Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1018
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-05-2010, 00:07
28-05-2010, 00:07

Естетика ХХ ст.: мистецька практика

Категорія: Естетика

План 1. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві XX ст. 2. Абстракціонізм 3. Експресіонізм та сюрреалізм Література: 1. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві XXст. Розгляд у попередніх розділах історичних закономірностей розвитку мистецтва XIX і попередніх століть переконливо свідчить про панівне становище реалізму в історії художньої культури. Що ж до XX ст., то тут картина дещо змінилася. Хоча реалізм і залишився провідним творчим методом, проте значні зусилля митців віддаються або формально-технічним пошукам, або дослідженню суб'єктивно-замкненого світу людини. Зазначені тенденції знайшли вияв у запереченні об'єктивних джерел художнього образу, у штучно ускладненій формі, в символіці слова, кольору, звука, позбавлених загальнолюдського змісту, врешті-решт – у руйнуванні традиційної гармонії мистецтва. Серед нереалістичних художніх напрямів, які складалися на початку XX ст. і мали значний вплив на подальший розвиток мистецтва, слід назвати передусім фовізм, футуризм, ку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-05-2010, 15:19
10-05-2010, 15:19

Що таке мистецтво. Його місце в естетиці

Категорія: Естетика

Еволюція людини нерозривно пов’язана з еволюцією культури людства, зокрема такого напрямку як мистецтва. В епоху пізнього палеоліту з’являються зародки піктографії ( малюнкове письмо), виникає і розвивається мистецтво, пов’язане з трудовою діяльністю людини (зразки первісної графіки, скульптури, фольклору, музики, танцю). Від цієї епохи лишилися малюнки на стінах і стелях печер, у глибинах галерей і гротах. Це контурні зображення голів звірів на вапнякових плитах (печера Ла-Феррасі у Франції); людської руки обведеної фарбою. Згодом виникли зображення всіх тварин, на яких полювала людина ( мамонти, бізони, бики, зубри, дикі коні, корови, лані, гіллясті олені, ведмеді). В добу мезоліту в малюнках все частіше з’являється людина (мисливські і військові сцени, танці та релігійні церемонії). До пізнього палеоліту відносяться примітивні жіночі скульптури позбавлені конкретних індивідуальних рис, вони передають у гіпертрофованому вигляді специфічні жіночі ознаки, риси матері, що народжує нове життя, втілюючи в ні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 725
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-05-2010, 20:03
5-05-2010, 20:03

Категорії естетики

Категорія: Естетика

Естетика (від грецького – відчуваючий, чуттєвий), філософська наука, яка вивчає сферу естетичного як специфічні прояви цілісного відношення між людиною і світом і область художньої діяльності людей. Як особлива дисципліна вичленяється в 18 ст. у А.Баумгартена, який ввів термін “естетика” для позначення “науки про чуттєвих знань”. Категорії (від грецького – виловлювання, прикмета) – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відображають, загальні властивості і відношення явищ дійсності і пізнання. Основними естетичними категоріями виступають прекрасне і потворне, визвишене і низьке, драматизм, трагічне і комічне, героїчне тощо. Категорії естетики розкриваються як своєрідний прояв естетичного освоєння світу в кожній з областей суспільного буття, людського життя – у виробничо-трудовій і суспільно-політичній діяльності, у відношенні до природи, в культурі і побуті тощо. У визначенні категорій естетики присутня як об’єктивна, так і суб’єктивна сторона естетичного освоєння. Якщо до об’єктивної можн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 646
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-04-2010, 08:31
12-04-2010, 08:31

Природа естетичних категорій

Категорія: Естетика

Серед багатьох понять, за допомогою яких естетика описує свій предмет, особливе місце займають естетичні категорії. Гармонія і міра, прекрасне і потворне, піднесене і низьке, трагічне і комічне тощо – це духовні моделі естетичної практики суспільства, яка створює не тільки світ і багатство естетичних цінностей та потреб, а й систему понять і категорій, в яких закріплено досвід естетичного освоєння світу людиною. В цих логічних формах представлено весь історичний набуток людської естетичної діяльності, тобто різновиди діяльності закріплені в певних формах думки. Саме тому осягнення змісту основних естетичних категорій, проникнення в закономірність існування естетичних явищ є важливим завданням естетичної науки. Насамперед зауважимо, що категорії не є якимись нерухомими, незмінними сутностями. Навпаки, вони історично змінюються і розвиваються, відображаючи певні етапи у розвитку людського пізнання. Отже, при вивченні самих категорій слід дотримуватися історичного підходу, розглядати їх у розвитку, становленн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 877
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2010, 10:53
30-03-2010, 10:53

Трагічне

Категорія: Естетика

Категорія трагічного відображує гострі суспільні суперечності, бо­ротьба яких завершується заги­беллю прогресивних сил. Проте, гинучи, вони залишаються у сві­домості людей безсмертними як символ майбутнього, стимул до подальшого суспільного розвитку. До основних естетичних категорій належить і категорія «трагіч­не» (від грец. іга§і{їо& – властивий трагедії). Як відомо, термін «трагедія» має міфологічні витоки і пов'язаний з культом бога Діоніса (Бахуса, Вакха), який поєднував протилежні функції: родючості землі, виноградарства, символ високих урожаїв і функ­цію смерті, виступав як володар душ мертвих. Бог Діоніс як носій землеробського культу протиставлявся богу Аполлону як виразнику психології родової аристократії. На честь бога Діоніса влаштовувалися щорічні релігійно-культові свята – діонісії, наприкінці яких у жертву богу приносили козла – символ козлоногого сатира – супутника бога Діоніса. Так виникло поняття «трагедія» – Іга^оеаіа – передсмертний крик козла. Класичним зразком трагічного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1607
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-03-2010, 00:03
19-03-2010, 00:03

