Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2752
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 23:50
28-12-2010, 23:50

Облік та аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15 1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування 25 2 ОБЛІК ТА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 30 2.1 Коротка характеристика підприємства 32 2.2 Оцінка системи бухгалтерського обліку на підприємстві 31 2.3 Облік і документальне оформлення розрахунків з трудовими ресурсами та фондом оплати праці на підприємстві 40 2.4 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці : 48 2.4.1 Організація обліку нарахувань заробітної плати 48 2.4.2 Організація обліку відрахувань із заробітної плати 52 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 55 3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 55 3.2Оцінка використання фонду
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 558
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 22:43
28-12-2010, 22:43

Еволюція фінансового аналізу та його взаємозв’язок з бухгалтерським обліком

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Мабуть ні в кого на сьогодні не виникає сумнівів щодо важливості системи бухгалтерського обліку на підприємстві. Адже в умовах ринкової економіки контрольна функція обліку стає все більш значимою, матеріали та цифри, надані бухгалтером, служать інформаційною базою для багатьох служб та підрозділів підприємства. Ну взяти хоча б фінансиста: яким буде його фінансовий прогноз чи план, якщо він буде ґрунтуватись на хибних даних балансу? Звичайно ж такий аналіз немає ніяких перспектив. Та чи можна назвати процес фінансового аналізу похідною бухгалтерського обліку? На нашу думку так, адже система обліку є джерелом інформації для будь-якого аналізу, тому саме вона в першу чергу повинна бути вдосконалена та організована так, щоб надавати високоякісну, безпомилкову, точну „сировину” для роботи аналітика. Безперечно й сам аналіз не може бути точним без вдосконалення його процедури. Саме тому і можна окремо прослідкувати еволюцію аналізу. Оскільки аналіз є похідною обліку, то звичайно і його розвиток починався р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 492
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 19:16
27-12-2010, 19:16

Мета та склад фінансової звітності

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Загальні вимоги до фінансової звітності визначені П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87. Дане положення встановлює: • мету фінансових звітів; • їх склад; • звітний період; • якісні характеристики та принципи, якими керуються при складанні звітності; • вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності. Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї, як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл. 6.1,6.2). Складові фінансової звітності: • баланс; • звіт про фінансові результати; • звіт про рух грошових коштів; • звіт про власний капітал; • примітки до фінансової звітності. Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті фінансової звітності, якщо: • існує ймовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; • оцінка статті може бути д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1603
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 12:39
27-12-2010, 12:39

Організація внутрішнього аудиту

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План. 1.Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 1.1Поняття внутрішнього аудиту 1.2Класифікація внутрішнього аудиту 1.3Завдання та функції внутрішнього аудиту 1.4Об’єкти внутрішнього аудиту 2.Організаційні аспекти внутрішнього аудиту 2.1 Типи структур апарату внутрішнього аудиту 2.2Склад служби внутрішнього аудиту 2.3Планування внутрішнього аудиту 2.4Етичні принципи внутрішнього аудиту 2.5Професійні стандарти внутрішнього аудиту 1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 1.1Поняття внутрішнього аудиту Підвищення загального рівня якості управлінських кадрів і професійної підготовки менеджерів господарюючих суб’єктів стає актуальним на сучасному етапі господарювання. З метою більш ефективного управління створюється служба внутрішнього аудиту, яка дозволяє оперативно виявляти поточні проблеми. З розширенням повноважень і набуття досвіду господарювання власника, керівника підприємства все частіше на підприємствах зустрічаються відділи внутрішнього аудиту. Такий структурний підроз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 820
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 20:11
25-12-2010, 20:11

Мито

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України 2. Мито, його специфіка і види Література 1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України У системі платежів до доходної частини бюджету входить досить стійка група надходжень за здійснення державними органами юридично значущих дій. Вони посідають специфіч­не місце в системі фіскальних платежів. З одного боку, вони дуже схожі з податковими платежами як за історією виник­нення, так і за механізмом вилучення. Найбільш близько митні платежі примикають до непрямих податків (деякі автори по­єднують їх в одну групу платежів). З іншого боку, на відміну від податків подібні платежі мають чітко виражений умовний характер, що не властиво податкам. У цій праці слід розглянути митні платежі з кількох при­чин. По-перше, важко уявити механізм акцизів хоча б без зга­дування про мито, що реалізує однакову чи близьку акцизам мету. По-друге, відбувається своєрідне зближення, а іноді і взаємопроникнення чисто податкових механізмів і специфі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 956
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 00:33
25-12-2010, 00:33

Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст 1. Організація обліку фінансових результатів…………………………………… 2 2. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку 6 3. Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки 7 4. Список використаної літератури .8 Організація обліку фінансових результатів. Фінансовий результат – це приріст (чи зменьшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або прибуток. Прибуток восновному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності. Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1922
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 18:19
23-12-2010, 18:19

Облік бартерних операцій

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Поняття міжнародного бартеру 2. Договір на проведення бартерної операції 3. Порядок митного оформлення бартер­них операцій, 4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій Використана література 1. Поняття міжнародного бартеру Найбільш поширеним в Україні видом зустрічної торгівлі є бартер (як всередині країни, так і за її межами). Міжнародний бартер - це операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках. Схематично такий обмін відображено на рис. 1. 100 % поставка товарів 100 % поставка товарів Рис. 1. Порядок здійснення бартерних операцій Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок рівності вартостей продуктів, що обмінюються, за світовими цінами. Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України - дол. США) необхідна для: > нарахування мита, податків та зборів; > здійснення контролю; > транспортного страхування; > оцінки та виплати можливих збитків; > нарахуван
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2008
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 14:06
23-12-2010, 14:06

Управління платоспроможності підприємства

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Напрямки політики управління платоспроможності підприємств 5 2. Аналіз стану платоспроможності підприємства за 1999-2000 роки . 8 2.1. Оцінка загального фінансового стану підприємства 8 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства . 20 2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів 26 3. Можливості підвищення платоспроможності підприємства в наступному періоді 30 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 34 ВСТУП Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств фінансової стабільності, що є важливою передумовою успішного ведення госпо­дарської діяльності Вона досягається налагодженням ритмічної і ефективної роботи підприємств, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування Цьому сприяють розробка економічно обґрунтованих бізнес-планів і нормативів ре­сурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення і ефективне використан­ня власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських рішень; всебічний ана­ліз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними обліку і звітн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 642
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-12-2010, 14:28
21-12-2010, 14:28

Нематеріальні ресурси та активи

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Нематеріальні ресурси – це немонетарні ресурси, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік У для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи № 242 від 18.10.99 р. визначає методологію обліку нематеріальних активів, придбаних чи створених підприємством, яка включає: – порядок їх визначення та оцінки; – нарахування їх амортизації; – списання з балансу; – розкриття інформації. Положення цього стандарту застосовуються підприємства­ми, організаціями, установами та іншими юридичними особами всіх форм власності. Витрати, пов’язані із створенням чи придбанням нематеріаль­ного активу, які були відображені як витрати звітного періоду, не підлягають у наступні звітні періоди визнанню як актив. Не визнаються як актив, а завжди відображаються у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1373
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 03:13
18-12-2010, 03:13

Загальноприйнята методика розрахунку собівартості продукції тваринництва

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Приріст живої ваги молодняку тварин і тварин на відгодівлі та птиці певного виду і групи визначається як різниця між вагою поголів'я, яке було на кінець року та яке вибуло протягом року включаючи загиблих, і вагою тварин та птиці, які надійшли в групу протягом року, включаючи приплід, та які були на початок року. Собівартість 1 ц приросту живої ваги визначається діленням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці (без вартості побічної продукції) — кількість центнерів приросту живої ваги. Собівартість живої ваги молодняку тварин і тварин на відгодівлі та птиці всіх вікових груп визначається виходячи з витрат на їх вирощування і відгодівлю в поточному році (без вартості побічної продукції), вартості худоби і птиці, що були в групі на початок року та надійшли з основного стада чи з інших груп, ферм і підприємств, та вартості приплоду (без вартості загиблих тварин). Кількість живої ваги становитиме вагу тварин, що реалізовані, забиті, переведені в інші групи та залишені на кін
^