Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 411
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:07
23-10-2011, 21:07

Касове виконання Державного бюджету установами банку.

Категорія: Банківська справа

Касове виконання Державного бюджету , державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного) , згідно Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку від 21 січня 1998 року №68 “ Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України”, провадиться через установи Національного банку, Державного експортно- імпортного банку, Акціонерно-комерційного агропромислового банку “Україна”, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк”, Українського акціонерного промислово-інвестиційного банку “Промінвестбанк”, Державного спецілізованого комерційного ощадного банку, Акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” відповідно до угод, укладених Головним управлінням Державного Казначейства з банками.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 388
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:06
23-10-2011, 21:06

Державний бюджет і організація його обліку.

Категорія: Банківська справа

Для виконання своїх фунуцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів.
Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, концентрує рух грошової маси як самостійної вартості, що нібито не пов’язана з рухом товарної маси.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 754
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:05
23-10-2011, 21:05

Рентабельність Укрсоцбанку.

Категорія: Банківська справа

Одним з найважливіших компонентів у системі аналізу фінансової стійкості комерційного банку є оцінка рівня його доходності і прибутковості. Значення цієї оцінки витікає з того, що доходи і прибутковість характеризують сферу викистання банківських активів, впливають на приріст власного капіталу банку, визначають можливість зростання активних операцій банку і експансії на ринку, додають впевненості інвесторам і кредиторам у підтриманні ділових відносин з даним конкретним банком, створюють запас міцності, забезпечують виплату дивідендів інвесторам.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:03
23-10-2011, 21:03

Аналіз платоспроможності

Категорія: Банківська справа

Достатність капіталу- це здатність банку покривати свої витрати. 
Платоспроможність банку- це достатність власних коштів для забезпечення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку. Дотримання банківських норм достатності капіталу дає змогу:
•зменшити кредитний ризик;
•відмовитись від кредитування чи надання послуг у разі, якщо сума банківського капіталу близька до нормативів достатності капіталу ліміти;
•змінити плату за кредит.;
•відмінити кредитні ліміти.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:01
23-10-2011, 21:01

Показники ліквідності

Категорія: Банківська справа

Економічні терміни «ліквідність» і «платоспроможність» в сучасній економічній літературі часто перемішуються, замінюючи один одного. Дійсно, поняття, які визначають ці терміни, досить подібні, але між ними є істотна різниця. Якщо перше є переважно функцією господарського органу, який сам виюирає форми і методи підтримання чвоєї ліквідності на рівні всановлених чи хагальноприйнятих норм, то інше, як правило, стосується функцій держави. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 405
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:00
23-10-2011, 21:00

Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України.

Категорія: Банківська справа

Стан і перспективи функціонування фінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значення для національної економіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служить об’єктом прискіпливого нагляду і регулювання з боку керівних органів. В кожній країні діє система правових актів, які регламентують різні аспекти банківської діяльності, роботу небанківських кредитно-фінансових установ, фондових бірж і т. д. Особливості історичного розвитку і дія різних політико-економічних факторів обумовили специфіку національного банківського і фінансового законодавства, форми і методи контролю за роботою банків.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 458
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:59
23-10-2011, 20:59

Управління ліквідністю в банківських установах.

Категорія: Банківська справа

Важливим фактором, що впливає на попит на той чи інший банківський актив є його ліквідність, “тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості” [2;140]. Тому одним з головних завдань, що стоїть перед всяким банком, є забезпечення достатньої кількості готівки, необхідної для виплати вкладникам у разі відпливу вкладів, тобто коли депозити втрачаються, бо вкладники вилучають свої гроші і вимагають отримання готівки. “Щоб мати під рукою достатню суму готівки, банк повинен управляти ліквідністю. Йому потрібно для покриття зобов’язань вкладникам мати відповідну кількість ліквідних активів” [2;264].

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 361
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:58
23-10-2011, 20:58

Банківська політика, її значення у процесі стратегічного планування.

Категорія: Банківська справа

Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є:
-кредитна політика;
-депозитна політика;
-інвестиційна політика;
-процентна політика.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 378
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:56
23-10-2011, 20:56

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ ПРИ ЦЬОМУ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ

Категорія: Банківська справа

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ ПРИ ЦЬОМУ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ :

- систематично аналізує стан надходжень та видатків готівки ;
- встановлює підприємствам ліміти залишку готівки в їх касах , порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;
- здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки , за дотриманням підприємствами касової дисципліни .

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 353
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 20:55
23-10-2011, 20:55

Депозитні операції

Категорія: Банківська справа

Депозитні операції

- підписується депозитний договір встановленого зразку (додаток № 4) ;
депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні умов депозитного договору ;
- готується розпорядження сектору обліку про відкриття депозитного рахунку ;
- вкладник платіжним дорученням ( юр. особа) перераховує кошти на свій депозитний рахунок ;
- кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку на нарахування процентів по вкладу ;
- готується розпорядження сектору обліку на перерахування нарахованих процентів на розрахунковий рахунок вкладника ;
- готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів з депозитного рахунку на розрахунковий вкладника ( по закінченні строку дії депозитного договору )

^