Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 649
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 23:35
18-01-2011, 23:35

Слухові апарати зі штучним інтелектом

Категорія: Медицина

Від втрати слуху страждає чимало людей. У багатьох випадках ця втрата може бути непомітною, і лише коли вона починає перешкоджати нормальному спілкуванню, людина усвідомлює необхідність медичного втручання. Гострі та хронічні захворювання вуха, вплив надто гучних звуків на виробництві та в побуті, ототоксична дія деяких ліків, вікові зміни слуху та багато інших причин призводять до того, що близько 10% населення потребують корекції вад слуху за допомогою слухових апаратів. Традиційним підходом до слухопротезування людей зі втратою слуху донедавна було намагання забезпечити підсилення слухового апарата до рівня, необхідного для сприймання звуків навколишнього середовища. Довгий час для слухопротезування використовувались аналогові слухові апарати, що мали ряд суттєвих недоліків, найголовніші з яких - значне спотворення звуку, недостатня гнучкість налагодження відповідно до індивідуальної втрати слуху пацієнта та відносно високий рівень власного шуму. Для уникнення слухового дискомфорту використовували обмеж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2452
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 22:28
18-01-2011, 22:28

Бідність – як глобальна проблема людства

Категорія: Соціологія

Не дивлячись, що надворі ХХІ століття, проблема бідності залишається сьогодні досить актуальною в світі. Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу - країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах - вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих країнах. За цим криється низка глобальних проблем, яка має бути розв'язана, аби забезпечити умови життєдіяльності людини і гідну якість ї життя. І якими б вражаючими не були успіхи економічно розвинутих країн - добробут людства і безпека світу в цілому залежать від успіхів економічного по ступу всіх держав світу, в тому числі країн, що розвиваються. Ще наприкінці XVIII ст. священик Мальтус виклав теорію, згідно з якою н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7400
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 20:09
18-01-2011, 20:09

Ряд Коропоподібні

Категорія: Біологія

Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на тему: «Ряд Коропоподібні» Підготувала учениця 8-А класу Макаренко Тетяна 2010 Риби — група хребетних тварин, що у процесі еволюції сформувалась у водному середовищі і живе виключно в ньому. Риби населяють усі водойми — від струмків і невеликих ставків до океанів. Одні з них усе життя живуть у морях (тунець, тріска, палтус), інші — у прісних водоймах (річковий окунь, карась, харіус), деякі, так звані прохідні риби, — більшу частину життя живуть у морях, а розмножуються в ріках (осетри, кета, горбуша) або навпаки (річковий вугор). Більшість риб активно пересувається в товщі води. У них, як правило, обтічна форма тіла, шкіра покрита кістковою лускою, є плавці. Дихають зябрами. У світовій фауні налічується близько 25 тис. видів риб, з них в Україні — близько 200. Надклас Риби об'єднує два класи: Хрящові риби та Кісткові риби. Будова та життєдіяльність риб. Зовнішня будова. Тіло риб здебільшого обтічної форми: загострена голова плавно переходить у

Посилання: коропоподібні

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2376
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 19:58
18-01-2011, 19:58

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці

Категорія: Право

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1 Затвердити Положення про Державний комітет Укра­їни по нагляду за охороною праці, що додається. 2. З метою створення необхідних умов для роботи працівників органів Державного комітету по нагляду за охо­роною праці та його територіальних органів підприємствам, установам і організаціям, підконтрольним цьому Коміте­тові, місцевим державним адміністраціям: безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною доку­ментацією з питань охорони праці, необхідним спецодя­гом, захисними засобами на період обстеження, транспор­том для доставки їх на об'єкти, що перевіряються; виділяти на договірних засадах приміщення для служ­бового і спеціального автотранспорту; . забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальними послугами, паливом, телефонним зв'яз­ком, усіма видами соціально-побут
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1196
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 19:08
18-01-2011, 19:08

Комплекс лікувальних вправ при інфаркті міокарда

Категорія: Медицина

Інфаркт міокарда – це некроз м’язів серця обумовлений гострою коронарною недостатністю. Розроблена комплексна реабілітація хворих, які перенесли інфаркт міокарда і знаходяться в умовах стаціонару, а також на диспансерно-поліклінічному етапі. До неї входить комплекс медичних психологічних, фізичних і соціально-економічних міроприємств, які справляють більш швидкому відновленню здоров’я і працездатності цих хворих. Фізична реабілітація включає в себе міри по відновленню фізичної працездатності: ЛФК, лікувальна гімнастика і ін. вправи. Її розробив Л.Ф. Ніколаєва і Ар опов (1988). У хворих І і ІІ класів при прискоренню пульсу на 15-20 ударів в 1 хв. робиться пауза. Через 2-3 заняття при успішному виконані вправ й покращення стану хворого можна рекомендувати повторне виконання цього комплексу самому у другій половині дня в скороченому варіанті. Розділ частини Вихідне положення Опис вправи Тривалість Методичні вказівки   Лежачи на спині Згинання і розгинання пальців кистей
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1438
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 18:51
18-01-2011, 18:51

