Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 789
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 22:03
28-10-2011, 22:03

Розробка методології створення сприятливого іміджу України

Категорія: Політологія, політісторія

Введення
Ми живемо у час колосальних змін, людська думка піднялася до позахмарних висот, промислова, технологічна революції змінили сферу людського буття, наповнили її новим змістом. Особливий зміст прийняли міжнародні відношення. Але незважаючи на всі досягнення прогресу, людина залишається істотою, із психікою яка укладалася не одне тисячоріччя. За цей пройдений шлях у її гармонійно втілилось і прагнення до новий, невідомому і консерватизм, відмова від забобонів і неуцтво. У нових умовах людина бореться тим часом що їй хочеться досягти і тим, чого вона неусвідомлено боїться. Як показують дослідження в психології, сприйняття світу людиною є нічим іншим, як сприйняття образу і побудова власної моделі світу, зручної і сприйманої даною людиною. Таким чином, зовнішня уява — імідж, є основою миро- сприйняття людини. Поняття іміджу як окремого політичного лідера, так і країни в цілому нерозривно пов'язано з так називаним політичним маркетингом. Думають, що політичний маркетинг з'явився в США 50 років тому, коли Ейзєнхауер першим із претендентів на посаду президента прибіг до послуг рекламного агентства.
Політичний маркетинг — це не безсистемна агітація і пропаганда чи реклама, що не прикрашає. Політичний маркетинг — це розумне, коректне і цілеспрямоване виявлення, підкреслення і демонстрація різноманітним соціальним і національним групам саме тих реальних якостей і гідностей лідера, до яких ці групи пред'являють особливий інтерес. Тобто основною задачею політичного маркетингу є створення і підтримка іміджу об'єкта.
Існує множина наук, що допомагають розібратися в досліджуваній нами проблемі, основними з них є — психологія, що вивчає мотиви і поводження людини і соціологія — разглядаюча людину як “істоту соціальну”; а так само теорії систем, комунікацій і власне public relation. Дана робота буде розвита в рамках цих теорій і носити більше концептуальний ніж практичний характер.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 640
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 22:01
28-10-2011, 22:01

Політика Туреччини

Категорія: Політологія, політісторія

Туреччина є потужним субрегіональним лідером із власною системою інтересів. За умов останніх структурних змін у посткомуністич ному світі Туреччина у своїй зовнішній політиці опрацьовує новий геополітичний ракурс. Анкара не є вже повернутою обличчям до комуністичної загрози з Півночі та з Балкан, а у зв'язку із арабо-ізраїльським мирним процесом вона виступає як регіональний гравець і шукає впливову політику на більш віддаленій периферії. Після Другої світової війни зовнішньополітичний курс Туреччини був зорієнтований подвійно: політика розвитку індустрії та приєднання до ЄС, а з другого боку - у зв'язку зі східною та ісламською орієнтацією Туреччина шукає свою ідентифікацію з Середнім Сходом та Центральною Азією. За часів "холодної війни" радянська домінація в Центральній Азії та на Кавказі заважала турецьким зусиллям у цьому напрямку, тоді як турецька асоціація з Ізраїлем та альянс із Вашингтоном затьмарювали прямі відносини із Середнім Сходом. Туреччина виконувала функцію південного флангу НАТО і слугувала опорою безпеки США. Наслідок - політична ізоляція від Середнього Сходу, протистояння з Північчю. 1 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 496
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 22:00
28-10-2011, 22:00

ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: СКУТІ ОДНИМ ЛАНЦЮГОМ

Категорія: Політологія, політісторія

Проблема, яку я маю розглянути і зробити свій висновок — проблема співвідношення внутрішньої політики і зовнішньої є досить складною, — недарма існує безліч теорій, думок — традиційних і нових, визнаних і таких, що взагалі важко сприйняти, щодо цього питання. Не випадково багато хто з дослідників вважає її однією з найважливіших у теорії міжнародних відносин. 
Представники різних шкіл розуміють цю проблему по-різному. Отже, я розгляну найвідоміші з трактовок і висловлю власну думку. 
Прибічники політичного реалізму вважають, що зовнішня і внутрішня політика, хоч і мають єдину сутність, — яка в кінцевому рахунку зводиться до боротьби за силу, — тим не менш складають принципово різні сфери державної діяльності. На думку Г.Моргентау зовнішня політика визначається національними інтересами. Національні інтереси об’єктивні, оскільки зв’язані з незмінною людською природою, географічними умовами, социокультурними і історичними традиціями народу. Вони мають дві складові: постійну — імператив виживання; перемінну, що є конкретною формою, якої ці інтереси набувають у часі і просторі. Визначення цієї форми належить державі, що має монополію на зв’язок із зовнішнім світом. Основа ж національного інтересу, що відображає мову народу, його культуру, природні умови і т.п., лишається постійною. Тому внутрішні фактори життя країни (політичний режим, суспільна думка і т.і.), які міняються в залежності від різних обставин, не розглядаються реалістами як здатні вплинути на природу національного інтересу: зокрема, національний інтерес не пов’язаний з характером політичного режиму. Отже, внутрішня і зовнішня політика мають значну автономію відносно одне одного.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 679
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:59
28-10-2011, 21:59

Державний режим

Категорія: Політологія, політісторія

Державний (політичний) режим — спосіб здійснення державної влади певними методами і способами.
1. Деспотія як політичний режим означає наявність самодержавної необмеженої влади (Ассірія, Вавілон).
2. При аристократії (олігархічний режим) влада належить представникам родової знаті.
3. Тоталітарний (диктаторський) режим означає, що влада знаходиться в однієї особи і супроводжується порушенням прав людини.
4. Фашизм — це відкрита терористична диктатура найбільш реакційних сил (гітлерівська Німеччина).
5. Диктаторський режим може бути расистсько-націоналістичним, військово-диктаторським, характеризується необмеженістю влади диктатора.
6. Демократичний ~ державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, із забезпеченням легальних можливостей вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми), діяльність різноманітних громадських об'єднань, які представляють ці інтереси і впливають на вироблення і здійснення політики держави.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 611
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:58
28-10-2011, 21:58

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Політичний устрій

Категорія: Політологія, політісторія

Політичний устрій
«Вікторіанська епоха» (правління королеви Вікторії з 1837 по 1901 р.) була періодом найвищого розквіту Великобританії, утвердження її на світовій арені як наймогутнішої держави, найбільшої колоніальної імперії з колосальним економічним потенціалом. У країні існувала конституційна монархія, парламентський лад і двопартійна система. В політичному житті відігравали провідну роль дві партії — консерваторів і лібералів. Консерватори відображали інтереси земельної аристократії і частини великої буржуазії. Ліберали користувалися підтримкою буржуазії і значної частини робітничого класу. Робітники усвідомили необхідність боротися за свої права мирним шляхом, і робітничий рух розвивався під керівництвом профспілок — тред-юніонів. Під їх тиском уряди консерваторів і лібералів проводили соціальні реформи і демократичні перетворення.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 580
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:57
28-10-2011, 21:57

Політичні партії та їх класифікація.

Категорія: Політологія, політісторія

Політична партія — це найбільш активна та організована частина населення, якогось класу, класів, соціальної верстви, верств, яка виражає їхні інтереси.
Політичні партії іноді виражають не лише класові, а й інші інтереси, приміром, національні. Партія має ідеологію, політичну платформу, організаційну структуру, певні методи й засоби діяльності, соціальну базу, електорат (виборців, які голосують за неї). Основний зміст діяльності будь-якої політичної партії — здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої програмні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Свої програмні цілі політичні партії проводять у життя через ідейно-політичну, організаційну, пропагандистську, державну (коли оволодівають державною владою) діяльність, виробляючи стратегію й тактику своєї поведінки на різних історичних етапах розвитку і за різних політичних умов.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 636
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:56
28-10-2011, 21:56

Особистість і зовнішня політика Гру Харлем Брундтланд.

