Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 530
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:54
23-10-2011, 20:54

Оцінка прибутковості банку

Категорія: Банківська справа

Особливе місце у валовому доході комерційного банку для забезпеченя його фінансової стійкості належить прибутку.
Прибуток - це головний показник результативності роботи банку. Кількісна і якісна оцінка прибутковості провадиться з метою з'ясовування фінансової стійкості банку. Система цієї оцінки грунтується на прийнятої у світовій банківської практиці моделі формування чистого прибутку. Ця модель побудована таким чином, що доходи і витрати групуються на основі якісних критеріїв, що дозволяє дати не тільки кількісну, але і якісну оцінку рівня прибутковості банку. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 400
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:53
23-10-2011, 20:53

Основні методики оцінки доходів

Категорія: Банківська справа

Для оцінки доходів та видатків, необхідно спочатку визначити питому вагу груп доходів та видатків в загальній сумі доходів та видатків. Для цього ми розносимо доходи та видатки по вищезазначених групах та визначаємо їх питому вагу в валових доходах та витратах.
Зростання процентних доходів переважно може відбуватися внаслідок двох факторів: 
збільшення середніх залишків за виданими кредитами; 
підвищення середнього рівня застосовуваної процентної ставки за кредит. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:50
23-10-2011, 14:50

Доходи, видатки та прибуток комерційного банку

Категорія: Банківська справа

Вся господарська діяльність комерційного банку – здійснення банківських угод - має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від комерційного банку значних витрат,але крім витрат виникають доходи, як результат діяльності комерційного банку. Результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 323
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:49
23-10-2011, 14:49

Структура та органи управління.

Категорія: Банківська справа

Організація банку являє собою досить складну процедуру та регулюється, як правило, загальним чи спеціальним (для банків) законодавством. В більшості країн необхідним є дозвіл на відкриття банку, але в ряді випадків засновники можуть обмежитись простою реєстрацією.
В США реєстрація нового банку суворо регламентована. Щоб почати діяльність, банк повинен отримати чартер чи ліцензію від влади відповідного штату (банк штату) чи ж зробити запит контролеру грошового обігу про видачу федерального чартеру (національний банк). При цьому слід виконати ряд умов, стосовно капіталу банка, його майбутніх операцій, якості управління і т.д.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 557
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:48
23-10-2011, 14:48

Комерційний банк як фінансовий посередник.

Категорія: Банківська справа

Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посереднників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 423
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:46
23-10-2011, 14:46

Оцінка кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику по його позиці.

Категорія: Банківська справа

Цей етап можливий тільки при позитивних результатах попередньої бесіди. Спеціаліст банку проводить глибоке і ретельне обстеження фінансового стану клієнта. Цей етап є одним з найважливіших при наданні банком кредиту позичальнику.
Враховуючи велику важливість вивчення кредитоспроможності і оцінки ризику в банках західних держав створені спеціальні відділи.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 614
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:45
23-10-2011, 14:45

Етапи процесу кредитування.

Категорія: Банківська справа

Згідно статті 29 Закону “Про банки і банківську діяльність” комерційні банки здійснюють кредитні операції в межах кредитних ресурсів, які вони утворюють в межах своєї діяльності.
Банківське кредитування здійснюється на принципах:
1.Строковості.
2.Цільового характеру.
3.Забезпеченості.
4.Платності.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1322
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:43
23-10-2011, 14:43

Основные виды хозяйственных организации и их сравнительная характеристика

Категорія: Менеджмент

Общество состоит из множества организаций, с которыми связаны все
аспекты и проявления человеческой жизни, - экономика, наука, культура,
образование, оборона, даже личная жизнь.
Организация представляет собой сознательно координируемое социальное
образование с определенными границами, которое функционирует на
относительно постоянной основе для достижения общей цели или целей. Под
словами «сознательно координируемое» понимается управление, под «социальным
образованием» – то, что организация состоит из отдельных людей или их
групп, взаимодействующих между собой.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 707
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:41
23-10-2011, 14:41

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

Категорія: Менеджмент

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламно-виробнича компанія Сьоме небо» було засновано 25 січня 2005 року. Очолює підприємство директор Кравчук Руслан Григорович, який діє на підставі Статуту. ТОВ «РВК Сьоме небо» є приватною власністю і має двох засновників по 51% і 49% від статутного капіталу підприємства. Статутний капітал компанії складає 100000,00 (Сто тисяч) грн. Підприємство є юридичною особою, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 33348998, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в Київському регіональному управлінні АКІБ “УкрСиббанк” (МФО 300733), круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак та інші необхідні реквізити. Підприємство діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. ТОВ «РВК Сьоме небо» є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. В своїй діяльності “РВК Сьоме небо” керується законами України, постановами ВРУ, указами і розпорядженнями КМУ та наказами керівництва.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 634
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 14:40
23-10-2011, 14:40

Эволюция производства и концепций управления

Категорія: Менеджмент

С конца прошлого века с ростом сложности производства менялись представления о предприятиях, как об объектах управления и менялись принципы их управления.


^