Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 527
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:51
19-01-2011, 22:51

Київський (Сирецький) танкодром

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Про київський танкодром годі шукати згадки в популярних довідниках і державних музеях. Лише випадково можна наткнутися на таке повідомлення :”…1932 в районі станції Біличі почали оселятися сім’ї виселені з селища Берковець ,у зв’язку з побудовою там танкового полігону.”- повідомлялося в журналі Міністерства оборони України. Щоб краще зрозуміти, де проходили межі київського танкодрому, згадаємо реалії відповідного періоду. На півночі природною межею було узлісся Пуща-Водиці та Синє озеро, еа заході траса Гостомельського шосе. На сході і півдні природних обмежень не існувало, мабуть танкове поле було обсаджене традиційними київскькими тополями. Після остаточно закриття полігону на його місці з`явилося міське кладовище та нові садово-городні об`єднання, та п`ятиповерхові квартали масиву Нивки. Про все це можуть дізнатися відвідувачі музею ЦПР. Майже нікому невідомо, що в середині 30-х років ХХ-го століття на цьому полі відбувались унікальні випробування танків Т-28 та БТ-7. Ось, наприклад, що згадує відо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2624
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:49
19-01-2011, 22:49

Гігієні праці, виробнича санітарія, перша допомога при нещасних випадках при малярних і шпалерних роботах

Категорія: Архітектура, будівництво

План 1. Загальні відомості про гігієну праці і виробничу санітарію 2. Особиста гігієна на виробництві 3. Перша допомога при нещасних випадках 1. Загальні відомості про гігієну праці і виробничу санітарію Робітникові часто доводиться працювати в несприятливих умовах при високій або надто низькій температурі повітря, підвищеній вологості, на протягах, у приміщеннях з підвищеною кількістю пилу або отруйної пари летких розчинників, що з'являєтеся при випаровуванні лаків, емалевих фарб тощо. Усі ці фактори можуть призвести до професійних захворювань дихальних органів, очей, шкіри та й усього організму. Постійні струси (вібрація) і шуми, що виникають у приміщеннях, де працюють робітники, також спричинюють деякі види захворювань. Щоб запобігти тимчасовим або хронічним професійним захворюванням, слід додержуватись правил гігієни праці на виробництві. Підвищення і зниження температури в приміщенні, а також протяги спричинюють захворювання верхніх дихальних шляхів і легенів, а тривала робота при низькій темпе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2137
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:46
19-01-2011, 22:46

Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

Категорія: Соціологія

Вступ: Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вив­чаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної про­фесійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін. Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно пос­лідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні. Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1621
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:00
19-01-2011, 22:00

Перспективні історичні орієнтації в соціології. Цінності і норми

Категорія: Соціологія

Людина – це свідома істота. У тому значенні, що вона усвідомлює умови власного існування, поставлену мету і засоби її здійснення, регулятивні норми поведінки, форми соціального контролю, наявний статус і приписаний сценарій рольової діяльності, власні домагання та міру їх реалізації. Однією з особливостей людини є здатність надавати речам і явищам дійсності ціннісних рис, здійснювати їх певну оцінку і діяти у відповідності з ними. У такому разі цінності та оцінки стають чинниками людських дій, визначають їх зміст і спрямованість. Тому вони повинні розглядатися в контексті взаємодії людини зі своїм суспільним оточенням. Цінностями називається вся сукупність знаків, символів і явищ, якими індивід чи група керуються у своїй поведінці. Ми акцентуємо увагу переважно на соціальних цінностях: статусі, престижі, авторитеті, владі, популярності і т. д. Окрім цього, ще існують цінності культури. Вони будуть розглянуті в іншому місці. Соціологічні теорії і персоналії надають цінностям не однакового значення. Вони мо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 722
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 21:25
19-01-2011, 21:25

Етикетки

Категорія: Медицина

Ліки, що відпускається з аптеки, оформляється етикетками. В даний час діють єдині правила оформлення ліків, що готуються в аптеках. Етикетки для оформлення ліків і внутріаптечної заготівлі в залежності від способу їхнього застосування підрозділяються на внутрішні, зовнішні, для ін'єкцій. Аптечні етикетки мають на білому тлі наступні сигнальні кольори: внутрішні — зелений; зовнішні — жовтогарячий; очні краплі й очні мазі — рожевий; для ін'єкцій — синій. Ліки, що готуються індивідуально, у залежності від лікарської форми і призначення ліків, варто оформляти відповідними видами етикеток: «Мікстура», «Краплі», «Мазь», «Зовнішнє», «Для ін'єкцій», «Порошки», «Очні краплі», «Очна мазь». На всіх етикетках для оформлення лік індивідуального готування повинні бути наступні позначення: емблема (чаша зі змією); назва аптечного управління; аптека № _; № _ рецепта, гр. _ (прізвище хворого); спосіб застосування (внутрішнє, зовнішнє, для ін'єкцій) чи вид лікарської форми (очні краплі, мазь і т.д.); докладний спосіб заст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1793
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 21:20
19-01-2011, 21:20

