Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 339
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:29
23-10-2011, 21:29

Міжнародна платіжна система подорожей і розваг

Категорія: Банківська справа

Найперша в історії карта - Diners Club - з'явилася в 1950 році в Сполучених Штатах. Називалася вона тоді Dine and Sign («пообідав - розпишися») так само, як і програма під яку карта була випущена. Карта передбачала оплату в кредит обідів у ресторанах, номерів у готелях і обслуговування в туристичних агентствах. В міру розвитку мережі обслуговування картка усе більше впроваджувалася в сферу банківських послуг (точніше, самі банки виявляли цікавість до розвитку Diners Club). Зараз ця міжнародна універсальна карта нараховує сотні емітентів у тому числі і банки і мільйони точок прийому більш ніж у 200 країнах світу, включаючи Росію.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 566
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:29
23-10-2011, 21:29

Пенсійні вклади та їх сучасна специфіка

Категорія: Банківська справа

Восени 2001 року банкіри вдарили депозитними акціями по клієнтському «бездоріжжю». Пропозиції доволі різні, хоча є певні особливості: банки активніше почали працювати з пенсіонерами, розвіюючи міф про бідність останніх. Водночас і молодим натякають, що за допомогою своїх батьків і вони можуть отримати в банку більший, ніж звичайно, відсоток. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 361
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:28
23-10-2011, 21:28

Необхідність конкуренції в банківській справі

Категорія: Банківська справа

Важливим складовим компонентом механізму ринкової еко­номіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово­лення своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції, викона­них робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам.

Основне завдання і головна функція конкуренції — завоюва­ти ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 316
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:26
23-10-2011, 21:26

Передумови регулювання кредитної діяльності в україні історія і сучасність

Категорія: Банківська справа

Становлення та розвиток системи регулювання кредитної діяльності і комерційних банків перебуває в постійному русі залежно від зміни по­треб економічного розвитку країни. Протягом історичного та соціального розвитку людства поступово формувались та набували нових форм еконо­мічні відносини між його представниками. Зокрема, ці відносини стосува­лися грошово-кредитного обігу і, як наслідок, виникала необхідність ре­гулювання їх. Необхідність регулювання кредитної діяльності пов'яза­на з циклічністю розвитку економіки, нерівномірністю інвестиційного процесу, коливанням споживчого попиту.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 542
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:25
23-10-2011, 21:25

Основні функції Національного банку України

Категорія: Банківська справа

Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 445
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:24
23-10-2011, 21:24

Основні номінали грошового обігу України X-XX століть

Категорія: Банківська справа

У зв’язку з введенням української національної валюти походження окремих грошових одиниць цікавить не тільки спеціалістів, а й широкі верстви населення. 

Якщо назва широко відомої вагової, грошово-вагової та грошово-лічильної одиниці Київської Русі та наступних державних утворень, до складу яких входили українські землі, гривни(гривні), з самого початку вважалася найбільш вдалою для більшого, основного номіналу національної грошової системи, то назви можливих розмінних номіналів викликали дискусії. Адже на певних хронологічних етапах багатовікової історії України в окремих її регіонах вживалися різні гривні: вагові, грошово-вагові і грошово-лічильні та відповідні до них свої розмінні номінали. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 334
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:23
23-10-2011, 21:23

Операції національного банку

Категорія: Банківська справа

Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 378
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:22
23-10-2011, 21:22

Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України

Категорія: Банківська справа

Валютний ринок – це сукупність валютообмінних (конверсійних) та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються учасниками валютного ринку за відповідним ринковим курсом або за ринковою процентною ставкою.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 407
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:21
23-10-2011, 21:21

Організація банківського кредитування

Категорія: Банківська справа

Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства. Знаходячись у центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки виступають зв’язуючою ланкою між виробником і споживачем. 

В умовах ринку неминуче банки висуваються в число основних, ключових елементів економічного регулювання. У цьому плані особливу роль відіграють кредити, перетворюючись, власне кажучи, у єдине джерело, що поставляє народне господарство додатковими грошовими ресурсами.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 400
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:19
23-10-2011, 21:19

Національний банк України статус і завдання

Категорія: Банківська справа

Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак. 

“Национальний банк є емісійним центром держави, проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту, валютного регулювання, створенні та зміцненні національної грошової системи…Національний банк координує діяльність банківської системи в цілому і здійснює нагляд за діяльністю банків та кредитних установ, проводить їх державну реєстрацію, ліцензування банківських операцій”[3;4].

НБУ забезпечує накопичення та зберігання золото-валютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати.

Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України. Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забазпечити стабільність гривні – национальної грошової одиниці.

НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні.

^