Експлуатація харчового теплового обладнання на паровому обігріві

Категорія: Фізика

Парові харчоварильні котли На підприємствах громадського харчування на паровому обігріві працюють котли, шафи, марміти та інше обладнання. Як правило, пароварильною апаратурою обладнуються щільні при промислових підприємствах, які мають власну котельну установку. Пара, отрима­на в котельній установці, по паропроводу подається в парову сороч­ку харчоварильного котла, де охолоджується, конденсується, відво­диться через конденсатовідвідник у конденсатопровід й знову подається до котельної установки для повторного нагріву. Використовуються на підприємствах громадського харчуван­ня котли типів КПП-100, КПП-260, КПП-250. Вони мають однако­ве конструктивне виконання і відрізняються розмірами, ємністю та вагою. Котел типу КПП-250 має варильну ємність (внутрішній ко­тел), зовнішній корпус, облицювання, постамент. Простір між внутрішнім котлом та зовнішнім корпусом створює парову сорочку, в яку з парової магістралі подається пара. У просторі між зовнішнім котлом та облицюванням розміщена теплоізоляція. Зверху коте
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1300
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 18:14
18-01-2011, 18:14

Порушення уваги

Категорія: Психологія

УВАГА - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на пев­них об'єктах. Це психічний стан, що характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності і виражається в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії,предметі, явищі). Виокремлюють такіформи прояву уваги: — сенсорна (перцептивна); — інтелектуальна (розумова); — моторна (рухова). Основнимифункціямиуваги є: — активізація необхідних і гальмування непотрібних у даний момент пси­хічних і фізіологічних процесів; — цілеспрямований організований відбір інформації, що надходить (ос­новна селективна функція уваги); — утримання, збереження образів певного предметного змісту доти, докине буде досягнуто цілі; — забезпечення тривалої зосередженості, активності на одному й томусамому об"єкті; — регуляція і контроль протікання діяльності. Увага пов'язана з інтересами, нахилами, покликанням людини, від її особливостей залежать і такі якості особистості, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні озна­
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2293
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 17:59
18-01-2011, 17:59

Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади

Категорія: Педагогіка

Засоби навчання.Використання комп'ютерної техніки у навчанні Успішність процесу навчання, ефективність викорис­тання в ньому розглянутих методів навчання значною мі­рою залежать від матеріальних передумов. Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх спе­цифічними дидактичними функціями. Слово вчителя — найістотніший засіб навчання. За до­помогою слова вчитель організовує засвоєння знань учня­ми, формування в них практичних умінь і навичок. Вик­ладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до роздумів . над ним. Підручник як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам'яті, повторення та закріплення знань, здобутих на уроці, виконання домашнього завдан­ня, повторення пройденого матеріалу. Інші засоби навчання виконують різноманітні функції: одні заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.); другі — конкрети­зують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці та інший наочний матеріал); треті — є п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1902
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 16:30
18-01-2011, 16:30

Німецька класична філософія

Категорія: Філософія

Німецька класична філософія є значним і вагомим етапом у розвитку світової філосо-фії, що охоплює напружений, дуже яскра вий за своїми результатами, важливий за впливом на духовну історію людства період духовно-інтелектуального розвитку. Boнa представле-на сукупністю філософських концепцій Німеччини майже за сто ро-ків, зокрема, такими оригінальними мислителями, як Іммануїл Кант (1724-1804), Йоган Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріх Вільгельм Шел-лінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831), Людві, Андреас Фейербах (1804-1872). Кожний з цих філософів є настільки своєрідним та оригінальним, що виникає питання — чи можна гово-рити про німецьку класичну філософію як про цілісне утворення? Проте при всьому розмаїтті ідей та концепцій, німецьку класику від-різняє ряд суттєвих рис та принципів, що є спільними для всього цього етапу розвитку філософської думки. Саме вони і дають змогу говорити про німецьку класичну філософію як про цілісне духовне утворення. По-перше, всіх представників німецької кла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1980
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 15:42
18-01-2011, 15:42

Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми

Категорія: Комп'ютери, програмування

Кожна мова починається з алфавіту – скінченної множини символів. Алфавіт мови Паскаль складають: великі й малі латинські букви A, B, . , Z, a, b, ., z; десяткові цифри 0, 1, 2, ., 9; інші символи, серед яких + - * / = > < . , ; : ' ( ) [ ] { } ^ (у діалектах можливі й інші – вони тут не згадуються). З символів алфавіту складаються лексичні одиниці мови – лексеми, свого роду "цеглинки", подібні словам у природних мовах. Множина лексем мови і правил їх запису утворюють його лексику. Лексеми неподільні й самі по собі позначають деякий зміст. Мова Паскаль має п'ять видів лексем: сталі, імена, знаки операцій, роздільники й коментарі. Сталі – це позначення чисел та інших елементів, представних у комп'ютері. Числові сталі (позначення чисел) мають вигляд, прийнятий у математиці, наприклад, 12, 3.1415926, 2.71828 тощо. Відзначимо лише, що цілу й дробову частини числа відокремлюють крапкою, а не комою. Числові й інші види сталих докладніше розглядаються далі. Імена – це послідовності букв і цифр
Назад Вперед
^