Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 309
  • Автор: LOL
  • Дата: 22-10-2011, 13:19
22-10-2011, 13:19

Hепрямі та неявні вигоди, одержувані структурним підрозділом і його співробітниками при виконанні бюджету

Категорія: Право

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів госпо¬дарювання для усіх суб'єктів ринку перед¬бачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшко¬дування втрат як фізичним, так і юридич¬ним особам.
Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв'язків між усіма господарюючими суб'єктами зростає ймовір¬ність виникнення непередбачуваних усклад¬нень, підвищується ступінь ризику на усіх рівнях. Підприємець у ринкових умовах ри¬зикує втратити свій капітал, може спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може втратити роботу, здоров'я, працездатність, свої заощадження, майно. Одні втрачають годувальника, комусь не повер¬тають кредит, хтось потерпає від зміни курсу валюти і т.ін.

Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 578
  • Автор: LOL
  • Дата: 20-10-2011, 21:32
20-10-2011, 21:32

Засади врядування у римській державі

Категорія: Історія

Слід зазначити, що конкретних понять, тотожних сучасним «держава», «державне врядування», «самоврядування» тощо, римська юриспруденція не сформувала. Ті відносини та інституції, що обслуговували норми публічного права, іменувалися res publicae — «справи публічні (суспільні)», що трактувалося як порядок організації структури, котра діє в інтересах усіх громадян, визначення її повноважень, порядку реалізації цих повноважень, застосування державного примусу тощо. Правила, що слугували організації публічних справ, вважалися такими, що належать до права божественного (fas) чи до права людського (jus), що власне були певною — більш чи менш однорідною — частиною норм jus civile. При цьому заздалегідь визначалося, що на приписи публічного права не можуть впливати положення природного права і jus gentium. Основним принципом організації публічних справ визнавалася перевага громадського інтересу над інтересами окремої особи, що на практиці, зазвичай, виглядало як перевага доцільності над справедливістю. У приватному праві, навпаки, домінуючим беззастережно визнавався принцип справедливості, рівності, адекватності правового становища і поведінки суб'єктів правовідносин.

Назад Вперед
^