Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2209
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 23:58
20-01-2011, 23:58

Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання

Категорія: Педагогіка

Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригодна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв’язок майстра з учнями. Вибір форм навчання визначається місцем проведення виробничого навчання визначається місцем проведення виробничого навчання змістом і характером виробничої діяльності, а також і в залежності від стану робочих місць, наявності матеріально-технічної бази. Фронтальна форма навчання приміняється на початкові міста дії і ділиться на два етапи. Перший етап – це навчання в майстерні, а якщо по умовах технології виробництва це не можливо то його організовують безпосередньо на робочих місцях підприємства, як правило окремими групами, бригадами ланками. Другий
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 957
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 23:10
20-01-2011, 23:10

Проблема тютюнопаління

Категорія: Медицина

ПЛАН Вступ 1. Про шкідливість вдихання тютюнового диму 2. Хімічні аспекти шкідливості тютюнопаління 3. Зв’язок певних захворювань з тютюнопалінням Висновок Список використаної літератури Вступ Куріння тютюну має майже 500-річну історію. Відкриття Христофором Колумбом в 1492 році Америки пов’язано з відкриттям європейцями багатьох нових для них рослин, серед яких був і тютюн. Незважаючи на заборону великого мореплавця, деякі з його моряків таємно привезли листя та насіння тютюну в Європу. Особливо популярним тютюн став в XVII –XVIII столітті. 1. Про шкідливість вдихання тютюнового диму Тютюновий дим – це вид забруднення повітря, що в сотні тисяч разів перевищує забруднення будь-якого металургійного чи хімічного комбінату, проте люди свідомо вдихають таке повітря. Мова йде про паління. Підраховано, що людина, яка палить сигарету, вдихає повітря, забруднення якого в 384 000 разів перевищує ГДК. У абсолютно чистій атмосфері організм людини, що палить, зазнає такого токсичного впливу, ніби вона зна
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2278
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 22:33
20-01-2011, 22:33

Особливості політичної культури сучасної української молоді

Категорія: Соціологія

Особлива увага сучасних соціологів до молодіжної проблематики є одним із показників якості українського суспільства. Справа в тому, що підвищений інтерес до молодіжного покоління характерний, кажучи словами Карла Манхейма, для “динамічних суспільств”, які переживають інтенсивні соціальні зміни, подібні до тих, що почалися в Україні в останнє десятиліття ХХ ст. Процеси демократизації обумовили необхідність переходу від пасивної, виконавської життєвої установки, яка нещодавно домінувала в масовій свідомості, до активної, самостійної позиції. Молоді як соціальній групі, найбільш схильної до інновацій і найменш скованої стереотипами минулого, здійснити подібний перехід значно легше, ніж старшому поколінню. Перед сучасною молоддю відкриваються можливості самостійної інтерпретації соціальної дійсності і вибору способів дій, стилю життя, що, на її думку, найбільш адекватні суспільним змінам. У політичній сфері молодь здатна здійснити значну підтримку новообраного політичного курсу, сприйняти західні демократичні ц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4439
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 22:00
20-01-2011, 22:00

Геном людини – історія і сучасність

Категорія: Медицина

План. 1. Теоретичні аспекти. 2. Основні етапи й результати роботи проекту "Геном людини". 3. Генетична Революція 4. Проект розшифровки генома рака (The Cancer Genome Atlas, TGCA) 5. Результати проекту Cancer Genome Atlas. 6. Післягеномна ера. Протеоміка: нові горизонти в фармакології. 7. Від геноміки до протеоміки. 8. Геном/протеом і патологія. 9. Геноміка/протеоміка і фарміндустрія. 10. Шлях від теорії до практики. 11. Підстави для стриманості. 12. Чи мають протеомні продукти перевагу? 13. Прогнози на майбутнє. 14. Підстави для стриманості. 15. Основні досягнення в області молекулярної генетики й народження нових наук. 16. Створення нових біотехнологій. 17. Висновок. Міжнародний проект "Геном людини" (Human Genome Project) Найбільш масштабним і дорогим біологічним науково-дослідним проектом вважають проект "Геном людини". Під час його 15-річної історії виникла біоінформатика, тобто те, чим ми, учасники медичних проектів розподілених обчислень (РО
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1238
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 20:40
20-01-2011, 20:40

Культура Еллінізму

Категорія: Мистецтво, культура

Після смерті Александра Македонського (323 до н.е.) його імперія розпалася на окремі царства: Єгипет (монархія Птолемеїв), Сірія (монархія Селевкідів), держави Малої Азії і Македонії. Загальний зміст цих грандіозних соціальних процесів полягав в об'єднанні узбережжя і глибинних районів материка, а також створенні єдиного економічного простору для різних сформованих культур. В основному на всіх етнічних територіях збереглася місцева влада за умови, що вона визнає свою залежність і регулярно виплачує данину. В усіх завойованих країнах поширювалася (і почасти розвивалася) грецька духовна культура (Еллінізм), що сама вбирала деякі риси східних культур, що відповідають духу соціальних змін в Греції. В умовах безперервних воєнних дій, коли життя цілих країн перебувало в залежності від індивідуальності і таланту полководця, в масовій свідомості став переважати суб'єктивно-ідеалістичний підхід в оцінці громадського життя, тепер знову ідеалом служила не громадянська норма і абстрактний збірний образ, а конкретна в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 887
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 19:10
20-01-2011, 19:10