Категорія: Політологія, політісторія

Жінка - політик, голова найбільшої партії, прем’єр-міністр, відомий міжнародний діяч. Її часто називають найбільш яскравим політичним діячем сучасної Норвегії. І не дивно, адже їй вдалося переконати суворих та стриманих норвежців у своїх здібностях і талантах державного керівника.
Звісно, останнім часом принципово змінилося положення жінки. Проте норвезькі жінки не зуміли зайняти рівного з чоловіками положення на посадах директорів банків, страхових компаній і фірм; їх прибутки як правило нижчі, але їх положення в суспільстві характеризується не тільки цим. Жінки прийшли на виробництво, відіграють активну роль в політичному і суспільному житті. В норвезькому суспільстві прийнято підкреслювати ступінь жіночого представництва на різноманітних суспільних і державних посадах, оскільки це розглядається як ознака високого рівня розвитку демократії в країні.
Але не варто стверджувати, що стрімкий зліт Гру Харлем Брундтланд - лікаря за освітою, соціал-демократа за політичними переконаннями, організатора боротьби за охорону навколишнього середовища - був закономірний. Проте і не був випадковим: їй вдалося відокремити саме ті проблеми, які турбували в той час Норвегію, а її особистість яскраво проявила риси національного характеру.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 586
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:55
28-10-2011, 21:55

НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

Категорія: Політологія, політісторія

На нинішньому етапі свого розвитку Україна набуває нового історичного та культурного досвіду. Масштаб соціальних перетворень, що відбуваються, можна порівняти з порушенням своєрідних тектонічних плит, які підтримують всю споруду суспільства: змінюються структури економічних відносин, формуються нові суб’єкти власності і політичної діяльності, трансформуються базові цінності улаштування життя і мотивації поведінки, змінюються уклад життя і мислення, сталі традиції. Політична сфера сучасної України є максимально динамічною системою, і саме цей динамізм “забезпечує” конфліктний потенціал політичної сфери українського суспільства. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:54
28-10-2011, 21:54

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій

Категорія: Політологія, політісторія

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій
Останнє десятиріччя XX ст. ввійде в історію вельми суттєвими геополітичними змінами. Серед нових політичних реалій — творення Української незалежної держави з-поміж інших країн пострадянського простору.
Передумовами глобальних зрушень на континенті були: подолання військово-політичного протиборства Схід — Захід, падіння комунізму і переорієнтація низки держав на засади цінностей західної демократії. Внаслідок цих подій світ із двополюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів ба-гатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи держав і народів. Тісно пов'язані між собою процеси подолання розколу Європи й Німеччини, ослаблення полюса сили, що його уособлювала Москва, та самовизначення народів східноєвропейських держав і національно-державного волевиявлення народів колишнього Радянського Союзу. На Сході припинили існування воєнно-політичний блок країн Варшавського Договору, Рада Економічної Взаємодопомоги та СРСР як світова наддержава.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 559
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2011, 21:53
28-10-2011, 21:53

Політична влада

Категорія: Політологія, політісторія

1.Сутність та специфіка політичної влади
Поняття «влада» має багато сенсів і різноманітних підходів до їх розуміння.
У вітчизняній літературі влада розуміється у трьох значеннях:
1) як відносини командування і підпорядкування у суспільній групі, державі й суспільстві;
2) як вольовий елемент, який виражається у здатності одних суб'єктів нав'язати волю іншим суб'єктам з допомогою примусу і переконання, підпорядкувати їх своїм інтересам;
3) як інститут, тобто організована установа, здатна забезпечити єдність дій і усталений порядок у суспільних відносинах.

Назад Вперед
^