Етикет в нашому житті

Категорія: Естетика

ПЛАН 1. Основні поняття про етикет 2. Місце і значення етикету в сучасному житті 3. Етикет у спілкуванні Висновок Список використаної літератури 1. Основні поняття про етикет Сформовані норми моральності є результатом тривалого за часом процесу становлення взаємин між людьми. Без дотримання цих норм неможливі політичні, економічні, культурні відносини, тому що не можна існувати, не поважаючи один одного, не накладаючи на себе певних обмежень. Етикет - слово французького походження, що означає манеру поводження. До нього відносяться правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві. Сучасний етикет успадковує звичаї практично всіх народів від сивої давнини до наших днів. В основі своєї ці правила поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються представниками не тільки якогось даного суспільства, але і представниками всіляких соціально-політичних систем, що існують у сучасному світі. Народи кожної країни вносять в етикет свої виправлення і доповнення, обумовлені суспільним ладом країни, с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 511
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-03-2010, 19:07
16-03-2010, 19:07

Естетичний ідеал

Категорія: Естетика

Активність естетичної практики і продуктивної творчої уяви формує особливу естетичну свідомість, відмінну своєрідністю естетичного відношення до дійсності, в якій ідеально поєднуються цілісність, творчість, творення. Це естетичний ідеал, формування якого є результат розвитку всіх форм естетичної діяльності і передусім мистецтва. У певному значенні естетичний ідеал є духовною метою естетичної практики, що усвідомлюється. Слово «ідеал» грецького походження (від «ідея», «поняття», «образ», «уявлення»). На відміну від ідеалів етичного, політичного або суспільного, які можуть існувати у вигляді відвернених понять, естетичний ідеал знаходить своє втілення в почуттєвих формах він тісно пов'язаний з емоційним, почуттєвим відношенням людини до миру. У цьому його специфіка. У естетиці Гегеля ідеал стає центральною естетичною категорією, яку він визначає як ідею, в якій виражена дійсність, відповідна своєму поняттю, сферою вияву естетичного ідеалу Гегель вважав мистецтво, а відповідну естетичному ідеалу форму мистец
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1021
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-03-2010, 18:11
13-03-2010, 18:11

Естетичне чуття

Категорія: Естетика

У чуттєвій природі людини ес­тетичному чуттю належить особливе місце, адже це най­складніше чуття, спираючись на яке людина орієнтується у сві­ті прекрасного і потворного. Саме естетичне чуття мав на увазі видатний російський поет Олександр Блок, коли писав: «Твой взгляд – да будет тверд и ясен: Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен». Проте людство в цілому і кожна конкретна людина проходять складний і тривалий шлях, перш ніж навчаться стирати випадкові риси і бачити те, що дає змогу впевнено сказати: світ прекрасний. Як же навчитися орієнтуватися у складному світі, що оточує нас? Значну допомогу в цьому людині надають її чуття, які можна поділити на дві великі групи: Естетичне чуття – це складний синтез зовнішніх і внутрішніх чуттів. Зовнішні чуття – зір, слух, дотик, смак, нюх – мають не однакове значення в житті людини. В процесі історичного розвитку «олюднюються» передусім чуття зору, слуху, дотику, а в чутті смаку і нюху переважає фізіологічний рівень. Чуттями зору і слуху в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 797
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-03-2010, 15:52
10-03-2010, 15:52

Категорія "естетичне"

Категорія: Естетика

То є найбільш загальна категорія естетики, яка характеризує специфіку всіх форм естетичної діяльності, що й відрізняє їх від усіх форм людської діяльності. Відразу ж наголосимо, що категорія естетичне сформувалася пізніше, ніж усі інші, про які вже йшлося. Ми знаємо, що прекрасне – найдавніша естетична категорія, і довгий час саме вона визначала сутність естетичних явищ. Та починаючи із середини XVIII ст., коли німецький філософ Баумгартен увів термін «естетика» як загальний, що об'єднує сферу прекрасного та засобів його пізнання і творення, розвиток науки дав можливість теоретично обгрунтувати й визначити межі естетичних явищ; вони виявилися значно ширшими за сферу прекрасного. Сутність естетичних явищ, про що говорилось у попередніх розділах, вдалося з'ясувати лише на грунті більш розвиненого філософського методу діалектики і матеріалізму. Адже правильне розуміння сутності естетичного можливе тільки тоді, коли людину, її сутнісні сили розглядати в умовах життєвих обставин, які їх оточують і роблять тим,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1226
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-03-2010, 15:58
8-03-2010, 15:58

Естетика Київської Русі

Категорія: Естетика

Естетика - філософська наука, яка вивчає сферу естетичного як специфічні прояви цілісного відношення між людиною і світом і область художньої діяльності людей. Якщо брати до розгляду питання естетики Київської Русі, то в першу чергу потрібно розглядати естетику, не як наукову галузь, а як її прояви. Тобто, мова повинна йти про основні напрямки і погляди в таких сферах суспільного життя як релігія, мистецтво, філософія, розгляд головних естетичних понять з точки зору того давнього часу. В історії Київської Русі слід розглядати дві окремі релігійні, а відтак і культурні епохи (разом з ними і етичні спрямування). До 988 р. засобом задоволення духовних потреб східних слов'ян був анімізм, у засаді якого лежало обожнення сил природи та поклоніння духам предків. Найвищим божеством у язичницькому пантеоні вважався Перун — бог грому і блискавки, аналогічний скандінавському богові Тору, хоч пов'язана з ним міфологія не була такою химерною. До інших важливих божеств належали Дажбог і Сварог — боги повітря й сонця, д
^