо-відома церква Покрова на Нерлі та деякі інші. Серед споруд Київської Русі чільне місце займає Софійський собор у Києві, про який ще в XI ст. писалось: « .Церква дивна і славна всім навколишнім країнам, бо такої не знайдеться на всій півночі землі від Сх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4017
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 19:12
16-01-2011, 19:12

Формування духовності учнів у навчальному процесі

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2. Література - як важливий засіб формування духовності в учнів…………………………………………………………… 1.3. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі……………………………………………………………… Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2.1 Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів до учня…………………………………………………………………… 2.2 Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі……………………………… 2.3 Результати дослідно-експериментальної роботи по формуванню духовності в учнів………………………………………… Висновки до другого розділу………………………………………. ВИСНОВКИ………………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………… . ВСТУП Проблема формування духовності учнів є акту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1687
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 18:49
16-01-2011, 18:49

Виховання патріотизму

Категорія: Педагогіка

Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання. Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3831
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 16:58
16-01-2011, 16:58

Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Методичні основи класифікації витрат сільськогосподарських підприємств подано у П(С)БО 16 "Витрати", а також у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, що затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 № 132. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств розроблені відповідно до законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99. № 996, "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 № 283 та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдності в складі і класифікації витрат, застосування методики їх планування та обліку і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні підроз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2415
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 16:47
16-01-2011, 16:47

Правове регулювання підприємництва в Україні

Категорія: Право

ПЛАН. Вступ . 4 І. Законодавче регулювання діяльності підприємств і підприємництва 5 § 1. Закон України про підприємства від 27.03.91 5 § 2. Закон України про підприємництво . 10 § 3. Економічна свобода підприємств . 13 ІІ. Підприємство як основна господарська одиниця макроекономіки . 16 § 1. Соціально-економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив . 16 § 2. Внутрішньогосподарська структура підприємства й оборот його виробничих фондів . 19 § 3. Види підприємств і їхній розвиток в умовах ринку . 23 ІІІ. Е Економічна свобода підприємств і підприємництво. Управління підприємством у сучасних умовах . 26 § 1. Управління підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність . 26 § 2. Адаптація підприємства до ринкових відносин, підприємство і держава. 28 § 3. Маркетинг і менеджмент в управлінні підприємством . 30 § 4. Економічні проблеми підприємництва 32 і шляху їхній рішення . 32 Висновок . 44 Список використовуваної літератури 45 Вступ. Подолання поро
Назад Вперед
^