Основи діагностики захворювань парадонта

Категорія: Медицина

В даному рефераті представлені деякі діагностичні методи, які більш детально описані в підручниках пародонтології, іншій медичній і стоматологічній літературі. Метою діагностики і лікування захворювань пародонта є збереження природних зубів, підтримка і поліпшення стану здоров'я пародонта, забезпечення доброго функціонального і естетичного стану тканин пародонта. Американська Академія пародонтології в даний час так визначає ознаки здорового пародонта: відсутність симптомів запалення, таких, як почервоніння, набряк, ексудація і кровотеча при легкому зондуванні; наявність функціонального пародонтального прикріплення. Всі пацієнти, що звернулися по стоматологічну допомогу (незалежно від спеціалізації доктора) повинні піддаватися ретельному систематизованому обстеженню. З погляду підвищення ефективності виявлення пародонтологічних захворювань, нам здається цікавим досвід американських стоматологів - коли кожний пацієнт двічі в рік піддається ретельному пародонтологічному обстеженню, результати порівнюються, д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2984
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 18:43
20-01-2011, 18:43

Виконання простої і поліпшеної штукатурки

Категорія: Архітектура, будівництво

Проста штукатурка, як зазначалося» складається з двох шарів: оббризку і ґрунту. Спочатку на підготовлену поверхню наносять шар оббризку більш жирним рідким розчином. Після часткового його затужавіння накидають густим і більш пісним розчином основний шар простої штукатурки— ґрунт і розрівнюють його соколом. Розчини наносять вручну або механізованим способом за допомогою спеціальних форсунок, які входять у комплект штукатурного агрегату або штукатурної станції. Затирати шар штукатурки можна також машинами СО-86, CO-112 тощо. Нижче розглянемо лише штукатурення поверхні вручну. До початку роботи в приміщенні встановлюють поміст, на якому розміщують ящики з розчином, потрібний інструмент та пристрої, а також вимикають струм, якщо проводка під напругою. Працюючи на помості, штукатурять і начисто опоряджують спочатку стелю, а потім верхні частини стін до рівня помосту. Після цього його розбирають і штукатурять нижні частини стін, віконні та дверні укоси. Працювати слід тільки справним інструментом на справних риш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 470
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 17:33
20-01-2011, 17:33

Е. Борінг: інсайт генія; Zeitgeist і наукова творчість у поступі експериментальної психології

Категорія: Психологія

Спекулятивний дух історико-психологічного дослідження зазнав ще більших втрат у спробі висвітлити історію експериментальної психології, здійсненій Е.Борінгом. Його праця вийшла в світ 1950 року, оновлене видання — у 1957 році з присвятою Е.Тітченеру. Не спекулятивний, а теоретичний дух цієї книжки виявився досить висо­ким. Упродовж усього свого дослідження Борінг дотримується принципу, сформульованого Гете, а саме: Zeitgeist — віднаходження духу часу, який виражає загальну ідеологію епохи, спрямування наукових і філософських пошуків і саме натхнення дослідників, їхню пошукову мотивацію. У зв'язку з цим праця Борінга може вважатися класичною розробкою спеціальної історії психології. Книга вміщує величезний емпіричний матеріал, внутрішньо пов'язаний з генеральним спрямуванням експериментальних досліджень. Одне з головних завдань у тлумаченні історії психології Борінг бачить у перевірці головних понять загальної психології, що виходять за межі використання психології переважно у навчанні, терапії та у відпов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1199
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 17:12
20-01-2011, 17:12

Соціалізація підростаючого покоління в системі українських молодіжних організацій

Категорія: Психологія

Українське суспільство, як і будь яке інше, зацікавлене у власному відтворенні у наступних поколіннях. Це зумовлює актуальність проблем, пов»язаних з процесом соціалізації української молоді, тобто процесами, кінцевим результатом яких є засвоєння молоддю системи цінностей, норм і настанов, що притаманні суспільству. На порозі нового тисячоліття, на переломі епох суспільство потребує людей свідомих, цілеспрямованих, діяльних у побудові свого життя, соціально активних, здатних до індивідуальної творчої роботи спрямованої на перетворення дійсності і самих себе. На жаль, сьогодні соціальна активність сприймається в урізаних формах і не сприймається на її вищому рівні - як діяльна, активна участь у справах суспільства. Упродовж останніх років практично не змінюється структура життєвих цінностей. На першому місці - сімейне благополуччя, добрі стосунки з оточуючими, на останньому - високий статус, активна участь у громадському житті. Спостерігається тенденція до підвищення значущості цінності розваг для особи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 882
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 15:35
20-01-2011, 15:35

Фiлософiї науки як об'єкт дослiдження

Категорія: Філософія

За основу визначення об'єкта нашого дослiдження ми приймаємо вже iснуючу концепцiю, яка розглядає фiлософiю науки у двох фор­­­мах: як самостiйний фiлософський “напрямок”, який дослiджує особ­­­ливостi явищ науково-пiзнавальної дiяльностi та як “роздiл” вiдповiдної фiлософської доктрини у межах iнших фiлософських нап­­­рямкiв, який вивчає рiзнi проблеми та явища, пов'язанi з iснуван­­­ням науки. Як “роздiл”, фiлософiя науки не вiдокремлюється вiд фiлософiї iсторiї, культури, релiгiї, технiки вiдповiдної фiлософської тра­­­дицiї (марксизму, неотомiзму, екзистенцiалiзму i т.п.). Тому роздiл того чи iншого напрямку iз назвою "фiлософiя науки" постiйно зустрiчається при дослiдженнях загальних проблем фiло­­­софiї. Вирiзнення фiлософських дослiджень, що вiдносяться до “напрям­­­ку”, та дослiджень, якi вiдносяться до “роздiлiв”, можна здiйснити через розрiзнення проблем, предмету, котрi ними розглядаються та вирiшуються. У першому випадку проблематика визначається аналiзом явищ науки як реальностi, к
Назад Вперед
^