Ранні національні релігії

Категорія: Релігія

Ранні національні релігії — це такі релігійш вірування, що охоплювали своїм впливом верхні й середні шари населення у межах однієї національної держави. До ранніх національних релігій відносять усі релігії, які в літе­ратурі позначають за допомогою префіксів "старо-", "давньо-": староєгипетську, староіндійську, старо­грецьку, староперсидську, староримську та інші. Історичним підґрунтям виникнення та існуван­ня ранніх національних релігій був рабовласниць­кий лад. Ці релігії існували в умовах, коли була можливість тримати найбільш пригнічені шари су­спільства (рабів) у покорі завдяки лише грубому насильству. Зазначимо такі основні риси ранніх національних релігій. 1. Відсторонення від офіційного культу низів суспільства. У всіх цих релігіях до культових від­правлень не допускалися раби, а в окремих випад­ках — і частина сільської бідноти. Таке відсторонення низів від офіційного культу в староіндійській релігії, наприклад, наочно ілюструвалося термінами "різно-народжені" і &quo
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1482
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 21:09
19-01-2011, 21:09

Національний склад населення

Категорія: Географія, Економічна географія

Люди, які населяють територію України, належать до різних етносів ("етнос" у перекладі з грецької означає "народ", "плем'я"). Співвідношення між чисельністю різних етносів (національностей) творить етнічний (національний) склад населення. Національний склад населення вивчається за результатами його переписів. За даними перепису 1989 року в Україні проживають представники понад 120 народів (етносів). Україна є однонаціональною державою з багатоетнічним складом населення. Це — держава української нації, бо немає у світі жодної іншої держави, в якій би інтереси українців задовольнялись повно і різнобічне. Корінне населення — українці — складає 72,7% (понад 37 млн. осіб). Вони становлять більшість в усіх регіонах, окрім АР Крим. Найвища частка українців у населенні Тернопільської (96,8%) та Волинської (94,6%) областей, найнижча — в АР Крим (25,8%), Луганській (51,9%), Донецькій (50,9%), Одеській (54,6%) областях. Українці є дуже давнім народом. Знахідки археологів біля с. Короле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 594
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 19:12
19-01-2011, 19:12

Неопозитивізм: його сутність та принципи

Категорія: Філософія

Неопозитивізм: йогосутністьтапринципи. Неопозитивізм, як філософський напрямок, бере свій початок ще з першої половини ХІХ століття. Його родоначальником був французький філософ Огюст Конт (1798 – 1957). Конт висунув ідею створення нової філософії, відмінної як від матеріалізму, так і від ідеалізму, оскільки, на його думку, останні нічого для науки не дають на зміну їм повинна прийти позитивна філософія або позитивізм (від лат. positivus – позитивний). Сутність позитивізму відображають такі три основні його положення: 1) пізнання людини повинно бути вільним від будь-якої філософії; 2) вся попередня філософія як метафізична, так і діалектична повинна бути усунена і замінена: або спеціальними науками, або узагальненим оглядом системи знань, або загальною класифікацією наук, їх співвідношенням; 3) позитивна філософія повинна бути нейтральною, що сприятиме усуненню протилежності між матеріалізмом і ідеалізмом. Позитивізм Конта заперечував, таким чином, роль будь-якої філософії у розвитку теоретичного мислення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1673
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 13:32
19-01-2011, 13:32

Європейська культура XVIII століття

Категорія: Мистецтво, культура

Європейська культура ХVІІІ століття не тільки продовжує культурний розвиток попереднього віку, але і відрізняється від нього — за стилем, колоритом, тональністю. XVII ст. — століття становлення раціоналізму. XVIII — вік Просвітництва, коли раціоналістичні парадигми культури одержали свою більш конкретну соціальну адресу: вони стали опорою третього стану в його спочатку ідейній, а потім і політичній боротьбі з феодальним, абсолютистським ладом. Вольтер і Руссо у Франції, Гете і Шіллер в Німеччині, Юм в Англії — всі великі просвітителі-гуманісти XVIII ст. виступали як переконані прихильники і захисники людської свободи, широкого і універсального розвитку особистості, непримиренні противники рабства і деспотизму. В Франції, де протиріччя суспільного життя переживалися особливо гостро, ідеологія Просвітництва, переважно матеріалістична і атеїстична, стала теоретичною, духовною передумовою Великої буржуазної революції 1789-1799 р., а потім широкого реформістського руху на континенті. Десятиліттям раніше на ідея
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1451
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 12:41
19-01-2011, 12:41

Інфекційний мононуклеоз

Категорія: Медицина

Інфекційний мононуклеоз (син.: залозиста гарячка, хвороба Філатова, хвороба Пфейффера, хвороба Тюрка, моноцитарна ангіна тощо) – гостра інфекційна хвороба вірусної природи переважно з повітряно-краплинним механізмом зараження, характеризується гарячкою, полі аденітом (особливо шийним), гострим тонзилітом з нальотами, збільшенням печінки і селезінки, лейкоцитозом, лімфомоноцитозом, наявністю атипових мононуклеарів (віроцитів). Етіологія. Останнім часом найбільш вірогідною вважають вірусну природу інфекційного мононуклеозу. Більшість авторів вважають, що в етіології інфекційного мононуклеозу основну роль відіграє вірус Епштейна –Барра, що належить до ДНК-вмісних лімфопроліферативних вірусів. Вірус Епштейна – Барра виявляють не лише при інфекційному мононуклеозі, а при інших хворобах – лімф омі Беркітта, при якій він був уперше виділений, карциномі носоглотки, лімфогранульоматозі. Антитіла проти цього вірусу виявляються також у корі хворих на системний червоний вовчок, саркоїдоз. Епідеміологія.жерелом інфекц
Назад Вперед
^