Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1569
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:50
23-10-2011, 21:50

Банківський сектор України проблеми і перспективи

Категорія: Банківська справа

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових пото­ків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провід­не місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 913
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:50
23-10-2011, 21:50

Банківський менеджмент

Категорія: Банківська справа

Менеджмент - це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності, спрямованої на досягнення в ході будь-якої господарської діяльності комерційного підприємства, що діє в ринкових умовах, певних намічених цілей шляхом раціонального використання матеріальних трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій та методів економічного механізму менеджменту. Інакше кажучи, менеджмент - це управління в умовах ринкової економіки.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 946
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:49
23-10-2011, 21:49

Банківська система України в ринковій економіці

Категорія: Банківська справа

Банківська система держави нагадує кровоносну систему людського орга­нізму, бо являє собою єдину систему, підпорядковану одній головній меті — забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі. Від того, нас­кільки раціонально організована банківська система, наскільки вона відпові­дає економічній політиці держави, етапу розвитку економіки, залежить ефек­тивність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, розвиток економіки.

Відповідно до досліджень теоретиків економічної науки, економічний розвиток суспільства зумовлений його історичним розвитком. На стан народ­ного господарства впливають не лише економічні, а й природно-географічні, національно-історичні та інші передумови. Отже, структура банківської систе­ми як частина економічної системи є результатом історичного розвитку. Од­нак банківська система не перебуває в статичному стані — вона постійно роз­вивається, як і економічні відносини у суспільстві.

На зразок побудови банківської системи високорозвинутих країн світу, Законом України "Про банки і банківську діяльність" передбачено створен­ня та функціонування дворівневої банківської системи України.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 628
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:49
23-10-2011, 21:49

Банківська система України і напрями її розвитку

Категорія: Банківська справа

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном «БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості.

Основне завдання банку - здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників.

Банківська система - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи ін­шій країні в цілком визначений історичний період.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 657
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:48
23-10-2011, 21:48

Банківська система та створення депозитів

Категорія: Банківська справа

Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм функціонування

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном «БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості.

Основне завдання банку - здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи ін­шій країні в цілком визначений історичний період.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 302
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:48
23-10-2011, 21:48

Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування

Категорія: Банківська справа

Гроші - один з найбільших наших винаходів складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. "Гроші зачаровують людей. Через них вони мучаться, для них вони трудяться. вони придумують найбільш митецькі способи одержати їхній і найбільш митецькі способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, якому не можна використовувати інакше, крім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не одягнуть, не дадуть притулку і не розважать до тих нір, поки ви чи не витратите не інвестуєте їх. Люди майже усі зроблять для грошей, і гроші майже усі зроблять для людей. Гроші - це чарівна, повторювана, що змінюють маски загадка"'. Гроші, крім того, один з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони представляють собою щось набагато більше, ніж пасивний компонент економічної системи, чим простий інструмент, що сприяє роботі економіки. Правильно діюча грошова система вливає життєву силу в кругообіг доходів і витрат, що уособлює всю економіку. Добре працююча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повної зайнятості. І навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості і цін в економіці, спотворити розподіл ресурсів.

Тут будуть розглянуті природа і функції грошей, а також інші основні інститути американської банківської системи. Існують методи, якими окремий комерційний банк і банківська система в цілому можуть змінити пропозицію грошей.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 517
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:47
23-10-2011, 21:47

Банки і банківська діяльність

Категорія: Банківська справа

Комерційні банки (початок розвитку в Україні).

Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, у яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але і залучений фінансовий капітал у виді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залучені засоби, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 385
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:46
23-10-2011, 21:46

Валютний ризик в діяльності банківської системи

Категорія: Банківська справа

Валютний ризик в діяльності банківської системи

Вступ

Ризик - це характерна ознака діяльності будь-якого виробника, у тому числі банку, що відбиває можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху. Ризик виражається можливістю одержання таких небажаних результатів, як втрата прибутку або виникнення збитків. 

До ризику схильні практично усі види банківських операцій.

Аналізуючи ризики комерційних банків на сучасному етапі, потрібно враховувати:

-- кризовий стан економіки перехідного періоду, що виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою нестійкістю багатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків; політичною нестійкістю;

-- незавершеність формування банківської системи;

-- відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правовою базою і реально існуючою ситуацією;

-- інфляцію, що переходить у гіперінфляцію та ін.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 996
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:46
23-10-2011, 21:46

Зміст, поняття та ознаки договору дарування та пожертви

Категорія: Банківська справа

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому iншiй сторонi (обдаровуваному) безоплатно майно у власнiсть. п.1. Ст 717 ЦК .
Визначення поняття договору дарування de facto є визначенням сфери відносин, які потребують нормативного врегулювання, і de jure самого формального закріплення “відносної” важливості даного блоку суспільних відносин.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 686
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:45
23-10-2011, 21:45

Юридична природа договору дарування та пожертви

Категорія: Банківська справа

Недостатня врегульованість відносин з приводу безоплатної передачі майна у власність у чинному Цивільному кодексі УРСР є, очевидно, результатом недооцінки законодавцем та вітчизняною наукою цивільного права важливості правового інституту дарування.

^